เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์ article

 

เรียนต่อ ป.ตรี ที่ MDIS สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

การเรียนต่อ ป.ตรี ที่ MDIS ประเทศสิงคโปร์ ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์ในสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่ ก่อตั้งมานาน มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพตามมาตรฐานสิงคโปร์ มีหอพักนักศึกษาภายใน และที่สำคัญ “ราคาค่าเรียน ป.ตรี ต้องไม่แพง” ดังนั้น “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” จะช่วยรีวิว MDIS สิงคโปร์เพื่อนักเรียนไทยรู้จัก MDIS สิงคโปร์มากขึ้น

MDIS สิงคโปร์คือใคร

MDIS สิงคโปร์มีชื่อเต็มว่า Management Development Institute of Singapore (สถาบันการพัฒนาการจัดการแห่งสิงคโปร์) แต่คนสิงคโปร์เรียกสั้นๆว่า "MDIS"

MDIS เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน (Private Education Institution) ระดับอุดมศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรี - ปริญญาโท - ปริญญาเอก 

สถาบันการศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ของสิงคโปร์

สิงคโปร์มีสถาบันการศึกษาเอกชนกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ แต่สำหรับ MDIS แล้วต้องถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในระดับต้นๆและมีขนาดใหญ่ของสิงคโปร์

MDIS นอกจากจะมีวิทยาเขต (campus) ในสิงคโปร์ซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 30,000 ตารางเมตรแล้ว ยังขยายวิทยาเขตไปเปิดในต่างประเทศด้วยได้แก่วิทยาเขตประเทศมาเลเซียและวิทยาเขตประเทศอุซเบกิสถาน

 

สถาบันการศึกษาเอกชนที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในสิงคโปร์

MDIS มีประวัติก่อตั้งในปี 1956 (พ.ศ.2499) หรือเมื่อ 65 ปีที่แล้ว ทำให้ MDIS ได้กลายเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์

 

มหาวิทยาลัยจาก UK เปิดหลักสูตร ป.ตรี ที่ MDIS สิงคโปร์

มีมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรหรือ UK หลายแห่งมาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีของตนเอง ที่ MDIS สิงคโปร์ ซึ่งนักศึกษา MDIS สามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยจาก UKแห่งใด ทำให้ MDIS จึงเป็นแหล่งรวมการเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยของ UK ในสิงคโปร์

 

รายชื่อมหาวิทยาลัยจาก UK ที่มาเปิดสอนป.ตรี ที่ MDIS สิงคโปร์

ประกอบด้วย  University of Sunderland, University of Portsmouth, University of Plymouth, Teesside University, Northumbria University, Bangor University และ University of Roehampton

 

เรียนจบ ป.ตรี ได้ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย UK โดยตรง

นักศึกษาที่เรียนจบ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยของ UK โดยเรียนที่ MDIS สิงคโปร์ จะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย UK โดยตรง ทั้งหมดเป็นความร่วมมือทางวิชาการกันระหว่างมหาวิทยาลัยจาก UK และ MDIS สิงคโปร์

 
 

เส้นทางการเรียน ป.ตรี ที่ MDIS สิงคโปร์

นักเรียนไทยที่จบ ม.6 จะเริ่มต้นการเรียนหลักสูตรระดับ Diploma (ระดับอนุปริญญา) หรือหลักสูตรระดับ Higher Diploma (ระดับอนุปริญญาชั้นสูง) ของ MDIS สิงคโปร์ก่อน

เมื่อเรียนจบและสอบผ่านแล้ว นักเรียนจะเทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยจาก UK ที่มาเปิดหลักสูตร ป.ตรี ของตนเองที่ MDIS สิงคโปร์ 

ในการขึ้นเรียน ป.ตรี นั้น นักเรียนที่ผ่านการเรียนระดับ Diploma / Higher Diploma ของ MDIS มาแล้ว จะได้รับการยกเว้นการเรียน ป.ตรี ปี 1 แต่จะเทียบโอนไปเริ่มเรียน ป.ตรี ปี 2 เลย

แต่บางกรณีอาจข้ามไปเรียน ป.ตรี ปี 3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า นักเรียนเลือกเรียนสาขาใดและเลือกเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยอังกฤษใดซึ่งแต่ละทางเลือกมีเงื่อนไขแตกต่างกัน

 

เส้นทางการเรียน ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ 

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) สาขา Management Studies ของ MDIS ระยะเวลา 7 เดือน
 
Step 2
 
เทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2-3 สาขา Business and Management ของ University of Sunderland จาก UK ระยะเวลา 18 เดือน
 

เส้นทางการเรียน ป.ตรี สาขาธุรกิจและการตลาด 

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) สาขา Management Studies ของ MDIS ระยะเวลา 7 เดือน
 
Step 2
 
เรียนต่อหลักสูตรระดับ Advanced Diploma (อนุปริญญาชั้นสูง) สาขา Management Studies ของ MDIS ระยะเวลา 6 เดือน
 
 
Step 3
 
เทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย สาขา Business and Marketing ของ University of Sunderland จาก UK ระยะเวลา 9 เดือน
 
 

