มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ article

 

มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดสอนปริญญาตรีในสิงคโปร์ 

ประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการเรียนต่อปริญญาตรีระดับนานาชาติที่ใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชีย เพราะนอกจากมีมหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีมาตรฐานสูงระดับสากลแล้ว ยังมีมหาวิทยาลัยต่างประเทศจากอังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ กว่า 50 แห่งมาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ด้วย 

 

สิงคโปร์ ศูนย์รวมเรียนต่อปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทั่วโลก

สิงคโปร์เป็นศูนย์รวมมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่นี่ สิงคโปร์จึงมีตัวเลือกเรียนต่อปริญญาตรีมากมายทั้งในแง่ของมหาวิทยาลัยที่จะเรียนต่อและสาขาที่เรียน ซึ่ง "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" เห็นว่านักเรียนไทยควรจะทำความรู้จักมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ไว้ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะการพิจารณาการเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ไว้เป็นทางเลือกเดียวนั้น ไม่ใช่เป็นไอเดียที่ดี เนื่องจากทางเลือกนี้มีการแข่งขันสูงมาก ไม่ได้เข้ากันง่ายๆ จึงควรเตรียมไว้หลายๆทางเลือก

 

การเข้ามาเปิดสอนปริญญาตรีในสิงคโปร์ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เข้ามาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ จะมี 2 รูปแบบ

  • รูปแบบแรกคือการมาตั้งวิทยาเขต (campus) ของตนเองที่ประเทศสิงคโปร์ และ
  • รูปแบบสองคือการเข้ามาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีของตนเองผ่านสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสิงคโปร์ซึ่งเป็นพันธมิตร (partner) ของมหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้นๆ

จำนวนมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนปริญญาตรีที่สิงคโปร์

จากการสำรวจของ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" พบว่าจำนวนมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดหลักสูตร ปริญญาตรีที่สิงคโปร์ทั้งในรูปแบบเปิดวิทยาเขตของตนเองและรูปแบบเปิดสอนผ่านสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสิงคโปร์ อยู่ระหว่าง 50-60 มหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยต่างประเทศเหล่านี้มาจากประเทศใดบ้าง

เมื่อแบ่งมหาวิทยาลัยต่างประเทศตามประเทศ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" พบว่า มหาวิทยาลัยจาก UK มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่ประเทศสิงคโปร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัยจากประเทศออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 20 และตามมาเป็นอันดับ 3 เป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนที่เหลือคิดเป็นร้อยละ 5 มาจากฝรั่งเศส จีน สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ คละกัน

 

มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่น่าเรียนต่อปริญญาตรีในสิงคโปร์

"เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ไม่สามารถแนะนำมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดสอนปริญญาตรีในสิงคโปร์ที่มีจำนวนประมาณ 50-60 แห่งได้ทั้งหมด ด้วยข้อจำกัดพื้นที่ในการเขียนบทความ ดังนั้นจึงขอยกตัวอย่างเฉพาะบางมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เด่นๆ น่าเรียน และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อปริญญาตรีของนักเรียนไทย 

 

 

นักเรียนสิงคโปร์ที่มีผลการเรียนดี หากจะเรียนต่อปริญญาตรีในกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนที่สิงคโปร์ เชื่อแน่ได้ว่า University of London จาก UK จะเป็นตัวเลือกต้นๆในการเรียนต่อปริญญาตรีของนักเรียนสิงคโปร์กลุ่มนี้แน่นอน เหตุผลหลักคือหลักสูตรปริญญาตรีของ University of London มีมาตรฐานสูงเป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักเรียนสิงคโปร์

  มหาวิทยาลัยชั้นนำในลอนดอน 17 แห่งเป็นภาคีสมาชิกของ University of London

University of London เป็นมหาวิทยาลัยจาก UK มีรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยส่วนกลาง (Federal University) มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยการศึกษาจาก UK จำนวน 17 แห่ง เป็นภาคีสมาชิกของ University of London ซึ่งทั้ง 17 แห่งนั้นตั้งอยู่ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ สำหรับภาคีสมาชิกที่ดังๆติดมหาวิทยาลัย Top ของโลก เช่น UCL หรือ University College London, LSE หรือ London School of Economics and Political Science เป็นต้น 

  หลักสูตร University of London เปิดสอนกว่า 180 ประเทศทั่วโลก

University of London ไม่ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่ UK เพียงประเทศเดียวเท่านั้น แต่ยังเปิดสอนทั่วโลกกว่า 180 ประเทศ และมีนักศึกษาทั่วโลกที่เรียนกว่า 50,000 คน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ของ University of London ทั้งหมดนั้น ให้มหาวิทยาลัยที่เป็นภาคีสมาชิกร่างและออกแบบหลักสูตรเรียนให้

  ศูนย์การสอน University of London ในสิงคโปร์

สำหรับในสิงคโปร์ University of London ได้แต่งตั้งให้ SIM หรือ Singapore Institute of Management สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอันดับต้นๆของสิงคโปร์เป็นศูนย์การสอน (Recognized Teaching Centre) ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในสิงคโปร์ 

  LSE มหาวิทยาลัย Top ด้าน Business ของโลกเป็นผู้ร่างและออกแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีด้าน Business ของ University of London ที่เปิดสอนที่ SIM สิงคโปร์นั้น เป็นหลักสูตรที่ออกแบบและร่างหลักสูตรโดย LSE หรือ London School of Economics and Political Science มหาวิทยาลัยระดับ Top ด้าน Business ของ UK และของโลกซึ่งเป็น 1 ในภาคีสมาชิกของ University of London ด้วย ทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่สนใจของนักเรียนสิงคโปร์ เพราะเห็นว่านี่คือโอกาสที่จะได้เรียนหลักสูตร Business มาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับแถวหน้าของโลก สำหรับหลักสูตร ป.ตรี ด้าน Business ที่เปิดสอนที่ SIM สิงคโปร์ มีสาขา Business Management, สาขา Accounting & Finance, สาขา Data Science & Business Analytics, สาขา Economics เป็นต้น

 
 

  เปิดสอน ป.ตรี สาย Business & Management มาตรฐานสูงในสิงคโปร์

University of Birmingham ได้มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยที่ประเทศสิงคโปร์ เช่น สาขา Business Management, สาขา Business Management with Communications, สาขา Accounting and Finance, สาขา International Business โดยมาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีข้างต้นที่ SIM หรือ Singapore Institute of Management สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอันดับต้นๆของสิงคโปร์ที่มีความเข้มแข็งในสาขา Management เช่นกัน นับว่าเป็นการร่วมมือทางวิชาการที่ลงตัว 

 
 

University College Dublin หรือ UCD จากไอร์แลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่คุ้นหูคนไทยแน่ แต่ในวงการศึกษาระหว่างประเทศ ทราบดีว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีจุดแข็งในสาขาวิชาด้าน Business ในภาคพื้นยุโรป สำหรับ UCD ได้มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Business ที่ประเทศสิงคโปร์ด้วย โดยมาเปิดสอนที่ Kaplan สถาบันอุดมศึกษาระดับแถวหน้าของสิงคโปร์ สำหรับสาขาที่เปิดสอนระดับ ปริญญาตรีที่สิงคโปร์ มีสาขา Business Analytics, Digital Business, Finance, FinTech, Logistics Management, Management, Marketing 

 

  หลักสูตร Business ระดับมาตรฐาน Triple Crown Accreditation

การมาเรียนปริญญาตรี สาขาด้าน Business ของ UCD ไม่ว่าจะเรียนที่ไอร์แลนด์หรือเรียนผ่านสถาบัน Kaplan สิงคโปร์ นักเรียนจะมีโอกาสได้เรียนหลักสูตร Business ระดับมาตรฐาน Triple Crown Accreditation เพราะคณะบริหารธุรกิจ (Business School) แห่งมหาวิทยาลัย University College Dublin จากไอร์แลนด์ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรด้าน Business จากสถาบันการรับรองการศึกษาด้านบริหารธุรกิจจาก 3 สถาบันหลักของโลกคือ AACSB จากอเมริกา , AMBA จาก UK , EQUIS จากสหภาพยุโรป หรือที่เรียกว่า Triple Crown Accreditation ซึ่งปัจจุบันมีคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเพียง 1 % เท่านั้นที่ได้รับการรับรอง Triple Crown Accreditation ดังนั้นหลักสูตรด้าน Business ของมหาวิทยาลัยจึงน่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตร Business คุณภาพสูง 

 
 

Murdoch University เป็นมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลีย ได้มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่สิงคโปร์มาตั้งแต่ปี 2006 (พ.ศ.2549) โดยเปิดสอนผ่าน Kaplan สถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำของสิงคโปร์ซึ่งก็ถือว่า Murdoch University ประสบความสำเร็จในสิงคโปร์ เพราะมีศิษย์เก่าที่เรียนจบ Murdoch University ในสิงคโปร์มากกว่า 13,000 คน และปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 5,500 คนกำลังเรียนหลักสูตรของ Murdoch University ในสิงคโปร์อยู่ 

  หนึ่งหลักสูตรปริญญาตรี 2 วิชาเอก

ความสำเร็จของ Murdoch University ในสิงคโปร์ส่วนหนึ่งคือการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 1 หลักสูตร แต่เรียน 2 วิชาเอกเพื่อสร้างข้อได้เปรียบ  (Double Majors Degree. Double the Advantage) ซึ่งหลักสูตรแบบนี้ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะกว้างขึ้น ตัวอย่างของหลักสูตรแบบนี้ สมมุตินักศึกษาต้องการเรียนต่อ ป.ตรี สาขา Accounting นักศึกษาสามารถเลือกเรียนแบบ Double Majors Degree เช่น หลักสูตร ป.ตรี Accounting and Banking หรือ Accounting and Finance หรือ Accounting and International Business หรือ Accounting and Management อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

