หลักสูตรสิงคโปร์สายวิชาชีพโพลีเทคนิค เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


หลักสูตรสิงคโปร์สายวิชาชีพโพลีเทคนิค เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

 

หลักสูตรสิงคโปร์สายอาชีพโพลีเทคนิค|      เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 
 

 สายวิชาชีพ : โพลีเทคนิค (Polytechnics)         

หลังจากนักเรียนสิงคโปร์เรียนจบระดับมัธยมศึกษาแล้ว  นักเรียนสิงคโปร์ก็ต้องเตรียมตัดสินใจว่าในการเรียนระดับต่อไปจะเลือกเรียนสายสามัญหรือสายวิชาชีพ  หากเลือกเรียนต่อสายสามัญ นักเรียนจะเลือกเรียนต่อจูเนียร์ คอลเลจ (Junior College) ซึ่งเป็นการเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา โดยเรียนกัน 2 ปี ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หากเลือกเรียนต่อสายวิชาชีพ ก็จะสมัครเรียนต่อที่โพลีเทคนิคซึ่งมีอยู่ 5 แห่งในสิงคโปร์

 
สถาบันโพลีเทคนิคในประเทศสิงคโปร์

ปัจจุบันมีอยู่ 5 แห่งซึ่งทั้งหมดเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐประกอบไปด้วย

  • สิงคโปร์ โพลีเทคนิค (Singapore Polytechnic)
  • หงีอัน โพลีเทคนิค (Ngee Ann Polytechnic)
  • เทมาเสค โพลีเทคนิค (Temasek Polytechnic)
  • นันยาง โพลีเทคนิค (Nanyang Polytechnic)
  • รีพับลิค โพลีเทคนิค (Republic Polytechnic)

ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี

โพลีเทคนิคในสิงคโปร์เปิดสอนระดับอนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาเรียน 3 ปี เปิดสอนในสาขาต่างๆมากมาย เช่น สถาปัตยกรรม การท่องเที่ยวการโรงแรม การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร สื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ

หลักสูตรเน้นการปฏิบัติ

การจัดการเรียนการสอนในโพลีเทคนิค นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้ด้านทฤษฎีแล้ว ยังจะได้ความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย ทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทั้งความรู้และประสบการณ์ ก่อนเข้าไปสู่การทำงานในระดับกลาง (Middle-Level Professionals) ในสายงานต่างๆต่อไปในอนาคต 

หลังจากเรียนจบโพลีเทคนิค

หลังจากนักเรียนสิงคโปร์สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากสถาบันโพลีเทคนิคแล้ว หลายคนเลือกที่จะไปทำงานหาเงินทันทีซึ่งนักเรียนโพลีเทคนิคต่างเป็นที่ต้องการในองค์กรและบริษัทต่างๆ เพราะมีทั้งความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พอทำงานไปสักระยะหนึ่งก็จะเรียนปริญญาตรีต่อเนื่องในภาคพิเศษ เช่น เรียนภาคค่ำและภาควันเสาร์-อาทิตย์ ควบคู่กับการทำงานประจำ เป็นต้น บางคนหลังจากเรียนจบและมีเกรดสูงมากก็ยังไม่ทำงาน แต่จะสมัครเทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรีต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ต่อทันที 

ภาพพจน์สายวิชาชีพในสิงคโปร์

ภาพพจน์ของการเรียนสายวิชาชีพในสิงคโปร์ถือว่าเป็นด้านบวก เพราะนักเรียนสิงคโปร์ที่สามารถเข้าเรียนในโพลีเทคนิคของรัฐทั้ง 5 แห่งได้นั้น จะถูกมองว่าเป็นนักเรียนที่เก่ง เนื่องจากจะต้องมีประวัติการเรียนดี-ดีมากในระดับมัธยมฯ อีกทั้งยังต้องมีคะแนนสอบ GCE O Level อยู่ในระดับสูงอีกด้วย จึงจะสามารถเข้าเรียนโพลีเทคนิคได้

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวเรียนต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ
 

 
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

หลักสูตรสิงคโปร์ระดับประถมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรมัธยมศึกษาโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์ระดับเตรียมอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์ระดับอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article