เส้นทางเรียนต่อปริญญาตรี PSB Academy สิงคโปร์ ปี 2024
ReadyPlanet.com
dot
dot


เส้นทางเรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY ปี 2024 article

 

เส้นทางเรียนต่อป.ตรีสิงคโปร์ สถาบัน PSB Academy ปี 2024

"PSB Academy" สถาบันอุดมศึกษาเอกชนระดับชั้นนำของสิงคโปร์ Singapore เปิดรับนักเรียนไทยที่จบระดับ ม.4-ม.6 เพื่อเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่สิงคโปร์ ซึ่งนักเรียนไทยเมื่อเรียนจบที่ PSB Academy แล้ว นักเรียนไทยจะได้รับวุฒิการศึกษา 2 ใบคือวุฒิ Diploma (อนุปริญญา) จาก PSB Academy และใบปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจาก UK และออสเตรเลีย ซึ่ง“เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ เห็นว่า เส้นทางการเรียนแบบนี้ นักเรียนไทยมีโอกาสที่ดีที่นอกจากจะได้วุฒิการศึกษา 2 ใบแล้ว ยังได้ประสบการณ์การเรียนรู้ 2 หลักสูตรจาก 2 ประเทศทั้งจากสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็น Partners กับ PSB Academy อีกด้วย ดังนั้นจึงได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญและระเบียบการเรียนต่อปริญญาตรีที่ PSB Academy ประจำปีการศึกษาล่าสุด 2024 เพื่อไว้ให้นักเรียนไทยและผู้ปกครองไว้ใช้สำหรับการอ้างอิง

ภาพรวมการเรียนต่อปริญญาตรี PSB Academy สิงคโปร์

PSB Academy เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน (Private Education Institution หรือ PEI) ระดับอุดมศึกษา ซึ่งกล่าวได้ว่าปัจจุบัน PSB Academy จัดอยู่ในกลุ่ม “สถาบันการศึกษาอุดมศึกษาเอกชนระดับต้นๆของประเทศสิงคโปร์” โดยจุดแข็งของ PSB Academy คือการเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่อายุเกือบ 60 ปี มีประวัติเคยเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐมาก่อน เชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจ ซึ่งตลอดระยะเวลา 60 กว่าปีที่ผ่านมา มีนักเรียนนักศึกษาทั้งสิงคโปร์และต่างชาติที่เรียนจบ PSB Academy มาแล้วมากกว่า 200,000 คน

 

PSB Academy Singapore คือใคร

PSB Academy มีชื่อเต็มๆว่า Productivity and Standard Board Academy (สถาบันการศึกษาคณะกรรมการมาตรฐานและเพิ่มผลผลิต) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เปิดสอนหลักสูตรต่างๆไม่ใช่เฉพาะระดับปริญญาตรีเท่านั้น แต่ยังเปิดสอนระดับอื่นด้วย ตั้งแต่ระดับ Certificate (ประกาศนียบัตร), Diploma (อนุปริญญา), Bachelor Degree (ปริญญาตรี), Master Degree (ปริญญาโท) และ Doctoral Degree (ปริญญาเอก)

 

PSB Academy มีนักศึกษากว่า 1 หมื่นคนจาก 50 ประเทศทั่วโลก

ปัจจุบันมีนักศึกษาสิงคโปร์และต่างชาติจากประเทศต่างๆมากกว่า 50 ประเทศเรียนอยู่ที่ PSB Academy หากรวมกันทุกระดับชั้น ประมาณการกันว่ามีนักศึกษากว่า 13,000 คน สะท้อนให้เห็นว่า PSB Academy เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ของสิงคโปร์

