เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article

 

เส้นทางการเรียนต่อ ป.โท ที่ JCU สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 

การเลือกเรียนต่อ ป.โท ที่ JCU สิงคโปร์ มีจุดที่น่าสนใจหลายประการ เช่น มีหลักสูตร ป.โท MBA ที่แบ่งแยกย่อยอีก 6 วิชาเอก ทำให้นักศึกษานอกจากจะได้เรียน ป.โท MBA แล้ว ยังสามารถเลือกเรียนวิชาเอกเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Data Analysis, Marketing, Entrepreneurship, HR, หรือTourism เพื่อสร้างมูลค่าแก่ผู้เรียนได้ด้วย

นอกจากนี้การเรียนต่อ ป.โท ที่ JCU สิงคโปร์ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงเรียน ป.โท 2 สาขาได้พร้อมๆกัน เช่น หลักสูตร ป.โท MBA ควบหลักสูตร ป.โท MIT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้ 2 สาขาเพื่อให้เสริมความรู้ซึ่งกันและกัน

สำหรับนักศึกษาคนใดที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง JCU สิงคโปร์ ก็มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานให้ภาษาอังกฤษดีเพียงพอต่อการขึ้นไปเรียน ป.โท ที่ JCU สิงคโปร์ได้

"เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ได้ทำสรุปหลักสูตร ป.โท ที่เปิดสอนที่ JCU สิงคโปร์ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับการวางแผนไปเรียนต่อ ป.โท ที่สิงคโปร์

 
 

[1] ภาพรวมหลักสูตร ป.โท MBA ที่ JCU สิงคโปร์

JCU สิงคโปร์เปิดสอนหลักสูตร Master of Business Administration หรือ MBA เป็นหลักสูตร 1 ปี นักศึกษาจะได้เรียนหัวข้อต่างๆที่จำเป็นกับการบริหารและการจัดการธุรกิจมากถึง 12 รายวิชา

 

[2] JCU สิงคโปร์แบ่งแยกหลักสูตร ป.โท MBA ออกเป็น 6 วิชาเอก

หลักสูตร MBA ของ JCU สิงคโปร์ มีลักษณะพิเศษคือ มีการแบ่งออกเป็น 6 วิชาเอก ทำให้นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ นอกจากจะได้ความรู้ด้าน MBA แล้ว ยังมีโอกาสเลือกวิชาเอกเพื่อที่จะเรียนเฉพาะทาง สร้างความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งด้วย

 
 

[3] ป.โท MBA เอก Analytics & Business Solutions

หลักสูตรนี้เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการมีความรู้ MBA ในขณะเดียวกันก็ต้องการมีความเชี่ยวชาญด้าน Data Analysis ซึ่งเป็นทักษะการรวบรวบ แยกแยะ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว ไปใช้วางแผนและประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ สำหรับ Data Analysis เป็นทักษะที่จำเป็นมากสำหรับการทำธุรกิจในศตวรรษที่ 21 

 

[4] ป.โท MBA เอก Creative Marketing

นอกจากการได้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการบริหารธุรกิจแล้ว หลักสูตรนี้ผู้เรียนยังจะได้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการตลาดด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดระหว่างประเทศ การกำหนดกลยุทธ์ E Marketing การทำ Customer Engagement เพื่อให้ลูกค้าเกิดความผูกพันธ์กับองค์กรหรือแบรนด์ในระยะยาว เป็นต้น

 

[5] เรียนโท MBA เอก Entrepreneurship

นักศึกษาคนใดที่สนใจเรียนโท MBA โดยมีเป้าหมายว่า จะเป็นเจ้าของธุรกิจ เปิดกิจการของตนเอง หรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวรับช่วงต่อบริหารกิจการของครอบครัว หลักสูตรนี้ของ JCU สิงคโปร์ออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

 

[6] เรียนโท MBA เอก Finance

ใครที่ต้องการเป็นนักบริหารธุรกิจ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องการมีความรู้และทักษะการเงินและการบัญชีในองค์กรธุรกิจด้วยเพื่อให้สามารถวางแผนและวิเคราะห์การเงินได้ การบริหารความเสี่ยงได้ แนะนำให้เรียน ป.โท หลักสูตรนี้ของ JCU สิงคโปร์

 

[7] เรียนโท MBA เอก Global Talent Management

วิชาเอก Global Talent Management เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือ HR Management ดังนั้นนักศึกษาที่เลือกเรียน ป.โท หลักสูตรนี้ ต้องการความรู้ด้าน MBA ในขณะที่ก็ต้องการความรู้ด้าน HR Management ด้วย

 

[8] เรียนโท MBA เอก MICE, Tourism and Hospitality

เป็นหลักสูตร ป.โท ที่เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก้าวเข้าสู่นักบริหารธุรกิจโดยผ่านการเรียน MBA และมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการต้อนรับด้วยซึ่งหลักสูตรนี้เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการทำงานและประกอบธุรกิจในสายการท่องเที่ยวการโรงแรมเป็นหลัก

 

[9] หลักสูตร ป.โท สาขา IT

JCU สิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตร ป.โท สาขา Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ด้วย เป็นหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน 1 ปี - 1 ปี 4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละคน

 
 

[10] JCU สิงคโปร์แบ่งแยกหลักสูตร ป.โท IT ออกเป็น 3 วิชาเอก

หลักสูตร ป.โท IT ของ JCU สิงคโปร์ มีลักษณะสำคัญคือ มีการแบ่งออกเป็น 3 วิชาเอกประกอบด้วย        

