เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ระยะเวลา 3-6 เดือน - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
dot
dot


หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3-12 เดือน article
 

 เรียนภาษาอังกฤษเต็มวัน (5-6 ชั่วโมงต่อวัน) ระยะยาว 3-12 เดือน

 

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาที่สิงคโปร์  เรียนสิงคโปร์ดอทคอม แนะนำเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเต็มวัน (Full Day)  โดยปรกติหลักสูตรประเภทนี้จะเรียนกัน 5-6 ชั่วโมงต่อวันหรือ 25-30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  นับว่าเป็นหลักสูตรภาษาแบบเข้มข้น  ( Intensive ) ที่มุ่งพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนอย่างเต็มที่ 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เรียนกัน 5-6 ชั่วโมงต่อวัน จะทำให้ผู้เรียนต้องใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่เช้าจรดเย็น การได้หมั่นใช้ภาษาอังกฤษมากๆในแต่ละวันและใช้สม่ำเสมอ จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักที่ว่า ภาษาเป็นเรื่องของทักษะ ยิ่งใช้มากเท่าไร ก็ยิ่งชำนาญมากเท่านั้น 

 

นอกจากจะได้ประโยชน์จากการเรียนหลักสูตรดังกล่าวแล้ว  ผู้เรียนยังจะได้ประโยชน์อื่นๆจากการมาเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ด้วย เช่น

 

[1]        ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในชีวิตประจำวัน เพราะภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาราชการที่สำคัญในสิงคโปร์ซึ่งจะช่วยให้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

[2]        มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง เพราะสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถิติอาชญากรรมต่ำของโลก

[3]        ค่าใช้จ่ายไม่บานปลาย เพราะสิงคโปร์มีค่าครองชีพในระดับที่เหมาะสม

[4]        รู้สึกอุ่นใจ เพราะอยู่ใกล้บ้าน ใช้เวลานั่งเครื่องบินเพียง 2 ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้น

รายละเอียดหลักสูตร
 
โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนทั้ง 5 ทักษะ อันประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและหลัก   ภาษาหรือไวยากรณ์  ประกอบไปด้วย 3 ระดับ ระดับที่ 1, 2 และ 3 นักเรียนจะได้เรียนระดับใดขึ้นอยู่กับผลสอบวัดระดับในวันรายงานตัวที่โรงเรียน

ระยะเวลาของหลักสูตร

ใช้แนวการสอน Flame Methodology FLAME ย่อมาจาก First Language Assimilation Method for English ซึ่งพัฒนาโดย Dr. Robert Balhetchet โดยเน้นไปที่ทักษะการฟังเป็นอันดับแรก เพื่อที่นักเรียนจะได้ซึมซับภาษาจากการฝึกฟังในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยวิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนจดจำการใช้ภาษาได้ดีขึ้น

การสอบประเมินผล

จะมีการสอบประเมินความคืบหน้าในทุกๆเดือนโดยจะวัดทั้ง 5ทักษะ (ฟัง พูด อ่าน เขียนและการใช้หลักภาษา)

สัดส่วนครูผู้สอนกับนักเรียน

ครู 1 ท่านต่อนักเรียนประมาณ 20 คน

 
 ราคาค่าเรียนปี 2019
 
 

ระยะเวลาเรียน

ราคาค่าเรียน (SGD)

ราคาค่าเรียน (บาท)

8 weeks

$5,814.28

ประมาณ 145,357 บาท

12 weeks            

$6,735.16

ประมาณ 168,379 บาท

16 weeks            

$7,656.02

ประมาณ 191,400 บาท

24 weeks          

$10,632.06

ประมาณ 265,801 บาท

32 weeks            

$12,473.79

ประมาณ 311,845 บาท

48 weeks

$15,909.18

ประมาณ 397,730 บาท

   หมายเหตุ:   คำนวณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน 25 บาทต่อ 1 เหรียญสิงคโปร์

 
ตารางเปิดเรียนปี 2019

 

Intake

วันที่เปิดเรียน

ควรทำการสมัครก่อนวันที

JANUARY

2 JANUARY 2019

2 DECEMBER 2018

JANUARY

28 JANUARY 2019

28 DECEMBER 2018

MARCH

4 MARCH 2019

4 FEBRUARY 2019

APRIL

1 APRIL 2019

1 MARCH 2019

APRIL

29 APRIL 2019

29 MARCH 2019

MAY

27 MAY 2019

27 MAY 2019

JULY

1 JULY 2019

1 JUNE 2019

JULY

29 JULY 2019

29 JUNE 2019

AUGUST
                 26 AUGUST 2019

26 JULY 2019

SEPTEMBER

23 SEPTEMBER 2019

23 AUGUST 2019

OCTOBER

21 OCTOBER 2019

21 SEPTEMBER 2019

NOVEMBER

18 NOVEMBER 2019

18 OCTOBER 2019

 
ข้อมูลเพ่ิ่มเติมและการสมัครเรียน
 

“เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมล์ : course@riansingapore.com

โทร:  085 9329081

LINE: @riansingapore

 
รายละเอียดหลักสูตร

โรงเรียนภาษา Hawthorn สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาประหยัดที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
บทนำโรงเรียนCanadian International School Singapore article
Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
เรียนการออกแบบและศิลปะ NAFA, Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ article
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ article
เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article