จุดกำเนิด PSB Academy Singapore

หนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้นักเรียนสิงคโปร์และต่างชาติเลือกเรียนต่อปริญญาตรีที่ PSB Academy สิงคโปร์คือ “ความน่าเชื่อถือ” ของสถานศึกษา เพราะ PSB Academy เคยมีสถานะเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐมาก่อน ย้อนกลับไปเมื่อปี 1964 (พ.ศ.2507) the Economic Development Board (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ) ซึ่งกำหนดทิศทางการลงทุนและเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ ได้ก่อตั้ง the National Productivity Centre (ศูนย์เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ PSB Academy เพื่อให้ศูนย์แห่งนี้ทำหน้าที่ฝึกอบรมบุคลากรของสิงคโปร์ให้มีความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในช่วงเวลานั้น

พัฒนาการของ PSB Academy สิงคโปร์

ในเวลาต่อมาศูนย์แห่งนี้ได้มีการขยายตัวและกลายเป็นสถาบันฝึกอบรมโดยใช้ชื่อว่า the Institute for Productivity Training หรือ IPT ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับขององค์กรรัฐ Singapore’s Productivity and Standard Board (สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานและการเพิ่มผลผลิตแห่งสิงคโปร์) จนกระทั่งในปี 2001 (พ.ศ.2544) สถาบันฝึกอบรมดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร จากการเป็นสถาบันฝึกอบรมของรัฐมาเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนเต็มรูปแบบโดยใช้ชื่อว่า Productivity and Standard Board Academy หรือ PSB Academy จนถึงปัจจุบัน


เส้นทางการเรียนปริญญาตรีที่ PSB Academy สิงคโปร์

เส้นทางการเรียนปริญญาตรีที่ PSB Academy สำหรับนักเรียนไทยที่จบ ม.6 จะเรียนกัน 2 ช่วง ช่วงแรกนักเรียนจะเริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) ของ PSB Academy ก่อน ในช่วงนี้ใช้เวลาเรียนราว 12 เดือน เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะขึ้นไปเรียนช่วงที่ 2 ในระดับปริญญาตรี โดยจะเรียนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่ PSB Academy สิงคโปร์ ในช่วงนี้ใช้เวลาเรียน 16-32 เดือนขึ้นอยู่กับสาขาที่เลือกเรียน

 

2 หลักสูตร 2 แนวคิ2 วุฒิการศึกษาสร้างข้อได้เปรียบที่ PSB Academy

เส้นทางการเรียนของ PSB Academy ในรูปแบบเรียน Diploma ของ PSB Academy + ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ สร้างข้อได้เปรียบ เพราะจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ 2 หลักสูตร ได้เรียนรู้องค์ความรู้ทั้งจากสิงคโปร์และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และเมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะได้วุฒิบัตรการศึกษา 2 ใบคือวุฒิบัตรระดับ Diploma จาก PSB Academy สิงคโปร์ และวุฒิบัตรระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งหมดเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง PSB Academy กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็น Partners

 

UON ออสเตรเลียเปิดสอนปริญญาตรีที่ PSB Academy สิงคโปร์

UON หรือ University of Newcastle เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของออสเตรเลีย หากดูอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2024 ที่จัดโดย QS World University Ranking ของอังกฤษ พบว่า UON อยู่ใน 200 อันดับแรกของโลกหรือกลุ่ม Top 2% ของโลก สำหรับ UON ออสเตรเลีย ได้มาเปิดสอนหลักสูตรป.ตรีที่ PSB Academy สิงคโปร์ซึ่งสาขาที่เปิดสอน ล้วนเป็นสาขาที่เป็นจุดแข็งของ UON เช่น สาขา Business , สาขา Engineering และสาขา Information Technology สำหรับนักเรียนไทยที่จะเรียนต่อ ป.ตรี ของ UON จะต้องเรียนหลักสูตร Diploma ของ PSB Academy สิงคโปร์ก่อนตาม Pathway เส้นทางการเรียนดังนี้

