เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ – Kaplan Singapore-ปี 2024
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์กับ Kaplan Singapore ปี 2024 article

เรียนต่อป.ตรี Kaplan สิงคโปร์

 

"เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์โดยเฉพาะ ได้สรุปข้อมูลและระเบียบการสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบันการศึกษา Kaplan Singapore ประเทศสิงคโปร์ โดยสรุปข้อมูลล่าสุดปี 2024 เพราะเห็นว่า Kaplan Singapore เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนไทยที่เรียนจบ ม.3 - ม.5 และเรียนจบ ม.6 ที่ต้องการเรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์  

Kaplan Singapore ได้เสนอเส้นทางการเรียน (Pathway) จนจบปริญญาตรีให้กับกลุ่มนักเรียนไทย 2 กลุ่มด้วยกันคือ 1. กลุ่มนักเรียนไทยที่จบระดับ ม.3-ม.5 และ 2. กลุ่มนักเรียนไทยที่จบระดับ ม.6 ซึ่ง "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" จะช่วยอธิบายว่า เส้นทางการเรียนของ Kaplan Singapore ที่ทำให้นักเรียนไทยทั้ง 2 กลุ่ม สามารถเรียนจนจบปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้มีเส้นทางเป็นอย่างไร และเมื่อเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ทำไมนักเรียนไทยถึงได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์ ทั้งๆที่เรียนที่ประเทศสิงคโปร์

ทำความรู้จัก Kaplan ก่อน

Kaplan (แคปแพลน) ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1938 (พ.ศ.2481) ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี Kaplan ได้เติบโตจนกระทั่งปัจจุบัน Kaplan ได้กลายเป็นกลุ่มการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Kaplan ให้บริการด้านการศึกษาในหลายรูปแบบซึ่งกระจายไปทั่วโลก เช่น ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อสอบสนามต่างๆสำหรับเรียนต่อระดับ ป.ตรีและป.โท, สถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ, วิทยาลัยนานาชาติระดับอนุปริญญา , มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทั้งระดับ ป.ตรี และป.โท และสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือและสื่อการเรียนระดับโลก  

Kaplan นอกจากมีสาขากระจายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังกระจายไปประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 30 ประเทศรวมถึงสิงคโปร์ด้วย คาดกันว่าปัจจุบันมีนักศึกษาที่เรียนกับ Kaplan ทั่วโลกกว่า 1 ล้านคน   

เกี่ยวกับ Kaplan Singapore

Kaplan Singapore จัดว่าเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่และชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รวมๆแล้วเปิดสอนกว่า 500 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งสิงคโปร์และนักศึกษาต่างชาติกว่า 35 ประเทศ และสำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 65,000 คน นับตั้งแต่ Kaplan Singapore เปิดให้บริการการศึกษาที่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2005 (พ.ศ.2548) 

 

เส้นทางการเรียนจนจบ ป.ตรี ที่ Kaplan 

Kaplan Singapore รับนักเรียนไทยที่จบ ม.3-ม.และนักเรียนไทยที่จบ ม.เพื่อเข้าเรียนต่อเส้นทางการเรียน (pathway) จนเรียนจบระดับปริญญาตรีซึ่งเส้นทางการเรียนนี้จะแบ่งออกเป็น 4 Steps ด้วยกัน

 

STEP ONE:  เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Kaplan

การจัดการเรียนการสอนในสิงคโปร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ดังนั้นนักเรียนไทยบางคนที่มาเรียนที่สิงคโปร์ จะต้องเรียนภาษาอังกฤษกับ Kaplan Singapore ก่อน เรียนจนกว่าจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาได้

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Kaplan Singapore ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Diploma in Professional Business English Programme มีทั้งหมด 5 ระดับ โดยใน 1 ระดับใช้เวลาเรียน 2 เดือน  

นักเรียนไทยแต่ละคนจะใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษอยู่ระหว่าง 2-10 เดือน เนื่องจากแต่ละคนจะเริ่มเรียนในระดับที่ไม่เหมือนกัน บางคนเริ่มระดับ 1 บางคนเริ่มระดับ 3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษของแต่ละคน 

แต่ไม่ว่าจะเริ่มเรียนระดับใด นักเรียนจะต้องเรียนให้จบและสอบให้ผ่านทุกระดับรวมถึงระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสุดท้าย นักเรียนจึงจะขึ้นไปเรียนใน Step ต่อไป

 
 
