เรียนต่อมัธยมสิงคโปร์ ศึกษาต่อมัธยมสิงคโปร์ St. Francis Methodist School
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article

 เรียนต่อมัธยมที่ St Francis Methodist School (SFMS) สิงคโปร์

St Francis Methodist School หรือ SFMS เป็นโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมฯที่เก่าแก่ของสิงคโปร์ ก่อตั้งเมื่อปี 1960 หรือปี พ.ศ.2503 ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 60 ปีแล้วที่อยู่คู่กับวงการการศึกษาของสิงคโปร์มาอย่างยาวนาน

 
เรียนต่อมัธยมฯ 1-2 ที่ SFMS สิงคโปร์

ในระดับมัธยม 1-2 โรงเรียน SFMS สิงคโปร์จะเรียกว่าระดับ Year 7-8 โดยในระดับนี้ นักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรสิงคโปร์ Singapore Cambridge ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบเดียวที่ใช้ในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ หลักสูตรสิงคโปร์ระดับมัธยมฯ 1-2 นั้น จะมุ่งปูพื้นฐานวิชาการในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาการให้แน่นก่อนที่นักเรียนจะขึ้นไปเรียนระดับมัธยมฯ 3-4 ซึ่งเนื้อหาจะซับซ้อนมากขึ้น

     
เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนขึ้นมัธยมฯ 1-2

     

เนื่องจากหลักสูตรมัธยมฯ 1-2 ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทุกวิชา ดังนั้นนักเรียนไทยที่มาเรียนหลักสูตรนี้จึงต้องมีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ดี จึงจะสามารถเรียนในห้องเรียนได้ แต่หากนักเรียนไทยคนใดมีพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงซึ่งโรงเรียนจะทราบจากการสอบวัดระดับความรู้ของนักเรียนในช่วงก่อนการสมัครเรียน โรงเรียน SFMS จะจัดนักเรียนกลุ่มนี้ไปเรียนหลักสูตรที่เรียกว่า English Immersion Programme เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้พร้อมก่อนที่จะให้นักเรียนขึ้นไปเรียนมัธยมฯ 1-2 ในภายหลัง

     
       
 
เรียนต่อมัธยมฯ 3-4 ที่ SFMS สิงคโปร์

ในระดับมัธยมฯ 3-4 โรงเรียน SFMS สิงคโปร์จะเรียกว่าระดับ Year 9-10 โดยในระดับนี้ โรงเรียนยังใช้หลักสูตรสิงคโปร์ Singapore Cambridge เหมือนเดิม นักเรียนจะเรียนหลักสูตรนี้ 2 ปี เมื่อนักเรียนเรียนจบ ม.4 แล้ว นักเรียนจะเข้าสอบส่วนกลางที่เรียกว่า “GCE O Level” ซึ่งนักเรียนสิงคโปร์ในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ก็เรียนหลักสูตรนี้และเข้าสอบ GCE O Level เหมือนกัน

 

ผลสอบ GCE O Level

นักเรียน SFMS สามารถนำผลสอบ GCE O Level ไปยื่นเรียนต่อ Junior College ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลระดับ Pre University หรือระดับเตรียมอุดมศึกษาเทียบเท่า ม.5-6 ของไทย หรือจะไปยื่นเรียนต่อสายวิชาชีพที่ Polytechnic สถาบันการศึกษาวิชาชีพของรัฐบาล หรือจะเรียนต่อมัธยมฯ 5-6 (Year 11-12) ของ SFMS ต่อก็ได้ ส่วนจะยื่นเรียนต่อที่ใด จะขึ้นอยู่กับผลสอบ GCE O Level เป็นหลัก

 
 

หลักสูตรอังกฤษ IGCSE ระดับมัธยมฯ 3-4 ที่ SFMS สิงคโปร์

ในระดับมัธยมฯ 3-4 โรงเรียน SFMS นอกจากโรงเรียนจะใช้หลักสูตรสิงคโปร์ Singapore Cambridge แล้ว SFMS ยังใช้หลักสูตรอังกฤษ Cambridge IGCSE ที่โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษใช้กันทั่วโลกด้วย หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียน 2 ปี โดยหลังเรียนจบ ม.4 นักเรียนจะต้องเข้าสอบส่วนกลางเรียกการสอบว่า “IGCSE” หลังสอบเสร็จ นักเรียนสามารถนำผลสอบยื่นเรียนต่อระดับมัธยมฯ 5-6 ของ SFMS ก็ได้ หรือจะไปยื่นเรียนต่อโรงเรียนมัธยมฯในอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา ก็ได้ หรือจะยื่นเรียนต่อ โรงเรียนนานาชาติอื่นได้ทั่วโลก 

