เรียนต่อโพลีเทคนิคที่สิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


สายวิชาชีพ : โพลีเทคนิค article

Polytechnics

 

สายวิชาชีพ : โพลีเทคนิค (Polytechnics)          

            หลังจากนักเรียนสิงคโปร์เรียนจบระดับมัธยมศึกษาแล้ว  นักเรียนสิงคโปร์ก็ต้องเตรียมตัดสินใจว่าในการเรียนระดับต่อไปจะเลือกเรียนสายสามัญหรือสายวิชาชีพ  หากเลือกเรียนต่อสายสามัญ นักเรียนจะเลือกเรียนต่อจูเนียร์ คอลเลจ (Junior College) ซึ่งเป็นการเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษา โดยเรียนกัน 2 ปี ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย หากเลือกเรียนต่อสายวิชาชีพ ก็จะสมัครเรียนต่อที่โพลีเทคนิคซึ่งมีอยู่ 5 แห่งในสิงคโปร์

 

สถาบันโพลีเทคนิคในประเทศสิงคโปร์

            ปัจจุบันมีอยู่ 5 แห่งซึ่งทั้งหมดเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐประกอบไปด้วย

·         สิงคโปร์ โพลีเทคนิค (Singapore Polytechnic)

·         หงีอัน โพลีเทคนิค (Ngee Ann Polytechnic)

·         เทมาเสค โพลีเทคนิค (Temasek Polytechnic)

·         นันยาง โพลีเทคนิค (Nanyang Polytechnic)

·         รีพับลิค โพลีเทคนิค (Republic Polytechnic)

 

……………………………………………………………………………………………….

 

 

ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี

 

            โพลีเทคนิคในสิงคโปร์เปิดสอนระดับอนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาเรียน 3 ปี เปิดสอนในสาขาต่างๆมากมาย เช่น สถาปัตยกรรม การท่องเที่ยวการโรงแรม การบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร สื่อสารมวลชน วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ

 

 

หลักสูตรเน้นการปฏิบัติ

 

            การจัดการเรียนการสอนในโพลีเทคนิค นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้ด้านทฤษฎีแล้ว ยังจะได้ความรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงอีกด้วย ทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทั้งความรู้และประสบการณ์ ก่อนเข้าไปสู่การทำงานในระดับกลาง (Middle-Level Professionals) ในสายงานต่างๆต่อไปในอนาคต

 

 

หลังจากเรียนจบโพลีเทคนิค

 

            หลังจากนักเรียนสิงคโปร์สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากสถาบันโพลีเทคนิคแล้ว หลายคนเลือกที่จะไปทำงานหาเงินทันทีซึ่งนักเรียนโพลีเทคนิคต่างเป็นที่ต้องการในองค์กรและบริษัทต่างๆ เพราะมีทั้งความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พอทำงานไปสักระยะหนึ่งก็จะเรียนปริญญาตรีต่อเนื่องในภาคพิเศษ เช่น เรียนภาคค่ำและภาควันเสาร์-อาทิตย์ ควบคู่กับการทำงานประจำ เป็นต้น บางคนหลังจากเรียนจบและมีเกรดสูงมากก็ยังไม่ทำงาน แต่จะสมัครเทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรีต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยรัฐของสิงคโปร์ต่อทันที 

 

……………………………………………………………………………………………….

 

ภาพพจน์สายวิชาชีพในสิงคโปร์

 

            ภาพพจน์ของการเรียนสายวิชาชีพในสิงคโปร์ถือว่าเป็นด้านบวก เพราะนักเรียนสิงคโปร์ที่สามารถเข้าเรียนในโพลีเทคนิคของรัฐทั้ง 5 แห่งได้นั้น จะถูกมองว่าเป็นนักเรียนที่เก่ง เนื่องจากจะต้องมีประวัติการเรียนดี-ดีมากในระดับมัธยมฯ อีกทั้งยังต้องมีคะแนนสอบ GCE O Level อยู่ในระดับสูงอีกด้วย จึงจะสามารถเข้าเรียนโพลีเทคนิคได้ 

 

   ……………………………………………………………………………………………….

 

 

ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ได้จัดทำขึ้นและเรียบเรียงข้อมูลโดย “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม”  ดังนั้นขอความกรุณามิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

 
ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

ระดับประถมศึกษา article
ระดับมัธยมศึกษา article
ระดับเตรียมอุดมศึกษา article
ระดับอุดมศึกษา article