กฏหมายที่ควรรู้
ReadyPlanet.com
dot
dot


กฏหมายที่ควรรู้

 

กฎหมายสิงคโปร์ที่ต้องทราบ
 
ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สิงคโปร์  นักเรียนไทยควรศึกษากฎหมายของสิงคโปร์ที่นักเรียนต่างชาติต้องทราบเพื่อจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อตนเองในระหว่างเรียนที่นั่น
 

[1] วีซ่านักเรียน (Student Pass)

นักเรียนไทยที่จะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ จะต้องขอวีซ่านักเรียน (Student Pass) ซึ่งอนุมัติโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ (Immigration and Checkpoints Authority หรือเรียกย่อๆว่า ICA) โดยหลักสูตรที่เรียนต้องเป็นแบบเต็มเวลา (Full Time) เท่านั้น  สำหรับนักเรียนไทยที่สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 วัน เช่น ลงเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 1-4 สัปดาห์ ไม่ต้องขอวีซ่านักเรียน

[2] การทำงานพิเศษระหว่างเรียน

ประเทศสิงคโปร์ไม่อนุญาตให้นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติที่ถือวีซ่านักเรียน (Student Pass) ทำงานพิเศษ (Part Time)  ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ที่นักเรียนต่างชาติสามารถทำงานพิเศษได้คือ

     2.1  ทำงานช่วงปิดเทอม :  โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไปและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่กระทรวงแรงงานสิงคโปร์อนุญาตให้เป็นการเฉพาะ (ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาของรัฐ)

     2.2  ทำงานช่วงเปิดเทอม  :  โดยมีเงื่อนไขคือ ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่มีอายุ 14 ปีขึ้นไปและกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่กระทรวงแรงงานสิงคโปร์อนุญาตให้เป็นการเฉพาะ (ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาของรัฐ) โดยอนุญาตให้ทำงานสูงสุดได้ไม่เกิน 16 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น

[3] ยาเสพติด

การครอบครอง การเสพ การผลิต การนำเข้า การส่งออก การจำหน่ายยาเสพติด ล้วนแต่เป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศสิงคโปร์และมีบทลงโทษที่รุนแรงตั้งแต่การเฆี่ยน การจำคุก และประหารชีวิต จึงไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายที่สิงคโปร์มีความเข้มงวดมากซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะทำให้สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดน้อยมาก

 
[4] การสูบบุหรี่

ประเทศสิงคโปร์มีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น สวนสนุก ศูนย์อาหาร โรงหนัง โรงพยาบาล ห้องสมุด โรงแรม โรงเรียน ลิฟต์ สนามบิน  ฯลฯ หากจะสูบบุหรี่ ต้องไปสูบในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เป็นการเฉพาะ ที่นี้จะทราบได้อย่างไรว่า พื้นที่ไหนสูบบุหรี่ได้ พื้นที่ไหนสูบบุหรี่ไม่ได้ ก็ให้สังเกตที่ป้ายแถวๆนั้นเป็นหลัก การฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ มีโทษปรับเป็นเงินตั้งแต่ 200-1,000 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,000-25,000 บาทนอกจากนี้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามซื้อ สูบ หรือมีบุหรี่ไว้ในครอบครอง เพราะผิดกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่รัฐตรวจพบ จะถูกปรับเป็นเงิน 300 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 7,500 บาท)

[5] เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามซื้อ ดื่ม หรือมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น สุรา เบียร์ ไว้ในครอบครอง เพราะผิดกฎหมายที่สิงคโปร์ หากฝ่าฝืนและถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับได้ มีโทษปรับเป็นเงินสูงสุด 5,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 125,000 บาท)

 
[6] การทิ้งขยะ

ทิ้งขยะลงถังขยะทุกครั้ง มิฉะนั้นหากถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับได้ จะถูกปรับเป็นเงิน 1,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 25,000 บาท) หากทำผิดซ้ำสอง คราวนี้จะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 50,000 บาท) และอาจจะต้องทำงานบริการสังคมด้วย เช่น การทำความสะอาดในที่สาธารณะ นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ว่า ทำไมสิงคโปร์เป็นประทศที่สะอาด

 

 [7] หมากฝรั่ง    

นักเรียนไทยที่จะไปเรียนต่อสิงคโปร์ อย่าได้พกหมากฝรั่งติดตัวเข้าสิงคโปร์ไปด้วย เพราะกฎหมายที่นั้นห้ามนำเข้า ขาย และเคี้ยวหมากฝรั่ง หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษแบบเดียวกับข้อ 6 เรื่องการทิ้งขยะ สำหรับกฎหมายการแบน (ban) หมากฝรั่ง เพิ่งจะมีขึ้นเมื่อปี 1992 (พ.ศ.2535) โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลสิงคโปร์พบว่ามีเศษหมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วเป็นจำนวนมาก ติดอยู่ตามถนน รถเมล์ รถไฟฟ้า อาคาร และพื้นที่สาธารณะ นอกจากสร้างความน่ารังเกียจให้ผู้คนแล้ว ยังทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณในการเก็บหมากฝรั่งที่ใช้แล้วอยู่ตลอดเวลา และบางครั้งยังสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนอีกด้วย เช่น พบหมากฝรั่งติดอยู่ที่ขอบประตูรถไฟฟ้า ทำให้ระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติทำงานผิดปกติ เป็นต้น 

 

[8] การเดินข้ามถนน

 การข้ามถนนในสิงคโปร์ ต้องข้ามในที่ให้ข้ามเท่านั้น เช่น สะพานลอย ทางข้ามใต้ดิน ทางม้าลาย เป็นต้น การข้ามถนนในที่ห้ามข้าม ถือว่าผิดกฎหมาย อันนี้หมายรวมถึงการข้ามทางม้าลายในขณะที่สัญญาณไฟยังคงเครื่องหมายห้ามข้ามอยู่ ก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นกัน  มีโทษปรับเป็นเงิน 500 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 12,500 บาท) หากทำผิดซ้ำสอง อาจถูกจำคุก 3 เดือน หากยังทำผิดอีก จะถูกปรับเป็นเงิน 2,000 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 50,000 บาท)  และถูกจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน การที่สิงคโปร์กำหนดบทลงโทษเช่นนี้ ก็เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน