เรียนการออกแบบและศิลปะ NAFA, Singapore
dot
dot


เรียนการออกแบบและศิลปะ NAFA, Singapore article

 

ทำไมถึงเลือกเรียนที่ NAFA (Why NAFA)
 

Nanyang Academy of Fine Arts (นันยางอะคาเดมี่ออฟไฟน์อาร์ท) หรือเรียกสั้นๆว่า NAFA (นาฟา) เป็นสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบที่มีประวัติอันยาวนานของประเทศสิงคโปร์ โดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1938 (พ.ศ.2481) ถือว่าเป็นสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบแห่งแรกๆของประเทศสิงคโปร์เลยทีเดียว และปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

NAFA เป็นสถาบันด้านศิลปะและการออกแบบที่มีชื่อเสียงในสิงคโปร์ โดยชื่อเสียงนั้นเกิดจากการใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเป็นแบบ “นวัตกรรมด้านหลักสูตร” (Innovative Curriculum) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สังคม และเศรษฐกิจของโลกอยู่ตลอดเวลา รวมถึงวิธีการสอนและการสร้างสรรค์งานศิลปะและการออกแบบที่มีความหลากหลาย

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ NAFA เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และด้วยการมีเจ้าหน้าที่และนักศึกษามากกว่า 2,400 คนจากกว่า 20 ประเทศ ทำให้สังคมใน NAFA มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและทำให้นักศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมทางศิลปะจากหลากหลายประเทศหรือมีความเป็นนานาชาติ (Global Arts Environment)

 

ข้อมูลหลักสูตร (Programme Information)

NAFA มี 3 คณะประกอบด้วย School of Art and Design (คณะศิลปะและการออกแบบ) , School of Arts Management, Dance and Theatre (คณะการจัดการด้านศิลปะ การเต้น และการละคร) และ School of Music (คณะการดนตรี) ซึ่งแต่ละคณะเปิดสอนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) และระดับ Bachelor (ปริญญาตรี) ในสาขาต่างๆดังนี้

 
 

School of Art and Design (คณะศิลปะและการออกแบบ)

1. สาขา 3D Design (การออกแบบงาน 3 มิติ)

Diploma in Design (Furniture & Spatial)

Diploma in Design (Landscape & Architecture)

Diploma in Design (Interior & Exhibition)

Diploma in Design (Object & Jewellery)

Bachelor of Arts (Hons) 3D Design : New Practice

Bachelor of Arts (Hons) Spatial Design

 

2. สาขา Design and Media (การออกแบบและสื่อ)

Diploma in Graphic Communication

Diploma in Illustration Design with Animation

Diploma in Advertising

Diploma in Screen Media

Bachelor of Arts (Hons) Graphic Communication

3. สาขา Fashion Studies (แฟชั่นศึกษา)

Diploma in Fashion Design

Diploma in Fashion Merchandising and Marketing

Bachelor of Arts (Hons) Fashion

Bachelor of Arts (Hons) Fashion and Marketing

4. สาขา Fine Art (วิจิตรศิลป์)

Diploma in Fine Art

Diploma in Art Teaching

Bachelor of Arts (Hons) Fine Art

 
 

School of Arts Management, Dance and Theatre (คณะการจัดการด้านศิลปะ การเต้น และการละคร)

 

1. Arts Management

Diploma in Arts Management

Bachelor of Arts (Hons) Creative Industry Management

 

2. Dance

Diploma in Dance

 

 3. Theatre

Diploma in Theatre (English Drama)

Diploma in Theatre (Mandarin Drama)

Bachelor of Arts (Hons) in Theatre Arts

 

 

School of Music (คณะการดนตรี)

Diploma in Music Teaching

Diploma in Music

Music Preparatory Course

Bachelor of Music with Honours

 
 
 

เส้นทางการเรียน (Academic Pathway)

นักเรียนไทยจะใช้เวลา 3 ปี ในการเรียนระดับ Diploma (อนุปริญญา) ของ NAFA จากนั้นนักเรียนจะขึ้นไปเรียนต่อระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยชื่อดังจากอังกฤษที่ทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับ NAFA อีก 1 ปี รวมระยะเวลาเรียนตั้งแต่ระดับ Diploma จนจบระดับปริญญาตรี ใช้เวลา 4 ปี

 

มหาวิทยาลัยจากอังกฤษที่ร่วมมือกับ NAFA (Partner Universities)

NAFA ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำจากอังกฤษหลายแห่ง เช่น Loughborough University (มหาวิทยาลัยลัฟบระ) , University of East London (มหาวิทยาลัยอีสต์ลอนดอน) , University of Central Lancashire (มหาวิทยาลัยเซนทรัลแลงคาเชอร์) , University of Essex (มหาวิทยาลัยเอสเซกซ์) เพื่อรับนักศึกษาที่จบระดับ Diploma ของ NAFA เข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษา NAFA ไม่ต้องไปเริ่มเรียนปริญญาตรีตั้งแต่ปี 1 แต่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิตให้ไปเริ่มเรียนรายวิชาปี 3 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายเลย (เรียกว่า Top Up)

ในระหว่างเรียนปริญญาตรี นักศึกษาจะเรียนหลักสูตรปริญญาตรีของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ NAFA ประเทศสิงคโปร์เป็นหลัก ยกเว้นหลักสูตรปริญญาตรีของ Loughborough University จะต้องบินไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา 7 สัปดาห์ เมื่อเรียนจบการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจากอังกฤษโดยตรง

 
 
 

การสมัครเรียนต่อที่ NAFA

ขอเรียนเชิญนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังจะจบชั้น ม.4 , ม.5 , ม.6 ในหลักสูตรไทยและนักเรียนที่กำลังจบหลักสูตร IGCSE เข้าฟังสัมมนาเรื่อง “ระเบียบการสมัครเรียนต่อที่ NAFA” ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 13.00-16.00 น. ที่โรงแรมแกรนด์เชอราตัน สุขุมวิท ซึ่งงานสัมมนานี้จัดโดย NAFA และ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ท่านสามารถขอจองที่นั่งเข้าฟังงานสัมมนาดังกล่าวได้ที่

โทร  :  085 932 9081

Email :  course@riansingapore.com

Line ID : riansingapore

 
รายละเอียดหลักสูตร

โรงเรียนภาษา Hawthorn สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาประหยัดที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
บทนำโรงเรียนCanadian International School Singapore article
Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ article
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ article
เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3-12 เดือน article