เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY
dot
dot


เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY article

 

PSB Academy

 ………………………………………………………………………………

 

 

ข้อมูลนี้เหมาะกับใคร

1.     นักเรียนที่จบ ม.5 แล้วต้องการเรียนต่อปริญญาตรี

2.     นักเรียนที่จบ ม.6 แล้วต้องการเรียนต่อปริญญาตรี

3.     ผู้ที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท

 

เกี่ยวกับสถาบัน PSB Academy  

            เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระดับอนุปริญญา (Diploma) ปริญญาตรีและปริญญาโท  

 มาตรฐานของ PSB Academy

สภาการศึกษาเอกชน หรือ Council for Private Education ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ดูแลสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ให้การรับรองว่าสถาบัน PSB Academy เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับ Edu Trust 4 Year ของสิงคโปร์ซึ่งหมายความว่า สถาบันการศึกษาเอกชนแห่งนี้ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและได้คะแนนในการประเมินสูง สภาการศึกษาเอกชนอนุญาตให้สถาบัน PSB Academy สามารถรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนได้ตามกฎหมาย

 

 

ติด 1 ใน 3 สถาบันเอกชนที่ชาวสิงคโปร์อยากเรียนมากที่สุด

PSB Academy ติด 1 ใน 3 สถาบันการศึกษาเอกชนที่ชาวสิงคโปร์อยากเรียนมากที่สุด จากการสำรวจความเห็นชาวสิงคโปร์อายุ 16-61 ปี จำนวน 3,400 กว่าคนประจำปี 2011 ซึ่งจัดสำรวจโดยกลุ่ม Jobs Central Group บริษัทจัดหางานชื่อดังของสิงคโปร์ และหากย้อนกลับไปในปี 2010 สถาบัน PSB Academy ก็ติด 1 ใน 3 อันดับแรกของการสำรวจเดียวกันนี้มาแล้ว

 

เคยเป็นสถาบันฝึกอบรมของรัฐที่เชี่ยวชาญในสาขาธุรกิจ

            ย้อนกลับในปีพ.ศ. 2507 หรือเกือบ 50 ปีที่แล้ว สถาบัน PSB Academy เป็นศูนย์ฝึกอบรมธุรกิจ ภายใต้สังกัดองค์กรรัฐคือสำนักงานคณะกรรมพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของสิงคโปร์ (Economic Development Board) โดยมีหน้าที่คือฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านธุรกิจให้ชาวสิงคโปร์

ต่อมาย้ายไปสังกัดองค์กรรัฐแห่งใหม่คือสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานและเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (Singapore Productivity and Standards Board) หรือชื่อย่อ PSB ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ PSB Academy ในปัจจุบัน  

จนกระทั่งเมื่อปีพ.ศ. 2544 สถาบัน PSB Academy ได้เปลี่ยนสถานะจากการเป็นสถาบันฝึกอบรมภายใต้สังกัดองค์กรของรัฐ มาเป็นสถาบันการศึกษาในรูปแบบเอกชนเต็มตัวตามนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรของรัฐบาลในขณะนั้น

ด้วยประวัติดังกล่าวและประสบการณ์การสอนมาเกือบ 50 ปี ทำให้ปัจจุบัน PSB Academy จึงเป็น 1 ในสถาบันการศึกษาเอกชนระดับชั้นนำและเป็นที่น่าเชื่อถือในสิงคโปร์

 

 

มหาวิทยาลัยต่างประเทศกับ PSB Academy

            หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่เปิดสอนที่ PSB Academy นั้น ไม่ใช่เป็นหลักสูตรของ PSB Academy แต่เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

            PSB Academy ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งจากอังกฤษและออสเตรเลียเพื่อมาเปิดหลักสูตรสาขาต่างๆทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ PSB Academy ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาสิงคโปร์และต่างชาติได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรเหล่านี้ที่ประเทศสิงคโปร์ สำหรับรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับ PSB Academy มีดังนี้

·         มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออสเตรเลีย (University of Western Australia) จากออสเตรเลีย

·         มหาวิทยาลัยวูลองกอง (University of Wollongong) จากออสเตรเลีย

·         มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิ่ล (University of Newcastle) จากออสเตรเลีย

·         มหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม (University of Nottingham) จากอังกฤษ

·         มหาวิทยาลัยลัฟเบรอ (Loughborough University) จากอังกฤษ

มหาวิทยาลัยทั่วโลกมีมากกว่า 10,000 แห่ง แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า มหาวิทยาลัยเหล่านี้ล้วนอยู่ในกลุ่ม 300 อันดับแรกหรือติดกลุ่ม Top 3% ของโลก จากรายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 700 อันดับแรกหรือ QS World University Ranking ประจำปี 2011 ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มธุรกิจการศึกษาต่างประเทศ Quacquarelli Symonds จากประเทศอังกฤษ

