หลักสูตรสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


หลักสูตรสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา| เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 

เรียนมัธยมฯ 4-5 ปี

นักเรียนสิงคโปร์จะใช้เวลาเรียนในระดับมัธยมศึกษา 4-5 ปี เหตุที่นักเรียนแต่ละคนใช้เวลาเรียนไม่เท่ากันเพราะกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้จัดเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 2 สายหลักๆคือสาย Express และสาย Normal ซึ่งแต่ละสายใช้เวลาเรียนแตกต่างกัน นักเรียนสิงคโปร์จะได้เรียนสายใดขึ้นอยู่กับผลการเรียนและผลการสอบจบในระดับประถมศึกษา (PSLE) เป็นหลัก  

เรียนสาย Express 4 ปี

สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและผลสอบตอนจบระดับประถมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ก็มักได้เรียนมัธยมฯในสาย Express หรือสายพิเศษซึ่งจะใช้เวลาเรียนตั้งแต่ ม.1-ม.4 เป็นระยะเวลา 4 ปีเท่านั้น หลังจากเรียนจบ ม.4 แล้วนักเรียนทุกคนจากทุกโรงเรียนจะต้องเข้าสอบเพื่อจบระดับมัธยมฯซึ่งเป็นการสอบส่วนกลางที่เรียกว่า GCE O Level  

เรียนสาย Normal 5 ปี

สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนและผลสอบตอนจบระดับประถมศึกษาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  ก็มักได้เรียนมัธยมฯในสาย Normal หรือสายปกติซึ่งจะใช้เวลาเรียนตั้งแต่ ม.1-ม.5 เป็นระยะเวลา 5 ปี นักเรียนในสายนี้เมื่อเรียบจบ ม.4 แล้ว นักเรียนจะต้องเข้าสอบส่วนกลางที่เรียกว่า GCE N Level ก่อน หากสอบผ่าน นักเรียนจึงจะได้ขึ้นไปเรียนต่อ ม.5 หลังจากเรียนจบ ม.5 แล้วจึงเข้าสอบเพื่อจบระดับมัธยมฯ หรือการสอบ GCE O Level เหมือนกับนักเรียนในสาย Express ต่อไป

การสอบ GCE O Level

การสอบ GCE O Level  มีชื่อเรียกเต็มๆว่า General Certificate of Education (Ordinary Level) เป็นการสอบวัดผลนักเรียนสิงคโปร์หลังจากเรียนจบระดับมัธยมฯ เป็นการสอบส่วนกลางซึ่งหมายความว่านักเรียนทุกคนจากทุกโรงเรียนไม่ว่าจะจากสาย Express หรือสาย Normal จะต้องเข้าสอบสนามเดียวกัน ข้อสอบเดียว และมาตรฐานเดียวกัน

 

จัดสอบโดย University of Cambridge International Examination ซึ่งเป็นองค์กรกลางด้านการทดสอบการศึกษาจากประเทศอังกฤษซึ่งหมายความว่าข้อสอบออกโดยอังกฤษ และกระดาษคำตอบส่งไปตรวจและให้คะแนนที่อังกฤษ การสอบครั้งนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะนักเรียนต้องนำผลสอบและวุฒิบัตร GCE O Level ไปสมัครเรียนต่อในระดับสูงต่อไป  

 

 มาตรฐานระบบมัธยมฯสิงคโปร์

นักเรียนระดับชั้น ม.2 ของสิงคโปร์ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์สูงเป็นอันดับ 1 ในปี 2003 และอันดับ 3 ในปี 2007 และทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์สูงเป็นอันดับ 1 ทั้งในปี 2003 และ 2007 จากผลการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับนักเรียนชาติต่างๆที่เข้าร่วมโครงการ TIMSS ซึ่งจัดโดยสมาคมนานาชาติเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement หรือ IEA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

นักเรียนไทยกับการเข้าเรียนมัธยมฯสิงคโปร์

 

มีให้เลือก 2 ทางเลือกคือเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมฯของรัฐบาลหรือเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมฯของเอกชน หากสนใจเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ปัจจุบันมีช่องทางเดียวคือการเข้าสอบ AEIS
การสอบ AEIS มีชื่อเต็มๆคือ Admissions Exercise for International Students ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จัดสอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่สนใจเรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลโดยเฉพาะ เปิดรับสมัครเรียนต่อเฉพาะ ม.1-ม.3 เท่านั้น ส่วน ม.4-ม.5 ไม่รับสมัครเรียนต่อ การสอบดังกล่าวจะมีขึ้นประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี สอบ 2 วิชาคือภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
สำหรับการเข้าโรงเรียนเอกชน สามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ได้โดยตรง หลังจากสมัครเรียนแล้ว โรงเรียนจะขอสอบวัดระดับความรู้ก่อน เพื่อจะดูว่านักเรียนสามารถเข้าเรียนในชั้นเรียนที่สมัครได้เลยหรือไม่ หรือว่าจะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐานก่อน หรือจะต้องโดนลดชั้นเรียน เป็นต้น
 

 
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

หลักสูตรสิงคโปร์ระดับประถมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์ระดับเตรียมอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์ระดับอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์สายวิชาชีพโพลีเทคนิค เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article