เรียนภาษาที่สิงคโปร์ เรียนซัมเมอร์สิงคโปร์, summer สิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

 

เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม  

 

ช่วงปิดเทอมของทุกๆปี จะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนไทยบางคนเดินทางไปเรียนคอร์สสั้นๆในต่างประเทศบางคนไปเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บางคนไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศระยะยาว ซึ่งหนึ่งในประเทศที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียน summer ก็คือประเทศสิงคโปร์ เพราะเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง ปัญหาอาชญากรรมน้อย ไม่มีภัยธรรมชาติ ทำให้ผู้ปกครองอุ่นใจ อีกทั้งอยู่ใกล้ไทย ใช้เวลาเดินทางสั้น ไปมาสะดวก ไปเรียนระยะสั้นไม่เกิน 30 วันก็ไม่ต้องขอวีซ่าใดๆด้วย ระบบขนส่งมวลชนภายในประเทศดีเยี่ยม เดินทางง่าย “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ จึงทำบทความเรื่อง เรียน summer ที่สิงคโปร์ โดยเฉพาะเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นและใช้เป็นแนวทางในการเลือกเรียน

 
 

เรียน summer ที่สิงคโปร์แบบหมู่คณะ

หลายคนอาจคุ้นเคยการไปเรียน summer ที่สิงคโปร์แบบหมู่คณะหรือที่เรียกว่า study tour ซึ่งการไปแบบนี้ จะเป็นการรวมนักเรียนหลายๆคนเดินทางไปสิงคโปร์พร้อมๆกันตามวันที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำคณะดูแลนักเรียนตลอดทั้งทริป เมื่อไปถึงที่สิงคโปร์แล้ว ก็จะมีรถทัวร์คอยมารับมาส่งพานักเรียนไปสถานที่ต่างๆ อาหารการกินมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ ที่พักก็จะเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ต ส่วนโปรแกรมก็มักจะเป็นการไปเรียนครึ่งวัน และไปทัศนศึกษาครึ่งวัน ซึ่งการไปรูปแบบนี้ก็เหมือนไปกับทัวร์นั่นเอง

 

เรียน summer ที่สิงคโปร์แบบรายเดี่ยว

ส่วนการไปเรียน summer ที่สิงคโปร์แบบรายเดี่ยวนั้น ตรงกันข้ามทุกอย่างกับแบบหมู่คณะ เริ่มจากไปสิงคโปร์คนเดียว (อาจมีผู้ปกครองบินไปส่งด้วย) วันเดินทางกำหนดเอง การเดินทางระหว่างอยู่ในสิงคโปร์ใช้รถไฟและรถเมล์ด้วยตนเองเป็นหลัก อาหารการกินซื้อทานตามศูนย์อาหารด้วยตนเอง ที่พักก็จะเป็น homestay พักกับครอบครัวสิงคโปร์หรือเลือกพัก student hostel ซึ่งเป็นหอพักนักเรียนโดยเฉพาะ ส่วนโปรแกรมการเรียน ก็จะเป็นการเรียน 4-6 ชั่วโมงต่อวัน เน้นเรียนอย่างเดียว ไม่มีเที่ยว

 
 
 

ซัมเมอร์แบบรายเดี่ยว vs ซัมเมอร์แบบหมู่คณะ เลือกอันไหนดี

จะเลือกไปแบบใดก็ให้ดูคุณสมบัติของนักเรียนและวัตถุประสงค์เป็นหลัก เช่น หากนักเรียนอายุยังน้อย ประมาณ 7-11 ปี ยังพึ่งพาตนเองได้ไม่มากนัก มีประสบการณ์ไปสิงคโปร์น้อยหรือไม่มีเลย และยังไม่มีแผนระยะยาวในการเรียนต่อต่างประเทศหรือสิงคโปร์ แค่ต้องการไปทัศนศึกษาและเรียนเล็กๆน้อยๆ  แบบนี้ให้เริ่มต้นไปซัมเมอร์แบบหมู่คณะ จะเหมาะที่สุด

แต่หากนักเรียนมีอายุขึ้นมาหน่อย เช่น อายุประมาณ 14 ปีขึ้นไป สามารถพึ่งพาตนเองได้ระดับหนึ่งแล้ว มีความต้องการไปฝึกฝนทักษะการพึ่งพาตนเองเพิ่มเติม ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษและวิชาการอย่างเข้มข้น เน้นเรียนไม่เน้นเที่ยว และนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวเรียนต่อสิงคโปร์และต่างประเทศในระยะยาว การเลือกเรียนซัมเมอร์แบบรายเดี่ยว จะเหมาะสมกว่ามาก