การที่มหาวิทยาลัยกลุ่ม Top 3% ของโลกเหล่านี้เลือกที่จะร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน PSB Academy ประเทศสิงคโปร์ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของสถาบันเอกชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี

 

 

เรียนต่อปริญญาตรีสำหรับนักเรียนไทย

            นักเรียนไทยที่สนใจเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยชั้นนำผ่านสถาบัน PSB Academy ประเทศสิงคโปร์ สามารถสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีได้เฉพาะของมหาวิทยาลัยวูลองกองและมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิ่ลจากออสเตรเลียได้เท่านั้น

            หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิ่ลมีดังนี้

·         สาขาธุรกิจ วิชาเอกการจัดการและการตลาด

·         สาขาธุรกิจ วิชาเอกการตลาดและการท่องเที่ยว

·         สาขาพาณิชยศาสตร์ วิชาเอกบัญชี

·         สาขาการสื่อสาร วิชาเอกประชาสัมพันธ์และหนังสือพิมพ์

·         สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ และการประยุกต์และการพัฒนาซอฟต์แวร์

·         สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกไฟฟ้า

·         สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาเอกเครื่องกล

 

 

 

หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวูลองกอง

 

·         สาขาพาณิชยศาสตร์ (การเงิน)

·         สาขาพาณิชยศาสตร์ (การจัดการ)

·         สาขาพาณิชยศาสตร์ (การตลาด)

·         สาขาพาณิชยศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)

·         สาขาพาณิชยศาสตร์ (การจัดการซัพพลายเชน)

 

 

 

หลักสูตร Foundation สำหรับนักเรียนจบ ม.5

            นักเรียนไทยที่จบ ม.5 ก็สามารถเข้าเรียนปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิ่ลและวูลองกองได้ แต่ต้องเรียนหลักสูตร Foundation ของสถาบัน PSB Academy ก่อน เพื่อปรับพื้นฐานวิชาการให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

            ในบางกรณีนักเรียนไทยที่จบ ม.6 บางราย มหาวิทยาลัยก็อาจพิจารณาให้นักเรียนรายนั้น ลงไปเรียนหลักสูตร Foundation ก่อนขึ้นไปเรียนปริญญาตรีเช่นกัน หากเกรดเฉลี่ยตอนจบ ม.6 ของนักเรียนคนนั้นไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยจะรับเข้าเรียนปริญญาตรี

 

 

เรียนต่อปริญญาโท

            นักศึกษาไทยที่สนใจเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดสอนผ่านสถาบัน PSB Academy ตอนนี้สามารถสมัครเรียนต่อของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิ่ลได้เท่านั้นซึ่งมีสาขาให้เลือกเรียนดังนี้

·         สาขาบริหารธุรกิจ (MBA)

·         สาขาธุรกิจ

 

 

ระบบเรียน 3 เทอมต่อปี

            ปกติหลักสูตรที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิ่ลและวูลองกอง วิทยาเขตที่ประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาจะ จะเรียน 2 เทอมต่อปี (Semester) ดังนั้นนักศึกษาที่ลงเรียนระดับปริญญาตรี เช่น สาขาธุรกิจ จะใช้เวลา 3 ปีจบ  นักศึกษาที่ลงเรียนปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้เวลาเรียน 4 ปีจบ และนักศึกษาที่ลงเรียนปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จะใช้เวลา 1 ปี 6 เดือนจบ

            แต่หลักสูตรปริญญาตรีและโทของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนผ่านสถาบัน PSB Academy จะใช้ระบบการเรียน 3 เทอมต่อปี (Trimester) ทำให้นักศึกษาสามารถเรียนจบเร็วขึ้น เช่น ลงเรียนปริญญาตรี สาขาธุรกิจ จะใช้เวลา 2 ปีจบ ลงเรียนปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้เวลาเรียน 3 ปีจบ และนักศึกษาที่ลงเรียนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จะใช้เวลา 1 ปีจบ

            นับว่าการเรียน 3 เทอมต่อปีแบบนี้ จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาไทยได้เป็นอย่างมาก เพราะสามารถประหยัดค่าครองชีพ เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ได้ 1 ปีสำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนปริญญาตรี และครึ่งปีสำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนปริญญาโท

 

 

การสมัครเรียน

            สถาบัน PSB Academy ได้แต่งตั้งให้ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม เป็นตัวแทนของสถาบันฯในประเทศไทย ดังนั้นหากนักเรียนไทยคนใดสนใจเรียนต่อที่นี่ สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

โทร 02-862-4995-6, 085-932-9081

อีเมล์ : course@riansingapore.com, riansg@yahoo.com

 

ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ได้จัดทำขึ้นและเรียบเรียงข้อมูลโดย “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม”ดังนั้นขอความกรุณามิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยม SIM International Academy สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ – SIM University Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ – Kaplan Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
YMCA article
เรียน Summer Course GEOS สิงคโปร์ article
Dimensions International College article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ – JCU Singapore article