เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article

การไปเรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์ ไม่ได้มีแค่กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์เพียงทางเลือกเดียวเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ (Private Education Institution in Singapore) เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่นักเรียนไทยไม่ควรมองข้าม

 

 

โอกาสได้ที่นั่งเรียนมีสูงกว่า

 

สำหรับทางเลือกนี้ นักเรียนไทยมีโอกาสได้ที่นั่งเรียนสูงกว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐซึ่งมีการแข่งขันสูง เข้ายาก ในขณะที่มาตรฐานการศึกษาของทางเลือกนี้ ก็ถือว่าไม่ธรรมดา โดยเฉพาะหากเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนระดับ Top ของสิงคโปร์ มาตรฐานการเรียนการสอนถือว่าสูงเลยทีเดียว

 

 

เรียนจบ ได้ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 

กลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศหลายแห่งทั่วโลก เช่น อังกฤษ , อเมริกา , ออสเตรเลีย เพื่อนำหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเหล่านี้ มาเปิดสอนผ่านสถาบันการศึกษาเอกชนที่สิงคโปร์  ซึ่งหากเรียนจบและสอบผ่าน นักศึกษาจะได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากต่างประเทศโดยตรง แม้จะเรียนที่สิงคโปร์ก็ตาม

 

 

แนวทางการเลือกสถาบันการศึกษาเอกชน

 

กลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ มีจำนวนมากกว่า 100 แห่ง แต่หากนักเรียนไทยจะไปเรียนต่อปริญญาตรีกับกลุ่มนี้ที่สิงคโปร์ ก็แนะนำให้เลือกเรียนกับกลุ่มระดับ Top ไปเลย เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนไทยจะได้เรียนกับสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความน่าเชื่อถือสูง  ดังนั้น เรียนสิงคโปร์ดอทคอม จึงได้รวบรวมข้อมูลกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนระดับ Top ของสิงคโปร์ จากแหล่งข้อมูลต่างๆของสิงคโปร์ดังนี้

 

ผลโหวต “สถาบันการศึกษาเอกชนที่ดีที่สุด” ในความเห็นคนสิงคโปร์

 

แหล่งข้อมูลแรกคือ AsiaOne ซึ่งเป็นเว็บไซด์ข่าวออนไลน์ชื่อดังของสิงคโปร์ ได้จัดโครงการ AsiaOne People’s Choice Awards เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์ได้เข้าไปโหวต brand สินค้าและบริการที่ดีที่สุดในสายตาผู้บริโภค โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ 

 

สำหรับในหมวด “สถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ที่ดีที่สุด” หรือ Best Private Institute ที่ถูกโหวตมากที่สุดเป็น 3 อันดับแรกหรือ Top 3 พบว่า สถาบัน Singapore Institute of Management (SIM) กับสถาบัน Kaplan Singapore เป็น 2 สถาบันการศึกษาเอกชนที่ผู้บริโภคชาวสิงคโปร์โหวตให้มากที่สุดติด Top 3 ทุกปี ตั้งแต่ปี 2010-2016 ไม่มีขาด ในขณะที่บางสถาบันฯบางปีติด Top 3 บ้าง บางปีก็ไม่ติด กรณีจึงไม่ขอกล่าวถึง

 

 

 

ผลสำรวจ “สถาบันการศึกษาเอกชนที่คนสิงคโปร์อยากเรียนมากที่สุด ”

 

ขณะที่แหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งคือ JobsCentral ซึ่งเป็นเว็บไซด์หางานชื่อดังของสิงคโปร์ได้ทำโครงการสำรวจกลุ่มตัวอย่างชาวสิงคโปร์อายุ 16-61 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอกในทุกสาขาอาชีพ เพื่อสอบถามว่า “สถาบันการศึกษาเอกชนใดที่กลุ่มตัวอย่างอยากเรียนมากสุด” หรือ The Most Preferred Private Education Institution

 

ผลปรากฏว่า สถาบัน Singapore Institute of Management (SIM) , สถาบัน Kaplan สิงคโปร์ และสถาบัน PSB Academy เป็น 3 สถาบันการศึกษาเอกชนที่กลุ่มตัวอย่างชาวสิงคโปร์อยากเรียนมากที่สุดเป็น 3 อันดับแรกหรือ Top 3 ติดต่อกัน 4 ปีรวดตั้งแต่ปี 2010 , 2011 , 2012 , 2013 ตามตารางข้างล่าง

 

 

ปี

 

อันดับ 1

 

อันดับ 2

 

อันดับ 3

 

2010

 

SIM

 

Kaplan

 

PSB

 

2011

 

SIM

 

Kaplan

 

PSB

 

2012

 

Kaplan

 

SIM

 

PSB

 

2013

 

Kaplan

 

SIM

 

PSB

 

 
 

Edu Trust : นำทางสู่การเลือกสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้คุณภาพ

 

ในขณะที่ Edu Trust เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีสำหรับใช้ในการเลือกสถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์ เพราะไม่ได้เป็นข้อมูลที่มาจากความเห็นเหมือนกับ 2 ข้อมูลแรก แต่เป็นข้อมูลที่มาจากการประเมินมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชนโดยตรง ซึ่งประเมินโดย Council for Private Education หรือ CPE (สภาการศึกษาเอกชน) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐที่ดูแลสถาบันการศึกษาเอกชนทั่วประเทศ

