Blog
dot
dot


เล่าเรื่องครู
วันที่ 01/11/2012  11:22:09 AM ,ผู้เข้าชม : 2999

เล่าเรื่องครูและการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมที่สิงคโปร์

เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ ในหน้าเวบไซต์ของสำนักข่าว BBC ได้ลงบทความเกี่ยวกับการศึกษาในสิงคโปร์ สิ่งที่น่าสนใจในบทความนี้ คือ แนวทางการสอนที่จะเตรียมคนสำหรับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าและบทบาทของครู

 

ครู : ส่วนหนึ่งในความสำเร็จของการศึกษาสิงคโปร์

อาจกล่าวได้ว่าปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จต่างๆของการศึกษาที่สิงคโปร์ ส่วนหนึ่งมาจากบุคคลากรครูที่มีคุณภาพ ซึ่งไม่ได้มาโดยบังเอิญ แต่เกิดจากการวางแผนและนโยบายที่ชัดเจน  สิงคโปร์ก็เหมือนหลายๆประเทศ กล่าวคือในอดีตอาชีพครูเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนอยากจะทำกัน ดังนั้นนับตั้งแต่ปี 1990 (พ.ศ.2533) รัฐบาลสิงคโปร์จึงพยายามยกระดับอาชีพครูให้ดีขึ้น โดยการสร้างภาพพจน์เกี่ยวกับอาชีพครู มีการฝึกอบรบและให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาประกอบอาชีพนี้

 Dr. Pak Tee Ng, แห่งสถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute of Education หรือ NTE) ซึ่งเปรียบเสมือนสถาบันผลิตครูแห่งชาติกล่าวไว้ว่า “ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก คือการมีครูที่ดี ครูที่เข้าใจนักเรียน มีการปรับวิธีการสอนให้เข้ากับนักเรียน และทำให้การสอนสนุกและน่าสนใจ ทำอย่างไรจะกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก”

ช่วงยุคปี 1970 (พ.ศ.2513) ระบบการศึกษาของสิงคโปร์มีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งช่วงดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่ประเทศกำลังพัฒนา พอเข้าสู่ช่วงปลายปี 1990 (พ.ศ.2533)  ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปและก้าวหน้าไปมาก ระบบการศึกษาจึงเปลี่ยนตามไปด้วยโดยก้าวเข้าสู่ Knowledge based ซึ่งจะมุ่งเน้นพัฒนาระบบความคิดและความคิดสร้างสรรค์

ในปัจจุบัน สิงคโปร์ต้องการเดินหน้าไปสู่การศึกษาอีกขั้นหนึ่ง ที่เรียกว่า การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) ซึ่งจะมุ่งเน้นวิธีการเรียนรู้  (Processing Information ) มากกว่าตัวเนื้อหา (Content) ซึ่งจะเตรียมนักเรียนในรุ่นปัจจุบันนี้เพื่ออนาคตในอีก 20 ปีข้างหน้า

ด้วยเหตุนี้รูปแบบการเรียนการสอนจึงเปลี่ยนไป แทนที่จะนั่งเรียนอย่างเคร่งเครียดกันในห้องเรียน นักเรียนสิงคโปร์จะมีโอกาสเรียนนอกชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่าง กิจกรรมล่าสุดของโรงเรียน Rosyth เหล่าบรรดาเด็กนักเรียนจำนวน 80 คนอายุประมาณ 9-10 ปี พร้อมด้วยอุปกรณ์ Ipad และ สมาร์ทโฟน มุ่งหน้าสู่สวนสาธารณะ เพื่อเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ที่มา http://www.bbc.co.uk/news/business-17891211

เรากำลังเก็บตัวอย่างของสัตว์ และแมลงต่างๆ เพื่อค้นหาว่าทำไมผึ้ง ปลาและนกบริเวณนี้ ถึงได้มีการตายโดยไม่มีสาเหตุ” ด.ญ ดาเรนกล่าว หรืออาจจะเป็นเพราะผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์”