  ศูนย์รวมหลักสูตรปริญญาตรีแบบ Double Majors Degree ในสิงคโปร์

Murdoch University ในสิงคโปร์ยังมีหลักสูตรปริญญาตรีแบบ Double Majors Degree อย่างนี้อีกหลายสาขา เช่น Business Management, Communication and Media, Psychology, Hospitality and Tourism Management, Information Technology, Law and Criminology ทำให้ Murdoch University จึงเป็นแหล่งรวมหลักสูตรปริญญาตรีแบบ Double Majors Degree ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ 

 สำนักงาน Murdoch University ในสิงคโปร์

ปัจจุบัน Murdoch University มหาวิทยาลัยจากออสเตรเลีย มีสำนักงานของมหาวิทยาลัยประจำที่ประเทศสิงคโปร์ด้วย เพื่อทำหน้าที่คอยควบคุมคุณภาพของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มาสอนที่สิงคโปร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับที่สอนในวิทยาเขตแม่ในประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังคอยช่วยเหลือสนับสนุน Kaplan สิงคโปร์ และนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรของ Murdoch University ในสิงคโปร์ด้วย

 
 
 

เป็นมหาวิทยาลัยจากสหรัฐอเมริกาเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีที่สิงคโปร์ โดยเปิดสอนที่ SIM หรือ Singapore Institute of Management สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอันดับต้นๆของสิงคโปร์ เหมาะกับนักเรียนที่สนใจเรียนหลักสูตรปริญญาตรีระบบอเมริกาในสิงคโปร์ สำหรับสาขาที่เปิดสอน เช่น Communication, Economics, International Trade, Psychology, Sociology 

 จุดแข็งปริญญาตรีสาขา Communication และเลือกเรียน Double Majors ได้ 

สำหรับสาขาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยนี้คือ Communication ซึ่งอยู่ใน 200 อันดับแรกของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกในสาขา Communication and Media ของ QS World University ซึ่งนักเรียนจะเลือกเรียนสาขา Communication เพียง 1 วิชาเอกก็ได้ หรือจะเลือกเรียน 2 วิชาเอก (Double Majors) ก็ได้ เช่น Communication & Economics, Communication & International Trade, Communication & Psychology, Communication & Sociology 

 
 

JCU หรือ James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยมี 4 วิทยาเขต (Campus) โดย 3 แห่งแรกตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย คือเมือง Townsville, Cairns, Brisbane ตามลำดับ และอีก 1 วิทยาเขตตั้งอยู่ในต่างประเทศ โดยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เรียกกันย่อๆว่า JCU Singapore

 หลักสูตรปริญญาตรี เรียน 2 ปีจบ

เหตุผลที่นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติเลือกมาเรียนต่อปริญญาตรีที่ JCU Singapore นอกจากความน่าเชื่อถือของสถานที่เรียนที่ JCU เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของออสเตรเลียแล้ว ยังเลือกเพราะหลักสูตรปริญญาตรีของ JCU Singapore สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี ซึ่งไม่ใช่เพราะ JCU ไปลดรายวิชาเรียนเพื่อทำให้จบเร็ว แต่ JCU ใช้วิธีให้นักเรียนเรียน 3 เทอมต่อปี ไม่มีปิดเทอมใหญ่ทำให้จบปริญญาตรีได้ภายใน 2 ปี    แทนที่จะเรียน 2 เทอมต่อปีและมีปิดเทอมใหญ่ซึ่งแบบนี้ทำให้นักเรียนใช้เวลาเรียน 3 ปีจึงจบปริญญาตรี วิธีนี้ทำให้นักเรียนสามารถประหยัดค่าครองชีพในการอยู่สิงคโปร์ได้ 1 ปี 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สนใจเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยเรียนที่สิงคโปร์ซึ่งใกล้บ้าน ใกล้ครอบครัว ปลอดภัยสูง สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ 

    085 932 9081

   @riansingapore

 

ติดตามข้อมูลการเรียนต่อสิงคโปร์

Facebook: เรียนสิงคโปร์     

Instagram: riansingapore   

YouTube: เรียนสิงคโปร์       

 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อหมอระดับปริญญาตรีที่สิงคโปร์ดีไหม article
เรียนปริญญาตรีที่สิงคโปร์ให้จบภายใน 2 ปี article
เรียนปริญญาโทที่ SIM GE สิงคโปร์ article
เรียนภาษาอังกฤษที่ Kaplan สิงคโปร์ article
เรียนปริญญาโทที่ SMU สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมปลาย SFMS สิงคโปร์ หลักสูตร WACE ออสเตรเลีย article
เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.โท MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ article
GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยมMDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อปริญญาโทที่สิงคโปร์ ด้วยราคาค่าเรียนในระดับกลาง article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนปริญญาตรีสถาบัน SIM GE สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์กับ Kaplan Singapore ปี 2024 article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
เส้นทางเรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY ปี 2024 article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ JCU Singapore article