กฎหมายสิงคโปร์สำหรับนักเรียนไทย – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


กฏหมายที่ควรรู้

 

กฎหมายสิงคโปร์ที่ควรรู้สำหรับนักเรียนไทย

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ได้เรียบเรียงข้อมูลเรื่อง กฎหมายสิงคโปร์ที่นักเรียนไทยควรทราบก่อนที่จะไปเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์ เพราะเห็นว่าเรื่อง กฎหมายสิงคโปร์ เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นอันดับต้นๆ เพราะนักเรียนไทยจะได้ทราบว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ในสิงคโปร์ เมื่อนักเรียนไทยทราบกฎหมายสิงคโปร์เป็นอย่างดีแล้ว เวลาไปเรียนและอยู่ที่สิงคโปร์จะได้ราบรื่น สบายใจ ไม่ต้องเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายของสิงคโปร์ทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมายตามมาตั้งแต่ ปรับเป็นเงิน จำคุก เฆี่ยนด้วยหวาย และประหารชีวิต 

 

สิงคโปร์กับกฎหมาย

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดมากจนทำให้สิงคโปร์ได้รับการขนานนามว่า “The Fine City” หรือเมืองที่เต็มไปด้วยข้อกฎหมายและการปรับเงิน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการบังคับใช้กฎหมายในสิงคโปร์จะเป็นไปอย่างเข้มงวดและมีบทลงโทษทางกฎหมายที่ค่อนข้างแรง แต่ก็ส่งผลให้สิงคโปร์ได้กลายเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูง คดีอาชญากรรมต่ำ บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นอันดับต้นๆของโลกเช่นกัน

 

นักเรียนไทยกับกฎหมายสิงคโปร์

ผลจากการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดของสิงคโปร์ ก็ทำให้นักเรียนไทยที่วางแผนมาเรียนต่อที่สิงคโปร์ได้รับประโยชน์โดยตรง เพราะนอกจากจะได้เรียนในประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาระดับแถวหน้าของโลกแล้ว ยังจะได้เรียนในประเทศที่มีความปลอดภัยสูง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม นักเรียนไทยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากขึ้นไปอีก หากศึกษากฎหมายสิงคโปร์ที่ควรทราบไว้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎหมายในระหว่างเรียนและอยู่ที่สิงคโปร์

 
 
 

 [1] กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวีซ่านักเรียน

วีซ่านักเรียน (Student Pass)

นักเรียนไทยที่จะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ จะต้องขอวีซ่านักเรียน (Student Pass) ซึ่งอนุมัติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ (Immigration and Checkpoints Authority หรือเรียกย่อๆว่า ICA) โดยหลักสูตรที่เรียนต้องเป็นแบบเต็มเวลา (Full Time) เท่านั้น  สำหรับนักเรียนไทยที่สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 วัน เช่น ลงเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์ ไม่ต้องขอวีซ่านักเรียน

การอยู่สิงคโปร์เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต

นักเรียนไทยที่เข้าไปเรียนที่สิงคโปร์ ไม่ว่าจะเข้าไปเรียนระยะสั้นไม่เกิน 30 วันซึ่งไม่ได้ขอวีซ่านักเรียน (student pass) และไปเรียนระยะยาวซึ่งจะต้องขอ student pass จะต้องคอยหมั่นเตือนตนเองว่า จะพำนักอยู่ในสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพราะหากอยู่สิงคโปร์เกิดกำหนดที่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดทางกฎหมายและมีบทลงโทษสูงสุดคือ เสียค่าปรับ 4,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 100,000บาท) หรือจำคุก 6 เดือน หรือทั้งจำและปรับ และในบางกรณีอาจถูกเฆี่ยนด้วยหวาย 3 ครั้ง

การทำงานพิเศษระหว่างเรียน

ประเทศสิงคโปร์ไม่อนุญาตให้นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน (Student Pass) ทำงานพิเศษ (Part Time)  ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ที่นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานพิเศษได้คือ

