เรียนภาษา 6 เดือน
ReadyPlanet.com


เรียนภาษา 6 เดือน


อยากทราบว่า ที่ไดแมนชั่นถ้าลงเรียนระยะเวลา6เดือน ยังมีโปรโมชั่นส่วนลด30%อยู่รึเปล่า? หรือเปลี่ยนโปรโมชั่นใหม่แล้วผู้ตั้งกระทู้ กิ้บ โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2011-05-04 11:28:39 IP : 115.67.192.16


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1422809)

สวัสดีครับ

      ปีการศึกษา 2011 ไม่มีครับ ต้องขออภัยด้วยที่ข้อมูลในเว็บไซด์ไม่ Update เพราะเป็นข้อมูลปี 2010 ครับ

      ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการเรียนภาษาเต็มวัน วันละ 6 ชั่วโมง วันจันทร์-ศุกร์ ระยะเวลา 6 เดือนคือ

      ค่าเรียน  =  5,700 เหรียญสิงคโปร์

     ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ  =  1,982.80 เหรียญสิงคโปร์

      รวม  =  7,682.80 เหรียญสิงคโปร์

     คิดเป็นเงินไทยราว X 24 บาท = 184,400 บาทโดยประมาณ

     อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเรียนหลักสูตรเดียวกัน ระยะเวลาเรียนเท่ากัน เกรดโรงเรียนใกล้เคียงกัน แต่ค่าเรียนถูกกว่า แนะนำเรียนที่อเคเดมีย์ ออสเตรลาเซีย คอลเลจ สิงคโปร์ครับ ค่าเรียน + ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ  = 7,169 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยราว X 24 บาท = 172,000 บาทครับ

     ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2011-05-04 12:31:08 IP : 58.9.27.117


ความคิดเห็นที่ 2 (1422919)

ถ้ารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดระยะเวลา6เดือนจะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไรคะ? รบกวนอีกครั้ง ขอบคุณมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น กิ้บ วันที่ตอบ 2011-05-05 13:56:14 IP : 1.46.76.54


ความคิดเห็นที่ 3 (1422981)

สวัสดีครับ

     นอกจากค่าเรียน + ค่าสมัครและค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติที่โรงเรียนเรียกเก็บตามที่ระบุข้างต้นแล้ว คุณยังต้องเตรียมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวระยะเวลา 6 เดือนไปด้วยซึ่งนักเรียนไทยใช้งบฯส่วนนี้ไม่เท่ากันตามรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคน เช่น

     อยู่อย่างประหยัด  =  120,000 บาทต่อ 6 เดือน

     อยู่อย่างกลางๆ  =  150,000 บาทต่อ 6 เดือน

      อยู่อย่างค่อนข้างดี  =  180,000 บาทต่อ 6 เดือน

      อยู่อย่างดี = 210,000 บาทต่อ 6 เดือน

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2011-05-06 08:54:06 IP : 115.87.164.146


ความคิดเห็นที่ 4 (1423762)

ถ้าจะสมัครต้องเตรียมเอกสารใดบ้าง แล้วค่าวีซ่าและค่าเรียนต้องจ่ายในครั้งเดียวเลยรึเปล่า

ผู้แสดงความคิดเห็น กิบ วันที่ตอบ 2011-05-10 12:07:31 IP : 1.46.116.210


ความคิดเห็นที่ 5 (1423889)

สวัสดีครับ

     1.  ค่าวีซ่านักเรียนซึ่งอยู่ในค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติและค่าเรียนจ่ายครั้งเดียวครับ

     2.  เอกสารที่ต้องใช้สมัครเรียนและขอวีซ่านักเรียนมีดังนี้ครับ

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน
หมายเหตุ
1. สำเนาสูติบัตร
- สำเนาสูติบัตรต้องนำไปรับรองสำเนาเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือทนายความที่มีอำนาจ
2. สูติบัตร ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
- สูติบัตร ฉบับแปลภาษาอังกฤษต้องนำไปรับรองคำแปลที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือทนายความที่มีอำนาจ
3. สำเนาหนังสือเดินทาง
- ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหนังสือเดินทาง
- กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางด้วยว่า ต้องเหลือระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 
4. ใบแสดงผลการเรียน (transcripts) ในระดับการศึกษาสูงสุด ฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยสถานศึกษา
- กรุณาตรวจสอบด้วยว่าชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษของผู้สมัครในใบแสดงผลการเรียนต้องสะกดเหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง
5. ใบวุฒิบัตรการศึกษาหรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา ในระดับการศึกษาสูงสุด ฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยสถานศึกษาพร้อมสำเนา
- กรุณาตรวจสอบด้วยว่าชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษของผู้สมัครในใบวุฒิการศึกษาต้องสะกดเหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง
6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ
- ฉากหลังต้องเป็นสีขาว

 

     3.  ควรทำเรื่องสมัครเรียนก่อนวันเปิดเรียน 5 สัปดาห์เพื่อเผื่อเวลาในการเตรียมเอกสารและรออนุมัติวีซ่านักเรียน

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2011-05-11 09:41:33 IP : 115.87.190.227[1]