เรียนต่อสิงคโปร์ , มาตรฐานการศึกษาสิงคโปร์, ระบบการศึกษาสิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


มาตรฐานการศึกษาสิงคโปร์ article

มาตรฐานการศึกษาสิงคโปร์

 

สิงคโปร์ เป็น 1 ในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เห็นได้จากผลการประเมินวิชาการระดับนานาชาติ สิงคโปร์ มักจะติดระดับ Top ของโลกมาโดยตลอด ประเทศเล็กๆแห่งนี้ซึ่งอยู่ใกล้ประเทศไทยด้วยระยะเวลาบินเพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น และมีความปลอดภัยสูง จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการไปเรียนต่อในประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาสูงระดับโลกที่ใกล้บ้านและปลอดภัย

 

สิงคโปร์ได้อันดับ 1 ของโลก ผลการสอบระดับนานาชาติ “PISA”   

 

The Programme for International Student Assessment (โครงการจัดสอบนักเรียนนานาชาติ) หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “PISA” เป็นการจัดอันดับทางการศึกษา จากการสอบ 3 วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ในกลุ่มนักเรียนอายุ 15 ปี จากประเทศต่างๆทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ จัดสอบโดย Organisation for Economic Cooperation and Development (องค์การความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ) หรือ OECD ซึ่งจะจัดสอบทุกๆ 3 ปี

ผลการสอบล่าสุดซึ่งจัดในปี 2015 และประกาศผลอย่างเป็นทางการในปลายปี 2016 ปรากฏว่า “สิงคโปร์” ได้คะแนนสอบเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลกในทั้ง 3 วิชาคือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน จากกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบทั้งหมดมากกว่า 70 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วย 

 

5 อันดับแรกของโลก ผลสอบวิทยาศาสตร์ของ PISA

 

 

อันดับ

 

ประเทศ

 

1

 

สิงคโปร์

 

2

 

ญี่ปุ่น

 

3

 

เอสโตเนีย

 

4

 

ไต้หวัน

 

5 อันดับแรกของโลก ผลสอบคณิตศาสตร์ของ PISA

 

อันดับ

 

ประเทศ

 

1

 

สิงคโปร์

 

2

 

ฮ่องกง

 

3

 

มาเก๊า

 

4

 

ไต้หวัน

 

5

 

ญี่ปุ่น

 

5 อันดับแรกของโลก ผลสอบการอ่าน (reading) ของ PISA

 

อันดับ

 

ประเทศ

 

1

 

สิงคโปร์

 

2

 

ฮ่องกง

 

3

 

แคนาดา

 

4

 

ฟินแลนด์

 

5

 

ไอร์แลนด์

 
 

สิงคโปร์ได้อันดับ 1 ของโลก ผลการสอบระดับนานาชาติ “TIMSS”    

 

นอกจาก PISA แล้ว โครงการจัดสอบนักเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียงอีกโครงการหนึ่งคือ The Trends in International Mathematics and Science Study หรือ “TIMSS” เป็นโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  โดยการจัดสอบ 2 วิชาคือวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในกลุ่มนักเรียนชั้น ป.4 และ ม.2 จากประเทศต่างๆทั่วโลกที่เข้าร่วมโครงการ จัดสอบโดย The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (สมาคมการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างประเทศ) หรือ IEA จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการสอบดังกล่าวทุกๆ 4 ปี

ผลการสอบล่าสุดในปี 2015 ซึ่งได้แจ้งผลอย่างเป็นทางการในปี 2016 ปรากฏว่า กลุ่มนักเรียนสิงคโปร์ในชั้น ป.4 และชั้น ม.2 ได้คะแนนสอบสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกในทั้งวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 64 ประเทศ 

 

5 อันดับแรกของโลก ผลสอบวิทยาศาสตร์ในชั้น ป.4 ของ TIMSS

 

อันดับ

 

ประเทศ

 

1

 

สิงคโปร์

 

2

 

เกาหลีใต้

 

3

 

ญี่ปุ่น

 

4

 

รัสเซีย

 

5

 

ฮ่องกง

 

5 อันดับแรกของโลก ผลสอบวิทยาศาสตร์ในชั้น ม.2 ของ TIMSS

 

อันดับ

 

ประเทศ

 

1

 

สิงคโปร์

 

2

 

ญี่ปุ่น

 

3

 

ไต้หวัน

 

4

 

เกาหลีใต้

 

5

 

สโลวีเนีย

 

5 อันดับแรกของโลก ผลสอบคณิตศาสตร์ในชั้น ป.4 ของ TIMSS

 

อันดับ

 

ประเทศ

 

1

 

สิงคโปร์

 

2

 

ฮ่องกง

 

3

 

เกาหลีใต้

 

4

 

ไต้หวัน

 

5

 

ญี่ปุ่น

 

5 อันดับแรกของโลก ผลสอบคณิตศาสตร์ในชั้น ม.2 ของ TIMSS

 

อันดับ

 

ประเทศ

 

1

 

สิงคโปร์

 

2

 

เกาหลีใต้

 

3

 

ไต้หวัน

 

4

 

ฮ่องกง

 

5

 

ญี่ปุ่น

 

ให้คำปรึกษา “เรียนต่อสิงคโปร์”

สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนท่านใดที่มีความสนใจเรียนต่อสิงคโปร์  ท่านสามารถติดต่อ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ เพื่อขอคำปรึกษาเป็นการเบื้องต้นได้ ตามช่องทางดังนี้

 

·         Tel        : 085 932 9081

·         Line ID : riansingapore

·         Email    : course@riansingapore.com

 

เรียบเรียงโดย

เฉลิมศักดิ์ อธิปัญญาสฤษดิ์ ฝ่ายแนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม”

 

 
ทำไมถึงเลือกเรียนที่สิงคโปร์

ได้เรียนรู้ภาษาจีนกลาง article
ค่าครองชีพระดับกลางๆ article
อยู่ใกล้บ้าน article
ความปลอดภัยสูง article
ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน article