บริการของเรา
ReadyPlanet.com
dot
dot


OUR SERVICES

 

     

ให้ความสำคัญกับข้อมูล 

เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองที่มาใช้บริการกับ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านที่สุด ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในการแนะนำและให้คำปรึกษาของ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” มีที่มาดังนี้

  • เอกสารจากสถานศึกษาโดยตรง
  • การเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อสำรวจข้อมูลจริง เช่น สำรวจสถานศึกษา ที่พัก ค่าครองชีพ วิธีการเดินทางจากที่พักไปที่เรียน แหล่งอาหาร แหล่งซื้อของใช้ ฯลฯ
  • คำแนะนำส่วนตัวจากประสบการณ์ตรงของพวกเราในระหว่างเรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์และประสบการณ์ในการดูแลให้คำแนะนำกับนักเรียนมากว่า 15 ปี
   

ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย 

เพื่อให้แน่ใจว่า นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองที่มาใช้บริการกับ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม”  จะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ของตัวเอง “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” จะ

  • แนะนำสถานที่เรียนที่ได้รับเครื่องหมาย EduTrust ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (CPE) ได้ทำการประเมินและออกการรับรอง EduTrust ให้แก่สถาบันการศึกษาเอกชน อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความแน่ใจ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” จะเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่เรียนจริงด้วย เพื่อดูสภาพและทำเลที่ตั้งก่อนที่จะแนะนำนักเรียนนักศึกษาต่อไป ทั้งนี้เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้นักเรียนไทยได้เจอสถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่มีตัวตน
  • แนะนำให้นักเรียนนักศึกษาโอนเงินผ่านธนาคารด้วยตนเองเพื่อชำระค่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ต้องชำระให้กับสถานศึกษาโดยตรง  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของนักเรียนนักศึกษาถึงมือผู้รับซึ่งก็คือสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและปลอดภัย สำหรับวิธีการโอนเงินระหว่างประเทศนั้นจะได้รับคำแนะนำจาก “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม"
  

สะดวกและประหยัดเวลา 

เพราะทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไปศึกษาต่อในประเทศสิงคโปร์ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” จะดูแลและดำเนินเรื่องแทนให้นักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ต้นจนนักเรียนนักศึกษาได้ไปเรียนที่สิงคโปร์