ศูนย์ข้อมูลและแนะแนว เรียนต่อสิงคโปร์ โดยเฉพาะ Study in Singapore
ReadyPlanet.com
dot
dot


 เรียนต่อสิงคโปร์| Study in Singapore

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” เป็นศูนย์แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ Singapore Education Consultant | 

เชี่ยวชาญเรื่องให้คำปรึกษาการเรียนต่อสิงคโปร์เพียงประเทศเดียว โดยให้คำปรึกษาและวางแผนการศึกษาต่อให้กับนักเรียนไทยและผู้ปกครองในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียน summer การเรียนต่อประถมฯ มัธยมฯ การเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท และการเรียนภาษาที่ประเทศสิงคโปร์

เรียนสิงคโปร์ดอทคอมได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2551 โดย อ.กรรณิการ์ อธิปัญญาสฤษดิ์ อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนของไทยที่เคยได้ทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ได้ให้คำปรึกษาและแนะแนวนักเรียนไทยไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ มาหลายรุ่นจนปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 16 แล้ว

 ทำไมถึงเลือกเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์  

       Why Study in Singapore

แม้ว่า สิงคโปร์ จะเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในระบบการศึกษาทุกระดับ แต่ไม่ใช่เหตุผลหลักที่ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองตัดสินใจมาเลือกเรียนต่อที่สิงคโปร์

จากประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษาเรื่องเรียนต่อสิงคโปร์กับนักเรียนและผู้ปกครองมาหลายรุ่นหลายปี “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” พบว่า “ความปลอดภัย” คือเหตุผลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนตัดสินใจเลือกเรียนต่อที่ประเทศแห่งนี้มากกว่าปัจจัยอื่น

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีความปลอดภัยสูง ทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว จากภัยสงคราม และจากภัยอาชญากรรมซึ่งมีน้อยถึงน้อยมาก เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและมีบทลงโทษรุนแรง 

จากปัจจัยดังกล่าวทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนรู้สึกอุ่นใจกว่า สบายใจกว่า หากเลือกมาเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์ อีกทั้งสิงคโปร์ อยู่ใกล้ไทย ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น หากมีเหตุฉุกเฉินอะไร ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนก็ไปมาหาสู่กันง่าย เร็ว และไปมาได้บ่อยครั้ง

 
                                        
 

เรียนต่อซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ Summer Course in Singapore

ในช่วงปิดเทอมใหญ่ มี.ค.-เม.ย. ของแต่ละปี นักเรียนไทยนิยมไปเรียนซัมเมอร์ (summer) ที่สิงคโปร์ซึ่งนักเรียนแต่ละคนที่ไป ก็มีจุดประสงค์แตกต่างกัน บางคนก็ไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น 1 เดือนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน บางคนก็ไปเรียนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนในระดับมัธยมฯของสิงคโปร์ บางคนก็ถือโอกาสไปทดลองการใช้ชีวิตนักเรียนไทยในสิงคโปร์เพื่อฝึกทักษะการพึ่งพาตนเอง ซึ่งการไปเรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ถือว่าง่าย เพราะอยู่ใกล้ไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศ และปรับตัวง่ายเพราะผู้คน อาหารการกิน สภาพความเป็นอยู่ สภาพอากาศ ไม่แตกต่างจากไทยมากนัก  READ MORE>>

เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ Study English in Singapore

สิงคโปร์กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาหลักในใช้ในระบบการศึกษาทุกระดับในสิงคโปร์ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสิงคโปร์ จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไม สิงคโปร์ ยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักเรียนไทยเลือกไปเรียนต่อคอร์สภาษาอังกฤษกัน เพราะนอกจากเรียนแล้ว ยังได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนด้วย คอร์สภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ มีให้เลือกหลากหลายตามจุดประสงค์ของนักเรียน เช่น คอร์สเรียนภาษาครึ่งวัน คอร์สเรียนภาษาเต็มวันสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนจริงจัง คอร์สเรียนภาษาเพื่อเตรียมตัวเรียนต่อปริญญาตรีหรือโทภาคภาษาอังกฤษ READ MORE>>

 

เรียนต่อมัธยมฯที่สิงคโปร์ Study Secondary in Singapore

การประเมินผลนักเรียนระหว่างประเทศหรือ PISA ซึ่งเป็นการประเมินผลวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ของนักเรียนอายุ 15 ปีทั่วโลก ปี 2022 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด ปรากฏว่า นักเรียนสิงคโปร์ทำคะแนนสอบในทุกวิชาได้สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก การประเมินผลของ PISA ดังกล่าว เป็นตัวสะท้อนว่า มาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมฯของสิงคโปร์นั้น ได้ก้าวเข้าสู่ระดับแนวหน้าของโลกไปแล้ว และกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดนักเรียนต่างชาติและนักเรียนไทยเข้ามาเรียนต่อมัธยมฯที่สิงคโปร์ในทุกๆปี ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนของสิงคโปร์  READ MORE>>

 

เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ Study Bachelor Degree in Singapore

การเลือกเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ มีทางเลือกหลากหลายตามคุณสมบัติของนักเรียน เช่น นักเรียนไทยคนไหนที่มีประวัติการเรียน ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ และประวัติการทำกิจกรรม อยู่ในระดับดีมาก ยอดเยี่ยม โดดเด่น ต้องการทางเลือกเรียนต่อ ป.ตรี ที่ท้าทายความสามารถตนเอง ก็มีกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์เป็นที่รองรับได้ ส่วนนักเรียนไทยคนไหนต้องการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนที่จะขึ้นไปเรียนต่อ ป.ตรี, ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีในระดับที่ไม่ยากเกินไป, ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ในราคาค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่าไปเรียนฝั่งตะวันตก, ต้องการใช้วุฒิ GED ยื่นเรียนต่อ ป.ตรี ก็มีกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระดับชั้นนำของสิงคโปร์หลายแห่งรองรับ  READ MORE>>

 

เรียนต่อปริญญาโทที่สิงคโปร์ Study Master Degree in Singapore

นักเรียนไทยสามารถเรียนต่อปริญญาโทกับมหาวิทยาลัยของ UK และออสเตรเลียใกล้บ้าน ใกล้ครอบครัวได้ โดยเลือกเรียนต่อที่สิงคโปร์ เพราะปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างประเทศเหล่านี้หลายแห่งได้มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทของตนเองที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทั้งแบบที่มาเปิดวิทยาเขต (Campus) ของตนเองที่สิงคโปร์ และมาเปิดสอนหลักสูตร ป.โท ผ่านสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสิงคโปร์ที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย หลักสูตรส่วนใหญ่ใช้เวลาเรียน 1 ปี เรียนจบได้ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยตรง โดยเรียนที่สิงคโปร์ นอกจากนี้นักเรียนไทย ยังมีทางเลือกเรียนต่อปริญญาโทอื่นๆที่สิงคโปร์อีก เช่น การเรียนต่อกับกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ Singapore ‘s Public Universities เช่น National University of Singapore (NUS), Singapore Management University (SMU) เป็นต้น  READ MORE>>

Blog เรียนต่อสิงคโปร์

Blog ที่รวบรวมข้อมูลจิปาถะเกี่ยวกับ การเรียนที่สิงคโปร์ เพื่อที่จะทำให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าใจเรื่องการศึกษาต่อสิงคโปร์ในหลากหลายแง่มุม  READ MORE>>

 
 นักเรียนไทยในสิงคโปร์ Interviews

การเรียนรู้ถึงประสบการณ์การใช้ชีวิตของนักเรียนไทยรุ่นก่อนๆที่ไปเรียนที่สิงคโปร์ จะช่วยทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้มีแนวทางสำหรับการเตรียมความพร้อมได้ดีขึ้น "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" จึงได้จัดทำข้อมูลสัมภาษณ์นักเรียนไทยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การศึกษาต่อและการใช้ชีวิตในประเทศสิงคโปร์   READ MORE>>

 

บทความใหม่น่าอ่าน New Article

เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ให้จบภายใน 2 ปี ทำได้อย่างไร? โดยปกติการเรียนต่อปริญญาตรีในกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ โดยเฉลี่ยใช้เวลา 4 ปี จึงจะจบการศึกษา แต่หากนักเรียนคนใดต้องการเรียนจบเร็ว จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เช่น ต้องการอยู่สิงคโปร์ให้สั้นลงเพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือบางคนออกจากที่เรียนเดิมมา และต้องการย้ายไปที่เรียนที่ใหม่โดยต้องการใช้เวลาเรียนปริญญาตรีให้น้อยที่สุดเพื่อลดการเสียเวลา ฯลฯ กรณีนี้ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" แนะนำให้เรียนต่อปริญญาตรีกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสิงคโปร์  เพราะสามารถใช้เวลาเรียนจนจบปริญญาตรีภายใน 2 ปี  READ MORE>>
 
 

 หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติเรียนโท IT + ฝึกงาน SMU สิงคโปร์โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2023-10-061873 / 0
dot
กระทู้ปกติวางแผนเรียน ป.โท กับ SMU สิงคโปร์โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2023-09-27760 / 1
dot
กระทู้ปกติค่าเรียน ร.ร.รัฐบาลสิงคโปร์ ปี 2024โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2023-07-131115 / 3
dot
กระทู้ปกติประกาศสอบ AEIS 2023 เข้า ร.ร.รัฐบาลสิงคโปร์ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2023-07-07825 / 1
dot
กระทู้ปกติราคาหอพักนักศึกษา MDIS ปี 2023โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2023-05-261028 / 5
dot
กระทู้ปกติPSB Academy ลดค่าเรียนภาษาอังกฤษโพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2023-05-191095 / 0
dot
กระทู้ปกติทุนเรียนต่อ ป.ตรี /โท JCU สิงคโปร์โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2023-04-021353 / 2
dot
กระทู้ปกติสอบถามการเรียนแพทย์ที่ NUSโพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2023-02-281565 / 4
dot
กระทู้ปกติเรียนภาษาอังกฤษช่วงซัมเมอร์ ครับโพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2022-10-182717 / 2
dot
กระทู้ปกติสนใจJCU ใช้GEDเข้าโพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2022-10-081351 / 1
dot
กระทู้ปกติอยากส่งไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ค่ะ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2022-09-231572 / 1
dot
กระทู้ปกติขอเทียบโอนวุฒิปวส.ไปPSBโพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2022-06-282141 / 1
dot
กระทู้ปกติทุนการศึกษา ป.ตรีโพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2022-05-141795 / 1
dot
กระทู้ปกติจบ ปวช. สามารถเรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์ได้ไหม psb...โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2021-09-063797 / 2
dot
กระทู้ปกติเรียนจบ ปวส อยากเรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น2021-07-242768 / 1
dot