 
 หลักสูตร Senior High School Preparatory Pathway

เป็นหลักสูตรมัธยมฯ 4 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของ SFMS ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับนักเรียนต่างชาติที่เรียนจบ มัธยมฯ 3 หรือเทียบเท่าเพื่อจะมาเรียนต่อมัธยมฯ 4 ของ SFMS เลย หลักสูตรนี้จะใช้เวลา 1 ปีเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาการให้นักเรียนก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนระดับมัธยมฯ 5-6 หรือ Year 11-12 ของ SFMS ต่อไป

 
 
 
      

เรียนต่อมัธยมฯ 5-6 ที่ SFMS สิงคโปร์

ในระดับมัธยมฯ 5-6 โรงเรียน SFMS จะเรียกว่าระดับ Year 11-12 ซึ่งเป็น 2 ปีสุดท้ายก่อนเข้ามหาวิทยาลัย โดยในระดับนี้ โรงเรียน SFMS เสนอหลักสูตรเรียน 2 หลักสูตร หลักสูตร IB Diploma และหลักสูตร WACE ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนหลักสูตรใดนั้น ขึ้นอยู่กับผลการเรียนและผลสอบของนักเรียนหลังเรียนจบ ม.4 หรือเทียบเท่า

 

หลักสูตรมัธยมฯ IB Diploma ที่ SFMS สิงคโปร์

หลักสูตร IB Diploma เป็นหลักสูตรระดับ Pre University หรือเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็นการเรียนระดับมัธยมฯ 2 ปีสุดท้ายก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาติชั้นนำทั่วโลกยิยมใช้กัน และในปัจจุบันโรงเรียนรัฐบาลระดับชั้นนำของสิงคโปร์บางแห่ง ก็หันมาใช้หลักสูตร IB Diploma แล้วเช่นกัน เช่น Anglo Chinese School (Independent) , Methodist Girl School และ St. Joseph Institution

 
 
 
 

หลักสูตรมัธยมฯออสเตรเลียWACE ที่ SFMS สิงคโปร์  

โรงเรียน SFMS ได้นำหลักสูตร WACE ซึ่งเป็นหลักสูตรมัธยมฯของออสเตรเลีย มาเปิดสอนระดับมัธยมฯ 5-6 หรือ Year 11-12 ที่ SFMS สิงคโปร์ มาตั้งแต่ปี 2001 นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่นำหลักสูตรนี้มาเปิดสอนที่สิงคโปร์ หลักสูตร WACE หรือชื่อเต็ม Western Australian Certificate Education เป็นหลักสูตรที่ใช้ในโรงเรียนมัธยมฯในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย หลังนักเรียนเรียนจบและสอบผ่านหลักสูตรนี้แล้ว นักเรียนจะได้วุฒิ ม.ปลายออสเตรเลียที่ออกโดย the School Curriculum and Standards Authority หรือ SCSA ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งที่ผ่านมา นักเรียน SFMS หลายรุ่นที่จบ WACE ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์ ออสเตรเลีย และอื่นๆทั่วโลก

 
   
 
 การสอบเข้าเรียนมัธยมฯที่ SFMS 

นักเรียนไทยที่สนใจเรียนต่อมัธยมฯที่ SFMS สิงคโปร์ จะต้องทำเรื่องสอบเข้าเข้าก่อน โดยจะมีการสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเข้า ม.4 ขึ้นไป) และมีการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย

ผลการสอบจะเป็นตัวกำหนดว่าโรงเรียนจะรับเข้าเรียนหรือไม่ หากรับเข้าเรียนจะมีเงื่อนไขใด เช่น หลักสูตรที่จะได้เรียน ได้เรียนในชั้นเรียนที่สมัครเลยหรือถูกลดชั้นเรียน เป็นต้น ไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่สมัครเรียน แล้วได้เรียนเลย

นักเรียนสามารถติดต่อขอสอบเข้า SFMS ได้ที่ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ค่าสมัครสอบ 400 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1 หมื่นบาท)

 

 ค่าเรียนต่อปี ปีการศึกษา 2024

 

