เรียน ป.ตรี การออกแบบและศิลปะ NAFA สิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนต่อ ป.ตรี ด้านออกแบบและศิลปะที่ NAFA สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

 

เรียนต่อ ป.ตรี ด้านออกแบบและศิลปะที่ NAFA สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 

นักเรียนไทยคนใดสนใจเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ด้านการออกแบบแขนงต่างๆ ศิลปะ การแสดง การเต้น การละคร และดนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมตนเองสู่เส้นทางการทำงานในสาขาเหล่านี้ในระดับนานาชาติ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" แนะนำเรียน ป.ตรี ที่ Nanyang Academy of Fine Art หรือ "NAFA" ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบและศิลปะที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์

 

ทำไมถึงเลือกเรียน ป.ตรี ที่ NAFA สิงคโปร์

 
 

NAFA หรือชื่อเต็ม Nanyang Academy of Fine Arts เป็นสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบที่มีประวัติอันยาวนานของประเทศสิงคโปร์ เปิดสอนระดับอนุปริญญา-ปริญญาตรี 

NAFA ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1938 (พ.ศ.2481) ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบแห่งแรกๆของประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียว และในปัจจุบัน NAFA ได้กลายเป็น 1 ในกลุ่มสถาบันด้านศิลปะและออกแบบระดับชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

NAFA มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นจุดเด่นคือหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบ “หลักสูตรที่เน้นสร้างนวัตกรรม” (Innovative Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจของโลกอยู่ตลอดเวลา รวมถึงวิธีการสอนและการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบที่มีความหลากหลาย

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ NAFA เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และด้วยการมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษามากกว่า 2,400 คนจากกว่า 20 ประเทศ ทำให้สังคมใน NAFA มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทำให้นักศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมทางศิลปะจากหลากหลายประเทศหรือมีความเป็นนานาชาติ (Global Arts Environment)

 
 

มหาวิทยาลัยระดับ Top ด้านศิลปะและออกแบบของ UK เปิดสอน ป.ตรี ที่ NAFA สิงคโปร์

 
 

ตอนนี้นักเรียนไทยมีโอกาสดีที่จะได้เรียนต่อปริญญาตรีด้านการออกแบบและศิลปะกับมหาวิทยาลัยระดับ Top ของโลกด้านการออกแบบและศิลปะที่ NAFA สิงคโปร์ 

เพราะ University of the Arts London หรือ UAL จาก UK ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับ 2 ของโลก 3 ปีซ้อนตั้งแต่ปี 2019-2021 ในสาขาการออกแบบและศิลปะ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Rankings ได้มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีของตนเองที่ NAFA สิงคโปร์

 
 
 

เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี (ระบบปริญญาตรีของ UK ใช้ระบบ 3 ปี) โดยมหาวิทยาลัย UAL ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีของตนเองที่ NAFA สิงคโปร์ทั้งหมด 3 สาขาประกอบไปด้วย

>>หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Design Practice สำหรับคนที่ต้องการนำศาสตร์ด้านการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบแขนงต่างๆ 

>>หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Performance Making สำหรับคนที่ต้องการต่อยอดในศาสตร์การเต้นและการแสดง

>>หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Fine Art สำหรับคนที่ต้องการเรียนด้านวิจิตรศิลป์

 
 

เรียนที่ NAFA สิงคโปร์และ UAL ที่ UK

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปีนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการกันระหว่าง NAFA สิงคโปร์และ UAL จาก UK โดยตลอดระยะเวลาเรียนทั้ง 3 ปี นักเรียนจะเรียนกันที่ NAFA สิงคโปร์เป็นหลัก แต่จะมีช่วงสั้นๆประมาณ 5-7 สัปดาห์ที่นักเรียนจะมีโอกาสไปเรียนที่วิทยาเขตของ UAL ที่ UK 

 

เรียนที่ NAFA สิงคโปร์ ได้รับปริญญาบัตรจาก UAL โดยตรง

เมื่อนักเรียนเรียนจบและสอบผ่านหลักสูตร ป.ตรี ของ UAL จาก UK แล้ว นักเรียนจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยระดับ Top ของโลกด้านการออกแบบและศิลปะอย่าง UAL โดยตรง แม้จะเรียนที่ NAFA ประเทศสิงคโปร์ 

 
 

คุณสมบัติผู้สมัครเรียนสำหรับนักเรียนไทย

- อายุครบ 18 ปีในปีที่สมัครเรียน

- จบ ม.6 หรือเทียบเท่า 

- มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 (คะแนนแต่ละ band ไม่ต่ำกว่า 5.5)

- มี Portfolio แฟ้มผลงานของตนเองที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สมัคร

 

ค่าเรียนจนจบ ป.ตรี

ค่าเรียนตลอดระยะเวลา 3 ปีจนจบ ป.ตรี ของ UAL อยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านบาท 

 
 

จบ ม.4-5 ไทยสามารถสมัครเรียนที่ NAFA สิงคโปร์ได้

นักเรียนไทยที่จบ ม.4 และ ม.5 หากมีความต้องการเรียนต่อด้านการออกแบบในสาขาต่างๆ ศิลปะ การแสดง การเต้น และดนตรี ที่สิงคโปร์ นักเรียนสามารถสมัครเรียนหลักสูตรระดับ Diploma หรือระดับอนุปริญญาของ NAFA ได้

 
 

หลักสูตรระดับ Diploma หรืออนุปริญญาของ NAFA เป็นหลักสูตร 3 ปี ซึ่ง NAFA เปิดสอนสาขาต่างๆโดยสามารถแยกออกเป็น 8 หมวดสาขาด้วยกันประกอบด้วย 3D Design, Design & Media, Fashion Studies, Fine Art, Music, Arts Management, Dance, Theatre ซึ่งแต่ละหมวดยังแยกสาขาย่อยออกไปอีก 

