เรียนปริญญาตรี SIM GE สิงคโปร์ ปี 2024
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนปริญญาตรีสถาบัน SIM GE สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

 เรียนต่อ ป.ตรี SIM สิงคโปร์

"เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ได้สรุปข้อมูลการเรียนต่อปริญญาตรีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ "SIM GE" หรือ SIM Global Education โดยเป็นการ update ข้อมูลล่าสุดของการเรียนต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2024 เพื่อให้นักเรียนไทยและผู้ปกครองได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเรียนต่อระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงอย่างที่ SIM GE สิงคโปร์


เรียนต่อ ป.ตรี ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ เหมาะกับใคร 

เหมาะกับนักเรียนไทยที่จบ ม.6 หรือเทียบเท่า ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีกับสถานศึกษาในสิงคโปร์ที่มีมาตรฐานสูงระดับมาตรฐานโลก กรณีนี้นักเรียนมี 2 ทางเลือกคือ ทางเลือกแรกสมัครเรียนต่อปริญญาตรีในกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ แต่ทางเลือกนี้มีข้อจำกัดคือ ในแต่ละปีมีจำนวนคนที่สมัครเรียนเป็นจำนวนมากซึ่งมากกว่าจำนวนที่นั่งที่รองรับได้ ทำให้เกิดการแข่งขันการเข้าเรียนสูงมากและเข้ายากมาก ส่วนทางเลือกที่สองคือสมัครเรียนปริญญาตรีที่สถาบัน SIM Global Education หรือ SIM GE สิงคโปร์ซึ่งเป็นทางเลือกที่การแข่งขันการเข้าเรียนไม่รุนแรงเท่ากับกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ แต่ทางเลือกนี้นักเรียนยังคงได้เรียนกับสถานศึกษาในสิงคโปร์ที่มีมาตรฐานสูงระดับมาตรฐานโลก


SIM Global Education สิงคโปร์ คืออะไร

SIM Global Education หรือ SIM GE เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ ก่อตั้งมาแล้ว 60 ปี มีนักศึกษาที่จบไปแล้วมากกว่า 176,000 คน มีนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในแต่ละปีมากกว่า 16,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนสิงคโปร์รวมถึงนักเรียนต่างชาติอีกประมาณ 4,800 คน และมีหลักสูตรที่เปิดสอนมากกว่า 120 หลักสูตร

จุดกำเนิดของ SIM GE สิงคโปร์ 

ย้อนกลับไป 60 ปีที่แล้ว Singapore Economic Development Board (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสิงคโปร์) หรือ EDB ซึ่งเป็นองค์กรรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ คล้ายสภาพัฒน์ของไทย ได้มีแนวคิดก่อตั้งสถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการ (Management) โดยเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่สร้างบุคลากรชาวสิงคโปร์ให้มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในเวลานั้น จึงได้มีการก่อตั้ง Singapore Institute of Management (สถาบันการจัดการแห่งสิงคโปร์) หรือ SIM ขึ้นมา เมื่อปี 1964 (พ.ศ.2507) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ SIM Global Education หรือ SIM GE ในปัจจุบัน

 
SIM GE เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับ Edu Trust Star
กฎหมายการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์มีข้อกำหนดว่า สถานศึกษาเอกชนในสิงคโปร์แห่งใดที่จะรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน จะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสถานศึกษาจาก Committee for Private Education (คณะกรรมการการศึกษาเอกชน) หรือ CPE ซึ่งเป็นองค์กรรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษาเอกชนของสิงคโปร์เสียก่อน หากสถานศึกษาเอกชนแห่งใดผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน สถานศึกษาเอกชนแห่งนั้นจะได้ตราสัญลักษณ์ Edu Trust จาก CPE ซึ่งตราสัญลักษณ์นี้ยังแบ่งเป็น 3 ประเภทตามคะแนนประเมินที่ได้ เริ่มจาก 1) Edu Trust Provisional ซึ่งได้คะแนนประเมินผ่านตามเกณฑ์ 2) Edu Trust ได้คะแนนประเมินสูง และ 3) Edu Trust Star ได้คะแนนประเมินสูงสุด ปรากฏว่า SIM Global Education หรือ SIM GE ได้คะแนนประเมินสถานศึกษาเอกชนระดับสูงสุด ทำให้ SIM GE ได้รับตราสัญลักษณ์ Edu Trust ระดับ Star  ปัจจุบันมีสถานศึกษาเอกชนในสิงคโปร์เพียง 2-3 แห่งเท่านั้นที่ได้ Edu Trust ระดับ Star

เรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกที่ SIM GE สิงคโปร์

ด้วยความที่ SIM Global Education หรือ SIM GE เป็นสถานศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์ จึงสามารถทำความร่วมมือวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง ให้มหาวิทยาลัยเหล่านี้มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่ SIM GE ประเทศสิงคโปร์ เช่น University of London, University of Birmingham, University of Stirling ซึ่งเป็น 3 มหาวิทยาลัยรัฐจาก UK นอกจากนี้ยังมี RMIT University, University of Wollongong, La Trobe University ซึ่งเป็น 3 มหาวิทยาลัยรัฐจากออสเตรเลีย และท้ายสุดเป็นมหาวิทยาลัยรัฐจากสหรัฐอเมริกา University at Buffalo, The State University of New York ทำให้นักเรียนไทยมีโอกาสเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยชั้นนำเหล่านี้ใกล้บ้าน โดยเลือกเรียนที่ SIM GE สิงคโปร์

 
 
 
 เรียนปริญญาตรี University of London ที่ SIM GE สิงคโปร์

University of London หรือ UOL เป็นมหาวิทยาลัยรัฐจาก UK ก่อตั้งเมื่อปี 1836 (พ.ศ.2379) ทำให้ UOL เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ปัจจุบัน UOL นอกจากจะเป็นสอนปริญญาตรีที่ UK แล้ว ยังเปิดสอนผ่านศูนย์การศึกษาของ UOL ทั่วโลกมากกว่า 190 ประเทศรวมถึงประเทศสิงคโปร์ด้วยซึ่ง UOL ได้อนุมัติให้ SIM GE เป็นศูนย์การศึกษาของ UOL ในสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีของ UOL ที่เปิดสอนที่ SIM GE สิงคโปร์ ประกอบด้วยสาขาดังนี้

 
 

•       Accounting & Finance

•       Banking & Finance

•       Finance

•       Business & Management

•       Economics

•       Economics & Finance

•       Economics & Management

•       Economics & Politics

•       International Relations

•       Management & Digital Innovation   

•         Data Science & Business Analytics

•         Computer Science

•         Computer Science (Machine Learning and Artificial Intelligence)

•         Computer Science (Web and Mobile Development)

•         Computer Science (User Experience)

 

หลักสูตรปริญญาตรีของ UOL เป็นหลักสูตรเรียน 3 ปี สำหรับนักเรียนไทยที่จบ ม.6 หากจะสมัครเรียนหลักสูตรข้างต้น ไม่สามารถสมัครเรียน ป.ตรี ปี 1 ได้โดยตรง จะต้องสมัครเรียนหลักสูตร International Foundation ของ UOL ก่อนโดยใช้เวลาเรียน 1 ปี หรือไม่ก็สมัครเรียนหลักสูตร Certificate in Higher Education in Social Science ของ UOL ก่อนโดยใช้เวลาเรียน 1 ปีเช่นกัน ส่วนจะสมัครเรียนหลักสูตรใด ขึ้นอยู่กับเกรดเฉลี่ยตอนจบ ม.6 และคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS (กรุณาตรวจสอบหลักเกณฑ์กับ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม อีกครั้ง)

 
LSE มหาวิทยาลัยระดับ Top ของ UK และของโลกร่างหลักสูตรให้

หลักสูตรปริญญาตรีของ UOL ที่ SIM GE เป็นหลักสูตรที่นักเรียนสิงคโปร์และต่างชาติให้ความสนใจเรียนต่อกันมาก ส่วนหนึ่งเพราะ LSE หรือ London School of Economics and Political Science มหาวิทยาลัยระดับ Top 10 ด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง สังคมศาสตร์ ของ UK และของโลก เป็นผู้ออกแบบและร่างหลักสูตรเรียนในหมวดสาขาที่เกี่ยวกับ Business และ Economics ให้ ในฐานะที่ LSE เป็นมหาวิทยาลัยในภาคีสมาชิกของ University of London ทำให้นักเรียนสิงคโปร์และต่างชาติได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรปริญญาตรีมาตรฐาน LSE ของ UK ส่วนในหมวดสาขา Computer Science ได้ Goldsmiths ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในภาคีสมาชิกของ University of London อีกแห่งหนึ่งเป็นผู้ออกแบบและร่างหลักสูตรให้

