เรียนต่อมัธยม SIM International Academy สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
dot
dot


เรียนต่อมัธยม SIM International Academy สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

 

เรียนต่อมัธยม SIM International Academy สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 
 สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่กำลังมองหาโรงเรียนมัธยมฯในสิงคโปร์ที่มีมาตรฐานการศึกษาระดับสูง มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามสไตล์สิงคโปร์ และมีหอพักนักเรียนประจำ ตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามคือ   โรงเรียนมัธยมศึกษาSIM International Academy หรือเรียกสั้นๆว่า SIM IA

 
 

เปิดตัว SIM International Academy 

 
 “SIM International Academy” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในกำกับของ Singapore Institute of Management (สถาบันการจัดการแห่งสิงคโปร์) หรือ “SIM” ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุด เก่าแก่ที่สุดและเป็นอันดับ 1 ของสิงคโปร์

การที่ยักษ์ใหญ่เบอร์ 1 ในกลุ่มการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการของสิงคโปร์อย่าง Singapore Institute of Management เปิดโรงเรียนมัธยมฯแห่งนี้ขึ้นมา ทำให้หลายคนในแวดวงการศึกษาสิงคโปร์ มองว่าโรงเรียนมัธยมฯแห่งนี้ ถูกวางตำแหน่งให้เป็นโรงเรียนมัธยมฯมาตรฐานสูงอีกแห่งหนึ่งของสิงคโปร์อย่างแน่นอน

 

ดึงครูเกรด A และมากด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีเข้าร่วมทีม

 
 จุดเด่นอย่างหนึ่งของ SIM International Academy ก็คือการที่โรงเรียนได้ระดมดึงกลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเกรด A ที่มีประสบการณ์การสอนเฉลี่ย 15 ปี ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ มาสอนที่นี่ ทำให้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนี้ มีความเข้มแข็งมาก

 
 
 
 
เลือกใช้หลักสูตร Cambridge จากอังกฤษ 

 ด้านหลักสูตร โรงเรียนได้เลือกใช้หลักสูตรมัธยมฯของ Cambridge จากอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษชั้นนำทั่วโลกนิยมใช้กัน โดยระดับมัธยมฯใช้หลักสูตร Cambridge IGCSE ซึ่งจะเรียนกัน 4 ปี และระดับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยใช้หลักสูตร Cambridge A Level ซึ่งจะเรียนกัน 2 ปี รวมระยะเวลาที่เรียนกันในระดับมัธยมฯทั้งหมด 6 ปี ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยแม้ว่าโรงเรียนจะใช้หลักสูตร Cambridge เป็นหลัก แต่โรงเรียนก็ยังคงนำจุดแข็งและข้อดีของระบบการเรียนการสอนของสิงคโปร์มาปรับใช้กับหลักสูตรด้วย 
 

ประกาศนียบัตรของ Cambridge เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

 
 นักเรียนที่เรียนจบและสอบผ่านหลักสูตรดังกล่าว จะได้ใบแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการสอบ Cambridge จากอังกฤษโดยตรงซึ่งเอกสารการศึกษาทั้ง 2 เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาทุกระดับชั้นทั่วโลก

 
 
 
 
 แนวคิดการศึกษา STEM 

 
 SIM International Academy ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมฯที่มีความทันสมัยในเรื่องการจัดการเรียนการสอน เพราะนอกจากโรงเรียนได้เลือกใช้หลักสูตร Cambridge จากอังกฤษแล้ว ยังได้นำแนวคิดการศึกษา STEM มาปรับใช้ในการเรียนการสอนด้วย

สำหรับ STEM เป็นตัวย่อของ S = Science (วิทยาศาสตร์) , T = Technology (เทคโนโลยี) , E = Engineering (วิศวกรรมศาสตร์) , M = Mathematic (คณิตศาสตร์) มีหลักการคือ การสอนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะใน 4 วิชาหลักดังกล่าวในลักษณะที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ไม่ได้สอน 4 วิชานี้แบบแยกส่วนกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงทั้ง 4 วิชาเพื่อประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานได้

STEM เป็นแนวคิดการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งมีจุดกำเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันโรงเรียนชั้นนำหลายแห่งทั่วโลกต่างก็นำแนวคิดการศึกษา STEM มาปรับใช้ในโรงเรียน เพราะมองว่า การที่นักเรียนมีความรู้และทักษะในเรื่อง STEM ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีและการสร้างโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
 
 
 

หอพักนักเรียนประจำ

 

SIM International Academy สิงคโปร์มีระบบหอพักนักเรียนประจำสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วย โดยมีครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนคอยกำกับและดูแลนักเรียนซึ่งจะช่วยลดความกังวลของผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามหอพักนักเรียนประจำแห่งนี้ ไม่ได้มีบทบาทและหน้าที่เพียงแค่เป็นที่พักและมีคนดูแลเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ฝึกทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนด้วย เช่น ระเบียบวินัย การพึ่งพาตนเอง การเรียนรู้และอยู่ร่วมกันกับคนต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม

นอกจากนี้ระบบหอพักนักเรียนประจำยังมีโปรแกรม Language Support Programmes เพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักเรียน และโปรแกรม Academic Support Programmes เพื่อช่วยนักเรียนที่เรียนไม่ทันด้วย

 
 

ค่าเรียน

คิดเป็นเงินไทยประมาณ 725,000 บาทต่อปี

 

ค่าหอพักประจำ

ค่าหอพักประจำของโรงเรียน คิดเป็นเงินไทยประมาณ 375,000 แสนบาทต่อปีซึ่งค่าหอพักนักเรียนได้รวมได้ค่าห้องพักปรับอากาศแบบนอนรวม ค่าน้ำไฟ ค่าอาหาร 2 มื้อวันธรรมดา 3 มื้อวันหยุด ค่าบริการซักผ้า และค่ารถรับส่งจากหอพักนักเรียนไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

 

ปีการศึกษา 2018

สำหรับปีการศึกษา 2018 จะเปิดเรียนวันที่ 23 กรกฎาคม 2018 โดยจะปิดรับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม 2018

 

ติดต่อสอบถามระเบียบการสมัครเรียน

ได้ที่ “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

TEL                   : 085 932 9081

Line ID             :riansingapore

Email                : course@riansingapore.com
 
 
 วิดีโอแนะนำโรงเรียน SIM International Academy

 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ – SIM University Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ – Kaplan Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
YMCA article
เรียน Summer Course GEOS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY article
Dimensions International College article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ – JCU Singapore article