การใช้ภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาสิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


การใช้ภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาสิงคโปร์ article

การใช้ภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาสิงคโปร์

โอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์

นักเรียนไทยที่เลือกศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ นอกจากจะคาดหวังเรื่องการได้เรียนในระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงระดับโลกแล้ว ยังคาดหวังเรื่องการได้พัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองไปพร้อมๆกันอีกด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะสองปัจจัยหลักๆดังนี้

 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในระบบการศึกษาสิงคโปร์

สถานศึกษาทุกแห่งในสิงคโปร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ ทั้งนี้เป็นเพราะรัฐบาลสิงคโปร์กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในระบบการศึกษาของสิงคโปร์ ดังนั้นนักเรียนที่ผ่านระบบการศึกษาของสิงคโปร์ นอกจากจะได้เรียนรู้วิชาการต่างๆแล้ว ก็ยังได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองไปด้วย ดูได้จากตัวอย่างนักเรียนสิงคโปร์ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน กันเกือบทุกคน


ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในสิงคโปร์

ภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในภาษาราชการ (Official Language) ที่สำคัญที่สุดในสิงคโปร์ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และสื่อสารมวลชน ดังนั้นนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถูกบีบให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างดำเนินชีวิตที่สิงคโปร์ สภาพแวดล้อมแบบนี้ จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษในทางอ้อมด้วย เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา ตามหลักที่ว่า “ ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของทักษะเหมือนกับการหัดขี่จักรยาน หรือว่ายน้ำ ยิ่งใช้มากเท่าไร ก็ยิ่งชำนาญมากขึ้นเท่านั้น”

 
เรียบเรียงข้อมูลโดย “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

 

 

 
ทำไมถึงเลือกเรียนที่สิงคโปร์

ได้เรียนรู้ภาษาจีนกลาง article
อยู่ใกล้บ้าน article
ความปลอดภัยในสิงคโปร์ article
มาตรฐานการศึกษาสิงคโปร์ article