หลักสูตร Diploma ของ PSB Academy + หลักสูตร ป.ตรี ของ UON ออสเตรเลีย

หลักสูตร Diploma PSB Academy
ระยะเวลา
หลักสูตร ป.ตรี UON ออสเตรเลีย
ระยะเวลา

สาขา Business Administration

12 เดือน

สาขา Business

16 เดือน

สาขา Business Administration (Accounting & Finance)

12 เดือน

สาขา Commerce                   (Accounting & Finance)

16 เดือน

สาขา Business Administration (Digital Marketing)

12 เดือน

สาขา Business

16 เดือน

สาขา Media & Communication

12 เดือน

สาขา Communication

16 เดือน

สาขา Electrical Engineering Technology

12 เดือน

สาขา Electrical & Electronic Engineering

32 เดือน

สาขา Mechanical Engineering Technology

12 เดือน

สาขา  Mechanical Engineering

32 เดือน

สาขา InfoComm Technology

12 เดือน

สาขา Information Technology

28 เดือน

CU จาก UK เปิดสอนปริญญาตรีที่ PSB Academy สิงคโปร์

CU หรือ Coventry University ซึ่งอยู่อันดับ 46 จากทั้งหมด 122 อันดับของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก UK ปี 2024 โดยสื่อ the Guardian และอยู่ใน 400 อันดับแรกของโลกหรือ Top 4% ของโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2023 ในสาขา Business and Management โดย QS World University Ranking ได้มาเปิดสอนหลักสูตร ป.ตรี ที่ PSB Academy สิงคโปร์ สำหรับนักเรียนไทยที่จะเรียนต่อ ป.ตรี ของ CU จะต้องเรียนหลักสูตร Diploma ของ PSB Academy สิงคโปร์ก่อนตาม Pathway เส้นทางการเรียนดังนี้

หลักสูตร Diploma ของ PSB Academy + หลักสูตร ป.ตรี ของ CU จาก UK

หลักสูตร Diploma PSB Academy

 ระยะเวลา

 หลักสูตร ป.ตรี Coventry U จาก UK

ระยะเวลา

สาขา Business Administration

 

12 เดือน

สาขา Business & Finance

สาขา Business & Marketing

16 เดือน

16 เดือน

สาขา Business Administration (Accounting & Finance)

12 เดือน

สาขา Business & Finance

 

16 เดือน

สาขา Business Administration (Digital Marketing)

12 เดือน

สาขา Digital Marketing

 

16 เดือน

สาขา Media & Communication

12 เดือน

สาขา Media & Communication

16 เดือน

สาขา Graphic Design and Media

12 เดือน

สาขา Media & Communication

16 เดือน

สาขา Global Supply Chain Management

12 เดือน

สาขา Global Logistics

20 เดือน

สาขา Tourism and Hospitality Management

12 เดือน

สาขา International Tourism and Hospitality Management

16 เดือน

สาขา Electrical Engineering Technology

12 เดือน

สาขา Electrical & Electronic Engineering

 

20 เดือน

สาขา Mechanical Engineering Technology

12 เดือน

สาขา  Mechanical Engineering

 

20 เดือน

สาขา InfoComm Technology

12 เดือน

สาขา Computing Science

16 เดือน

สาขา Network Defence and Forensic Countermeasures

12 เดือน

สาขา Cyber Security

 

16 เดือน

 
 
 
 
 
 
 
 

La Trobe ออสเตรเลียเปิดสอน ป.ตรี ที่ PSB Academy สิงคโปร์

La Trobe University มหาวิทยาลัยรัฐของออสเตรเลียที่มีชื่อเสียงในสาขา Life Science (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ก็เป็นมหาวิทยาลัยอีกแห่งที่มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่ PSB Academy สิงคโปร์ โดยเน้นไปที่สาขาวิทยาศาสตร์ด้าน Life Science โดยเฉพาะ สำหรับนักเรียนไทยที่จะเรียนต่อ ป.ตรี ของ La Trobe University จะต้องเรียนหลักสูตร Diploma ของ PSB Academy สิงคโปร์ก่อนตาม Pathway เส้นทางการเรียนดังนี้

