หลักสูตรมัธยมศึกษาโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


หลักสูตรมัธยมศึกษาโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

หลักสูตรมัธยมศึกษาโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

หลักสูตรมัธยมศึกษา (Secondary) โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ มีหลายหลักสูตร มีหลายเส้นทางการเรียน (Pathways) ระยะเวลาเรียน 4-6 ปี เพื่อรองรับนักเรียนสิงคโปร์ที่มีจุดแข็ง ความสนใจ และพื้นฐานการเรียนที่ไม่เหมือนกัน  แล้วหลักสูตรมัธยมฯในโรงเรียนรัฐบาลมีกี่หลักสูตรและมีอะไรบ้าง "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ได้รวบรวมข้อมูลไว้แล้วดังนี้

 
หลักสูตรมัธยมฯโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์มีกี่หลักสูตรและมีอะไรบ้าง
ข้อมูลจากกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ระบุไว้ว่า หลักสูตรมัธยมฯในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์มีทั้งหมด 3 หลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตร Express, หลักสูตร Normal (Academic) และหลักสูตร Normal (Technical)

 
1. หลักสูตรมัธยมฯสิงคโปร์แบบ Express

หลักสูตรมัธยมฯแบบ Express ของสิงคโปร์ เป็นหลักสูตรมัธยมฯแบบเร่งรัดซึ่งคนสิงคโปร์ทราบกันดีว่าเป็นหลักสูตรที่รองรับนักเรียนที่มีประวัติการเรียนดี-ดีมากในระดับประถมศึกษา หลักสูตรแบบ Express  ยังสามารถแบ่งได้อีก 2 หลักสูตรย่อยคือ หลักสูตร GCE O Level Programme และหลักสูตร Integrated Programme ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีเส้นทางการเรียนและจุดหมายปลายทางไม่เหมือนกัน

 1.1 หลักสูตร the GCE O Level Programme

จะเรียน ม.1-4 ระยะเวลา 4 ปี หลังเรียนจบแล้ว นักเรียนทุกคนจากทุกโรงเรียนจะเข้าสอบส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศเรียกว่าการสอบ "GCE O Level" หลังสอบเสร็จ นักเรียนคนใดที่ต้องการเรียนสายสามัญหรือสายวิชาการต่อ จะนำผลสอบนี้ไปยื่นเรียนต่อ Junior College ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาลระดับเตรียมอุดมศึกษาของสิงคโปร์ โดยจะเรียนอีก 2 ปี หลังจากนั้นก็จะเข้าสอบส่วนกลางอีกครั้งเรียกว่า "GCE A Level" เพื่อนำผลสอบนี้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป

แต่หากนักเรียนคนใด ไม่เลือกเรียนต่อสายสามัญ ก็จะเลือกเรียนต่อสายวิชาชีพซึ่งกรณีนี้ นักเรียนจะยื่นผลสอบ GCE O Level ไปที่ Polytechnic ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพของรัฐบาลแทน นักเรียนจะใช้เวลาเรียน 3 ปี เมื่อเรียนจบแล้ว จะได้วุฒิการศึกษาระดับ Diploma (อนุปริญญา) หลังจากนั้นนักเรียนก็สามารถไปทำงานได้เลยหรือจะเลือกเรียนต่อระดับปริญญาตรีต่อก็ได้

1.2 หลักสูตร Integrated Programme

นักเรียนจะเรียน ม.1-6 ระยะเวลา 6 ปี หลังเรียนจบ ม.6 แล้ว นักเรียนจะเข้าสอบส่วนกลางพร้อมกันทั้วประเทศที่เรียกว่า "GCE A Level" หรือในบางโรงเรียนรัฐบาลจะให้สอบสนามสอบ IB Diploma แทนซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน แต่ไม่ว่าจะสอบสนามใด นักเรียนสิงคโปร์จะนำผลสอบดังกล่าวยื่นเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป หลักสูตรนี้ไม่มีการสอบ "GEC O Level" คั่นกลางหลังเรียนจบ ม.4 เหมือนกับหลักสูตร GEC O Level Programme แต่อย่างไร เพราะเป็นที่รับรู้ของคนสิงคโปร์ว่า เส้นทางการเรียนของหลักสูตร Integrated Programme นั้น ออกแบบไว้สำหรับนักเรียนเก่งระดับหัวกะทิของประเทศไว้เรียนกัน