 

CPE จะประเมินในหลายด้านด้วยกัน เช่น การจัดการคุณภาพทางการศึกษา  มาตรฐานการประเมินผลนักเรียน  การคัดเลือกอาจารย์ที่เข้ามาสอน  สวัสดิการของนักศึกษา  สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษา และ สถานะทางการเงินของสถานศึกษา เป็นต้น

 

หากสถาบันการศึกษาเอกชนรายใดผ่านการประเมิน ก็จะได้รับตรา Edu Trust เพื่อเป็นตราสัญลักษณ์ที่แสดงว่า สถาบันการศึกษาเอกชนแห่งนี้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ CPE นอกจากนี้เฉพาะสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้ Edu Trust เท่านั้น รัฐบาลสิงคโปร์จึงจะอนุญาตให้รับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนได้ หากสถาบันการศึกษาเอกชนรายใด ไม่มี Edu Trust ก็ไม่สามารถรับนักศึกษาต่างชาติมาเรียนได้ซึ่งเป็น 1 ในมาตรการที่สิงคโปร์ใช้ควบคุมมาตรฐานและคุณภาพสถาบันการศึกษาเอกชนทั่วประเทศ

 

 

Edu Trust แบ่งเป็น 3 เกรด

 

ตราสัญลักษณ์ Edu Trust ยังแบ่งได้เป็น 3 เกรด โดยแบ่งตามคะแนนการประเมินที่แต่ละสถาบันการศึกษาเอกชนได้รับซึ่งแบ่งได้ดังนี้

 

Edu Trust Provisional :  เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้คะแนนการประเมินผ่านตามเกณฑ์ แต่เป็นการผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำ หากเป็นนักเรียนก็เป็นการสอบผ่านแบบเฉียดฉิว

 

Edu Trust : เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้คะแนนการประเมินผ่าน แต่คะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีหรือประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ (achieved satisfactory)

 

Edu Trust Star : เป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้คะแนนการประเมินผ่านเช่นกัน แต่คะแนนการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (excellence) ซึ่งเป็นคะแนนประเมินสูงสุดในโครงการประเมิน Edu Trust

 

“สถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์ที่ได้คะแนนประเมินสูงสุด”

 

ดังนั้น หากนักเรียนไทยต้องการเรียนต่อปริญญาตรีกับสถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์ที่ได้คะแนนประเมิน Edu Trust สูงสุด ก็ต้องเลือกเรียนกับสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้ “Edu Trust Star

 

นับตั้งแต่ปี 2009 ที่ CPE เริ่มใช้โครงการประเมิน Edu Trust เป็นปีแรก ยังไม่เคยมีสถาบันการศึกษาเอกชนรายใดในสิงคโปร์ที่ได้ Edu Trust Star เลย ทั้งๆที่มีสถาบันการศึกษาเอกชนมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ  ทั้งนี้เป็นเพราะการได้ Edu Trust Star ถือว่าได้ยากมาก เพราะสถาบันการศึกษาเอกชนนั้นๆ จะต้องได้คะแนนประเมินทุกด้านในระดับที่สูงมาก

 

แต่ท้ายสุด ก็มีสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ที่ฝ่าด่านอรหันต์ คว้า Edu Trust Star ได้เป็นผลสำเร็จเป็นรายแรกของสิงคโปร์ โดยทำได้ในปี 2015 ซึ่งหมายความว่าต้องใช้เวลาถึง 6 ปีเต็ม สถาบันการศึกษาเอกชนที่ว่านี้คือ  JCU Singapore    

 

 

สถาบันการศึกษาเอกชนระดับ Top ของสิงคโปร์

 

ถึงตอนนี้พอจะทราบรายชื่อสถาบันการศึกษาเอกชนระดับชั้นนำของสิงคโปร์ซึ่งปรากฏชื่อในแหล่งข้อมูลต่างๆข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นผลสำรวจความคิดเห็นของ AsiaOne, JobsCentral และผลการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเอกชนของโครงการ Edu Trust ซึ่งมีดังนี้

 

·         Singapore Institute of Management 

·         PSB Academy

·         Kaplan Singapore

·         JCU Singapore

 

การที่สถาบันการศึกษาเอกชนเหล่านี้ ก้าวมาอยู่แถวหน้าของสิงคโปร์ ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน ทุกอย่างย่อมมีที่มาที่ไป ดังนั้น เรียนสิงคโปร์ดอทคอม จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักประวัติโดยย่อเพื่อที่จะได้ทราบที่มาที่ไปของแต่ละสถาบันฯ

 
 

Singapore Institute of Management

 

ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปีก่อน สิงคโปร์กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างประเทศ หน่วยงานรัฐของสิงคโปร์ที่มีบทบาทสูงมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเวลานั้นคือ Economic Development Board หรือ EDB ซึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของสิงคโปร์ เปรียบไปแล้วก็คล้ายสภาพัฒน์บ้านเรา

