เรียนซัมเมอร์สิงคโปร์, เรียนภาษาระยะสั้น, summerสิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียน Summer ซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ article

 

เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม  

 

ช่วงปิดเทอมของทุกๆปี จะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนไทยบางคนเดินทางไปเรียนคอร์สสั้นๆในต่างประเทศบางคนไปเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ บางคนไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศระยะยาว ซึ่งหนึ่งในประเทศที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียน summer ก็คือประเทศสิงคโปร์ เพราะเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง ปัญหาอาชญากรรมน้อย ไม่มีภัยธรรมชาติ ทำให้ผู้ปกครองอุ่นใจ อีกทั้งอยู่ใกล้ไทย ใช้เวลาเดินทางสั้น ไปมาสะดวก ไปเรียนระยะสั้นไม่เกิน 30 วันก็ไม่ต้องขอวีซ่าใดๆด้วย ระบบขนส่งมวลชนภายในประเทศดีเยี่ยม เดินทางง่าย “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ จึงทำบทความเรื่อง เรียน summer ที่สิงคโปร์ โดยเฉพาะเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นและใช้เป็นแนวทางในการเลือกเรียน

 
 

เรียน summer ที่สิงคโปร์แบบหมู่คณะ

หลายคนอาจคุ้นเคยการไปเรียน summer ที่สิงคโปร์แบบหมู่คณะหรือที่เรียกว่า study tour ซึ่งการไปแบบนี้ จะเป็นการรวมนักเรียนหลายๆคนเดินทางไปสิงคโปร์พร้อมๆกันตามวันที่กำหนดไว้ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำคณะดูแลนักเรียนตลอดทั้งทริป เมื่อไปถึงที่สิงคโปร์แล้ว ก็จะมีรถทัวร์คอยมารับมาส่งพานักเรียนไปสถานที่ต่างๆ อาหารการกินมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ ที่พักก็จะเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ต ส่วนโปรแกรมก็มักจะเป็นการไปเรียนครึ่งวัน และไปทัศนศึกษาครึ่งวัน ซึ่งการไปรูปแบบนี้ก็เหมือนไปกับทัวร์นั่นเอง

 

เรียน summer ที่สิงคโปร์แบบรายเดี่ยว

ส่วนการไปเรียน summer ที่สิงคโปร์แบบรายเดี่ยวนั้น ตรงกันข้ามทุกอย่างกับแบบหมู่คณะ เริ่มจากไปสิงคโปร์คนเดียว (อาจมีผู้ปกครองบินไปส่งด้วย) วันเดินทางกำหนดเอง การเดินทางระหว่างอยู่ในสิงคโปร์ใช้รถไฟและรถเมล์ด้วยตนเองเป็นหลัก อาหารการกินซื้อทานตามศูนย์อาหารด้วยตนเอง ที่พักก็จะเป็น student hostel ซึ่งเป็นหอพักนักเรียนโดยเฉพาะ ส่วนโปรแกรมการเรียน ก็จะเป็นการเรียน 6 ชั่วโมงต่อวัน เน้นเรียนอย่างเดียว ไม่มีเที่ยว

 
 
 

ซัมเมอร์แบบรายเดี่ยว vs ซัมเมอร์แบบหมู่คณะ เลือกอันไหนดี

จะเลือกไปแบบใดก็ให้ดูคุณสมบัติของนักเรียนและวัตถุประสงค์เป็นหลัก เช่น หากนักเรียนอายุยังน้อย ประมาณ 7-11 ปี ยังพึ่งพาตนเองได้ไม่มากนัก มีประสบการณ์ไปสิงคโปร์น้อยหรือไม่มีเลย และยังไม่มีแผนระยะยาวในการเรียนต่อต่างประเทศหรือสิงคโปร์ แค่ต้องการไปทัศนศึกษาและเรียนเล็กๆน้อยๆ  แบบนี้ให้เริ่มต้นไปซัมเมอร์แบบหมู่คณะ จะเหมาะที่สุด

แต่หากนักเรียนมีอายุขึ้นมาหน่อย เช่น อายุประมาณ 16 ปีขึ้นไป สามารถพึ่งพาตนเองได้ระดับหนึ่งแล้ว มีความต้องการไปฝึกฝนทักษะการพึ่งพาตนเองเพิ่มเติม ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษและวิชาการอย่างเข้มข้น เน้นเรียนไม่เน้นเที่ยว และนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวเรียนต่อสิงคโปร์และต่างประเทศในระยะยาว การเลือกเรียนซัมเมอร์แบบรายเดี่ยว จะเหมาะสมกว่ามาก

 

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม เน้นไปซัมเมอร์แบบรายเดี่ยว

เนื่องจาก “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” เป็นศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ดังนั้นโปรแกรมเรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ จึงมีเฉพาะ “ไปแบบรายเดี่ยวเท่านั้น” ทั้งนี้เพื่อรองรับนักเรียนที่มีจุดประสงค์ไปฝึกภาษาอย่างจริงจัง ไปฝึกการพึ่งพาตนเอง ไปเตรียมความพร้อมก่อนไปเรียนต่อสิงคโปร์และต่างประเทศระยะยาวต่อไป 

 
 

หลักสูตรสำหรับไปเรียนซัมเมอร์แบบรายเดี่ยว

นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสถานการณ์ทั่วๆไป โดยจะฝึกฝนทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักภาษา

จุดเด่นของหลักสูตรนี้คือ เป็นหลักสูตรภาษาแบบเรียนเต็มวัน (full day) เรียนทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย วันละ ุ6 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ หรือ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำให้นักเรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่เช้าถึงเย็น การได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ ถี่ๆ และต่อเนื่อง ทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนก้าวหน้าเร็วอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นและเต็มที่ในช่วงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในช่วงปิดเทอม

 
 

ระยะเวลาเรียน

ระยะเวลาเรียนซัมเมอร์ที่สิงคโปร์ จะใช้เวลาเรียน 4 สัปดาห์ในช่วงปิดเทอมใหญ่ของไทย

 

 การขอวีซ่านักเรียน

การไปเรียน summer ที่สิงคโปร์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ นักเรียนไทยไม่ต้องขอวีซ่าใดๆ เพราะคนไทยที่มี passport ไทยที่เหลืออายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ สามารถเดินทางเข้าสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าใดๆ และสามารถอยู่สิงคโปร์ได้สูงสุดไม่เกิน 30 วัน  

 

 ที่พักนักเรียน

ที่พักนักเรียนเป็นหอพักนักเรียนแบบประจำ (boarding student hostel) ซึ่งโดยปรกติเปิดรับนักเรียนที่ไปเรียนระยะยาวที่สิงคโปร์  ค่าที่พักที่จ่ายไปได้รวมค่าบริการที่จำเป็นอย่างครบวงจรแล้ว เช่น ค่าห้องพัก ค่าน้ำไฟ ค่าอาหาร (2 มื้อวันธรรมดา 3 มื้อวันหยุด)  ค่าแม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก ค่าซักผ้า รีดผ้า และค่า wifi อินเตอร์เนตในที่พัก

 

ค่าเรียน 4 สัปดาห์

รายละเอียด

ราคา (เหรียญสิงคโปร์)

 Course Fee

S$1,786.82

 Administrative Fee

 S$330.00

8% Goods & Services Tax

S$169.34 

รวม

S$2,286.17   

 

ประมาณ 57,155 บาท (คิดเป็นเงินไทยโดยประมาณที่อัตราแลกเปลี่ยนคำนวณที่ 25 บาทต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์ ค่าเรียนสุทธิจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในวันโอน)

 

ค่าที่พักนักเรียน

ที่พัก

ราคา (เหรียญสิงคโปร์)

ประมาณการเป็นเงินบาท

 หอพักนักเรียน Full-board

S$2,100-$1,550

52,500-38,750

·     ค่าที่พักรวมค่าห้องพัก ค่าน้ำไฟ ค่าซักผ้า รีดผ้า wi-fi internet

  •   สามารถเลือกได้ว่าจะรวมหรือไม่รวมค่าอาหาร (2 มื้อวันธรรมดาและ 3 มื้อวันหยุด) 

·     ราคาที่พักที่แตกต่างขึ้นอยู่กับว่า เลือกรวมค่าอาหารด้วยหรือไม่ และประเภทห้องพักที่เลือก เช่น ราคาห้องเดี่ยวจะแพงกว่าราคาห้องนอนรวม

 

 
 

สีน้ำเล่าประสบการณ์การไปเรียนระยะสั้นที่สิงคโปร์

 

สีน้ำ กัญญณัช ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา อายุ 16 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่สีน้ำบินเดียว ตั้งใจไปหาประสบการณ์ต่างแดนโดยเลือกไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นที่สิงคโปร์ 1 เดือนแบบอิสระ

"เป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรก หนูทำตามคู่มือที่ทางเรียนสิงคโปร์ดอทคอมให้ก็ผ่านมาด้วยดี  วันแรกที่มาถึงสิงคโปร์ฝนตกตลอดเลย วันนั้นเศร้ามาก...ก ยังไม่มีเพื่อนเลย รูมเมทเป็นนักเรียนจีน เลยไม่ค่อยได้คุยกัน สองวันแรกร้องไห้คิดถึงบ้านบ่อยมาก วันที่สองลองนั่งรถเมล์ไปดูโรงเรียน ก็ต้องไปคนเดียวเพราะยังไม่มีเพื่อน นั่งรถเมล์ตามคู่มือที่ทางเรียนสิงคโปร์ดอมคอมให้มา ก็ทำตามที่พี่เขาอธิบายไว้ ง่ายมากค่ะ ไม่หลงเลย  พอกลับมาถึงที่หอถึงก็เจอคนไทยบ้าง แต่ก็ยังไม่สนิทกันก็เลยไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ วันที่สามเป็นวันจันทร์เป็นวันเริ่มเรียนวันแรก  มีเพื่อนมาใหม่ที่ต้องไปโรงเรียนพร้อมกับหนู หนูเริ่มรู้สึกดีกว่าเดิมขึ้นมาก เพื่อนพูดเก่งมาก ไม่ใช่สิ พูดมาก ถึงจะถูก (555555) " >>>> อ่านต่อ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการเรียน

 

 “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ 

     085 932 9081
     @riansingapore 
     

ติดตามข้อมูลการเรียนต่อสิงคโปร์

 
Facebook: เรียนสิงคโปร์
Instagram: riansingapore
YouTube: เรียนสิงคโปร์

 
รายละเอียดหลักสูตร

ระเบียบการสมัครสอบ AEIS ปี 2023 – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาที่ไหนดีในสิงคโปร์ article
วางแผนลดค่าใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ article
Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล AEIS article
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาวเต็มวัน article