 STEP TWO : เรียน Foundation Diploma ของ Kaplan 

หลังจากภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ถูกปรับพื้นฐานจนสามารถสื่อสารได้ดีแล้ว ระดับต่อไป Kaplan Singapore จะเริ่มปรับพื้นฐานวิชาการเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนขึ้นไปเรียนต่อในระดับ Diploma (อนุปริญญา) และปริญญาตรีต่อไป

ในระดับนี้ นักเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน ุ6 วิชาซึ่ง Kaplan Singapore มองว่ามีความจำเป็นต่อนักเรียนที่จะขึ้นไปเรียนระดบอนุปริญญาและปริญญาตรีซึ่ง 6 วิชาพื้นฐานประกอบไปด้วย

 • Academic Skills
 • Communication Studies
 • Critical Thinking and Innovation
 • Culture and Organizations
 • Organizations in Global Context และ
 • Foundation Mathematics  
 ใช้เวลาเรียนระดับนี้ เดือน เมื่อเรียนจบและสอบผ่าน Step นี้แล้ว นักเรียนจะขึ้นไปเรียน Step 3 ต่อไป

STEP THREE: เรียน Diploma Programme ของ Kaplan Singapore

นักเรียนจะขึ้นไปเรียนระดับ Diploma (ระดับอนุปริญญา) ของ Kaplan Singapore ซึ่งจะใช้เวลาตลอดทั้งหลักสูตร 8 เดือน สำหรับการเรียนระดับนี้ นักเรียนจะต้องเลือกสาขาที่จะเรียนต่อซึ่งมีสาขาดังต่อไปนี้

 • Diploma สาขา Business Management
 • Diploma สาขา Business Management (เอก Finance and Banking)
 • Diploma สาขา Business Management (เอก Human Resource Management)
 • Diploma สาขา Business Management (เอก General Studies)
 • Diploma สาขา Business Management (เอก Logistics and Supply Chain Management)
 • Diploma สาขา Business Management (เอก Hospitality and Tourism Management)
 • Diploma สาขา Business Management (เอก Marketing)
 • Diploma สาขา Digital Marketing
 • Diploma สาขา Accountancy
 • Diploma สาขา Business Analytics
 • Diploma สาขา Information Technology
 • Diploma สาขา Computer Forensics
 • Diploma สาขา Fintech
 • Diploma สาขา Legal Studies
 • Diploma สาขา Psychology
 • Diploma สาขา Mass Communication

เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรและสอบผ่านตามเกณฑ์ของ Kaplan Singapore แล้ว นักเรียนก็จะขึ้นไปเรียนต่อใน Step 4 ซึ่งเป็นการเรียนระดับปริญญาตรี

   
 

 STEP FOUR: เรียนปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

เมื่อนักเรียนเรียนจบและสอบผ่านระดับ Diploma ของ Kaplan แล้ว นักเรียนจะขึ้นไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็น Partner กับ Kaplan โดยช่วงที่เรียนปริญญาตรีนั้น นักเรียนไม่ต้องบินไปเรียนที่ต่างประเทศ แต่เรียนที่ Kaplan Singapore ต่อได้เลย สำหรับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศที่มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่ Kaplan สิงคโปร์มีให้เลือกเรียนต่อดังนี้

Murdoch University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐจากออสเตรเลีย เข้ามาเปิดหลักสูตรปริญญาตรีของตนเองที่วิทยาเขต Kaplan สิงคโปร์มาตั้งแต่ปี 2014 ปัจจุบันมีนักศึกษาที่กำลังเรียนหลักสูตรของ Murdoch University ที่ Kaplan สิงคโปร์ราว 5,500 คน และมีนักศึกษาที่จบไปแล้วกว่า 13,000 คน ทำให้ทั้ง Murdoch University และ Kaplan จึงเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งมากในสิงคโปร์ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่เปิดสอนที่ Kaplan สิงคโปร์ประกอบด้วย 

 • สาขา Business เอก Accounting
 • สาขา Business เอก Banking
 • สาขา Business เอก Finance
 • สาขา Business เอก Business Law
 • สาขา Business เอก Hospitality and Tourism Management
 • สาขา Business เอก Human Resources Management
 • สาขา Business เอก International Business
 • สาขา Business เอก Management
 • สาขา Business เอก Marketing
 • สาขา Communication เอก Global Media and Communication
 • สาขา Communication เอก Journalism
 • สาขา Communication เอก Strategic
 • สาขา Communication เอก Web Communication
 • สาขา Criminology
 • สาขา Data Analytics
 • สาขา Information Technology เอก AI and Autonomous System
 • สาขา Information Technology เอก Business Information Systems
 • สาขา Information Technology เอก Computer Science
 • สาขา Information Technology เอก Cyber Security and Forensics
 • สาขา Arts เอก Psychology

