เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
dot
dot


เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article

 

เรียนต่อป.โทที่ JCU สิงคโปร์ 
 

การพิจารณาทางเลือก เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ จะทำให้นักศึกษาไทยมีทางเลือกในการเรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์มากขึ้น เพราะต้องยอมรับว่า ปัจจุบันการเข้าไปเรียนต่อปริญญาโทในกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องจำนวนมหาวิทยาลัยที่น้อยเกินไป และหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนที่กำหนดไว้ค่อนข้างสูง เรียนสิงคโปร์ดอทคอม จึงช่วยค้นหาทางเลือกอื่นๆที่ยังคงคุณภาพทางการศึกษาไว้ แต่โอกาสในการเข้าเรียนไม่ยากจนเกินไปนักซึ่ง 1 ในทางเลือกนั้นคือ JCU สิงคโปร์

 
เรียนต่อป.โทที่ JCU สิงคโปร์
 
เรียนต่อ JCU สิงคโปร์
 

JCU สิงคโปร์ (JCU Singapore)

 

JCU เป็นชื่อย่อ James Cook University (มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ในรัฐควีนส์แลนด์ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งเมื่อปี 1970 (พ.ศ. 2513) หรือเมื่อ 47 ปีที่แล้ว ทำให้ JCU กลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ประจำรัฐควีนส์แลนด์

เมื่อปี 2003 (พ.ศ. 2546) หรือเมื่อ 14 ปีที่แล้ว JCU ได้ขยายสาขา มาก่อตั้งวิทยาเขต (Campus) ในต่างประเทศแห่งแรกของมหาวิทยาลัย โดยเลือกที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเรียกกันติดปากว่า “JCU Singapore” 

 

ความสำเร็จของ JCU ในสิงคโปร์

 

ตลอดระยะเวลา 14 ปีในสิงคโปร์ JCU สิงคโปร์ ถือว่าประสบความสำเร็จมากทั้งในแง่จำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปี จากปีแรก มีประมาณ 50 คน จนปีปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิงคโปร์และต่างชาติรวมกว่า 3,000 คน และยังประสบความสำเร็จในแง่การได้รับเครื่องหมายคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานในประเทศสิงคโปร์ด้วย เช่น การได้รับเครื่องหมายคุณภาพการศึกษา Edu Trust Star ซึ่ง JCU สิงคโปร์ เป็นสถานศึกษาแห่งแรกในสิงคโปร์ที่ได้เครื่องหมายคุณภาพการศึกษานี้

Edu Trust Star เป็นเครื่องหมายคุณภาพทางการศึกษาระดับสูงสุด มอบให้เฉพาะกลุ่มสถานศึกษาเอกชนในสิงคโปร์ทุกประเภทที่ได้คะแนนประเมินคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาในระดับยอดเยี่ยม จาก Committee for Private Education (คณะกรรมการการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์) ซึ่งปัจจุบันมีสถานศึกษาเอกชนเพียง 2 แห่งที่ได้เครื่องหมายนี้เท่านั้นซึ่ง 1 ใน 2 นั้นคือ JCU สิงคโปร์

 
๋JCU Singapore ได้ Edu Trust Star
 

หลักสูตร ป โท ที่ JCU สิงคโปร์

เปิดสอนในสาขาบริหารธุรกิจ (MBA) , การจัดการการท่องเที่ยว , บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งยังแตกย่อยออกเป็น 3 วิชาเอกให้เลือกอีก ระยะเวลาในการเรียนแต่ละสาขาอยู่ระหว่าง 12-16 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

 

 

สาขา

 

ระยะเวลาเรียน

 

ค่าเรียนจนจบ

(เหรียญสิงคโปร์)

 

ค่าเรียนที่คิดเป็นเงินบาทโดยประมาณ

(X 25 บาท)

 

 

Master of Business Administration

 

บริหารธุรกิจ

 

12 เดือน

 

35,952

 

898,800 บาท

 

Master of International Tourism & Hospitality Management

 

การจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

 

12-16 เดือน

 

35,952-47,936

 

898,800-1,198,400 บาท

 

Master of Professional Accounting

 

บัญชี

 

12-16 เดือน

 

35,952-47,936

 

898,800-1,198,400 บาท

 

Master of Information Technology

(Interactive Technologies & Games Design)

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ออกแบบเกมส์และเทคโนโลยีแบบอินเตอร์แอคทีฟ)

 

12-16 เดือน

 

35,952-47,936

 

898,800-1,198,400 บาท

 

Master of Information Technology

(Business Informatics)

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(สารสนเทศธุรกิจ)

 

12-16 เดือน

 

35,952-47,936

 

898,800-1,198,400 บาท

 

Master of Information Technology

(Computing & Networking)

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(คอมพิวเตอร์และเครือข่าย)

 

12-16 เดือน

 

35,952-47,936

 

898,800-1,198,400 บาท

 
 

Joint Masters Program : เรียน ป โท ควบ 2 สาขา

เป็นหนึ่งในไฮไลท์การเรียนต่อ ป โท ที่ JCU Singapore เลยทีเดียว เพราะที่นี่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงเรียน ป โท ได้ 2 สาขาวิชาพร้อมๆกัน กล่าวคือ ให้นักศึกษาลงเรียนสาขาบริหารธุรกิจหรือ MBA เป็นตัวยืนพื้น ส่วนอีกสาขาให้นักศึกษาเลือกตามความสนใจซึ่งมีให้เลือกตามตารางด้านล่าง

โปรแกรมแบบนี้ จะทำให้นักศึกษามีความความรู้กว้างขึ้น สามารถสร้างมูลค่าให้ตนเองก่อนการสมัครงานได้ เรียกโปรแกรมนี้ว่า “Joint Master Program” ระยะเวลาเรียน 16 เดือน 

 

 

สาขา

 

ระยะเวลาเรียน

 

ค่าเรียนจนจบ

(เหรียญสิงคโปร์)

 

ค่าเรียนที่คิดเป็นเงินบาทโดยประมาณ

(X 25 บาท)

 

 

Master of Business Administration

+

Master of International Tourism & Hospitality Management

 

16 เดือน

 

47,936

 

1,198,400 บาท

 

Master of Business Administration

+

Master of Professional Accounting

 

16 เดือน

 

47,936

 

1,198,400 บาท

 

Master of Business Administration

+

Master of Information Technology

 

16 เดือน

 

47,936

 

1,198,400 บาท

 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

1. จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร

2. มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS อย่างน้อย 6.5 (ผลสอบแต่ละ band ฟัง พูด อ่าน เขียน ไม่ต่ำกว่า 6.0)

3. กรณีผู้สมัครไม่มีผลสอบ IELTS ผู้สมัครสามารถขอสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเป็นการทดแทนได้ซึ่งสามารถติดต่อขอสอบได้ที่ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

4. กรณีผลสอบ IELTS หรือผลสอบวัดระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้ตามเกณฑ์ข้างต้น นักศึกษาสามารถขอเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ หรือ English Language Preparatory Program ของมหาวิทยาลัยได้ ระยะเวลา 4-16 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับของนักศึกษา

 

ติดต่อสอบถามเรื่องเรียนต่อปริญญาโทที่ JCU สิงคโปร์

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

TEL                   :  085 932 9081

Line                  :  @riansingapore

Email                :  course@riansingapore.com

 
 

 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยม SIM International Academy สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ – SIM University Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ – Kaplan Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
YMCA article
เรียน Summer Course GEOS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY article
Dimensions International College article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ – JCU Singapore article