เรียนต่อสิงคโปร์ ความปลอดภัยในสิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


ความปลอดภัยสูง article

ความปลอดภัยสูง

 

สิงคโปร์ : ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

หากต้องการเรียนต่อในประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงระดับโลกและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในระบบการศึกษา แต่ในขณะเดียวกันประเทศนั้นๆก็ต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วย กรณีอย่างนี้ การเลือกไปเรียนต่อประเทศสิงคโปร์ จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

สำหรับปัจจัยเรื่องความปลอดภัยในสิงคโปร์ ถือว่าเป็นปัจจัยอันดับต้นๆเลยที่ทำให้นักเรียนต่างชาติต่างตัดสินใจเลือกมาเรียนที่ประเทศนี้  


สิงคโปร์รั้งอันดับ 8 ของโลกในเรื่องความปลอดภัย

เมื่อปี 2011 เมอร์เซอร์ กรุ๊ป บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนระดับโลกของสหรัฐอเมริกาได้ทำการสำรวจเมืองและประเทศที่มีความปลอดภัยส่วนบุคคลสูง 50 อันดับแรกของโลกโดยวัดจากความสงบมั่นคงในประเทศ อัตราการเกิดคดีอาชญากรรม และประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ปรากฏว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยส่วนบุคคลสูงเป็นอันดับ 8 ของโลกซึ่งเป็นประเทศจากเอเชียเพียงประเทศเดียวที่ติด 10 อันดับแรกของโลก

 

สิงคโปร์มีคดีอาชญากรรมต่ำ เมื่อเทียบกับเมืองใหญ่

สิงคโปร์จัดเป็น 1 ในประเทศที่มีความปลอดภัยสูงแห่งหนึ่งของโลก  เพราะมีสถิติการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆของโลก “Channel News Asia” สถานีข่าว 24 ชั่วโมงภาคภาษาอังกฤษของสิงคโปร์ รายงานข่าวว่า จากการสำรวจในปี 2007 พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คนในสิงคโปร์มีจำนวนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ๆ เช่น ฮ่องกง และมหานครนิวยอร์ค ทั้งๆที่ สิงคโปร์มีจำนวนตำรวจต่อประชากร 100,000 คนน้อยกว่า

 

เมือง/ประเทศ

จำนวนตำรวจต่อประชากร 100,000 คน

จำนวนคดีอาชญากรรมต่อประชากร 100,000 คน

นิวยอร์ค/สหรัฐฯ
430

2,432

ฮ่องกง/จีน
393

1,167

 สิงคโปร์/สิงคโปร์
239
 696
 
 
ไม่มีภัยธรรมชาติร้ายแรง

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ไม่มีภัยธรรมชาติร้ายแรง เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มักสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก สำหรับภัยธรรมชาติที่เคยเกิดขึ้นในสิงคโปร์คือน้ำท่วมซึ่งเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 , 2521 , 2549 ดังนั้น สิงคโปร์ จึงเหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการมาเรียนต่อในประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำในเรื่องของภัยธรรมชาติร้ายแรง

 

 
ทำไมถึงเลือกเรียนที่สิงคโปร์

ได้เรียนรู้ภาษาจีนกลาง article
อยู่ใกล้บ้าน article
ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน article
มาตรฐานการศึกษาสิงคโปร์ article