ศึกษาต่อสิงคโปร์ ภาษาจีนในสิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


ได้เรียนรู้ภาษาจีนกลาง article

ได้เรียนรู้ภาษาจีน

โอกาสเรียนรู้ภาษาจีนกลางในสิงคโปร์

นักเรียนไทยที่เลือกศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ นอกจากคาดหวังว่าจะได้ภาษาอังกฤษกลับมาแล้ว ยังคาดหวังว่าจะได้ภาษาจีนกลางกลับมาอีกด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะว่าการที่นักเรียนไทยไปอยู่ที่สิงคโปร์ นักเรียนไทยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับภาษาจีนกลางไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างแน่นอน เนื่องจากภาษาจีนกลางเป็นอีก 1 ภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสิงคโปร์

 

จีนกลาง : 1 ในภาษาราชการของสิงคโปร์

การที่ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสิงคโปร์ เป็นเพราะว่ารัฐบาลกำหนดให้ภาษาจีนกลางเป็นหนึ่งในภาษาราชการของประเทศ (Official Language) ดังนั้นภาษาจีนกลางจึงพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันของชาวสิงคโปร์ เช่น ป้ายตามสถานที่ต่างๆ จะมีภาษาจีนกลางควบคู่กับภาษาอังกฤษเสมอ หรือในโรงภาพยนตร์ หากเป็นหนังพากย์ภาษาอังกฤษ ก็จะมีภาษาจีนกลางบรรยายใต้ภาพ หรือหากเป็นหนังพากย์ภาษาจีนกลาง ก็จะมีภาษาอังกฤษบรรยายใต้ภาพ เป็นต้น

คนสิงคโปร์สามารถใช้ภาษาจีนกลางได้ดี

นักเรียนไทยยังสามารถเรียนรู้ภาษาจีนกลางจากการสังเกตการพูดคุยของชาวสิงคโปร์  เพราะชาวสิงคโปร์โดยเฉพาะเชื้อสายจีนสามารถใช้ภาษาจีนกลางได้ดีซึ่งเป็นผลมาจากนโยบาย 2 ภาษาหรือ Bilingual Policy ของรัฐบาลสิงคโปร์ที่ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Main Language) ในโรงเรียน ขณะเดียวกันก็ให้นักเรียนเลือกเรียนภาษาแม่ (Mother Tongue) ด้วยซึ่งนักเรียนสิงคโปร์เชื้อสายจีนก็มักเลือกเรียนภาษาจีนกลาง 

อีกทั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศใช้นโยบาย Speak Mandarin Campaign ที่ได้รณรงค์ให้คนสิงคโปร์เชื้อสายจีนใช้ภาษาจีนกลางสื่อสารระหว่างกัน แทนการใช้ภาษาจีนท้องถิ่น เช่น ฮกเกี้ยน แต้จิ๋ว ไหหลำ ฮักกา กวางตุ้ง ก็ถือว่า 2 นโยบายดังกล่าวมีผลทำให้ชาวสิงคโปร์สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดีในปัจจุบัน

 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนภาษาจีนกลาง

นักเรียนไทยที่ไปเรียนที่สิงคโปร์ ก็ควรหาประโยชน์จากสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาจีนกลางด้วย โดยการเรียนรู้ภาษาจีนกลางผ่านชีวิตประจำวัน นอกเหนือจากวิชาการและภาษาอังกฤษที่นักเรียนไทยได้รับโดยตรงอยู่แล้วจากการเรียนในสถานศึกษา

 
เรียบเรียงข้อมูลโดย “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

 

 

 
ทำไมถึงเลือกเรียนที่สิงคโปร์

อยู่ใกล้บ้าน article
ความปลอดภัยในสิงคโปร์ article
การใช้ภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาสิงคโปร์ article
มาตรฐานการศึกษาสิงคโปร์ article