 
 
 เรียนปริญญาตรีกับ University of Birmingham ที่ SIM GE สิงคโปร์

University of Birmingham จัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับที่มีชื่อเสียงของ UK เพราะติด 100 อันดับแรกหรือ Top 1% ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Ranking ปี 2024 และเป็นสมาชิกในกลุ่ม Russell Group ซึ่งเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นงานวิจัยระดับชั้นนำ 24 มหาวิทยาลัยใน UK สำหรับ University of Birmingham ได้มาเปิดสอนปริญญาตรีที่ SIM GE สิงคโปร์ โดยมาเปิดสอนสาขาที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยคือหมวดสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Business เช่น

 • Accounting & Finance
 • Business Management
 • International Business
 • Business Management with Communications

นักเรียนไทยที่จบ ม.6 ไม่สามารถสมัครเรียนเพื่อเข้าเรียน ป.ตรี ปี 1 ของหลักสูตรนี้ได้โดยตรง นักเรียนจะต้องไปสมัครเรียนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) ของ SIM Global Education ก่อน ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี 3 เดือนซึ่งมีหลายสาขาให้เลือกเรียน เช่น Accounting, Banking & Finance, International Business, Management Studies เมื่อเรียนจบ Diploma ของ SIM Global Education แล้ว นักเรียนจะเทียบโอนไปเรียนต่อ ป.ตรี ปี 2 ของ University of Birmingham ต่อไปซึ่งนักเรียนจะเรียน ป.ตรี ปี 2-3 ระยะเวลา 2 ปี ก็จะจบปริญญาตรี

 
 
เรียนปริญญาตรีกับ University of Stirling ที่ SIM GE สิงคโปร์
University of Stirling เป็นมหาวิทยาลัยจาก UK ซึ่งมีจุดแข็งในสาขาด้าน Marketing โดย The Guardian University Guide ปี 2023 ของอังกฤษ ได้จัดอันดับให้ University of Stirling อยู่อันดับ 2 ของ UK ในกลุ่มสาขา Marketing & Public Relations ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มาเปิดสอนปริญญาตรีในกลุ่มสาขานี้ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ด้วย โดยสาขาที่เปิดมีดังนี้
 • Digital Media
 • Marketing
 • Sports and Marketing

นักเรียนไทยที่จบ ม.6 ไม่สามารถสมัครเรียนเพื่อเข้าเรียน ป.ตรี ปี 1 ของหลักสูตรนี้ได้โดยตรง นักเรียนจะต้องไปสมัครเรียนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) สาขา Management Studies ของ SIM Global Education ก่อน ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี 3 เดือน จากนั้นจึงไปเรียนต่อหลักสูตร Preparatory ของ SIM เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นไปเรียน ป.ตรี เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะเทียบโอนไปเรียนต่อ ป.ตรี ปี 2 ของ University of Stirling ต่อไปซึ่งนักเรียนจะเรียน ป.ตรี ปี 2-3 ระยะเวลา 2 ปี ก็จะจบปริญญาตรี

 
 
เรียนปริญญาตรีกับ RMIT University ที่ SIM GE สิงคโปร์

RMIT University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐจากออสเตรเลีย มีจุดแข็งในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Business โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Ranking ปี 2023 ในหมวดวิชา Business & Management Studies พบว่า RMIT University ติดกลุ่ม 200 อันดับแรกของโลกหรือ Top 2% ของโลก สำหรับหลักสูตร ป.ตรี ของ RMIT University ที่มาเปิดสอนที่ SIM GE สิงคโปร์นั้นประกอบด้วย

 • Business
 • Accounting

นักเรียนไทยที่จบ ม.6 ด้วยเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป และมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป (คะแนนย่อยแต่ละ band ไม่น้อยกว่า 6.0) สามารถสมัครเรียน ป.ตรี ปี 1 กับ RMIT University ได้โดยตรง โดยนักเรียนจะเรียน ป.ตรี ปี 1 - ปี 3 ระยะเวลา 3 ปี ก็จะจบปริญญาตรี

 
 
เรียนปริญญาตรีกับ La Trobe University ที่ SIM GE สิงคโปร์

La Trobe University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐของออสเตรเลีย ได้มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่ SIM GE สิงคโปร์ โดยเปิดสอนในกลุ่มสาขาธุรกิจการบริการต้อนรับและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มสาขาที่ La Trobe University มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2023 ของ QS World University Ranking ในสาขา Hospitality & Leisure Management พบว่า La Trobe University ติดในกลุ่ม 160 อันดับแรกของโลก สำหรับสาขาที่เปิดสอนที่ SIM GE สิงคโปร์ประกอบด้วย