ทำงานช่วงปิดเทอม:  โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไปและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่กระทรวงแรงงานสิงคโปร์อนุญาตให้เป็นการเฉพาะ (ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาของรัฐและโรงเรียนนานาชาติ)

ทำงานช่วงเปิดเทอม:  โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไปและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่กระทรวงแรงงานสิงคโปร์อนุญาตให้เป็นการเฉพาะ (ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาของรัฐและโรงเรียนนานาชาติ) โดยอนุญาตให้ทำงานสูงสุดได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น

ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย

บุคคลใดแอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย หรือทำงานใดๆที่กฎหมายสิงคโปร์ไม่ได้อนุญาตไว้ มีโทษคือ เสียค่าปรับ 5,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 130,000 บาท) หรือจำคุก 12 เดือน หรือถูกเฆี่ยนด้วยหวาย 3 ครั้ง 

 

 [2] กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

กฎหมายยาเสพติดในสิงคโปร์

นักเรียนไทยจะต้อง “ไม่” เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเสพ การครอบครอง การนำเข้า การส่งออก การซื้อ การขาย เพราะบทลงโทษเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดในสิงคโปร์มีบทลงโทษรุนแรงมาก บทลงโทษสูงสุดคือ "ประหารชีวิต" และยังมีบทลงโทษในรูปแบบอื่นๆที่มีความรุนแรงรองๆลงมา เช่น จำคุกตลอดชีวิต, จำคุก 20-30 ปี, ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย 15 ครั้ง, ปรับเป็นเงินสูงสุด 20,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 520,000 บาท) ซึ่งผู้กระทำผิดจะได้รับบทลงโทษรูปแบบใดขึ้นอยู่กับประเภท ปริมาณและรูปแบบการเข้าไปเกี่ยวข้องของยาเสพติด

การเสพยาเสพติดสิงคโปร์

การเสพยาเสพติดในสิงคโปร์ ถือว่าผิดกฎหมาย แม้ว่าบทลงโทษจะไม่ถึงขั้นประหารชีวิต แต่บทลงโทษก็ยังคงรุนแรง โดยโทษสูงสุดคือปรับเป็นเงิน 20,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 520,000 บาท) หรือจำคุกสูงสุด 10 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

เสพยาเสพติดในไทย อาจถูกดำเนินคดีในสิงคโปร์

นอกจากนี้บุคคลใดก็ตามหากเสพยาเสพติดในต่างประเทศ จากนั้นบินเข้าสิงคโปร์ หากถูกสุ่มตรวจหาสารเสพติดที่สนามบินและเจอสารเสพติดต้องห้ามภายในร่างกาย เช่น กัญชา บุคคลคนนั้นจะถูกจับกุมและดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดซึ่งบทลงโทษจะเทียบเท่ากับการเสพยาเสพติดในสิงคโปร์เช่นกัน

 
 

[3] กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดื่มแอลกอฮอล์

อายุขั้นต่ำสำหรับซื้อและดื่มแอลกอฮอล์

ตามกฎหมายสิงคโปร์กำหนดว่าคนที่จะซื้อหรือดื่มแอลกอฮอล์ได้ จะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากร้านค้าใดขายแอลกอฮอล์ให้เยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปี มีโทษทางกฎหมายโดยปรับเป็นเงินสูงสุด 5,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 125,000 บาท)

เมาสุราในที่สาธารณะ

จำคุก 1 เดือน หรือปรับสูงสุด 1,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 26,000 บาท)

ดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ

ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะระหว่างเวลา 22.30 - 07.00 น. หากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 1,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 26,000 บาท) หากทำผิดซ้ำ ปรับสูงสุด 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 52,000 บาท) หรือจำคุก 1-3 เดือน

ห้ามดื่มแอลกอฮอล์หลัง 4 ทุ่ม

การจัดปาร์ตี้และดื่มแอลกอฮอลล์หลัง 22.30 - 07.00 น. เป็นข้อห้ามในสิงคโปร์ บทลงโทษปรับเป็นเงิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 52,000 บาท)