 

2. หลักสูตรมัธยมฯสิงคโปร์แบบ Normal (Academic)

 จะเรียน ม.1-4 ระยะเวลา 4 ปี หลังเรียนจบแล้ว นักเรียนทุกคนจากทุกโรงเรียนจะเข้าสอบส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศเรียกว่าการสอบ "GCE N Level" หลังสอบเสร็จ นักเรียนแต่ละคน จะมีเส้นทางการเรียนต่อไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับคะแนนสอบ "GCE N Level" ของแต่ละคน บางคนได้ขึ้นไปเรียน ม.5 อีก 1 ปี แล้วไปสอบ "GCE O Level "เหมือนกับนักเรียนที่เรียนหลักสูตร Express บางคนก็ไปเรียนต่อหลักสูตร Polytechnic Foundation Programme 1 ปี เพื่อเตรียมที่จะเข้าเรียนต่อระดับ Diploma (อนุปริญญา) ใน Polytechnic สถาบันวิชาชีพของรัฐอีก 3 ปี ก่อนที่จะไปทำงานหรือเลือกที่จะเรียนต่อปริญญาตรีต่อไป หลักสูตรนี้จัดเป็นหลักสูตรมัธยมฯเพื่อรองรับนักเรียนระดับกลางๆ

 

3. หลักสูตรมัธยมฯสิงคโปร์ Normal (Technical)

เป็นหลักสูตรมัธยมฯที่รองรับนักเรียนที่ถนัดการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง หลักสูตรนี้นักเรียนจะเรียน ม.1-4 ระยะเวลา 4 ปี หลังเรียนจบแล้ว นักเรียนทุกคนจากทุกโรงเรียนจะเข้าสอบส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศเรียกว่าการสอบ "GCE N (T) Level" หลังสอบเสร็จ นักเรียนโดยส่วนใหญ่จะไปเรียนต่อระดับ Certificate (ประกาศนียบัตร) สายวิชาชีพใน the Institute of Technical Education หรือ ITE ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรของรัฐต่อไป โดยใช้เวลาเรียนระหว่าง 2-4 ปีซึ่งการเรียนที่ ITE นั้น จะเน้นเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง 70% ในขณะที่เรียนทฤษฎี 30% จัดว่าเป็นหลักสูตรมัธยมฯเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนไปสู่การเรียนสายเทคนิค สายช่าง

 
คุณสมบัติของนักเรียนเป็นตัวกำหนดหลักสูตรมัธยมฯที่จะได้เรียน

นักเรียนสิงคโปร์คนใด จะได้เรียนหลักสูตรมัธยมฯ Express หรือ Normal (Academic) หรือ Normal (Technical) ขึ้นอยู่กับจุดแข็ง ความสนใจ และผลสอบ PSLE (Primary School Leaving Examination) ซึ่งเป็นการสอบตอนจบระดับประถมฯของนักเรียนแต่ละคน

 

หลักสูตรมัธยมฯใหม่สิงคโปร์พร้อมเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2024

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ เตรียมยกเลิกหลักสูตรมัธยมฯ Express, Normal (Academic) และ Normal (Technical) ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 1981 ออกไป และจะนำหลักสูตรมัธยมฯรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า "Subject Based Banding" หรือ SBB เข้ามาใช้แทนซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2024 นี้เป็นต้นไป นอกจากจะยุบหลักสูตร Express, Normal (Academic) และ Normal (Technical) ให้เป็นหลักสูตรเดียวแล้ว ต่อไปการสอบ GCE O Level, GCE N Level ก็จะถูกยกเลิกไปด้วย เหลือเพียงการสอบสนามเดียวที่กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะจัดขึ้นใหม่ 

 

 

ปรึกษาการเรียนต่อมัธยมศึกษาที่สิงคโปร์

สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

 
     085 9329081
  @riansingapore 
 

 
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

หลักสูตรสิงคโปร์ระดับประถมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์ระดับเตรียมอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์ระดับอุดมศึกษา เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรสิงคโปร์สายวิชาชีพโพลีเทคนิค เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article