ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับเรียนต่อสิงคโปร์-เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ReadyPlanet.com
dot
dot


ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อสิงคโปร์

 

Update ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทยปี 2024

 

1 ในคำถามที่พบบ่อยคือ นักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ มีค่าใช้จ่ายรายเดือนในหมวดค่าครองชีพระหว่างอยู่ที่สิงคโปร์คนละเท่าไร? คำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญ เพราะนักเรียนและผู้ปกครองจะได้นำข้อมูลนี้ไปใช้ในการคำนวณว่า นักเรียนจะต้องเตรียมค่าครองชีพรายเดือนระหว่างเรียนที่สิงคโปร์ตั้งแต่ต้นจนจบคนละเท่าไร นอกเหนือจากค่าเรียน

 

ทำไมจึงต้องทราบค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด

เพราะค่าใช้จ่ายรายเดือนระหว่างเรียนที่สิงคโปร์ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบ เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ หากทราบตัวเลขนี้ได้อย่างคร่าวๆแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองจะได้เตรียมงบประมาณได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่สิงคโปร์จนจบการศึกษา อีกทั้งยังทำให้ทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหากรวมค่าเรียนไปด้วย  

 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนระหว่างเรียนสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” แนะนำให้นักเรียนเตรียมค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยแยกรายการค่าใช้จ่ายหลักดังนี้ 

สำรวจค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทยในสิงคโปร์ประจำปี 2024

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ได้สำรวจค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทยที่เรียนในสิงคโปร์ประจำปี 2024 โดยแยกค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อปริญญาตรีและโท และกลุ่มสองนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อมัธยมฯ

ค่าหอพักนักศึกษา $700-$2,400

รวมค่าน้ำค่าไฟแล้ว เป็นห้องพักปรับอากาศ ราคาจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นห้องประเภทใด เช่น ห้องนอนรวม 4 คน ห้องนอนรวม 2 คน หรือห้องเดี่ยว ซึ่งเรียงลำดับจากราคาเริ่มต้นไปยังราคาสูงสุด

ค่าอาหาร $600

สามารถซื้ออาหารจานเดียว 3 มื้อต่อวันตามโรงอาหารและศูนย์อาหาร

ค่าเดินทาง $100-$150

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว $100-$150

บางคนอาจใช้น้อยหรือมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตแต่ละคน

ค่าโทรศัพม์มือถือ $30-$50

สำหรับคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตระดับปานกลาง

 
ค่าหอพัก/โฮมสเตย์ $1,900-$2,300

รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร 2 มื้อวันเรียนและ 3 มื้อวันหยุด ค่าซักผ้า รีดผ้า และ WiFi internet ห้องพักเป็นห้องพักปรับอากาศ ราคาจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นห้องประเภทใด เช่น ห้องนอนรวม 4 คน-ห้องนอนรวม 2 คน-ห้องเดี่ยว ซึ่งเรียงลำดับจากราคาเริ่มต้นไปยังราคาสูงสุด

ค่าอาหาร $100-$120

เนื่องจากที่พักได้รวมค่าอาหาร 2 มื้อวันเรียนและ 3 มื้อวันหยุดไปแล้ว ดังนั้น นักเรียนจึงเตรียมเฉพาะค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน

ค่าเดินทาง $100-$150

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว $100-$150

บางคนอาจใช้น้อยหรือมากกว่านี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตแต่ละคน

ค่าโทรศัพม์มือถือ $30-$50

สำหรับคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตระดับปานกลาง

 
 

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นักเรียนและผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการวางแผนการเงินสำหรับการเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์ สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

   085 9329081
  @riansingapore