เรียนต่อปริญญาโทสิงคโปร์ที่ SMU หรือ Singapore Management University มหาวิทยาลัยรัฐอันดับ 3 ของสิงคโปร์ที่เชี่ยวชาญด้าน Management
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์ article

 

เรียนปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์
 
 

หากคุณกำลังวางแผนเรียนต่อปริญญาโทประเทศสิงคโปร์ และกำลังมองหามหาวิทยาลัยในสิงคโปร์ที่มีชื่อเสียงและจุดแข็งในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ และไอทีสำหรับธุรกิจ การเลือกเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย SMU หรือ Singapore Management University ถือเป็นตัวเลือกที่ดี ดังนั้น "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ จึงได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนต่อปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์ในทุกมิติ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและวางแผนเรียนต่อสิงคโปร์ 

 

About SMU สิงคโปร์

SMU หรือชื่อเต็ม Singapore Management University (มหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์) ก่อตั้งเมื่อปี 2000 (พ.ศ.2543) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐลำดับที่ 3 ของสิงคโปร์

 

SMU Singapore มหาวิทยาลัยแห่งการจัดการ

SMU Singapore เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยรัฐแห่งอื่นของสิงคโปร์ที่เป็นมหาวิทยาลัยทั่วไป เปิดสอนหลายสาขา แต่ SMU เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง โดยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Management โดยเฉพาะ 

 

ปั้น SMU สิงคโปร์ให้เทียบเท่าโรงเรียนธุรกิจระดับโลกของอเมริกา

รัฐบาลสิงคโปร์ ไม่ได้ก่อตั้ง SMU เพียงเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้าน Management เท่านั้น แต่ยังต้องการให้ SMU มีหลักสูตรการเรียนและมาตรฐานสถานศึกษาเทียบเท่ากับโรงเรียนธุรกิจของอเมริกาที่อยู่ในระดับ Top ของโลกด้วย ด้วยเหตุนี้ SMU สิงคโปร์จึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนธุรกิจระดับ Top 10 ของโลกอย่าง The Wharton School แห่งมหาวิทยาลัย University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้มาช่วยวางรากฐานและระบบให้กับ SMU สิงคโปร์

 

เรียนต่อปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์

หากนักศึกษาไทยคนใดสนใจเรียนต่อปริญญาโทสาขาด้าน Management หรือที่เกี่ยวข้อง ในมาตรฐานที่เทียบเคียงได้กับโรงเรียนธุรกิจที่มีชื่อเสียงของอเมริกา แต่เรียนใกล้ๆไทย การเรียนต่อปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์ จึงเป็นการตอบโจทย์ซึ่ง “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ได้รวบรวมหลักสูตรปริญญาโทที่เปิดสอนที่ SMU สิงคโปร์ในปัจจุบันซึ่งมีทั้งหมด 14 หลักสูตรดังนี้

 
 
 • หลักสูตร ป.โท EMBA – SMU สิงคโปร์

เป็นหลักสูตร ป.โท สาขาบริหารธุรกิจ แต่ไม่ใช่สำหรับบุคคลทั่วไป แต่สำหรับผู้บริหารองค์กรระดับซีเนียร์ที่มีประสบการณ์ทำงานมามากกว่า 10 ปี เป็นหลักสูตร 1 ปี ค่าเรียนตลอดทั้งหลักสูตร = 117,720 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 3 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท MBA – SMU สิงคโปร์

เป็นหลักสูตร ป.โท สาขาบริหารธุรกิจสำหรับคนที่ทำงานองค์กรธุรกิจมาสักระยะหนึ่งแล้ว และต้องการเติบโตในหน้าที่การงานไปทำงานในสายบริหาร ดังนั้น SMU จึงกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครหลักสูตรนี้ จะต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี แต่ค่าเฉลี่ยประสบการณ์ทำงานของนักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตรนี้ปัจจุบันอยู่ที่ 5-7 ปี อายุของผู้เรียนอยู่ระหว่าง 27–34 ปี หลักสูตรใช้เวลาเรียนตั้งแต่ 10-15 เดือน ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 70,200 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.8 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Management – SMU สิงคโปร์

สำหรับคนที่มีประสบการณ์ทำงานน้อยหรือไม่มีประสบการณ์ทำงานเลย จนไม่สามารถสมัครเรียน MBA ของ SMU ได้ รวมถึงคนที่จบปริญญาตรี ในสาขาอื่นๆที่ไม่มีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ แต่ต้องการเรียนด้านบริหารธุรกิจเพิ่มเติม “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” แนะนำให้ลงหลักสูตร ป.โท สาขา Management ของ SMU จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคนกลุ่มนี้ หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 18 เดือน ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 48,600 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.2 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Wealth Management – SMU สิงคโปร์