 

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม เน้นไปซัมเมอร์แบบรายเดี่ยว

เนื่องจาก “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ดังนั้นโปรแกรมเรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ จึงมีเฉพาะ “ไปแบบรายเดี่ยวเท่านั้น” ทั้งนี้เพื่อรองรับนักเรียนที่มีจุดประสงค์ไปฝึกภาษาอย่างจริงจัง ไปฝึกการพึ่งพาตนเอง ไปเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อสิงคโปร์และต่างประเทศระยะยาวต่อไป 

 
 

หลักสูตรสำหรับไปเรียนซัมเมอร์แบบรายเดี่ยว

หลักๆจะมี 3 หลักสูตรให้เลือกคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) ภาษาจีน (Chinese Language) และหลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ (Preparatory Course for Admission to Government School)

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ทั่วๆไป โดยจะฝึกฝนทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักภาษา

จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ เป็นหลักสูตรภาษาแบบเรียนเต็มวัน (full day) เรียนทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย วันละ 4-6 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ หรือ 20-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้นักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เช้าถึงเย็น การได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ ถี่ๆ และต่อเนื่อง ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนก้าวหน้าเร็วอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นและเต็มที่ในช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในช่วงปิดเทอม

 

หลักสูตรภาษาจีน

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ทั่วๆไป โดยจะฝึกฝนทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักภาษา โดยจะเรียนวันละ 5 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ หรือ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ภาษาจีน เป็นหนึ่งในภาษาราชการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศสิงคโปร์ ดังนั้นนอกจากนักเรียนจะได้เรียนภาษาจีนในห้องเรียนแล้ว ยังได้มีโอกาสใช้ภาษาจีนนอกห้องเรียนอีกด้วย

 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับนักเรียนไทยที่มีแผนจะสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนสิงคโปร์ ในระดับชั้น ม.1-3 โดยหลักสูตรนี้ จะเรียน 2 วิชาที่ใช้สอบคือ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ นักเรียนจะได้รับการติวเข้มแบบเต็มวัน (full day) วันละ 6 ชั่วโมง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

 
 

ระยะเวลาเรียน

ไม่ว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรใด ระยะเวลาเรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ จะใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ในช่วงปิดเทอมใหญ่ของไทย

 

การขอวีซ่านักเรียน

การไปเรียน summer ที่สิงคโปร์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ นักเรียนไทยไม่ต้องขอวีซ่าใดๆ เพราะคนไทยที่มี passport ไทยที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใดๆ และสามารถอยู่สิงคโปร์ได้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน  

 

ที่พักนักเรียน

มี 2 ประเภทให้เลือกคือ โฮมสเตย์ (homestay) ซึ่งเป็นการอยู่กับครอบครัวชาวสิงคโปร์ที่รับนักเรียนต่างชาติมาอยู่ด้วย และหอพักนักเรียนแบบประจำ (boarding student hostel) ที่พักทั้ง 2 ประเภทมีข้อดีอย่างหนึ่งคือ ค่าที่พักที่จ่ายไปได้รวมค่าบริการที่จำเป็นอย่างครบวงจรแล้ว เช่น ค่าห้องพัก ค่าน้ำไฟ ค่าอาหาร (2 มื้อวันธรรมดา 3 มื้อวันหยุด)  ค่าแม่บ้านซักผ้าให้ ค่าแม่บ้านรีดผ้าให้ และค่า wifi อินเตอร์เนตในที่พัก

 

ค่าเรียน

 

หลักสูตร

 

เหรียญสิงคโปร์

 

ประมาณการเป็นเงินบาท

(X 25 บาท)

 

ภาษาอังกฤษทั่วไป

 

อยู่ระหว่าง 1,500-2,600

 

37,500-65,000 โดยประมาณ

 

ภาษาจีน

 

อยู่ระหว่าง 2,100-2,300

 

52,500-57,500 โดยประมาณ

 

เตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล

 

อยู่ระหว่าง 1,800-1,900

 

45,000-47,500 โดยประมาณ

 

หมายเหตุ : ค่าเรียนที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเกรดสถานศึกษาที่เลือกเรียน และจำนวนชั่วโมงเรียนต่อวัน