ห้ามทำเสียงรบกวนหลัง 4 ทุ่ม

ยกตัวอย่างเช่น การจัดงานสังสรรค์ งานปาร์ตี้ เมื่อเลย 4 ทุ่มไปแล้ว หากภายในงานมีการส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นถือว่าผิดกฎหมาย มีโทษปรับเป็นเงินสูงสุด 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 52,000 บาท)

 

[4] กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่

ห้ามสูบบุหรี่

ห้ามสูบบุุหรี่ในแทบทุกพื้นที่ของสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นภายในอาคาร ภายในรถเมล์ ภายในรถไฟฟ้า ป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้า ร้านอาหาร โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า สนามเด็กเล่น สะพานลอยคนข้าม ฟุตบาท  เอาเป็นว่าแทบทุกที่ ทุดจุดในสิงคโปร์ ห้ามสูบบุหรี่ หากฝ่าฝืนถูกปรับเป็นเงิน 200-1,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 5,200 – 26,000 บาท)

หากจะสูบบุหรี่โดยไม่ผิดกฎหมาย สามารถสูบได้ภายในที่พักของตนเองและหากจะสูบภายนอกที่พัก สามารถสูบได้ในพื้นที่ที่ถูกจัดไว้ให้สูบโดยเฉพาะ Designated Smoking Areas เช่น ภายในอาคารอาจมีห้องสำหรับสูบบุหรี่โดยเฉพาะ กฎหมายนี้มีไว้เพื่อป้องกันควันบุหรี่ไปรบกวนและไปทำลายสุขภาพของคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่

เยาวชนห้ามสูบบุหรี่

สิงคโปร์กำหนดว่าบุคคลที่อายุต่ำกว่า 21 ปี หากสูบบุหรี่ในสิงคโปร์ เป็นเรื่องผิดกฎหมาย มีโทษปรับเป็นเงินสูงสุด 300 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 7,800 บาท ทำให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามซื้อ ห้ามมีไว้ครอบครอง กฎหมายนี้มีไว้คุ้มครองให้คนสิงคโปร์ซึ่งกำลังอยู่ในวัยเรียนไม่ให้หัดสูบบุหรี่ เดิมทีกฎหมายนี้กำหนดอายุขั้นต่ำที่จะสูบบุหรี่ได้คือตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ภายหลังได้มีการขยายช่วงอายุเป็นขั้นต่ำ 21 ปีในปัจจุบัน

บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสิงคโปร์ ห้ามน้ำเข้า ห้ามซื้อขาย ห้ามเป็นเจ้าของในสิงคโปร์

ซื้อหรือขายบุหรี่หนีภาษี

ปรับสูงสุด 5,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 130,000 บาท) 

 
 [5] กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวินัยในที่สาธารณะ

ทิ้งขยะ

ทิ้งขยะลงถังขยะทุกครั้ง มิฉะนั้นหากถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับได้ จะถูกปรับเป็นเงิน 300-1,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 7,800 - 26,000 บาท) หากทำผิดซ้ำสอง คราวนี้จะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 52,000 บาท) และอาจจะต้องทำงานบริการสังคมด้วย เช่น การทำความสะอาดในที่สาธารณะ นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่า ทำไมสิงคโปร์เป็นประทศที่สะอาด

ปัสสาวะในที่สาธารณะ

ปรับสูงสุด 1,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 26,000 บาท)

การข้ามถนน

การข้ามถนนในสิงคโปร์ ต้องข้ามในที่ให้ข้ามเท่านั้น เช่น สะพานลอย ทางข้ามใต้ดิน ทางม้าลาย เป็นต้น การข้ามถนนในที่ห้ามข้าม ถือว่าผิดกฎหมาย อันนี้หมายรวมถึงการข้ามทางม้าลายในขณะที่สัญญาณไฟยังคงเครื่องหมายห้ามข้ามอยู่ ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน  มีโทษปรับเป็นเงิน 50-1,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1,300 - 13,000 บาท) หรืออาจถูกจำคุก 3 เดือน หากยังทำผิดอีก จะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 52,000 บาท) และถูกจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน การที่สิงคโปร์กำหนดบทลงโทษเช่นนี้ ก็เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เรื่องนี้ขอให้นักเรียนไทยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะนอกจะทำให้ถูกกฎหมายแล้ว นักเรียนก็จะปลอดภัยด้วย

