เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
dot
dot


เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

 

เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 
 

บทความนี้เหมาะสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่กำลังค้นหาข้อมูลโรงเรียนเพื่อเรียนต่อมัธยมศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ โดยต้องการโรงเรียนระดับมัธยมฯชั้นนำที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์ มีประวัติความเป็นเลิศทางวิชาการ มาตรฐานการเรียนการสอนระดับสูง และเป็นโรงเรียนที่มีหอพักประจำ หากกำหนดลักษณะของโรงเรียนแบบนี้ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ขอแนะนำ “Hwa Chong International School” (โรงเรียนนานาชาติฮวาชอง) หรือเรียกชื่อย่อว่า HCIS 

 

ประวัติความเป็นมาของ HCIS

 

Hwa Chong International School หรือ HCIS ก่อตั้งเมื่อปี 2005 เป็นโรงเรียนในเครือของ Hwa Chong Institution หรือ HCI (สถาบันฮวาชอง) ซึ่งสถาบัน Hwa Chong Institution นั้น ถือว่าเป็น 1 ในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ มีอายุเกือบจะ 100 ปี และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำและมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศซึ่งเป็นแหล่งรวมนักเรียนระดับหัวกะทิของสิงคโปร์

ดังนั้นนักเรียนไทยที่เลือกมาเรียนต่อระดับมัธยมฯที่ Hwa Chong International School ซึ่งเป็นแผนกโรงเรียนนานาชาติของ Hwa Chong Institution ก็จะได้เรียนหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในมาตรฐานของกลุ่มโรงเรียนฮวาชองเช่นกัน

 
 
 

HCIS เปิดสอนหลักสูตรมัธยมฯ 6 ปี

HCIS เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ Year 1 – Year 6 (เทียบเท่า ม.1 – ม.6 ของไทย) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงชั้นคือ ม.ต้น (Middle School) ตั้งแต่ชั้น Year 1 –Year 3 และ ม.ปลาย ตั้งแต่ชั้น Year 4 – Year 6 รวมระยะเวลา 6 ปี 

 

หลักสูตร ม.ต้น

ในช่วง Year 1-3 เป็นหลักสูตรการเรียนของฮวาชองโดยเฉพาะ เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมฯ นอกจากนักเรียนจะได้เรียนรู้วิชาการต่างๆ ในหมวดภาษา หมวดคณิตศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดมนุษยศาสตร์แล้ว นักเรียนยังจะได้พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และทักษะการวิจัยด้วย

 

หลักสูตร ม.ปลาย

ในช่วง Year 4 เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนไปเรียนหลักสูตร IB Diploma นอกจากนี้นักเรียนบางส่วน อาจจะเลือกเรียนหลักสูตร IGCSE ซึ่งเป็นหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษแทนก็ได้

ใน Year 5 -6 เป็นหลักสูตร IB Diploma ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับเตรียมอุดมศึกษา (Pre University) ที่โรงเรียนนานาชาติระดับชั้นนำของโลกใช้กัน โดยเรียน 2 ปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

 
 

ผลงานในการสอบ IB

นักเรียนที่เรียน IB ทั่วโลก ต่างทราบกันดีว่า การสอบให้จบจนได้ประกาศนียบัตร IB Diploma นั้น นักเรียนจะต้องได้คะแนนรวมตอนจบอย่างน้อย 24 คะแนนจากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ซึ่งนักเรียนของ HCIS ที่เรียนจบปีการศึกษา 2017 สอบผ่าน IB เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน 24 คะแนนในสัดส่วน 100% หรือสอบผ่านทุกคน โดยได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 37 คะแนนซึ่งถือว่าค่าเฉลี่ยสูง คนที่ได้คะแนนสูงสุดคือ 45 คะแนนเต็มซึ่งคะแนนเหล่านี้เป็นตัวสะท้อนมาตรฐานการศึกษาของนักเรียน HCIS ได้เป็นอย่างดี จากผลคะแนนสอบ IB ทำให้นักเรียนที่จบ HCIS หลายคนได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

 

หอพักนักเรียนประจำ

นักเรียนไทยรวมถึงนักเรียนต่างชาติทุกคน หากได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ HCIS แล้ว มีกฎข้อบังคับว่านักเรียนจะต้องพักกับหอพักประจำของฮวาชองซึ่งอยู่ภายในโรงเรียน นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะสามารถควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด อีกทั้งเป็นการฝึกระเบียบวินัยของนักเรียนด้วย เพราะระหว่างพักที่หอพักนักเรียนประจำ นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของหอพักฯอย่างเคร่งครัด 

 
 

ค่าเรียนต่อปี

ค่าเรียนในช่วง Year 1-3 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 615,000 บาทต่อปี

ค่าเรียนในช่วง Year 4-6 ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียม IB และ IB Diploma คิดเป็นเงินไทยประมาณ 722,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ :

ราคาค่าเรียนข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆที่โรงเรียนเรียกเก็บ เช่น ค่าสมัครเรียน ค่าวางมัดจำ ค่าตอบรับเข้าเรียน (ค่าแรกเข้า) และอื่นๆ

 

ค่าหอพักประจำต่อปี

คิดเป็นเงินไทยประมาณ 572,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ :

ราคาค่าหอพักนักเรียนได้รวมค่าห้องพัก ค่าอาหาร (เช้า-เย็น วันธรรมดา และเช้า-กลางวัน-เย็น วันหยุด) ค่าบริการซักผ้า ค่าใช้บริการอินเตอร์เนตภายในหอพักนักเรียน และค่าครูประจำหอพักดูแลแล้ว

ราคาค่าหอพักนักเรียนข้างต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆที่หอพักนักเรียนเรียกเก็บ เช่น ค่าลงทะเบียนหอพัก ค่าวางมัดจำ ค่าตอบรับเข้าหอพัก (ค่าแรกเข้า) และอื่นๆ

ค่าเรียนและค่าหอพักนักเรียนข้างต้น ได้คำนวณเป็นเงินไทยโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 25 บาทเพื่อให้เห็นภาพการประมาณการค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่แน่นอนขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ชำระเงิน

 
 

ติดต่อสอบถามระเบียบการสมัครเรียน

“เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ตามช่องทางการติดต่อดังนี้

Tel : 085 932 9081

Line : @riansingapore

Email : course@riansingapore.com

 
 Hwa Chong International School สิงคโปร์ 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยม SIM International Academy สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ – SIM University Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ – Kaplan Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
YMCA article
เรียน Summer Course GEOS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY article
Dimensions International College article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ – JCU Singapore article