Northumbria University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐจาก UK ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์เน้นสาย Business ที่ Kaplan สิงคโปร์ดังนี้

 • สาขา Arts เอก Global Business Management
 • สาขา Arts เอก Global Business Management (Human Resources)
 • สาขา Arts เอก Global Business Management (Logistics and Supply Chain)
 • สาขา Arts เอก International Tourism, Hospitality and Events
 • สาขา Arts เอก Mass Communication with Public Relations

        

Royal Holloway, University of London เป็นมหาวิทยาลัยรัฐระดับชั้นนำของ UK ที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่ Kaplan สิงคโปร์

 • สาขา Science เอก Management with International Business
 • สาขา Science เอก Management with Marketing 

     

University of Essex มหาวิทยาลัยรัฐจาก UK ได้มาเปิดหลักสูตรปริญญาตรีในกลุ่มวิชาบัญชี การเงินการธนาคาร, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และจิตวิทยาที่ Kaplan สิงคโปร์

 • สาขา Science เอก Accounting and Finance
 • สาขา Science เอก Banking and Finance
 • สาขา Science เอก Computer Science
 • สาขา Science เอก Psychology

    

University of Portsmouth มหาวิทยาลัยรัฐจาก UK ได้มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่ Kaplan สิงคโปร์ โดยเน้นไปที่กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์เป็นหลัก

 • สาขา Science เอก Cyber Security and Forensic Computing
 • สาขา Science เอก Data Science and Analytics
 • สาขา Science เอก Software Engineering 
 

University College Dublin หรือ UCD เป็นมหาวิทยาลัยรัฐระดับชั้นนำของไอร์แลนด์และภาคพื้นยุโรป รวมถึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอันดับโลกสูง อยู่ในกลุ่ม 200 อันดับแรกของโลก นอกจากนี้คณะบริหารธุรกิจ (Business School) ของ UCD ยังได้รับการรับรองจาก AACSB จากอเมริกา , AMBA จาก UK และ EQUIS จาก EU ซึ่งเป็น 3 สถาบันชื่อดังของโลกที่รับรองคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรด้าน Business โดยมีเพียง 1% ของคณะบริหารธุรกิจทั่วโลกเท่านั้นที่ได้การรับรองพร้อมกัน 3 สถาบัน หรือที่เรียกกันว่า Triple Crown Accreditation ถือเป็นโอกาสดีที่คณะบริหารธุรกิจของ UCD มาเปิดหลักสูตรปริญญาตรีที่ Kaplan สิงคโปร์ด้วย 

 • สาขา Business Studies เอก Business Analytics
 • สาขา Business Studies เอก Digital Business
 • สาขา Business Studies เอก Finance
 • สาขา Business Studies เอก FinTech
 • สาขา Business Studies เอก Logistics and Supply Chain Management
 • สาขา Business Studies เอก Management
 • สาขา Business Studies เอก Marketing

ย้ำอีกครั้งว่า ไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยใดข้างต้น นักเรียนไม่ต้องบินไปเรียนถึงประเทศแม่ แต่นักเรียนสามารถเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกที่ Kaplan Singapore ประเทศสิงคโปร์ต่อได้เลยซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกเรียนต่อโดยตรง

ในการขึ้นไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกนั้น นักเรียนจะได้รับการยกเว้นการเรียนเป็นบางรายวิชา เพราะได้นำรายวิชาในตอนเรียน Diploma ของ Kaplan มาเทียบโอนหน่วยกิตแล้ว ทำให้นักเรียนจะได้เรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เหลือโดยใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่งก็จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ความร่วมมือทางวิชาการกับ Kaplan 

จากการที่นักเรียนได้เรียนปริญญาตรีและได้รับปริญญาบัตรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งๆที่เรียนที่วิทยาเขตของ Kaplan Singapore ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงการโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับ Diploma เทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรีจนไม่ต้องเรียนปริญญาตรีทุกรายวิชา ส่งผลให้ระยะเวลาเรียนปริญญาตรีสั้นลง ทั้งหมดเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Kaplan Singapore กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรข้างต้น 

การเลือกสาขาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยต่างประเทศข้างต้นที่มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีของตนเองที่ Kaplan Singapore นั้น แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลายหลักสูตร หลายสาขา ดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแห่งใด นักเรียนจะต้องเลือกเรียนต่อในสาขาที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับ Diploma ของ Kaplan Singapore ที่นักเรียนจบมา 