ระดับชั้น

เหรียญสิงคโปร์ต่อปี

คิดเป็นเงินไทย X 26 บาท

ม.1-ม.2

(Year 7-8)

22,759.20

592,000 บาท

ม.3-ม.4

(Year 9-10)

23,685.70-24,394.20

615,900-634,300 บาท

ม.5-ม.6

(Year 11-12)

26,007.40-32,863.50

676,200-854,500 บาท

 

ศิษย์เก่า SFMS สิงคโปร์
 

ที่ผ่านมา นักเรียนไทยที่ย้ายไปเรียนต่อมัธยมฯที่ประเทศสิงคโปร์ จะต้องเผชิญความท้าทายอย่างหนึ่งซึ่งก็คือ การปรับตัวให้เข้ากับระบบการศึกษาของสิงคโปร์ซึ่งมีมาตรฐานสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกและเป็นระบบการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน

ดังนั้นนักเรียนไทยที่สามารถผ่านความท้าทายนี้ไปได้ ต้องถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งในการเรียนต่อมัธยมฯที่สิงคโปร์ เพราะสามารถนำพาตนเองให้เรียนและอยู่ในระบบการศึกษาสิงคโปร์ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ได้เกิดขึ้นกับนักเรียนไทยทุกคน บางส่วนที่ไปต่อไม่ไหว ไม่สามารถผ่านความท้าทายนี้ได้ ก็จำเป็นต้องออกนอกเส้นทางนี้เพื่อหาทางเลือกอื่นๆต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก็มีนักเรียนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่นอกจากจะนำพาตัวเองผ่านความท้าทายเรื่องนี้ไปได้แล้ว ยังผลักดันตนเองให้กลายเป็นนักเรียนแถวหน้าของระบบการศึกษาของสิงคโปร์ได้อีกด้วยซึ่งเป็นความสำเร็จที่ก้าวไปอีกขั้นซึ่งน้อยรายที่จะทำได้ โดย 1 ในกลุ่มนักเรียนไทยที่ทำได้คือ “ฮิน” อัครพงษ์ อ่านต่อ >>>

 
Tips เตรียมความพร้อมก่อนส่งลูกมาเรียนต่อมัธยมฯที่สิงคโปร์
 

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ให้คำปรึกษาเรื่องเรียนต่อระดับมัธยมฯที่สิงคโปร์ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองไทยมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งคำถามที่ถูกถามมากที่สุดคือ ผู้ปกครองจะช่วยนักเรียนเตรียมตัวอย่างไร ก่อนจะไปเรียนต่อมัธยมฯที่ประเทศสิงคโปร์? เชื่อแน่ว่า คำถามนี้หากผู้ปกครองไปถามคน 10 คน ก็จะได้ 10 คำตอบ 10 มุมมองที่แตกต่างกัน เพราะคนตอบย่อมมีภูมิหลังเกี่ยวกับการศึกษาสิงคโปร์ที่ตื้นลึกไม่เท่ากัน

ดังนั้น “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” จึงลองส่งต่อคำถามนี้ไปให้คนที่รู้จักระบบการศึกษาสิงคโปร์เป็นอย่างดีเป็นคนตอบ โดยได้ติดต่อ Mr. Wong Lok Oon ครูใหญ่และ MS. Choo Hung Yee รองครูใหญ่โรงเรียน St Francis Methodist หรือ SFMS โรงเรียนเอกชนที่อยู่คู่กับประเทศสิงคโปร์มากว่า 60 ปี อ่านต่อ >>>>

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
   085 9329081
  @riansingapore  

 

ติดตามข้อมูลการเรียนต่อสิงคโปร์

 
Facebook: เรียนสิงคโปร์
Instagram: riansingapore
YouTube: เรียนสิงคโปร์
 

 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อหมอระดับปริญญาตรีที่สิงคโปร์ดีไหม article
เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ให้จบภายใน 2 ปี article
เรียนปริญญาโทที่ SIM GE สิงคโปร์ article
มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ article
เรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan สิงคโปร์ article
เรียนปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมปลาย SFMS สิงคโปร์ หลักสูตร WACE ออสเตรเลีย article
เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.โท MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ article
GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยมMDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อปริญญาโทที่สิงคโปร์ ด้วยราคาค่าเรียนในระดับกลาง article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนปริญญาตรีสถาบัน SIM GE สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์กับ Kaplan Singapore ปี 2024 article
เส้นทางเรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY ปี 2024 article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ JCU Singapore article