>>Business Informatics (การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในทางธุรกิจ)                                           

>>Computing & Networking (คอมพิวเตอร์และเครือข่าย)                                                             

>>Interactive Technologies & Games Design (การออกแบบเกมส์และอินเทอร์แอคทีฟเทคโนโลยี)

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้าน IT เป็นหลัก ในขณะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาเอกเพื่อเน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วย 

 

[11] เรียนต่อโท 2 สาขาพร้อมกัน IT ควบ MBA

หากเกิดสถานการณ์ที่นักศึกษาสนใจเรียนโท IT แต่ขณะเดียวกันก็สนใจเรียน MBA ด้วย กรณีนี้ JCU สิงคโปร์เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมัครเรียนต่อโทได้ 2 สาขาพร้อมกันคือ หลักสูตร IT ควบหลักสูตร MBA ได้เลย ใช้เวลาเรียน 1 ปี 4 เดือน การได้เรียนควบทั้ง IT กับ MBA นั้น จะทำให้ผู้เรียนมีทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกันก็มีทักษะการบริหารธุรกิจด้วย เป็นการช่วยสร้างจุดเด่น สร้างมูลค่าให้ผู้เรียนเวลาไปสมัครงาน

 

[12] เรียนต่อโทด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม

หากสนใจเรียนต่อ ป.โท ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทาง JCU สิงคโปร์ ขอเสนอหลักสูตร ป.โท สาขา International Tourism & Hospitality Management ซึ่งเป็น 1 ในสาขาที่เข้มแข็งของ JCU ใช้เวลาเรียน 1 ปี - 1 ปี 4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละคน

 

[13] เรียนโทการท่องเที่ยวการโรงแรมควบ MBA

ต่อเนื่องจากข้อ 12 หากใครต้องการเพิ่มความเข้มข้นในด้านการบริหารธุรกิจขึ้นไปอีก แนะนำให้ลงเรียนหลักสูตร ป.โท สาขา International Tourism & Hospitality Management ควบหลักสูตร ป.โท MBA ที่ JCU สิงคโปร์ได้เลย ใช้เวลาเรียน 1 ปี 4 เดือน เส้นทางการเรียนแบบนี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเองเวลาไปสมัครงานในสายงานการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลังเรียนจบ

 
 

[14] คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน ป.โท ที่ JCU สิงคโปร์

>>ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง                                                                                 

>>และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนระดับปริญญาโทได้ โดยผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานความสามารถภาษาอังกฤษ เช่น ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 โดยที่คะแนนย่อย ฟัง พูด อ่าน เขียน ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือ ผู้สมัครต้องสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ JCU สิงคโปร์โดยตรงซึ่งผู้สมัครสามารถติดต่อขอนัดสอบได้ที่ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม"

 

[15] ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง ก็สามารถเรียน ป.โท ที่ JCU สิงคโปร์ได้

JCU สิงคโปร์ มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อช่วยนักศึกษาที่พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง ให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับที่ดีเพียงพอก่อนขึ้นไปเรียน ป.โท โดยหลักสูตรมีทั้งหมด 5 ระดับ ในแต่ละระดับใช้เวลาเรียน 4 เดือน ซึ่งนักศึกษาแต่ละคนจะโดนเรียนภาษาอังกฤษในจำนวนระดับและระยะเวลาเรียนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ JCU สิงคโปร์ซึ่งผู้สนใจสามารถขอนัดสอบได้ที่ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม"

 

[16] ค่าเรียนหลักสูตร ป.โท จนจบที่ JCU สิงคโปร์

อยู่ระหว่าง 38,520 - 51,360 เหรียญสิงคโปร์ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกเรียน คิดเป็นเงินไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ย (ช่วง ธ.ค.20) X 23 บาท = 886,000 - 1,180,000 บาทโดยประมาณ

 

 

 

[17] เกี่ยวกับ JCU สิงคโปร์

JCU สิงคโปร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างกับสถานศึกษาอื่นๆในสิงคโปร์อย่างชัดเจน เพราะไม่ใช่มหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ และไม่ใช่สถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ แต่เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของออสเตรเลียซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพียงไม่กี่แห่งที่มาเปิดวิทยาเขต (campus) ของตนเองในประเทศสิงคโปร์

 

[18] JCU สิงคโปร์ได้ Edu Trust Star

JCU มาเปิดวิทยาเขตที่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2003 หรือเมื่อ 17 ปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าวิทยาเขตที่สิงคโปร์ประสบความสำเร็จมากทั้งจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี และการได้ Edu Trust Star ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยได้คะแนนประเมินในระดับสูงสุดจาก Committee for Private Education หรือ CPE (คณะกรรมการการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์)

 

[19] JCU อยู่ในกลุ่ม Top 2% ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกของ The Academic Ranking of World Universities หรือ ARWU ประจำปี 2020 จัดอันดับให้ JCU อยู่ในกลุ่ม Top 2% ของโลก

 

[20] ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน JCU สิงคโปร์

ได้ที่ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ JCU สิงคโปร์ ตามช่องทางดังนี้

Tel      :  085 932 9081

Line    :  @riansingapore

Email  :  course@riansingapore.com

 
 
 
 

 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.โท MDIS สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยมMDIS สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนปริญญาตรีสถาบัน SIM GE สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์ Kaplan Singapore - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ – JCU Singapore article