ผลสำรวจความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทย
dot
dot


ผลสำรวจความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทย
วันที่ 07/11/2012  12:26:49 PM ,ผู้เข้าชม : 15310

ผลสำรวจความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทย

EF Education First ได้เผยผลการวิจัยความสามารถทางภาษาอังกฤษในแต่ละประเทศทั่วโลก ประเทศไทยรั้งอันดับที 53 อยู่ในขั้น Very Low proficiency   

EF ได้ทำการสำรวจความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยสุ่มจำนวนประชากร 1.7 ล้านคนทั่วโลกใน 54 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2009-2011 โดยให้ทำแบบทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย ข้อสอบจำนวนสองชุดซึ่งเปิดให้ทำฟรีในอินเตอร์เน็ทและอีกหนึ่งชุด เป็นข้อสอบวัดระดับ (placement test)สำหรับนักเรียนที่มาสอบก่อนจะมาเริ่มเรียนที่ EF   ตัวข้อสอบจะมีการวัดทั้งไวยากรณ์ คำศัพท์ การอ่านและการฟัง

 

ผลการสอบจะนำมาตรวจสอบและคิดเป็นเปอร์เซ็นต์และนำมาเทียบกับระดับ (band score) ซึ่งจะแบ่งทั้งหมด 5 ระดับดังนี้คือ

(1) Very high proficiency (ระดับดีมาก)

(2) High proficiency (ระดับดี)

(3) Moderate proficiency (ระดับปานกลาง)

(4) Low proficiency (ระดับต่ำ)

(5) Very low proficiency (ระดับต่ำมาก)

ผลการวิจัยในภาพรวมได้ข้อสรุปดังนี้

[1]        เพศหญิงเป็นเพศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเพศชายในทุกประเทศทั่วโลก

[2]        ช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปีคือช่วงอายุที่คนใช้ภาษาอังกฤษดีที่สุด เนื่องจากคนในกลุ่มนี้ได้เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในที่ทำงาน

[3]        ประเทศในยุโรปคือ กลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด

[4]        ประเทศในเอเชียส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งๆที่ หลายๆประเทศมีชื่อเสียงโดดเด่นมากทางด้านวิชาการ

[5]        กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือและอเมริกากลาง คือกลุ่มที่มีประชากรใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

[6]        การย้ายไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่ได้เป็นดัชนี้ชี้วัดว่าคนคนนั้นจะมีภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับพื้นฐานการศึกษาและระดับภาษาก่อนที่จะย้ายไป และ การได้รับการฝึกฝนในชั้นเรียนหลังจากที่ย้ายไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษแล้ว

การจัดลำดับ(เฉพาะในเอเชีย)

ลำดับ

ประเทศ

ระดับที่ได้

12

สิงคโปร์

HIGH PROFICIENCY

13

มาเลเซีย

HIGH PROFICIENCY

14

อินเดีย

MODERATE PROFICIENCY

17

ปากีสถาน

MODERATE PROFICIENCY

21

เกาหลีใต้

MODERATE PROFICIENCY

22

ญี่ปุ่น

MODERATE PROFICIENCY

25

ฮ่องกง

MODERATE PROFICIENCY

27

อินโดนีเซีย

LOW PROFICIENCY

30

ไต้หวัน

LOW PROFICIENCY

31

เวียดนาม

LOW PROFICIENCY

36

จีน

LOW PROFICIENCY

53

ไทย

VERY LOW PROFICIENCY

 

 

 

 

ผลการศึกษา

[1]        ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากมีการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐต่างๆและมีโรงเรียนติวภาษาอังกฤษจำนวนพันๆ ในทั้งสองประเทศนี้ แต่ทว่าผลการจัดลำดับที่ออกมา ทั้งสองประเทศก็ยังอยู่ในระดับกลางๆ ทั้งนี้ ในงานวิจัยนี้ ได้วิเคราะห์ว่า อาจเป็นเพราะระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจำ การที่ผู้เรียนไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและ บาทบาทของครูกับนักเรียนที่ไม่เน้นเรื่องการสนทนา จึงทำให้การเรียนภาษาอังกฤษยังไม่ก้าวหน้านัก