เป็นหลักสูตรการบริหารจัดการความมั่งคั่ง เหมาะกับผู้สนใจทำงานเป็นนักลงทุน ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้จัดการกองทุน ทำงานในตลาดหลักทรัพย์  หลักสูตร ป.โท Wealth Management ของ SMU ถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับ 3 ของโลก จากการจัดอันดับหลักสูตร ป.โท ด้านการเงินของนิตยสาร Financial Times เมื่อปี 2022 หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 12 เดือน ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 64,800 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.6 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Finance แบบ Dual Degree – SMU สิงคโปร์

เป็นหลักสูตร ป.โท ด้านการเงินที่ไม่เหมือนกับหลักสูตร ป.โท ด้านการเงินโดยทั่วไป เพราะเป็นหลักสูตรแบบ Dual Degree ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนควบกัน 2 สาขา โดยคุณจะเรียนได้หลักสูตร ป.โท สาขา Applied Finance ของ SMU สิงคโปร์ ควบกับหลักสูตร ป.โท สาขา Finance ของโรงเรียนธุรกิจ Olin Business School แห่งมหาวิทยาลัย Washington University ของสหรัฐอเมริกาซึ่งนิตยสาร Financial Times เคยจัดให้หลักสูตรนี้อยู่อันดับ 2 ของการจัดอันดับหลักสูตร ป.โท ด้านการเงินของสหรัฐอเมริกา โดยจะใช้เวลาเรียนตลอดทั้งหลักสูตร 14 เดือน นักศึกษาจะต้องไปเรียนที่อเมริกา 2 เทอมและเรียนที่สิงคโปร์ 3 เทอม เมื่อเรียนจบแล้ว นักศึกษาได้วุฒิ ป.โท ด้านการเงิน 2 ใบ ทั้งจาก SMU สิงคโปร์ และ Washington University ของสหรัฐอเมริกา 

 

 • หลักสูตร ป.โท Applied Finance – SMU สิงคโปร์

คนที่ทำงานสายการเงินและสายการลงทุนที่ต้องการต่อยอดโดยการเสริมความรู้และทักษะการเงินขั้นสูงแนะนำให้เรียนหลักสูตรนี้ของ SMU  นอกจากนี้ SMU ยังออกแบบหลักสูตรนี้ให้เป็นทิศทางเดียวกับการสอบ Chartered Financial Analyst หรือ CFA ซึ่งเป็นการสอบเพื่อเอาวุฒิด้านการเงินระดับสูงที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติที่คนทำงานสายการเงินและสายการลงทุนทราบเป็นอย่างดี ดังนั้นการเรียนหลักสูตรนี้ก็เท่ากับเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ CFA ในอนาคตด้วย หลักสูตร Applied Finance ใช้เวลาเรียน 12 เดือน ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 50,760 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.3 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Quantitative Finance – SMU สิงคโปร์

เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในตลาดการเงินซึ่งความรู้และทักษะที่ต้องรู้นั้นเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล Data Science และการเงิน หลักสูตร Quantitative  Finance ใช้เวลาเรียน 12 เดือน ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 50,760 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.3 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Communication Management – SMU สิงคโปร์

การบริหารการจัดการการสื่อสารภายในองค์กรธุรกิจนั้น อาจจะเป็นประเด็นที่หลายองค์กรธุรกิจไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือถูกมองข้าม แต่งานวิจัยล่าสุด ไม่ได้มองอย่างนั้น แต่กลับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรธุรกิจได้รับความร่วมมือทั้งจากคนในองค์กรและภายนอกองค์กรซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้องค์กรธุรกิจนั้นๆประสบความสำเร็จได้ ใครที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านสื่อสารการตลาด หรือเรียนเกี่ยวกับด้านนี้มา และต้องการต่อยอดความรู้ด้านการบริหารจัดการการสื่อสารในองค์กร หลักสูตรนี้ของ SMU ถือว่าตอบโจทย์ หลักสูตรเรียน 1 ปี ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 48,600 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.2 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Human Capital Leadership – SMU สิงคโปร์

ความสามารถขององค์กรธุรกิจจะดีหรือไม่ดี จะสัมพันธ์กับความสามารถของบุคลากรในองค์กรธุรกิจนั้น หากองค์กรธุรกิจนั้น มีฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่เข้มแข็ง สามารถดึงคนเก่ง รักษาคนเก่ง ดึงความสามารถสูงสุดของคนในองค์กรได้ องค์กรธุรกิจนั้นย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จ สำหรับใครก็ตามที่ต้องการทำงานสายทรัพยากรบุคคล และต้องการเป็นผู้นำที่สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำเรียนหลักสูตรนี้ของ SMU ซึ่งใช้เวลาเรียน 1 ปี ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 48,600 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.2 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Innovation – SMU สิงคโปร์

คุณพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการที่คิดใหญ่ คิดให้แตกต่าง เพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ หรือไม่ หากใช่ หลักสูตรนี้จะสอนให้คุณคิดและทำอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneur) และผู้นำด้านนวัตกรรม (Innovator) เพื่อสร้างไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ หลักสูตรนี้ ใช้เวลาเรียน 1 ปี ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 48,600 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.2 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Accounting (Data & Analytics) – SMU สิงคโปร์

หลักสูตรนี้ไม่ใช่เป็นหลักสูตร ป.โท ที่เรียนบัญชีขั้นสูงเหมือนทั่วๆไป แต่เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน Data Science เพื่อนำไปใช้ในภาคส่วนการบัญชีและการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและการตัดสินใจทางธุรกิจซึ่งจะทำให้องค์กรธุรกิจนั้น อยู่ในจุดที่ได้เปรียบและแข่งขันได้ หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 14 เดือน ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 51,840 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.3 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Professional Accounting – SMU สิงคโปร์

หากคุณไม่ได้จบปริญญาตรีสาขาบัญชีมา แต่ต้องการเรียนต่อปริญญาโทสาขาบัญชี ด้วยเหตุผลที่ว่าต้องการเปลี่ยนสายงานไปทำงานด้านบัญชี หรือต้องการเรียนรู้และเข้าใจบัญชีเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ต่อหน้าที่การงานของตนเองในปัจจุบัน หลักสูตรนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ เพราะ SMU เปิดกว้างรับสมัครผู้สมัครที่จบ ป.ตรี ทุกสาขา ไม่จำเป็นต้องจบ ป.ตรี สาขาบัญชีมาก่อน โดย SMU ออกแบบหลักสูตร ป.โท ให้กับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชีมาก่อน ให้สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ สำหรับระยะเวลาเรียนจนจบหลักสูตร 14 เดือน ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 48,600 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.2 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Economics – SMU สิงคโปร์

เป็นหลักสูตร ป.โท ด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งภายในหลักสูตรยังแบ่งเป็น 2 วิชาเอก ใครที่ต้องการเรียนแนวคิดเศรษฐศาสตร์แบบแน่นๆและการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์ ก็ให้เลือกเอก Applied Economic ส่วนใครที่จะฉีกแนวโดยการเรียน Data Science เพื่อใช้ในงานเศรษฐศาสตร์ ก็ให้เลือกเอก Econometrics & Quantitative Economics หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 10 เดือน – 2 ปี ขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ของผู้สมัครเรียนแต่ละคน ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 36,720 – 45,360 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 9.4 แสน – 1.1 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Financial Economics – SMU สิงคโปร์

แนวคิดหลักของหลักสูตรนี้คือ การผสมผสานกันระหว่างการเรียนเศรษฐศาสตร์และการเงิน เพื่อนำความรู้เศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ปัญหาภาคการเงิน หลักสูตรนี้เหมาะกับคนที่สนใจเป็นนักวิเคราะห์การเงินในธนาคารและสถาบันการเงิน หลักสูตรนี้ ใช้เวลาเรียน 10 เดือน – 2 ปี ขึ้นอยู่กับพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ของผู้สมัครเรียนแต่ละคน ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 39,960 – 48,600 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1 – 1.2 ล้านบาท

 

 • หลักสูตร ป.โท Laws – SMU สิงคโปร์

SMU แม้ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Management แต่ก็มีหลักสูตร ป.โท สาขา Laws ด้วยซึ่งจะเน้นไปที่กฎหมายทางธุรกิจ หลักสูตร ป.โท Laws ของ SMU มี 1 หลักสูตรโดยมี 4 วิชาเอกให้เลือกเรียนได้แก่ Judicial Studied (เกี่ยวกับการพิพากษาคดี), Cross Border Business and Finance Law in Asia, Law and Technology และ Commercial Law ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่า ต้องการที่จะเชี่ยวชาญในด้านไหนเป็นพิเศษ แต่ละหลักสูตรใช้เวลา 1 ปี ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 37,800 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 9.6 แสนบาท