หมากฝรั่ง

หมากฝรั่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสิงคโปร์ ห้ามนำเข้า ห้ามขายหมากฝรั่ง ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่งในสิงคโปร์ โทษสูงสุดปรับ 100,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 2,600,000 ล้านบาท) หรือจำคุก 2 ปี  สำหรับกฎหมายการแบน (ban) หมากฝรั่ง เพิ่งจะมีขึ้นเมื่อปี 1992 (พ.ศ.2535) โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลสิงคโปร์พบว่ามีเศษหมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วเป็นจำนวนมาก ติดอยู่ตามถนน รถเมล์ รถไฟฟ้า อาคาร และพื้นที่สาธารณะ นอกจากสร้างความน่ารังเกียจให้ผู้คนแล้ว ยังทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณในการเก็บหมากฝรั่งที่ใช้แล้วอยู่ตลอดเวลา และบางครั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนอีกด้วย เช่น พบหมากฝรั่งติดอยู่ที่ขอบประตูรถไฟฟ้า ทำให้ระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติทำงานผิดปกติ

ใช้ห้องน้ำสาธารณะต้องกดชักโครกทุกครั้ง

เมื่อใช้ห้องน้ำสาธารณะ หากเสร็จกิจแล้ว ไม่กดชักโครก หากถูกเจ้าหน้าที่รัฐสุ่มตรวจพบ จะถูกปรับเป็นเงิน 150-500 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 3,900 – 13,000 บาท)

แอบใช้ WIFI คนอื่น

การเข้าไปใช้ WIFI ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าเป็นการ hack ซึ่งผิดกฎหมาย มีบทลงโทษรุนแรงโดยปรับเป็นเงินสูงสุด 10,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 260,000 บาท) หรือจำคุก 3 ปี

พ่นสี ทำลายข้าวของ

การทำลายทรัพย์สินของรัฐ รวมถึงการพ่นสีตามกำแพง ถนน มีบทลงโทษด้วยการเฆี่ยนด้วยหวาย 3-8 ครั้ง และจำคุก

ห้ามให้อาหารนกพิราบ

หากฝ่าฝืนถูกปรับเป็นเงิน 500 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 13,000 บาท)

ไม่สวมเสื้อผ้า แม้อยู่ในที่พักตัวเอง

การไม่สวมเสื้อผ้า โป๊ เปลือย ในที่พักตนเองถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสิงคโปร์ เข้าข่ายอนาจาร มีโทษปรับ 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 52,000 บาท) หรือจำคุกสูงสุด 3 เดือน

 
 

[6] กฎหมายอื่นๆที่ควรทราบ

การทะเลาะวิวาทและฆาตกรรมผู้อื่น

ทะเลาะวิวาทกัน มีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับสูงสุด 1,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 26,000 บาท) แต่หากเป็นเหตุฆาตกรรมผู้อื่น มีบทลงโทษสูงสุดคือ  การประหารชีวิต

ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ

การติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องร้ายแรงมากในสิงคโปร์ มีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับเป็นเงิน 100,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 2,600,000 บาท) หรือทั้งจำทั้งปรับ กฎหมายนี้ทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชั่นน้อยมาก  

ชุมนุม เดินขบวน ก่อจลาจล

การชุมนุมหรือเดินขบวนเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่สิงคโปร์ มีโทษจำคุก 2 ปี แต่หากเป็นการก่อจลาจล จะมีโทษสูงสุดจำคุก 5 ปี พร้อมเฆี่ยนด้วยหวาย หากการก่อจลาจลมีการใช้อาวุธด้วยเพิ่มโทษเป็นจำคุกสูงสุด 7 ปี

ลักทรัพย์

จำคุก 3-7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

เล่นการพนันแบบผิดกฎหมาย

โทษสูงสุดจำคุก 6 เดือนหรือปรับเป็นเงิน 5,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 130,000 บาท) 


รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลโดย

“เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์