 • Event Management
 • Tourism & Hospitality

นักเรียนไทยที่จบ ม.6 ไม่สามารถสมัครเรียนเพื่อเข้าเรียน ป.ตรี ปี 1 ของหลักสูตรนี้ได้โดยตรง นักเรียนจะต้องไปสมัครเรียนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) สาขา Management Studies หรือสาขา International Business ของ SIM Global Education สาขาใดสาขาหนึ่งก่อน ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี 3 เดือน เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะเทียบโอนไปเรียนต่อ ป.ตรี ปี 2 ของ La Trobe University ต่อไปซึ่งนักเรียนจะเรียน ป.ตรี ปี 2-3 ระยะเวลา 2 ปี ก็จะจบปริญญาตรี

 
 
เรียนปริญญาตรีกับ University of Wollongong ที่ SIM Global Education สิงคโปร์

University of Wollongong เป็นมหาวิทยาลัยรัฐระดับ Top 10 ของออสเตรเลียและระดับ Top 2% ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ปี 2023 โดย QS World University Ranking ได้มาเปิดสอนปริญญาตรีในกลุ่มสาขา Computer Science และ Psychology ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ซึ่งรายละเอียดของสาขาที่เปิดสอนมีดังนี้

 • Computer Science (Big Data)
 • Computer Science (Cyber Security)
 • Computer Science (Digital Systems Security)
 • Computer Science (Game & Mobile Development)
 • Business Information Systems
 • Psychological Science

นักเรียนไทยที่จบ ม.6 ด้วยเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.0 ขึ้นไป และมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป (คะแนนย่อยแต่ละ band ไม่น้อยกว่า 6.0) สามารถสมัครเรียน ป.ตรี ปี 1 กับ University of Wollongong ได้โดยตรง โดยนักเรียนจะเรียน ป.ตรี ปี 1 - ปี 3 ระยะเวลา 3 ปี ก็จะจบปริญญาตรี

 
 

เรียนต่อปริญญาตรี University at Buffalo ที่ SIM Global Education สิงคโปร์

University at Buffalo, The State University of New York เป็นมหาวิทยาลัยรัฐจากสหรัฐอเมริกาเพียง 1 เดียวที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่ SIM Global Education สิงคโปร์ โดยเปิดสอนหลายสาขา เช่น

 • Communication
 • Economics
 • International Trade
 • Psychology
 • Sociology
 • Business Administration
 • Geographic Information Science

นักเรียนไทยที่จบ ม.6 ด้วยเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.0 และมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป หากต้องการเรียนต่อปริญญาตรีในระบบอเมริกาที่สามารถเรียนใกล้บ้าน ใกล้ครอบครัว และปลอดภัยอย่างสิงคโปร์ นักเรียนสามารถสมัครเรียน ป.ตรี ปี 1 ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ โดยนักเรียนจะได้เรียน ป.ตรี ปี 1 - ปี 3 ระยะเวลา 3 ปี ก็จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี


ได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยตรง

ไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศใดข้างต้น เมื่อนักเรียนเรียนจบและสอบผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่นักเรียนเลือกเรียนโดยตรงซึ่งปริญญาบัตรที่ได้รับนั้นเป็นแบบเดียวกับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่วิทยาเขตแม่ของมหาวิทยาลัยนั้นๆได้รับซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกันทุกประการ

หลักสูตร Diploma ของ SIM Global Education สิงคโปร์

นักเรียนไทยที่จบ ม.6 แต่ไม่สามารถสมัครเรียนปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนที่ SIM Global Education สิงคโปร์ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ ผลสอบ IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ รวมถึงในบางมหาวิทยาลัยต่างประเทศข้างต้นมีข้อกำหนดไม่รับวุฒิ ม.6 เข้าเรียนต่อปริญญาตรี ปี 1 โดยตรง กรณีแบบนี้ นักเรียนอาจพิจารณาลงเรียนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) ของ SIM Global Education แทนซึ่งมีสาขาให้เลือกเรียนดังนี้

 • Accounting
 • Banking & Finance
 • International Business
 • Management Studies
 • Information Technology

