ภาษาอังกฤษในสิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน article

English Language in Singapore

 

โอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์

นักเรียนไทยที่เลือกศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ นอกจากจะคาดหวังเรื่องการได้เรียนในระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานสูงระดับโลกแล้ว ยังคาดหวังเรื่องการได้พัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองไปพร้อมๆกันอีกด้วย ทั้งนี้เป็นเพราะสองปัจจัยหลักๆดังนี้

 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในระบบการศึกษาสิงคโปร์

สถานศึกษาทุกแห่งในสิงคโปร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ ทั้งนี้เป็นเพราะรัฐบาลสิงคโปร์กำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในระบบการศึกษาของสิงคโปร์ ดังนั้นนักเรียนที่ผ่านระบบการศึกษาของสิงคโปร์ นอกจากจะได้เรียนรู้วิชาการต่างๆแล้ว ก็ยังได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองไปด้วย ดูได้จากตัวอย่างนักเรียนสิงคโปร์ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน กันเกือบทุกคน

 

 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการในสิงคโปร์

     ภาษาอังกฤษเป็น 1 ในภาษาราชการ (Official Language) ที่สำคัญที่สุดในสิงคโปร์ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และสื่อสารมวลชน ดังนั้นนักเรียนที่มาเรียนที่นี่ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องถูกบีบให้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างดำเนินชีวิตที่สิงคโปร์ สภาพแวดล้อมแบบนี้ จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษในทางอ้อมด้วย เพราะต้องใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลา ตามหลักที่ว่า “ ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องของทักษะเหมือนกับการหัดขี่จักรยาน หรือว่ายน้ำ ยิ่งใช้มากเท่าไร ก็ยิ่งชำนาญมากขึ้นเท่านั้น”

 

ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ได้จัดทำขึ้นและเรียบเรียงข้อมูลโดย “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม”  ดังนั้นขอความกรุณามิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือ

 
ทำไมถึงเลือกเรียนที่สิงคโปร์

ได้เรียนรู้ภาษาจีนกลาง article
ค่าครองชีพระดับกลางๆ article
อยู่ใกล้บ้าน article
ความปลอดภัยสูง article
มาตรฐานการศึกษาสิงคโปร์ article