เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

 

เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท 

บทความนี้เป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการ เรียนต่อสิงคโปร์ ปริญญาโท โดยเฉพาะ โดยข้อมูลที่นำมาเสนอนี้ มาจากคำถามที่พบบ่อยจากนักศึกษาที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทที่สิงคโปร์ ดังนั้น เรียนสิงคโปร์ดอทคอม จึงได้รวบรวมข้อมูลเหล่านี้และนำมาเรียบเรียงใหม่เป็นหัวข้อประเด็นต่างๆดังนี้

 

เรียนต่อปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์

หากคุณกำลังวางแผนเรียนต่อปริญญาโทประเทศสิงคโปร์ และกำลังมองหามหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงและจุดแข็งในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และไอทีสำหรับธุรกิจ การเลือกเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย SMU หรือ Singapore Management University ถือเป็นตัวเลือกที่ดี

 

เรียนต่อปริญญาโทที่ SIM GE สิงคโปร์

วิเคราะห์จุดแข็งของการเรียนต่อปริญญาโทกับสถาบันการศึกษา SIM GE Singapore ประเทศสิงคโปร์ซึ่งจุดแข็งมี 2 ประเด็นหลัก โดยประเด็นแรกคือชื่อเสียงของสถาบัน SIM GE Singapore ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถาบันฝึกอบรมด้าน Business ของรัฐ เพื่อผลิตบุคลากรสิงคโปร์ให้มีความรู้และทักษะด้านธุรกิจเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ และประเด็นที่สองคือ SIM GE Singapore สามารถนำหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยชั้นนำจาก UK และประเทศฝรั่งเศส มาเปิดหลักสูตรปริญญาโทที่วิทยาเขตของ SIM GE ถึงประเทศสิงคโปร์ได้ 

 

เรียนต่อปริญญาโท MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี

การเรียนต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจหรือ เรียนต่อ MBA ที่สิงคโปร์ ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจมาก เพราะ สิงคโปร์ มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงมากในสาขาบริหารธุรกิจ อีกทั้ง สิงคโปร์ ยังเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคนี้ มีองค์กรธุรกิจชื่อดังทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศหลายแห่งมาตั้งฐานธุรกิจในสิงคโปร์ ทำให้นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ จึงมีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจให้ศึกษามากมาย หลายคนจึงให้ความสนใจเรียนต่อ MBA ที่นี่ พร้อมกับถามคำถามที่บ่อยพบคือ “เรียนต่อ MBA ที่สิงคโปร์ ที่ไหนดี” 

 
 

เรียนต่อ ป.โท มหาวิทยาลัยรัฐของออสเตรเลียในสิงคโปร์

การเรียนต่อ ป.โท กับมหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ อาจไม่ใช่เรื่องง่ายของหลายๆคน เพราะด้วยความที่ มหาวิทยาลัยรัฐในสิงคโปร์มีจำนวนน้อย ประกอบกับหลักเกณฑ์ในการรับผู้สมัครเข้าเรียนตั้งไว้ค่อนข้างสูง ทำให้การได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ค่อนข้างยาก นักศึกษาไทยจึงควรพิจารณาทางเลือกอื่นๆไว้ประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่ง 1 ในทางเลือกที่ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม แนะนำคือ “เรียนต่อ ป.โทที่ JCU Singapore” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐของออสเตรเลียที่มาตั้งวิทยาเขตในสิงคโปร์

 

รวมข้อมูลเรียนต่อ ป.โทราคากลางๆในสิงคโปร์

ค่าเรียนปริญญาโทในสิงคโปร์ โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Business ซึ่งเป็นสาขาที่นักเรียนไทยและต่างชาตินิยมไปเรียนกันนั้น ปกติมีระดับค่าเรียนอยู่ระหว่าง 800,000-2,500,000 บาทขึ้นอยู่กับเกรดและชื่อเสียงของสถานศึกษาที่ไปเรียนต่อ แต่ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” พบว่า ยังมีบางสถานศึกษาในสิงคโปร์ ที่ยังเสนอราคาค่าเรียนปริญญาโทในระดับ 500,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่ถูก แต่ไม่แพง ไว้เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนปริญญาโทสาย Business ที่ราคาอยู่ระดับกลางๆ

 

เรียนต่อปริญญาโทที่MDISสิงคโปร์

MDIS เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ จึงมีหลักสูตรระดับปริญญาโทให้เลือกเรียนต่อหลายหลักสูตรด้วยกัน แต่หลักสูตรที่น่าเรียนต่อ ป.โท ที่ MDIS สิงคโปร์มากที่สุด คงไม่พ้นหลักสูตร ป.โท ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการ (Management) ซึ่งเป็นสาขาที่เป็นจุดแข็งของ MDIS สิงคโปร์  

 

 
หลักสูตร

เรียนต่อปริญญาตรีสิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมฯที่ประเทศสิงคโปร์ article
เรียนภาษาอังกฤษทีสิงคโปร์ article