หลักสูตรสิงคโปร์ระดับเตรียมอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


หลักสูตรสิงคโปร์ระดับเตรียมอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

 

หลักสูตรสิงคโปร์ระดับเตรียมอุดมศึกษา | เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
 
 เรียนเพื่อเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย

หลังจากนักเรียนสิงคโปร์จบจากระดับมัธยมศึกษาแล้ว หากต้องการเรียนต่อสายสามัญ นักเรียนก็จะเลือกเรียนต่อ ระดับเตรียมอุดมศึกษา (Pre University)  ซึ่งระดับชั้นนี้จะเป็นการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยจะใช้เวลาเรียน 2-3 ปี

เรียนที่จูเนียร์ คอลเลจ

สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับเตรียมอุดมศึกษาในสิงคโปร์ เรียกว่าจูเนียร์ คอลเลจ (Junior College) ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐ มีอยู่ 18 แห่ง เช่น สถาบันราฟเฟิลส์ (Raffles Institution) , สถาบันฮวา ชอง (Hwa Chong Institution) , วิคตอเรีย จูเนียร์ คอลเลจ (Victoria Junior College) , เนชั่นแนล จูเนียร์ คอลเลจ (National Junior College) , เทมาเส็ค จูเนียร์ คอลเลจ (Temasek  Junior College) เป็นต้น

การเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาในสถาบันจูเนียร์ คอลเลจ จะใช้เวลาเรียน 2 ปี อย่างไรก็ตามไม่ใช่นักเรียนสิงคโปร์ทุกคนจะเข้าเรียนต่อในจูเนียร์ คอลเลจ ได้ เพราะเข้ายาก มีอัตราการแข่งขันในการเข้าเรียนสูงมาก นักเรียนที่เข้าเรียนได้ จะเป็นนักเรียนระดับเรียนดีมาก มีผลสอบ GCE O Level สูง

เรียนที่สถาบันกลาง

หากนักเรียนสิงคโปร์ อยากเรียนต่อระดับเตรียมอุดมศึกษา แต่คะแนนสอบ GCE O Level สูงไม่เพียงพอที่จะเข้าจูเนียร์ คอลเลจ ได้ นักเรียนกลุ่มนี้จะไปเลือกเรียนต่อที่สถาบันกลาง (Centralised Institute) ซึ่งเป็นสถาบันของรัฐ แต่หากเลือกเรียนที่นี่ นักเรียนจะต้องใช้เวลาเรียนถึง 3 ปี

 
เรียนที่โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโธดิสต์ เป็นโรงเรียนเอกชนอายุ 50 ปีของสิงคโปร์ ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา โดยจะเรียน 2 ปีเท่ากับที่จูเนียร์ คอลเลจ แม้ว่าการเข้าเรียนจะง่ายกว่าจูเนียร์ คอลเลจ แต่โรงเรียนก็จะไม่ให้นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาเลย จะต้องมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและวิชาการก่อน คนที่สอบผ่านเท่านั้นจึงจะได้ไปเรียน แต่คนที่ไม่ผ่านก็อาจจะถูกลดชั้นไปเรียนมัธยมศึกษาหรือโดนไปเรียนภาษาอังกฤษแทนเพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นก่อน ทั้งนี้การเรียนระดับดังกล่าว เป็นการเรียนที่ยาก หากไม่มีการคัดกรองก่อน นักเรียนอาจจะเรียนไม่ไหว

 
 

การสอบ GCE A Level

เมื่อนักเรียนเรียนจบระดับเตรียมอุดมศึกษาจากจูเนียร์ คอลเลจ , สถาบันกลาง , โรงเรียนเอกชน แล้ว นักเรียนทุกคนจะต้องเข้าสอบ GCE A Level  ซึ่งมีชื่อเรียกเต็มๆว่า General Certificate of Education (Advanced Level) เป็นการสอบวัดผลนักเรียนสิงคโปร์หลังจากเรียนจบระดับเตรียมอุดมศึกษาแล้ว เป็นการสอบส่วนกลางซึ่งหมายความว่านักเรียนทุกคนจากทุกสถาบันดังกล่าว จะต้องเข้าสอบสนามเดียวกัน ข้อสอบเดียว และมาตรฐานเดียวกัน

จัดสอบโดย University of Cambridge International Examination ซึ่งเป็นองค์กรกลางด้านการทดสอบการศึกษาจากประเทศอังกฤษซึ่งหมายความว่าข้อสอบออกโดยอังกฤษ และกระดาษคำตอบส่งไปตรวจและให้คะแนนที่อังกฤษ      

การสอบครั้งนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะนักเรียนต้องนำผลสอบและวุฒิบัตร GCE A Level ไปสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปซึ่งสามารถยื่นเรียนต่อได้ทั้งมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์และทั่วโลก เนื่องจากผลสอบและวุฒิบัตร A Level เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ปรึกษาการเรียนต่อระดับเตรียมอุดมศึกษาที่สิงคโปร์
สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

 
 085 9329081
 @riansingapore  
 

 
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

หลักสูตรสิงคโปร์ระดับประถมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรมัธยมศึกษาโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์ระดับอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์สายวิชาชีพโพลีเทคนิค เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article