ภาษาอังกฤษในสิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


ภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ article

 

ภาษาอังกฤษในสิงคโปร์
 

ภาษาอังกฤษเป็น 1 ใน 4 ภาษาราชการของประเทศสิงคโปร์  เป็นภาษาหลักและใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวสิงคโปร์ เด็กชาวสิงคโปร์ทุกคนจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 หรือตั้งแต่อายุ 3 ขวบ

นอกจากนี้ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นทั่วเกาะสิงคโปร์  ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้นซึ่งรวมถึงหนังสือตำราเรียนก็เป็นภาษาอังกฤษด้วย

เมื่อก้าวสู่วัยทำงาน  ภาษาอังกฤษก็ยังคงเกี่ยวข้องอยู่เพราะว่า  การสมัครงาน  การสัมภาษณ์งาน การติดต่อลูกค้า  การติดต่อธุรกิจ  การประชุม  ล้วนแล้วใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางทั้งสิ้น เวลาไปติดต่อหน่วยงานราชการก็ยังจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ  เพราะว่าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการติดต่อสื่อสารและเอกสารทางราชการก็เป็นภาษาอังกฤษ

เมื่ออยู่ในบ้าน  หลายครอบครัวพ่อแม่ลูกสื่อสารกันโดยใช้ภาษาอังกฤษ  โดยเมื่อปี 2000 สำนักงานสถิติแห่งชาติของสิงคโปร์ได้สำรวจภาษาที่ใช้กันในครอบครัวพบว่า  ชาวสิงคโปร์กว่า 7 แสนคนจากที่สำรวจทั้งหมด 2.8 ล้านใช้ภาษาอังกฤษ

 
 
 

 

 
เข้าใจสิงคโปร์ ก่อนมาเรียนที่สิงคโปร์

ภาษาจีนกลางในสิงคโปร์ article
ทำไมต้องรู้ภาษาอังกฤษ article
ทำไมควรรู้ภาษาจีนกลาง article
Singlish article
การเลือกสถาบันการศึกษา article