 
 

หลักสูตร Diploma ด้าน 3D Design

Diploma in Design (Furniture & Spatial) 

Diploma in Design (Interior & Exhibition)

Diploma in Design (Landscape & Architecture)

Diploma in Design (Object & Jewelry)
 
 

หลักสูตร Diploma ด้าน Design & Media

Diploma in Advertising

Diploma in Graphic Communication

Diploma in Illustration Design with Animation

Diploma in Screen Media

 
 

หลักสูตร Diploma ด้าน Fashion Studies

Diploma in Fashion Design

Diploma in Fashion Merchandising and Marketing 

 

หลักสูตร Diploma ด้าน Fine Art

Diploma in Art Teaching

Diploma in Fine Art

 

หลักสูตร Diploma ด้าน Music 

Diploma in Music

Diploma in Music Teaching

 
 

หลักสูตร Diploma ด้าน Arts Management 

Diploma in Arts Management

 

หลักสูตร Diploma ด้าน Dance

Diploma in Dance

 

หลักสูตร Diploma ด้าน Theatre

Diploma in Theatre (English Drama)

Diploma in Theatre (Mandarin Drama)

 
 

เรียนจบ Diploma ของ NAFA เรียนต่อ ป.ตรี มหาวิทยาลัยจาก UK 

 

นักเรียนไทยที่จบ ม.4-5 หลังเรียนจบและสอบผ่านหลักสูตรระดับ Diploma หรืออนุปริญญาของ NAFA สิงคโปร์เป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว  นักเรียนสามารถเทียบโอนรายวิชาระดับ Diploma ของ NAFA เพื่อไปเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยของ UK ที่เป็นพันธมิตรกับ NAFA เช่น University of the Arts London, University of Essex และ the Royal College of Music โดยนักเรียนจะใช้เวลาเรียนปริญญาตรีต่อเนื่องอีกประมาณ 1-2 ปีก็จะจบปริญญาตรี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยใด

 

ได้ 2 วุฒิการศึกษา

 

หลังนักเรียนเรียนจบแล้ว นักเรียนจะได้รับใบจบวุฒิการศึกษาระดับ Diploma ของ NAFA สิงคโปร์ และปริญญาบัตรระดับ ป.ตรี จากมหาวิทยาลัยของ UK ที่นักเรียนเลือกเรียน

 
 

คุณสมบัติของนักเรียนไทยที่จะสมัครเรียน Diploma ของ NAFA สิงคโปร์

- อายุครบ 16 ปี ในปีการศึกษาที่สมัครเรียน

- รับนักเรียนที่จบ ม.4, ม.5 และ ม.

- มีผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS 4-5 ขึ้นอยู่กับสาขาที่สมัครเรียน

 

ค่าเรียนจนจบ Diploma ของ NAFA 

ค่าเรียนตลอดการเรียน 3 ปีจนจบ Diploma ที่ NAFA สิงคโปร์ เฉลี่ยอยู่ที่ 1.4 ล้านบาทโดยประมาณ 

 
 
ยื่นขอ Tuition Grant Scheme เพื่อลดค่าเรียน
 

นักเรียนไทยที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับ Diploma ของ NAFA มีสิทธิ์ยื่นขอ Tuition Grant Scheme หรือ TGS กับกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์หรือ MOE Singapore หากนักเรียนได้รับการอนุมัติ กระทรวงศึกษาฯสิงคโปร์จะช่วยนักเรียนออกค่าเรียนส่วนหนึ่ง และส่วนค่าเรียนที่เหลือ นักเรียนเป็นผู้จ่ายค่าเรียนเอง สำหรับโครงการ TGS จะช่วยลดค่าเรียนซึ่งเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายนักเรียนต่างชาติได้ระดับหนึ่ง 

 

 
 
 
 

สองนักเรียนไทยที่หลงใหลในศาสตร์การเต้น เริ่มจากคนแรกน้อง Bang-Bang ซึ่งมีทัศนคติที่ดีเยี่ยมต่อการเรียนรู้และได้นำสิ่งนี้ไปผลักดันตนเองเพื่อไปสู่ศักยภาพสูงสุด  และถัดมาคือน้อง Maya เป็นนักเรียนเต้นที่มีประสบการณ์สูง ผ่านการแข่งขันเต้นมาหลายสนามซึ่ง 1 ในความสำเร็จน้อง Maya คือการชนะเลิศอันดับ 1 การเต้น cover เพลง Kill This Love ซึ่งจัดโดยค่ายเพลงชื่อดังของเกาหลีใต้

 

นักเรียนทั้ง 2 คน ก็ได้ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งคือ การได้ทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์เพื่อไปเรียนต่อด้าน "Dance" (การเต้น) ที่ Nanyang Academy of Fine Art หรือ NAFA สถาบันการศึกษาด้านการออกแบบและศิลปะชื่อดังของประเทศสิงคโปร์  อ่านต่อ >>>

 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเรียนต่อ NAFA สิงคโปร์เพิ่มเติม รวมถึงการสมัครเรียน สามารถติดต่อ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ NAFA สิงคโปร์ โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางดังนี้

Tel            :        085 932 9081

Line          :         @riansingapore

Email        :        course@riansingapore.com

 

 
รายละเอียดหลักสูตร

SFMS สิงคโปร์เปิดสอน WACE หลักสูตรมัธยมฯปลายของออสเตรเลีย - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อปริญญาตรีที่ PSB Academy ประเทศสิงคโปร์ article
โรงเรียนภาษา Hawthorn สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาประหยัดที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
บทนำโรงเรียนCanadian International School Singapore article
Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ article
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ article
เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3-12 เดือน article