 

ค่าที่พักนักเรียน

 

ประเภทที่พัก

 

เหรียญสิงคโปร์

 

ประมาณการเป็นเงินบาท

(X 25 บาท)

 

โฮมสเตย์ (homestay)

 

1,500-1,600

 

37,500-40,000

 

หอพักนักเรียนแบบประจำ

 

1,550-1,900

 

38,750-47,500

 

หมายเหตุ : ค่าที่พักทั้ง 2 ประเภทได้รวมค่าห้องพัก ค่าน้ำไฟ ค่าอาหาร (2 มื้อวันธรรมดา 3 มื้อวันหยุด)  ค่าแม่บ้านซักผ้าให้ ค่าแม่บ้านรีดผ้าให้ และค่า wifi อินเตอร์เนตในที่พักแล้ว / ราคาที่พักที่แตกต่างขึ้นอยู่อยู่กับเกรดที่พัก ทำเล และประเภทห้องพักที่เลือก เช่น ราคาห้องเดี่ยวจะแพงกว่าราคาห้องนอนรวม เป็นต้น

 

แก้มและสีน้ำเล่าประสบการณ์การไปเรียนระยะสั้นที่สิงคโปร์

 
 

ชื่ออัจฉริยาพร นวลเพ็ญ แก้มอายุ 20 ปี มาเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ 1 เดือน ตอนนี้แก้มเรียนที่คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ

วันแรกที่มาถึง โฮสของแก้มก็มารับที่สนามบิน แก้มเลือกพักกับครอบครัวสิงคโปร์ค่ะ เมื่อถึงบ้านก็ได้รู้จักกับรูมเมท ซึ่งเป็นคนไต้หวันและจีน รูมเมทก็แนะนำหลายๆอย่างในบ้านให้ฟัง บรรยากาศในบ้านโดยรวมแล้วน่าอยู่ค่ะ แต่เนื่องจากที่บ้านมีนักเรียนเป็นคนจีน คนไต้หวันเป็นส่วนใหญ่ อ่านต่อ

 
 

สีน้ำ กัญญณัช พหุลรัต ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อายุ 16 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สีน้ำบินเดียว ตั้งใจไปหาประสบการณ์ต่างแดนโดยเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นที่สิงคโปร์ 1 เดือนแบบอิสระ

เป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรก หนูทำตามคู่มือที่ทางเรียนสิงคโปร์ดอทคอมให้ก็ผ่านมาด้วยดี  วันแรกที่มาถึงสิงคโปร์ฝนตกตลอดเลย วันนั้นเศร้ามาก...ก ยังไม่มีเพื่อนเลย รูมเมทเป็นนักเรียนจีน เลยไม่ค่อยได้คุยกัน สองวันแรกร้องไห้คิดถึงบ้านบ่อยมาก วันที่สองลองนั่งรถเมล์ไปดูโรงเรียน ก็ต้องไปคนเดียวเพราะยังไม่มีเพื่อน นั่งรถเมล์ตามคู่มือที่ทางเรียนสิงคโปร์ดอมคอมให้มา ก็ทำตามที่พี่เขาอธิบายไว้ ง่ายมากค่ะ ไม่หลงเลย  พอกลับมาถึงที่หอถึงก็เจอคนไทยบ้าง แต่ก็ยังไม่สนิทกันก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ วันที่สามเป็นวันจันทร์เป็นวันเริ่มเรียนวันแรก  มีเพื่อนมาใหม่ที่ต้องไปโรงเรียนพร้อมกับหนู หนูเริ่มรู้สึกดีกว่าเดิมขึ้นมาก เพื่อนพูดเก่งมาก ไม่ใช่สิ พูดมาก ถึงจะถูก (555555) อ่านต่อ

 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน

“เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ โทร 085 932 9081 / Line ID : @riansingapore / อีเมล์ : course@riansingapore.com

 
 

 
รายละเอียดหลักสูตร

SFMS สิงคโปร์เปิดสอน WACE หลักสูตรมัธยมฯปลายของออสเตรเลีย - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อปริญญาตรีที่ PSB Academy ประเทศสิงคโปร์ article
โรงเรียนภาษา Hawthorn สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาประหยัดที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
บทนำโรงเรียนCanadian International School Singapore article
Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
เรียนต่อ ป.ตรี ด้านออกแบบและศิลปะที่ NAFA สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ article
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ article
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3-12 เดือน article