ค่าใช้จ่ายเรียนต่อสิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อสิงคโปร์

 

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทย

นักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ มีค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับค่าครองชีพระหว่างอยู่ที่สิงคโปร์คนละเท่าไรต่อเดือน? คำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญ เพราะนักเรียนและผู้ปกครองจะได้นำข้อมูลนี้ไปใช้ในการคำนวณว่า นักเรียนจะต้องเตรียมค่าครองชีพรายเดือนระหว่างเรียนที่สิงคโปร์ตั้งแต่ต้นจนจบคนละเท่าไร นอกเหนือจากค่าเรียน 

 

 
 

ทำไมจึงต้องทราบค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมด

เพราะค่าใช้จ่ายรายเดือนระหว่างเรียนที่สิงคโปร์ตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบ เป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ หากทราบตัวเลขนี้ได้อย่างคร่าวๆแล้ว นักเรียนและผู้ปกครองจะได้เตรียมงบประมาณได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่สิงคโปร์จนจบการศึกษา อีกทั้งยังทำให้ทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมดหากรวมค่าเรียนไปด้วย  

 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนระหว่างเรียนสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

“เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” แนะนำให้นักเรียนเตรียมค่าใช้จ่ายรายเดือนโดยแยกรายการค่าใช้จ่ายหลักดังนี้ ค่าหอพัก + ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวัน + ค่าเดินทาง + ค่าโทรศัพท์มือถือ + ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าขนม ค่าซื้อของใช้ส่วนตัว ฯลฯ 

 
 
 
 

สำรวจค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทยในสิงคโปร์ประจำปี 2566

“เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ได้สำรวจค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทยที่เรียนในสิงคโปร์ประจำปี 2566 โดยแยกค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักเรียนไทยออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อปริญญาตรีและโท และกลุ่มสองนักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อมัธยมฯ

 

 
 
 
 
 

ติดต่อและสอบถาม

นักเรียนและผู้ปกครองท่านใดที่ต้องการปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการวางแผนการเงินสำหรับการเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์ สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

 
   085 9329081
  @riansingapore  https://lin.ee/chW7RHf