 หลักสูตร Diploma ของ PSB Academy + หลักสูตร ป.ตรี ของ La Trobe ออสเตรเลีย

หลักสูตร Diploma

PSB Academy

ระยะเวลา

หลักสูตร ป.ตรี La Trobe  University ออสเตรเลีย

ระยะเวลา

สาขา Life Science

12 เดือน

สาขา Biomedical Science

สาขา Molecular Biology &

Applied Chemistry

สาขา Molecular Biology &

Biotechnology

สาขา Molecular Biology &

Pharmaceutical Science

28 เดือน

 

 

 

 

ระยะเวลาจนเรียนจบ ป.ตรี ที่ PSB Academy Singapore

นักเรียนไทยที่เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับ Diploma สิงคโปร์ จนเรียนจบปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็น Partner กับ PSB Academy จะใช้เวลาเรียนอยู่ระหว่าง 28 – 44 เดือน หรือ 2 ปี 4 เดือนจนถึง 3 ปี 8 เดือน ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลือกเรียนกลุ่มสาขาใด

สาขา

ระยะเวลา

Business, Accounting, Finance, Marketing, Media & Communication, Hospitality & Tourism

28 เดือน (2 ปี 4 เดือน)

Supply Chain & Logistics

32 เดือน (2 ปี 8 เดือน)

Information Technology, Computer Science

Diploma ของ PSB Academy + ป.ตรี ของ University of Newcastle ใช้เวลา 40 เดือน (3 ปี 4 เดือน)

Diploma ของ PSB Academy + ป.ตรี ของ Coventry University ใช้เวลา 28 เดือน (2 ปี 4 เดือน)

Life Science

ใช้เวลา 40 เดือน (3 ปี 4 เดือน)

Engineering

Diploma ของ PSB Academy + ป.ตรี ของ University of Newcastle ใช้เวลา 44 เดือน (3 ปี 8 เดือน)

Diploma ของ PSB Academy + ป.ตรี ของ Coventry University ใช้เวลา 32 เดือน (2 ปี 8 เดือน)

คุณสมบัติของนักเรียนไทยที่จะสมัครเรียน

นักเรียนไทยที่จะสมัครเรียนหลักสูตร Diploma ของ PSB Academy เพื่อเป็นทางเชื่อมไปสู่การเรียนปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็น Partner กับ PSB Academy จะต้องจบ ม.6 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.4 ขึ้นไป และต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป โดยที่คะแนนในส่วนของ Writing ไม่น้อยกว่า 5.0

 

ค่าเรียนตั้งแต่ Diploma จนจบปริญญาตรีที่ PSB Academy

นักเรียนไทยที่เริ่มเรียนตั้งแต่ระดับ Diploma สิงคโปร์ จนเรียนจบปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็น Partner กับ PSB Academy ค่าเรียนจะมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับนักเรียนเลือกเรียนกลุ่มสาขาใดและเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแห่งใด

 

สาขา

ค่าเรียนตั้งแต่ Diploma จนจบ ป.ตรี

Business, Accounting, Finance, Marketing, Media & Communication, Hospitality & Tourism, Supply Chain & Logistics

อยู่ระหว่าง 35,577.60 – 43,948.80 เหรียญสิงคโปร์    (ประมาณ 920,000-1,164,000 บาท)

 

Information Technology, Computer Science

อยู่ระหว่าง 38,368-68,016 เหรียญสิงคโปร์  (ประมาณ 1,016,000-1,800,000 บาท)

Life Science

63,568.80 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,684,000 บาท)

Engineering

อยู่ระหว่าง 40,373.60-68,124.80 เหรียญสิงคโปร์            

(ประมาณ 1,070,000-1,800,000 บาท)

 #หมายเหตุ

1. ค่าเรียนข้างต้นยังไม่รวมค่าสมัครเรียนและค่าบำรุงการศึกษาของ PSB Academy

2. ข้อมูลที่เป็นเงินบาทได้คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสิงคโปร์ต่อ 26.50 บาท