ยกตัวอย่าง นักเรียนเรียนจบหลักสูตร Diploma สาขา Digital Marketing ของ Kaplan Singapore พอจะขึ้นไปเรียนต่อปริญญาตรี นักเรียนอาจเลือกเรียนต่อปริญญาตรี สาขา Digital Business ของ University College Dublin จากไอร์แลนด์ หรือจะเรียนต่อสาขา Management with Marketing ของ Royal Holloway, University of London จาก UK หรือจะเรียนต่อสาขา Marketing ของ Murdoch University จากออสเตรเลียอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนและเส้นทางการเรียน

กลุ่มนักเรียนไทยที่เรียนจบชั้นม.3-ม.5

 • กลุ่มนักเรียนไทยที่จบ ม.3 - ม.5 แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ Kaplan Singapore จะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ Step 1 คือเรียนภาษาอังกฤษกับ Kaplan Singapore ก่อน จากนั้นจึงเรียนต่อตามเส้นทาง Step 2-4 จนจบปริญญาตรี
 • กลุ่มนักเรียนไทยที่จบ ม.3 - ม.5 และสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ Kaplan Singapore จะข้ามไปเริ่มต้น Step 2 คือเริ่มเรียน Foundation Diploma เลย จากนั้นก็เรียนต่อตามเส้นทาง Step 3-4 จนจบปริญญาตรี

กลุ่มนักเรียนไทยที่เรียนจบชั้นม.6

 • กลุ่มนักเรียนไทยที่จบ ม.6 แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ Kaplan Singapore จะต้องเริ่มเรียน Step 1 คือเรียนภาษาอังกฤษกับ Kaplan Singapore เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อน เมื่อเรียนจบแล้วจึงข้ามไปเรียน Step 3 คือเรียนระดับ Diploma เลยซึ่งนักเรียนต้องเลือกสาขาที่จะเรียนต่อในระดับนี้ หลังจากนั้นจึงไปต่อ Step 4 เพื่อเรียนให้จบปริญญาตรี
 • กลุ่มนักเรียนไทยที่จบ ม.6 และสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ Kaplan Singapore จะข้ามไปเรียน Step 3 คือเรียนระดับ Diploma เลย เมื่อนักเรียนเรียนจบและสอบผ่านแล้ว ก็จะขึ้นไปเรียน Step 4 เพื่อเรียนให้จบปริญญาตรี

ค่าเรียนที่ Kaplan Singapore

จะแบ่งค่าเรียนตาม Step เส้นทางการเรียนของ Kaplan Singapore ดังนี้

Step 1 : ค่าเรียนภาษาอังกฤษอยู่ระหว่าง 2,943 - 14,715 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 77,900-389,000 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากัน ทำให้ระยะเวลาเรียนภาษาอังกฤษและค่าเรียนของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วย  

Step 2 : ค่าเรียน Foundation Diploma 5,379.15 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 142,000 บาท)

Step 3 : ค่าเรียน Diploma สาขาต่างๆ 14,715 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 389,000 บาท)

Step 4 : ค่าเรียนปริญญาตรีจนจบอยู่ระหว่าง 28,040.25 - 39,022 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 743,000 - 1,034,000 บาท) ค่าเรียนปริญญาตรีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า นักเรียนเลือกเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแห่งใดและสาขาอะไรซึ่งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งและหลักสูตร ป.ตรี แต่ละสาขาค่าเรียนไม่เท่ากัน 

 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน Kaplan Singapore

"เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Kaplan Singapore 

   085 0329081
  @riansingapore  

ติดตามข้อมูลการเรียนต่อสิงคโปร์

 
Facebook: เรียนสิงคโปร์
Instagram: riansingapore
YouTube: เรียนสิงคโปร์

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อหมอระดับปริญญาตรีที่สิงคโปร์ดีไหม article
เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ให้จบภายใน 2 ปี article
เรียนปริญญาโทที่ SIM GE สิงคโปร์ article
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ article
เรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan สิงคโปร์ article
เรียนปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมปลาย SFMS สิงคโปร์ หลักสูตร WACE ออสเตรเลีย article
เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.โท MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ article
GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยมMDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อปริญญาโทที่สิงคโปร์ ด้วยราคาค่าเรียนในระดับกลาง article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนปริญญาตรีสถาบัน SIM GE สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
เส้นทางเรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY ปี 2024 article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ JCU Singapore article