เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ให้จบภายใน 2 ปี
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ให้จบภายใน 2 ปี article

 

 
เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ให้จบภายใน 2 ปี ทำได้อย่างไร?

โดยปกติการเรียนต่อปริญญาตรีในกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ โดยเฉลี่ยใช้เวลา 4 ปี จึงจะจบการศึกษา แต่หากนักเรียนคนใดต้องการเรียนจบเร็ว จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เช่น ต้องการอยู่สิงคโปร์ให้สั้นลงเพื่อลดค่าใช้จ่าย หรือบางคนออกจากที่เรียนเดิมมา และต้องการย้ายไปที่เรียนที่ใหม่โดยต้องการใช้เวลาเรียนปริญญาตรีให้น้อยที่สุดเพื่อลดการเสียเวลา ฯลฯ

กรณีนี้ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" แนะนำให้เรียนต่อปริญญาตรีกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสิงคโปร์  เพราะสามารถใช้เวลาเรียนจนจบปริญญาตรีภายใน 2 ปี 

 

ทำไมสามารถเรียนจบ ป.ตรี ภายใน 2 ปี

การที่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ สามารถจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีให้จบภายใน 2 ปีได้นั้น มีสาเหตุหลักดังนี้ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง 2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของสิงคโปร์อย่าง PSB Academy และ Kaplan Singapore

 
             
 
 
 

ทั้ง PSB Academy และ Kaplan Singapore ได้ใช้หลักสูตรปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยเฉพาะจาก UK และออสเตรเลีย มาเปิดสอนปริญญาตรีผ่านสถาบันฯของตนเองที่สิงคโปร์ ซึ่งหลักสูตรปริญญาตรีของทั้ง UK และออสเตรเลีย เป็นระบบ 3 ปี (เรียน 3 ปี) ซึ่งสั้นกว่าระบบสิงคโปร์ที่ใช้เวลาเรียน 4 ปี

 
 

อย่างไรก็ตามทั้ง PSB Academy และ Kaplan Singapore  ต่างจัดการเรียนการหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี ให้จบภายใน 2 ปี โดยการกำหนดเส้นทางการเรียนแบ่งเป็น 2 ช่วง 

  • การเรียนช่วงที่ 1

PSB Academy และ Kaplan Singapore จะให้นักเรียนเริ่มเรียนระดับ Diploma (อนุปริญญา) ของสถาบันการศึกษาของตนเองก่อน ใช้เวลาเรียน 8-9 เดือนซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะเท่ากับการจบ ป.ตรี ปี 1

  • การเรียนช่วงที่ 2

จากนั้น นักเรียนจะขึ้นไปไปเรียนต่อปริญญาตรีซึ่งเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจาก UK และหรือออสเตรเลีย โดยนักเรียนไม่ต้องเรียน ป.ตรี ปี 1 เพราะได้เรียนระดับ Diploma มาแล้ว แต่นักเรียนจะข้ามไปเรียน ป.ตรี ปี 2 เลยซึ่งนักเรียนจะเรียน ป.ตรี ปี 2-3 โดยใช้เวลาราว 16-18 เดือนเท่านั้นก็จะจบปริญญาตรี

 
 

ปกติการเรียน ป.ตรี ปี 2-3 ควรจะใช้เวลาเรียน 2 ปี (24 เดือน) แต่เหตุที่ใช้เวลาเรียน 1 ปี 4 เดือน - 1 ปี 6 เดือน (16-18 เดือน) ได้นั้น เพราะเป็นการเรียนต่อเนื่อง ไม่มีปิดเทอมใหญ่คั่นกลาง

 

รวมระยะเวลาเรียนทั้งหมด 2 ปีเศษ

หากนับตั้งแต่การเรียนระดับ Diploma (เทียบเท่า ป.ตรี ปี 1) จนจบ ป.ตรี ปี 3 ก็จะใช้เวลาราว 24 เดือนหรือ 2 ปี (หมายเหตุ : หลังเรียนจบ Diploma แล้ว บางคนก็ได้เรียนต่อ ป.ตรี ปี 2 เลย แต่บางคนต้องรอรอบเปิดเทอมของ ป.ตรี ปี 2 ประมาณ 1-3 เดือน ซึ่งทำให้ระยะเวลาจบจริงเกิน 2 ปีไปบ้าง)

 

จุดเด่นของการจัดการการสอนปริญญาตรีให้จบภาย 2 ปีที่สิงคโปร์

01. ลดค่าใช้จ่าย

จุดเด่นของการจัดการการสอนปริญญาตรีให้จบภาย 2 ปีที่สิงคโปร์ที่เห็นได้ชัดคือการลดค่าใช้จ่ายจากการอยู่สิงคโปร์สั้นลง เช่น หากเรียนกลุ่ม ม.รัฐสิงคโปร์ ต้องเตรียมค่ากินอยู่ 4 ปี ประมาณการเป็นเงินไทยประมาณ 2.4 ล้านบาท หากเรียนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสิงคโปร์อย่าง PSB Academy หรือ Kaplan Singapore ก็เตรียมค่ากินอยู่ 2 ปี ประมาณ 1.2 ล้านบาทขึ้นไป


02. ได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ

สมมุติว่า นักเรียนเลือกเรียนปริญญาตรีกับ PSB Academy และ Kaplan Singapore ด้วยการจัดการเรียนการสอน 2 ปีแบบนี้ เมื่อนักเรียนเรียนจบ จะได้วุฒิการศึกษา 2 ใบ ใบแรกเป็นวุฒิ Diploma จาก PSB Academy และ Kaplan Singapore ส่วนใบที่สอง จะได้ปริญญาบัตร ป.ตรี จากมหาวิทยาลัย UK และหรือออสเตรเลียโดยตรง

 

ค่าเรียน

หากนับตั้งแต่การเรียน Diploma จนจบ ป.ตรี ปี 3 ค่าเรียนทั้งหมดอยู่ระหว่าง 1-1.4 ล้านบาทโดยประมาณ

 

ติดต่อสอบถาม

ต้องการขอคำปรึกษาการเรียนต่อปริญญาตรีให้จบภายใน 2 ปีกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ ติดต่อ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ 

  085 9329081
  @riansingapore
 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อหมอระดับปริญญาตรีที่สิงคโปร์ดีไหม article
เรียนปริญญาโทที่ SIM GE สิงคโปร์ article
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ article
เรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan สิงคโปร์ article
เรียนปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมปลาย SFMS สิงคโปร์ หลักสูตร WACE ออสเตรเลีย article
เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.โท MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ article
GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยมMDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อปริญญาโทที่สิงคโปร์ ด้วยราคาค่าเรียนในระดับกลาง article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนปริญญาตรีสถาบัน SIM GE สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์กับ Kaplan Singapore ปี 2024 article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
เส้นทางเรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY ปี 2024 article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ JCU Singapore article