นักเรียนไทยที่จบ ม.4-5 สามารถสมัครเรียนที่ PSB Academy ได้

 

นักเรียนไทยที่จบ ม.4 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.8 ขึ้นไป และนักเรียนที่จบ ม.5 ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.4 และมีผลสอบ IELTS คะแนนรวมตั้งแต่ 5.5 สามารถสมัครเรียนที่ PSB Academy สิงคโปร์ได้ โดยนักเรียนกลุ่มจบ ม.4 และ ม.5 จะต้องเริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Certificate (ประกาศนียบัตร) ก่อน ใช้เวลาเรียน 6 เดือน เมื่อเรียนจบและสอบผ่านแล้ว นักเรียนจึงจะขึ้นไปเรียนต่อระดับ Diploma ของ PSB Academy และระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างประเทศต่อไป สำหรับค่าเรียนระดับ Certificate = 4,796.20 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยราว 127,000 บาทโดยประมาณ

เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนขึ้นไปเรียนที่ PSB Academy สิงคโปร์

สำหรับนักเรียนไทยที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน รวมถึงนักเรียนไทยที่คะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ของ PSB Academy ทาง PSB Academy มีหลักสูตร Certificate in English Proficiency ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติเพื่อให้นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนที่จะขึ้นไปเรียนระดับ Certificate, Diploma, ปริญญาตรี ของ PSB Academy สำหรับหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 5 ระดับ ใช้เวลาเรียน 10 เดือน ค่าเรียน = 14,440.50 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยราว 382,000 บาทโดยประมาณ

PSB Academy ให้ส่วนลดค่าเรียนคอร์สภาษาอังกฤษและ ป.ตรี สำหรับ นร.ไทย เพื่อฉลองที่ PSB Academy ครบรอบ 60 ปี

* ค่าเรียนภาษาอังกฤษลด 200 SGD ต่อ 1 ระดับ (ประมาณ 5,500 บาทต่อ 1 ระดับ) จากค่าเรียนเต็ม 2,888.50 SGD ต่อ 1 ระดับ (ประมาณ 79,400 บาท)

* ค่าเรียน Diploma ซึ่งนำไปสู่การเรียน ป.ตรี ลด 1,600 SGD (ประมาณ 44,000 บาท) จากค่าเรียนเต็ม 12,556.80 SGD (ประมาณ 345,000 บาท)

* ค่าเรียน ป.ตรี สำหรับ นร.ที่จบ Diploma หรือเทียบเท่า ลด 6,000 SGD (ประมาณ 165,000 บาท) จากค่าเรียนเต็ม 23,020.80 SGD (ประมาณ 633,000 บาท)

หมายเหตุ : คำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 1 SGD = 27.50 บาท

 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน

นักเรียนและผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการขอคำปรึกษาเพิ่มเติมสำหรับการเรียนต่อปริญญาตรีที่ PSB Academy สิงคโปร์ สามารถติดต่อ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

  085 9329081
  @riansingapore  

ติดตามข้อมูลการเรียนต่อสิงคโปร์

 
Facebook: เรียนสิงคโปร์
Instagram: riansingapore
YouTube: เรียนสิงคโปร์

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อหมอระดับปริญญาตรีที่สิงคโปร์ดีไหม article
เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ให้จบภายใน 2 ปี article
เรียนปริญญาโทที่ SIM GE สิงคโปร์ article
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ article
เรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan สิงคโปร์ article
เรียนปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมปลาย SFMS สิงคโปร์ หลักสูตร WACE ออสเตรเลีย article
เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.โท MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ article
GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยมMDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อปริญญาโทที่สิงคโปร์ ด้วยราคาค่าเรียนในระดับกลาง article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนปริญญาตรีสถาบัน SIM GE สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์กับ Kaplan Singapore ปี 2024 article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ JCU Singapore article