[2]        ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับการจัดลำดับสูงสุดของเอเชีย สิงคโปร์และมาเลเซียเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่างกันในประเทศ ทั้งสองประเทศมีประชากรจากหลากหลายชาติพันธุ์ คือ มาเลย์ จีน และอินเดีย ซึ่งทั้งสามกลุ่มนี้ มีภาษาและวัฒนธรรมของตนเอง ดังนั้น บทบาทของภาษาอังกฤษของทั้งสองประเทศนี้จึงถือว่าเป็นสื่อในการสื่อสาร (medium of communication) ภาษาอังกฤษได้ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา

[3]        ประเทศจีน เป็นประเทศหนึ่งทีให้ความสำคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษของคนในประเทศมาก ดังจะเห็นได้จากปัจจุบัน มีการจ้างครูเจ้าของภาษาจำนวนกว่าแสนคนมาสอนภาษาอังกฤษในประเทศจีน แต่อย่างไรก็ตาม จากผลการวัดระดับก็ยังชี้ให้เห็นว่า การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศจีนยังต้องการพัฒนามากกว่าเดิม

 

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาและวิจัย ทาง EF ได้เสนอข้อแนะนำสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาให้ดังนี้

[1]        ควรมีการสอนภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษา

[2]        ควรมีการฝึกครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้มีระดับภาษาอังกฤษในระดับสูง (high proficiency) การใช้ครูที่มีระดับภาษาอ่อน หรือพูดภาษาอังกฤษยังไม่ดี เป็นการเสียทั้งเงินและเวลา

[3]        ควรมีการสอนเทคนิคในการสื่อสารด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนและครูควรให้ความสำคัญในเรื่องการสื่อสารมากกว่าความถูกต้องทางไวยากรณ์ หรือ การออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษา

[4]        ควรมีการพัฒนาการวัดผลที่เน้นการสื่อสารมากกว่าความถูกต้องทางไวยากรณ์ ด้วยวิธีนี้ จะช่วยให้ลดความกังวลของนักเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

 

 

กาทำธุรกิจ AECปริญญาตรี สาขา "International Management and South East Asia Studies"
Tips เตรียมภาษาอังกฤษก่อนเรียนตรีโทที่สิงคโปร์
การศึกษาไม่ใช่เรื่องการแข่งขัน
ความสำเร็จด้านการศึกษาของสิงคโปร์และการเตรียมประชากรสิงคโปร์สู่ยุคศตวรรษที่ 21 สิงคโปร์
มหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชีย
Singapore National Day 2017 วันชาติสิงคโปร์
แหล่งอาหารราคาถูกและอร่อยสำหรับนักเรียนไทยในสิงคโปร์ (ตอน 2)
แหล่งอาหารราคาถูกและอร่อย สำหรับนักเรียนไทยในสิงคโปร์ (ตอน 1)
เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ เหมาะกับใคร ?
January Wrap-Up
JCU Alumni Night 2016 Bangkok
ทำไมสิงคโปร์จึงก้าวเป็นอันดับ 1 ของโลกด้านการศึกษา
พาไปเที่ยวห้องสมุดสาธารณะที่สิงคโปร์
ชีวิตที่ขาดการอ่านคือชีวิตที่......
พูดภาษาอังกฤษสำเนียงไหนดี
ท่องจำกันมา ขาดความคิดสร้างสรรค์
เทศกาลตรุษจีนที่สิงคโปร์
ผลสอบ TMISS 2011
พูดภาษาอังกฤษให้ได้ใน 90 วัน
เล่าเรื่องครู
การศึกษาสร้างประเทศสิงคโปร์
Welcome to our blog


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (156034)

 ดีมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น art วันที่ตอบ 2013-09-06 09:01:04 IP : 203.172.167.11



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล