หลักสูตรสิงคโปร์ระดับอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


หลักสูตรสิงคโปร์ระดับอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

 หลักสูตรสิงคโปร์ระดับอุดมศึกษา| เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 
 
เรียนปริญญาตรี 3-5 ปี

หลังจากนักเรียนสิงคโปร์เรียนจบระดับเตรียมอุดมศึกษา (Pre-University) ที่จูเนียร์ คอลเลจ และได้ผ่านการสอบ GCE A Level แล้ว  นักเรียนสิงคโปร์จะนำผลสอบ GCE A Level ไปยื่นเพื่อสมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ต่อไป สำหรับระยะเวลาในการเรียนปริญญาตรีที่นี่อยู่ระหว่าง 3-5 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน เช่น เรียนบริหารธุรกิจ เรียน 3 ปี , เรียนวิศวะ เรียน 4 ปี , เรียนหมอ เรียน 5 ปี เป็นต้น

 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์มีทั้งหมด 6 แห่งประกอบด้วย

  • National University of Singapore (NUS) 
  • Nanyang Technological University (NTU)
  • Singapore Management University (SMU)
  • Singapore University of Technology and Design (SUTD)
  • Singapore Institute of Technology (SIT) 
  • Singapore University of Social Science (SUSS)
 
 
National University of Singapore (NUS)

National University of Singapore (NUS) มีจุดเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนแพทย์ขนาดเล็ก มีนักเรียน 23 คน ในปี 1905 (พ.ศ.2448) จากปีนั้นจนถึงปัจจุบันหรือกว่า 100 ปี NUS ได้เจริญเติบโตจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ

NUS ยังถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในแง่ของการมีคณะที่เปิดสอนมากที่สุด ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ตั้งแต่คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะคอมพิวเตอร์ คณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์ คณะดนตรี ฯลฯ 

NUS ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่ดีที่สุดของสิงคโปร์เท่านั้น แต่ได้ย่างก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในระดับแถวหน้าของโลกไปแล้ว การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2022 ของ QS World University Ranking จากอังกฤษ ให้ NUS อยู่อันดับ 11 ของโลก เคียงข้างกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกาและอังกฤษ 

 
 
Nanyang Technological University (NTU)

Nanyang Technological University (NTU) ก่อตั้งเมื่อปี 1955 (พ.ศ.2498) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐลำดับที่สองของประเทศสิงคโปร์ หากกล่าวถึงจุดแข็งของ NTU ก็จะนึกถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ครอบคลุมสาขาวิศวกรรมหลายแขนง เช่น วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่ง NTU อยู่อันดับที่ 4 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ในหมวดสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2022 ของ QS World University Ranking จากอังกฤษ

NTU ยังมีคณะที่น่าเรียนและมีชื่อเสียงอื่นอีก เช่น คณะธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ซึ่ง NTU ได้มหาวิทยาลัยชั้นนำของ UK อย่าง Imperial College London มาเป็นพันธมิตรร่วมมือทางวิชาการทางการแพทย์ด้วย

อีกหนึ่งไฮไลท์ของ NTU ที่นอกเหนือจากชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว NTU ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ว่ากันว่ามีวิทยาเขต (campus) ที่สวยงามที่สุดในสิงคโปร์ โดยเฉพาะอาคารเรียนที่แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปกัน

ปัจจุบัน NTU ได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยระดับแถวหน้าของโลกตาม NUS มาอย่างติดๆ 

 
 
Singapore Management University (SMU)

ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 รัฐบาลสิงคโปร์เริ่มวางแผนก่อตั้งมหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 3 ของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะมีทิศทางที่ไม่เหมือนกับ NUS และ NTU ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลายสาขา แต่มหาวิทยาลัยแห่งใหม่นี้ จะเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเน้นทางด้าน Business and Management เพื่อผลิตงานวิจัยและผลิตบุคลากรรองรับการเป็นประเทศที่ใช้ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ หรือ “Knowledge-Based Economy” และการเป็นศูนย์การทางธุรกิจหรือ Business Hub

สำหรับโมเดลของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ สิงคโปร์ต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยด้าน Business and Management ในรูปแบบโรงเรียนธุรกิจของอเมริกา จึงได้ทำความร่วมมือทางวิชาการกับ the Wharton School ซึ่งเป็นโรงเรียนธุรกิจระดับ Top ของโลกแห่งมหาวิทยาลัย University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา มาช่วยวางรากฐานให้

ในที่สุดมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 3 ของประเทศก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในปี 2000 (พ.ศ.2543) โดยใช้ชื่อว่า Singapore Management University หรือ SMU หลังจากเปิดมาแล้วกว่า 20 ปี ปัจจุบัน SMU อยู่อันดับ 36 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2022 ในสาขา Business and Management ของ QS World University Ranking จากอังกฤษ

 
 
Singapore University of Technology and Design (SUTD)

ในปี 2009 (พ.ศ.2552) สิงคโปร์ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยรัฐอันดับที่ 4 ของประเทศซึ่งก็คือ Singapore University of Technology and Design (SUTD) เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในด้านการออกแบบซึ่งไม่ใช่การออกแบบในเชิงศิลปะ แต่เป็นการออกแบบทางเทคโนโลยี

