เรียนภาษาที่สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนภาษาอังกฤษทีสิงคโปร์ article

เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ 

  

การเลือกไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ทั้งระยะสั้น ช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ และระยะยาว นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนไทย เพราะ ทำให้นักเรียนอยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัว นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันง่าย สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในสิงคโปร์ก็มีความปลอดภัยสูง คดีอาชญากรรมน้อย ไม่มีภัยธรรมชาติร้ายแรง

นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ทำให้นักเรียนมีโอกาสฝึกใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาระหว่างเรียนอยู่ที่นั่น ด้วยเหตุนี้ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม จึงได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับ "การเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ในทุกแง่มุมเพื่อประโยชน์แก่นักเรียนและผู้สนใจที่กำลังหาข้อมูลดังกล่าวอยู่

 

เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดีในสิงคโปร์

จะไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ ไม่ว่าจะเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนกลาง แต่ไม่รู้ว่า จะเลือกเรียนภาษาที่ไหนดีในสิงคโปร์ ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นหาที่เรียนภาษาที่สิงคโปร์อย่างไร "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" เข้าใจปัญหานี้ดี จึงทำสรุปแนวทางการเลือกโรงเรียนภาษา / สถาบันภาษาที่สิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนไทยได้ที่เรียนภาษาที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมาย

 
 

เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์แบบประหยัด

นักเรียนไทยที่สนใจไปเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์โดยใช้งบประมาณแบบประหยัด“เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ขอเสนอวิธีการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการไปเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ 

 
เรียนภาษาอังกฤษเต็มวันระยะยาว  

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์  เรียนสิงคโปร์ดอทคอม แนะนำเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มวัน (Full Day) โดยปรกติหลักสูตรประเภทนี้จะเรียนกัน 5-6 ชั่วโมงต่อวันหรือ 25-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  นับว่าเป็นหลักสูตรภาษาแบบเข้มข้น  ( Intensive ) ที่มุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างเต็มที่ 

 
เรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนในระดับชั้นป.ตรีและป.โท โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง  พัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการและทักษะการค้นคว้าและวิจัย และพัฒนาทักษะการพูดนำเสนอข้อมูลในหัวข้อที่หลากหลาย ซึ่งทักษะเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย

 

สีน้ำ เล่าประสบการณ์เรียนซัมเมอร์สิงคโปร์  

เป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรก หนูทำตามคู่มือที่ทางเรียนสิงคโปร์ดอทคอมให้ก็ผ่านมาด้วยดี  วันแรกที่มาถึงสิงคโปร์ฝนตกตลอดเลย วันนั้นเศร้ามาก...ก ยังไม่มีเพื่อนเลย รูมเมทเป็นนักเรียนจีน เลยไม่ค่อยได้คุยกัน สองวันแรกร้องไห้คิดถึงบ้านบ่อยมาก วันที่สองลองนั่งรถเมล์ไปดูโรงเรียน

                                       

สำรวจมาตรฐานความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของสิงคโปร์  
ทุกๆปี จะมีการสำรวจความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของประเทศต่างๆทั่วโลก สำรวจโดย EF English Proficiency Index ซึ่งการสำรวจล่าสุดช่วงปลายปี 2021 ที่ผ่านมาพบว่า สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 4 ของโลกและอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย

 
พูดภาษาอังกฤษได้ภายใน 90 วัน

ฟังดูคล้ายโฆษณาของโรงเรียนสอนภาษาทั่วๆไป ที่บางครั้งแอบสงสัยว่าเป็นจริงได้หรือ แต่วันนี้เราจะมาแชร์วิธีที่นักเรียนภาษาคนหนึ่งได้เรียนภาษาใหม่สำเร็จได้ภายใน 90 วัน เขาได้อธิบายขั้นตอนการเรียนไว้อย่างละเอียดและมีหลักปฏิบัติที่น่านำมาใช้ได้จริง

 
หลักสูตร

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อปริญญาตรีสิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมฯที่ประเทศสิงคโปร์ article