เส้นทางการเรียน ป.ตรี สาขาการจัดการ Supply Chain

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) สาขา Management Studies ของ MDIS ระยะเวลา 7 เดือน
 
Step 2
 
เรียนต่อหลักสูตรระดับ Advanced Diploma (อนุปริญญาชั้นสูง) สาขา Supply Chain Management ของ MDIS ระยะเวลา 6 เดือน
 
 
 
Step 3
 
เทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย สาขา Supply Chain and Operations Management ของ University of Plymouth จาก UK ระยะเวลา 8 เดือน
 
 

เส้นทางการเรียน ป.ตรี สาขาการบัญชีและการเงิน

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) สาขา Management Studies ของ MDIS ระยะเวลา 7 เดือน
 
 Step 2
 
เทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2-3 สาขา Accounting and Finance ของ Bangor University จาก UK ระยะเวลา 16 เดือน
 

เส้นทางการเรียน ป.ตรี สาขาการธนาคารและการเงิน

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) สาขา Management Studies ของ MDIS ระยะเวลา 7 เดือน
 
 
Step 2
 

เทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2-3 สาขา Banking and Finance ของ Bangor University จาก UK ระยะเวลา 16 เดือน
 

เส้นทางการเรียนต่อ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์และไฟฟ้า

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 1-3 สาขา Electronic and Electrical Engineering ของ Teesside University จาก UK ระยะเวลา 36 เดือน
 
 

เส้นทางการเรียนต่อ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 1-3 สาขา Mechanical Engineering ของ Teesside University จาก UK ระยะเวลา 36 เดือน
 
 

เส้นทางการเรียนต่อ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีหุ่นยนต์

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
  Step 1
 
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 1-3 สาขา Robotics Technology ของ University of Plymouth จาก UK ระยะเวลา 36 เดือน
 
 

เส้นทางการเรียนต่อ ป.ตรี สาขาการตลาดและการสื่อสารในธุรกิจแฟชั่น

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 

เริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Higher Diploma (อนุปริญญาชั้นสูง) สาขา Fashion Marketing and Communication ของ MDIS ระยะเวลา 9 เดือน

 
Step 2 
 
 
 
เทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2-3 สาขา Fashion Communication and Promotion ของ Teesside University จาก UK ระยะเวลา 18 เดือน
 หรือเทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2-3 สาขา Fashion Product and Promotion ของ University of Sunderland จาก UK ระยะเวลา 18 เดือน
 
 

เส้นทางการเรียนต่อ ป.ตรี สาขาสื่อสารมวลชน

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Higher Diploma (อนุปริญญาชั้นสูง) สาขา Mass Communications ของ MDIS ระยะเวลา 7 เดือน
 
 

Step 2

 
 
เทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2-3 สาขา Broadcast Media Production ของ Teesside University จาก UK ระยะเวลา 16 เดือน
 
 หรือเทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2-3 สาขา Media, Culture and Communication ของ University of Sunderland จาก UK ระยะเวลา 18 เดือน
 
 
 

เส้นทางการเรียนต่อ ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Higher Diploma (อนุปริญญาชั้นสูง) สาขา Information Technology ของ MDIS ระยะเวลา 7 เดือน
 
 
Step 2
 
 
เทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2-3 สาขา Information Technology ของ Teesside University จาก UK ระยะเวลา 16 เดือน
 
 

เส้นทางการเรียนต่อ ป.ตรี สาขาความมั่นคงทางไซเบอร์และเครือข่าย

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Higher Diploma (อนุปริญญาชั้นสูง) สาขา Ethical Hacking and Forensic Investigations Countermeasures ของ MDIS ระยะเวลา 7 เดือน
 
 
Step 2
 

เทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 2-3 สาขา Cybersecurity and Networks ของ Teesside University จาก UK ระยะเวลา 16 เดือน

 

เส้นทางการเรียนต่อ ป.ตรี สาขาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต้อนรับ

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Higher Diploma (อนุปริญญาชั้นสูง) สาขา Tourism, Hospitality and Events Management ของ MDIS ระยะเวลา 16 เดือน
 
 
Step 2
 

เทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย สาขา International Tourism and Hospitality Management ของ University of Sunderland จาก UK ระยะเวลา 9-12 เดือน

 

เส้นทางการเรียนต่อ ป.ตรี สาขาการจัดการธุรกิจสนามบินและสายการบิน

 
 

จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

 
Step 1
 
เริ่มเรียนหลักสูตรระดับ Higher Diploma (อนุปริญญาชั้นสูง) สาขา Tourism, Hospitality and Events Management ของ MDIS ระยะเวลา 16 เดือน
 
 Step 2
 
เทียบโอนเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปี 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย สาขา Airline and Airport Management ของ Teesside University จาก UK ระยะเวลา 9 เดือน
 
 

นร.ที่จบ ม.4 และ ม.5 ก็สมัครเรียนต่อ ป.ตรี ที่ MDIS สิงคโปร์ได้ 

แต่มีเงื่อนไขคือ นร.ที่จบ ม.4 และ ม.5 จะต้องเริ่มเรียนหลักสูตร International Foundation Diploma ของ MDIS ก่อน ใช้เวลาเรียนราว 6 เดือน เรียนเพื่อปรับพื้นฐานวิชาการของ นร.ม.4 และ ม.5 ให้มีความพร้อมทั้งทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อระดับอนุปริญญา-อนุปริญญาชั้นสูง-ปริญญาตรีต่อไป

กำหนดคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้สมัคร

เนื่องจากการเรียนการสอนที่ MDIS สิงคโปร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผู้สมัครเรียนจึงต้องมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนต่อระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรีเป็นภาษาอังกฤษได้  

MDIS จึงกำหนดคุณสมบัติภาษาอังกฤษของผู้สมัครเรียนว่า จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 5.5

สอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับ MDIS สิงคโปร์โดยตรง

 กรณีผู้สมัครไม่มีผลสอบ IELTS ผู้สมัครสามารถขอสอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับ MDIS โดยตรง หากผู้สมัครสอบภาษาอังกฤษผ่าน ผู้สมัครก็สามารถเริ่มเรียนต่อระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรีของ MDIS ได้

 

ไม่เก่งภาษาอังกฤษ ก็เรียนที่ MDIS สิงคโปร์ได้

นักเรียนไทยที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง รวมถึงนักเรียนที่ผลสอบภาษาอังกฤษทั้งของ IELTS และของ MDIS ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ต้องกังวล เพราะ MDIS มีหลักสูตร Professional Certificate in English เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนกลุ่มนี้ให้มีภาษาอังกฤษดีเพียงพอก่อนขึ้นไปเรียนต่อระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรีของ MDIS ต่อไป

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษของ MDIS สิงคโปร์

จะมีทั้งหมด 3 ระดับ เริ่มจากระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ตามลำดับ แต่ละระดับใช้เวลาเรียนราว 3 เดือน  

นักเรียนไทยแต่ละคน จะเริ่มเรียนระดับไม่เหมือนกัน บางคนเริ่มระดับพื้นฐาน บางคนเริ่มระดับกลาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษแต่ละคน

แต่ไม่ว่าเริ่มระดับใด นักเรียนจะต้องเรียนให้จบและสอบให้ผ่านจนถึงระดับสูงซึ่งเป็นระดับสุดท้าย นักเรียนจึงจะได้ขึ้นไปเรียนต่อระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรีของ MDIS ต่อไป 

 

หอพักนักศึกษา MDIS สิงคโปร์

กล่าวได้ว่า ในบรรดาสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาในสิงคโปร์ มีเพียง MDIS แห่งเดียวเท่านั้นที่เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาที่มีหอพักนักศึกษาภายในเป็นของตนเอง ทำให้นักศึกษา MDIS มีความสะดวกสบายในการเดินทาง เพราะนักศึกษาสามารถเดินไปเรียนได้

หอพักนักศึกษา MDIS เป็นอาคารสูง 15 ชั้น มีห้องพักปรับอากาศทั้งหมด 782 ห้อง ห้องสูท 14 ห้อง ห้องประชุมขนาดใหญ่ และร้านอาหาร สามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 1,700 คน

 

ค่าเรียนจนจบ ป.ตรี ที่ MDIS สิงคโปร์ 

อยู่ระหว่าง 800,000-1,000,000 บาทโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า นักเรียนเลือกเรียนต่อสาขาใดและกับของมหาวิทยาลัยอังกฤษแห่งใด

 

ค่าเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานที่ MDIS สิงคโปร์ 

กรณีหากนักศึกษาต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานก่อนขึ้นไปเรียนต่อระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี ค่าเรียนภาษาอังกฤษอยู่ระหว่าง 140,000-340,000 บาทโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่านักศึกษาต้องโดนเรียนภาษาอังกฤษกี่ระดับและระยะเวลาเท่าไร

 

ขอคำปรึกษาการเรียนต่อ MDIS สิงคโปร์

ติดต่อ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะซึ่งเป็นตัวแทนของ MDIS สิงคโปร์ เพื่อปรึกษาแนวทางของนักเรียนไทยระดับ ม.4-6 ในการเรียนต่อปริญญาตรีที่ MDIS สิงคโปร์

 

    085 9329081

   @riansingapore 

 
 

ติดตามข้อมูลการเรียนต่อสิงคโปร์

 
Facebook: เรียนสิงคโปร์
Instagram: riansingapore
YouTube: เรียนสิงคโปร์
 
 
 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อหมอระดับปริญญาตรีที่สิงคโปร์ดีไหม article
เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ให้จบภายใน 2 ปี article
เรียนปริญญาโทที่ SIM GE สิงคโปร์ article
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ article
เรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan สิงคโปร์ article
เรียนปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมปลาย SFMS สิงคโปร์ หลักสูตร WACE ออสเตรเลีย article
เรียนต่อป.โท MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ article
GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยมMDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อปริญญาโทที่สิงคโปร์ ด้วยราคาค่าเรียนในระดับกลาง article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนปริญญาตรีสถาบัน SIM GE สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์กับ Kaplan Singapore ปี 2024 article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
เส้นทางเรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY ปี 2024 article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ JCU Singapore article