ภาษาจีนกลางในสิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


ภาษาจีนกลางในสิงคโปร์ article

 

ภาษาจีนกลางในสิงคโปร์

 

ภาษาจีนกลางก็เป็น 1 ใน 4 ภาษาราชการที่ใช้ในประเทศสิงคโปร์  นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว  คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็สามารถพูดภาษาจีนกลางได้อีกภาษาด้วยซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลสิงคโปร์ ได้รณรงค์ให้ชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนหันมาพูดภาษาจีนกลางแทนที่ภาษาจีนท้องถิ่น เช่น ฮกเกี้ยน  แต้จิ๋ว  กวางตุ้ง  ตั้งแต่ปี 1979 

ต่อมาในปี 1990 ได้รณรงค์ให้คนหนุ่มสาวและคนวัยทำงานซึ่งเป็นคนยุคใหม่หันมาพูดภาษาจีนกลางกันให้มากขึ้นเพื่อสร้างให้คนสิงคโปร์มีข้อได้เปรียบในเวทีการค้าระดับโลกคือประชากรสามารถพูดได้ทั้งภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ

ทุกวันนี้นักเรียนชาวสิงคโปร์โดยเฉพาะเชื้อสายจีน  มักเลือกเรียนภาษาจีนกลางในฐานะภาษาที่สอง (Second Language)  กันตั้งแต่ชั้นอนุบาล  โดยจะเรียนควบคู่กับภาษาอังกฤษในฐานะภาษาแรก (First Language) 

หลายครอบครัวในสิงคโปร์  พ่อแม่ลูกใช้ภาษาจีนกลางพูดคุยกันในบ้าน  จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสิงคโปร์ เมื่อปี 2000 พบว่าประชากรประมาณ 1 ล้านคนจากที่สำรวจทั้งหมด 2.8 ล้านคนใช้ภาษาจีนกลางพูดคุยกันภายในครอบครัว

 

ในที่ทำงานหลายแห่ง  หากไม่นับภาษาอังกฤษแล้ว  ภาษาจีนกลางก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่นิยมใช้กันมาก เช่น การติดต่อธุรกิจและการติดต่อลูกค้า  ขณะที่ในหน่วยงานราชการภาษาจีนกลางมักใช้ควบคู่กับภาษาอังกฤษเสมอ เช่น เอกสารทางราชการ เป็นต้น  

 
 

 
เข้าใจสิงคโปร์ ก่อนมาเรียนที่สิงคโปร์

ภาษาอังกฤษในสิงคโปร์ article
ทำไมต้องรู้ภาษาอังกฤษ article
ทำไมควรรู้ภาษาจีนกลาง article
Singlish article
การเลือกสถาบันการศึกษา article