SUTD มีเป้าหมายที่จะผลิตนักศึกษาให้มีความรู้และทักษะการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ การบริการ และระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคม เช่น การออกแบบและสร้าง smartphone ซึ่งทำให้มนุษย์สะดวกสบายขึ้นในการดำเนินชีวิตถือเป็นตัวอย่างของแนวคิดนี้

การที่จะทำอย่างนั้นได้ SUTD ต้องวางรากฐานทางด้าน STEM ให้กับนักศึกษาซึ่งได้แก่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบได้ ขณะเดียวกันนักศึกษายังจะต้องเรียนหมวดศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เพื่อเข้าใจมิติมนุษย์กับสังคมและสามารถเชื่อมโยงศาสตร์เหล่านี้เข้ากับ STEM ได้ด้วย เรียกการเรียนแบบนี้ว่า Interdisciplinary Learning หรือการเรียนรู้ต่างสาขาและเชื่อมโยงกัน

สิงคโปร์มีเป้าหมายให้ SUTD เป็นมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก จึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับ MIT หรือ Massachusetts Institute of Technology ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกในสาขาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด โดยปัจจุบันหลักสูตรของ SUTD กว่า 90% ได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย MIT 

 
 

 Singapore Institute of Technology (SIT)

สิงคโปร์ไม่ได้มีแต่นักเรียนที่เรียนสายสามัญหรือสายวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีนักเรียนที่เรียนในสายวิชาชีพด้วย โดยนักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนกันที่ Polytechnic ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพของรัฐ มีทั้งหมด 5 แห่งทั่วประเทศ หลักสูตรที่เรียนเป็นระดับ Diploma (อนุปริญญา) เน้นการเรียนแบบปฏิบัติจริง ใช้เวลาเรียน 3 ปี หลังเรียนจบ บางส่วนก็ทำงานเลย บางส่วนต้องการเรียนต่อปริญญาตรีต่อเนื่อง

แต่ปัญหาคือมหาวิทยาลัยรัฐในเวลานั้นไม่สามารถรองรับนักเรียนที่จบ Polytechnic แล้วต้องการเรียนต่อปริญญาตรีได้เพียงพอ จึงกลายเป็นที่มาของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 5 ของประเทศสิงคโปร์ โดยใช้ชื่อว่า Singapore Institute of Technology (SIT) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐอย่างเป็นทางการในปี 2014 (พ.ศ.2557)

SIT จึงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเฉพาะตัว เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่รองรับนักเรียนที่เรียนจบสายวิชาชีพจาก Polytechnic เป็นหลัก ดังนั้นหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนที่ SIT จึงมีลักษณะเป็น Applied Learning หรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง เน้นฝึกทักษะ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง สำหรับสาขาที่เปิดสอน เช่น วิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและการออกแบบ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล เทคโนโลยีอาหาร การบริหารธุรกิจ เป็นต้น

 
Singapore University of Social Science (SUSS

Singapore University of Social Science (SUSS) ได้รับประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งที่ 6 ของประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการเมื่อปี 2017 (พ.ศ.2560) จุดกำเนิดของ SUSS นั้นต้องย้อนกลับไปช่วงปลายทศวรรษ 1990 ซึ่งเวลานั้นรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการให้มีสถาบันการศึกษาที่รองรับนักศึกษาผู้ใหญ่ คนทำงาน ที่อยากจะกลับมาเรียนต่อระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนาตัวเองและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learning ในสิงคโปร์

รัฐบาลสิงคโปร์จึงมอบหมายให้ Singapore Institute of Management หรือ SIM สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของสิงคโปร์ รับผิดชอบภารกิจนี้ซึ่ง SIM ได้ดำเนินการโครงการนี้โดยใช้ชื่อ SIM University (UniSIM) ซึ่งได้ดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งรัฐบาลสิงคโปร์รับช่วงต่อ โดยการเปลี่ยนชื่อจาก UniSIM เป็น SUSS และได้ประกาศให้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในปี 2017

SUSS แม้ว่าจะมีที่มาจากการเป็นมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่คนทำงาน แต่ปัจจุบันนอกจากเปิดรับนักศึกษาผู้ใหญ่แล้ว ก็ยังเปิดรับนักศึกษาที่เรียนจบ ม.ปลายเพื่อเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ด้วย โดยมีทั้งหมด 5 คณะคือ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิงคโปร์ต้องการให้ SUSS เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและมนุษย์ รวมถึงให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ Lifelong Learning ด้วย

 

อัตราการแข่งขันเข้าเรียนสูง

ด้วยเหตุที่จำนวนนักเรียนที่มาสมัครเรียนเข้ามหาวิทยาลัยมีมากกว่าจำนวนที่รับได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้สูง ทำให้การเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ถือว่ามีความยาก-ยากมาก ดังนั้นนักเรียนที่หลุดเข้าไปเรียนได้จึงต้องเป็นนักเรียนที่มีประวัติการเรียนและมีผลการสอบ GCE A Level ในระดับดีมากๆ

 
 
 
เรียบเรียงข้อมูลโดย "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

 
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

หลักสูตรสิงคโปร์ระดับประถมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรมัธยมศึกษาโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์ระดับเตรียมอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์สายวิชาชีพโพลีเทคนิค เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article