หลักสูตรใช้เวลาเรียน 15 เดือน ยกเว้นสาขา Information Technology ใช้เวลาเรียน 12 เดือน เมื่อเรียนจบ นักเรียนสามารถนำรายวิชาที่เรียนและวุฒิ Diploma ของ SIM Global Education ขอเทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศข้างต้นได้ซึ่งนักเรียนจะได้รับยกเว้นการเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีด้วย ทำให้ระยะเวลาเรียนปริญญาตรีสั้นลง อย่างไรก็ตาม นักเรียนไทยที่จบ ม.6 ที่จะสมัครเรียนหลักสูตร Diploma นี้ จะต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.6 ขึ้นไป และมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป

นักเรียนไทยที่จบ ม.5 สมัครเรียนที่ SIM GE สิงคโปร์ได้  

นักเรียนไทยที่จบ ม.5 ด้วยเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.6 ขึ้นไป และมีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป สามารถสมัครเรียนหลักสูตร Foundation Studies ของ SIM GE สิงคโปร์ได้ซึ่งมี 2 ทางเลือก ทางเลือกแรก หากใครจะเรียนต่อสาย Business ก็ลงเรียนหลักสูตร Management Foundation Studies ทางเลือกสอง หากใครจะเรียนต่อสาย IT ก็ลงเรียนหลักสูตร Information Technology Foundation Studies ทั้งสองหลักสูตรใช้เวลาเรียน 6 เดือนซึ่งเมื่อเรียนจบ นักเรียนจะขึ้นไปเรียนต่อระดับ Diploma (อนุปริญญา) ของ SIM GE และตามด้วยระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศข้างต้นตามลำดับ

SIM GE สิงคโปร์ รับวุฒิ GED ด้วย

นักเรียนไทยที่มีวุฒิ GED สามารถสมัครเรียนที่ SIM GE สิงคโปร์ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

 • คะแนนรวม GED จำนวน 4 วิชา: คะแนนรวมอย่างน้อย 480 คะแนน + คะแนน IELTS อย่างน้อย 5.5 สามารถสมัครเรียนหลักสูตร Foundation Studies ของ SIM GE ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว จะขึ้นไปเรียนหลักสูตร Diploma ของ SIM GE และตามด้วยปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามลำดับ
 • คะแนนรวม GED จำนวน 4 วิชา: คะแนนรวมอย่างน้อย 560 คะแนน + คะแนน IELTS อย่างน้อย 5.5 สามารถสมัครเรียนหลักสูตร Diploma ของ SIM GE และตามด้วยปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามลำดับ
 • คะแนนรวม GED จำนวน 4 วิชา:คะแนนรวมอย่างน้อย 660 คะแนน โดยที่คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 160 + คะแนน IELTS อย่างน้อย 6.5 สามารถสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีของ University at Buffalo, The State University of New York สหรัฐอเมริกา

ค่าเรียนจนจบปริญญาตรีที่ SIM Global Education สิงคโปร์

ค่าเรียนจนจบปริญญาตรีมีความหลากหลาย เพราะนอกจากจะขึ้นอยู่กับสาขาที่นักเรียนเลือกเรียนต่อแล้ว ยังขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเลือกเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแห่งใด เนื่องจากค่าเรียนแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เท่ากัน เช่น

ขอรับคำปรึกษาเรียนต่อปริญญาตรีที่ SIM Global Education สิงคโปร์

นักเรียนและผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมกับ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ เกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาตรีที่ SIM Global Education สิงคโปร์ 

 
     085 9329081
     @riansingapore 
 

ติดตามข้อมูลการเรียนต่อสิงคโปร์

 
Facebook: เรียนสิงคโปร์
Instagram: riansingapore
YouTube: เรียนสิงคโปร์

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อหมอระดับปริญญาตรีที่สิงคโปร์ดีไหม article
เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ให้จบภายใน 2 ปี article
เรียนปริญญาโทที่ SIM GE สิงคโปร์ article
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ article
เรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan สิงคโปร์ article
เรียนปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมปลาย SFMS สิงคโปร์ หลักสูตร WACE ออสเตรเลีย article
เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.โท MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ article
GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยมMDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อปริญญาโทที่สิงคโปร์ ด้วยราคาค่าเรียนในระดับกลาง article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์กับ Kaplan Singapore ปี 2024 article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
เส้นทางเรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY ปี 2024 article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ JCU Singapore article