นักเรียนต่างถ่ายรูปตัวอย่างแมลงและพืชด้วยสมาร์ทโฟน และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากไอแพด

ในกิจกรรมเดียวนี้ เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ถึงสามหัวข้อ” คุณครูวิทยาศาสตร์ Lin Lixun กล่าว

เด็กๆจะได้ลงมือทำและเรียนรู้จากประสบการณ์จริงๆ” คุณครู Joslyn กล่าวเสริม

 

การศึกษาสร้างประเทศสิงคโปร์
วันที่ 19/10/2012  14:22:07 PM ,ผู้เข้าชม : 2779

Education shapes the future of our nation

การศึกษาสร้างประเทศสิงคโปร์

“Education shapes the future of our nation... It is critical to our survival and success” หรือแปลว่า การศึกษาเป็นตัวกำหนดอนาคตของชาติ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญต่อความอยู่รอดและความสำเร็จของเรา” เป็นคำกล่าวของ Mr. Heng Swee Keat  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์ ที่ได้กล่าวไว้ถึงความสำคัญของการศึกษา

เกาะเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติใดๆเลยอย่างสิงคโปร์ ได้กำหนดให้ระบบการศึกษาเป็นเสาหลักแห่งการพัฒนาประเทศตั้งแต่เมื่อครั้งก่อตั้งประเทศในปี 1965 (พ.ศ.2508)  และด้วยระบบการศึกษาที่เข้มแข็งของสิงคโปร์ ได้พัฒนาประเทศจากประเทศโลกที่สามในช่วงการก่อตั้งประเทศ ก้าวข้ามมาเป็นประเทศพัฒนาแล้วเพียงชั่วคนรุ่นเดียว

สิงคโปร์เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับระบบการศึกษามาก ดังจะเห็นได้จากงบประมาณของประเทศเกี่ยวกับการศึกษาคิดเป็น 20% ของงบประมาณทั้งหมดของประเทศ

ระบบการศึกษาสิงคโปร์ใช้ระบบสองภาษา (Bilingua Education Policy) โดยการให้หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษหมด และขณะเดียวกันก็ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนภาษาแม่ (Mother Tongue) ได้อีกด้วย เช่น จีนกลาง มาเลย์ หรือ ทมิฬ ทำให้คนสิงคโปร์ที่ผ่านระบบการศึกษาดังกล่าว สามารถพูดภาษาได้อย่างน้อยสองภาษา

สำหรับในเวทีการศึกษาระดับโลก สิงคโปร์ถือว่าประสบความสำเร็จมาก เพราะมักถูกจัดเป็นอันดับต้นๆของโลกจากการประเมินผลการศึกษาขององค์กรการศึกษาระหว่างประเทศ

 
 

นอกจากนี้ ในแง่ของการเป็นศูนย์กลางการศึกษาระดับนานาชาติในภาคพื้นเอเชีย  สิงคโปร์ยังได้ดึงดูดมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศเพื่อให้เข้ามาตั้งวิทยาเขตในสิงคโปร์ หรือไม่ก็เข้ามาร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยชิคาโก  , สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซต์ หรือ MIT , สถาบัน INSEAD , มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค หรือ NYU และมหาวิทยาลัยเยล เป็นต้น

 

Welcome to our blog
วันที่ 17/08/2012  16:27:03 PM ,ผู้เข้าชม : 1257

Welcome to Our Blog

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blog ของเรียนสิงคโปร์ดอทคอม บล็อกนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะนำเสนอเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับข่าวสารการศึกษาของสิงคโปร์และ ข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษต่างๆที่น่าสนใจ

หากท่านผู้อ่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการอยากรู้เรื่องใดๆ เกี่ยวกับการเรียนที่สิงคโปร์ สามารถเสนอแนะนำหัวข้อมาได้ที่หน้า blog นี้ หรือที่ facebook ของเรียนสิงคโปร์

 

 

หน้า 3/3
[ก่อนหน้า]   1 2 3
[Go to top]