ยกเว้นคนที่เลือกเรียนเอก Commercial Law จะต้องใช้เวลาเรียน 1 ปี 4 เดือน เนื่องจากเป็นหลักสูตรแบบ Dual Degree หรือการเรียนเรียนควบ 2 หลักสูตรระหว่างหลักสูตร SMU สิงคโปร์กับหลักสูตรของ Queen Mary University of London จาก UK ซึ่งผู้เรียนจะต้องบินไปเรียนที่สิงคโปร์และ UK ซึ่งค่าเรียนในส่วนที่เรียน SMU สิงคโปร์ = 28,261.68 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 7.2 แสนบาท และค่าเรียนในส่วนที่เรียน UK = 14,000 ปอนด์ หรือประมาณ 5.6 แสนบาท เรียนจบได้ปริญญาบัตร 2 ใบจากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์และ UK

 

 • หลักสูตร ป.โท IT in Business – SMU สิงคโปร์

เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะด้าน IT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ไขปัญหา วางแผน ตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรธุรกิจเพื่อให้องค์กรนั้นๆอยู่ในจุดที่ได้เปรียบ สามารถแข่งขันได้ ในหลักสูตรมี 4 วิชาเอกให้เลือกเรียน ขึ้นอยู่กับว่าผู้เรียนจะนำ IT ด้านใดไปใช้ประโยชน์ในองค์กรธุรกิจซึ่งประกอบด้วย 1) Analytics เน้นการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจ , 2) Artificial Intelligence เน้นการใช้เทคโนโลยี AI ในธุรกิจ , 3) Digital Transformation เน้นการเปลี่ยนแปลงองค์กรธุรกิจให้เข้าสู่องค์กรดิจิตอลที่ขับเคลื่อนด้วย IT , 4) Financial Technology and Analytics ว่าด้วยการใช้ IT ในสถาบันการเงิน หลักสูตรใช้เวลาเรียน 1 ปี ค่าเรียนจนจบหลักสูตร = 51,840 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.3 ล้านบาท

 
 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์

 • จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่บางหลักสูตร ป.โท ของ SMU เปิดรับผู้สมัครที่จบ ป.ตรี ทุกสาขาด้วย ส่วนเกรดเฉลี่ยตอนจบนั้น ทาง SMU ไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่บอกไว้เป็นกว้างๆว่าควรจบด้วยเกรดเฉลี่ยที่ดี
 • ผู้สมัครต้องมีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก นี่คือเหตุผลที่ SMU กำหนดให้ผู้สมัครต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS คะแนนรวมตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป โดยที่คะแนนย่อยแต่ละ Band ไม่น้อยกว่า 6.0
 • SMU กำหนดให้ผู้สมัครยื่นคะแนนสอบ GMAT หรือ GRE อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะเลือกสอบข้อสอบของ SMU ซึ่งเรียกว่า SMU Admission Test แทนก็ได้ เพื่อนำผลสอบนี้มาพิจารณาในการรับเข้า
 • ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีหรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตาม บางหลักสูตรของ SMU เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานด้วย 
 

Campus ใจกลางเมืองของ SMU สิงคโปร์

ในขณะที่มหาวิทยาลัยรัฐใหญ่ๆของสิงคโปร์ เช่น National University of Singapore (NUS) และ Nanyang Technological University (NTU) มีวิทยาเขต (campus) รอบนอกของสิงคโปร์ เพราะต้องการใช้พื้นที่มาก แต่รัฐบาลสิงคโปร์ กลับวางแผนให้ Singapore Management University (SMU) ตั้งวิทยาเขตของตนเองในย่านใจกลางเมือง ใจกลางย่านธุรกิจของสิงคโปร์เลย ในรูปแบบ City Campus ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเดินทางสะดวก เพราะวิทยาเขตอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้า และให้มหาวิทยาลัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่คึกคักเต็มไปด้วยกิจกรรมทางธุรกิจ เพราะตั้งอยู่ในเขต Central Business District หรือ CBD ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ธุรกิจใจกลางเมืองที่สำคัญของสิงคโปร์ สร้างภาพลักษณ์ให้ SMU เป็นมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจของสิงคโปร์

 
 

เยี่ยมชม SMU campus ได้ที่นี่

https://www.smu.edu.sg/files/virtual-campus-tour/index.htm

 
 

ติดต่อสอบถามเรียนต่อ ป.โท SMU สิงคโปร์

สนใจติดต่อสอบถาม เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ เรื่องคุณสมบัติผู้สมัครในแต่ละหลักสูตรของ SMU สิงคโปร์รวมถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนต่อ ป.โท ที่ SMU สิงคโปร์ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 
  085 932 9081
  @riansingapore
 
 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ article
เรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมปลาย SFMS สิงคโปร์ หลักสูตร WACE ออสเตรเลีย article
เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.โท MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ article
วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยมMDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนปริญญาตรีสถาบัน SIM GE สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์กับ Kaplan Singapore ปี 2024 article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
เส้นทางเรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY ปี 2024 article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ JCU Singapore article