 

ในครั้งนั้น EDB ต้องการสร้างบุคลากรที่มีความเป็นผู้นำและมีความรู้ด้านการจัดการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นแนวคิดการก่อตั้งสถาบันการศึกษาด้านการจัดการจึงเกิดขึ้นมา และนี่คือจุดกำเนิดของ Singapore Institute of Management (สถาบันการจัดการแห่งสิงคโปร์) หรือ SIM ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ.2507 หรือเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว   

 

ทุกวันนี้ SIM กลายเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ และเป็น 1 ในสถาบันการศึกษาเอกชนระดับชั้นนำของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศระดับชั้นนำทั้งจากอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย เพื่อนำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเหล่านี้มาเปิดสอนผ่าน SIM สิงคโปร์ รายละเอียดกรุณาคลิกที่นี่

 
 

PSB Academy

 

Economic Development Board หรือ EDB ซึ่งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของสิงคโปร์ ไม่ได้เป็นจุดกำเนิดของ Singapore Institute of Management แต่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดกำเนิดของสถาบันการศึกษาเอกชนอีกแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ด้วยซึ่งก็คือ PSB Academy

 

ย้อนกลับไป 50 ปีที่แล้ว PSB Academy มีฐานะเป็นหน่วยฝึกอบรมเล็กๆของ EDB มีหน้าที่ฝึกอบรมคนสิงคโปร์วัยทำงานให้มีความรู้และทักษะด้านธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรหรือ Productivity ในการแข่งขันทางธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในเวลานั้น

 

ในเวลาต่อมา หน่วยงานนี้ก็ย้ายไปสังกัดหน่วยงานรัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร

หรือ Productivity เช่น National Productivity Board (NPB) หรือคณะกรรมการเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , The Singapore Productivity and  Standards Board (PSB) หรือคณะกรรมการมาตรฐานและเพิ่มผลผลิตแห่งสิงคโปร์ตามลำดับ

 

ต่อมาในปี พ.ศ.2544 ก็ได้แยกตัวจากการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐมาเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนเต็มตัวโดยใช้ชื่อว่า PSB Academy ซึ่งเป็นชื่อย่อของหน่วยงานรัฐแห่งสุดท้ายที่สังกัดอยู่คือ The Singapore Productivity and Standards Board (PSB)

 

นับตั้งแต่ PSB Academy ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2507 จะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งนี้อยู่ในสายงานการฝึกอบรมด้าน Productivity หรือการเพิ่มขีดความสามารถในด้านธุรกิจของบุคลากรมาโดยตลอดกว่า 50 ปี ดังนั้นด้วยประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ประกอบกับเคยเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทด้านพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ทำให้ทุกวันนี้ PSB Academy จึงกลายเป็น 1 ในกลุ่มสถาบันการศึกษาระดับชั้นนำของสิงคโปร์ ซึ่งเหมาะกับนักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจของตนเอง รายละเอียดกรุณาคลิกที่นี่

 
 

Kaplan Singapore

 

Kaplan เป็นกลุ่มการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2481 หรือกว่า 75 ปีที่แล้วโดยปัจจุบัน Kaplan ได้ขยายสาขาออกไปมากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก และมีนักศึกษามากกว่า 1 ล้านคน เปิดให้บริการทางด้านการศึกษาหลากหลายแผนก เช่น แผนกมหาวิทยาลัย แผนกวิทยาลัยนานาชาติ แผนกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ แผนกโรงเรียนเตรียมความพร้อม (กวดวิชา) และแผนกสำนักพิมพ์ที่ผลิตตำราเป็นของตนเอง

 

ดังนั้นเมื่อ Kaplan ซึ่งเป็นกลุ่มการศึกษาเอกชนระดับโลก ได้มาเปิดสาขาที่สิงคโปร์ จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากนักศึกษาสิงคโปร์และต่างชาติซึ่งเห็นได้จากการสำรวจความเห็นคนสิงคโปร์ที่โหวตให้ Kaplan อยู่อันดับต้นๆของกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์อยู่บ่อยครั้ง ทำให้ Kaplan เป็นอีก 1 ในกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนระดับชั้นนำของสิงคโปร์

 

Kaplan Singapore มีเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีด้วย เป็นหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์ โดยเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวที่ Kaplan สิงคโปร์ ซึ่งหากนักศึกษาเรียนจบและสอบผ่าน ก็จะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศโดยตรง แม้จะเรียนที่สิงคโปร์ก็ตาม รายละเอียดกรุณาคลิกที่นี่        

 
 
 

JCU Singapore

 

แม้จะอยู่ในกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์ แต่สถานภาพที่แท้จริงกลับไม่ใช่ เพราะ JCU Singapore คือ มหาวิทยาลัยรัฐของประเทศออสเตรเลีย ชื่อเต็มคือ James Cook University (มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก) ซึ่งได้มาก่อตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่ประเทศสิงคโปร์ด้วย เมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่แล้ว เรียกวิทยาเขตนี้ย่อๆว่า JCU Singapore แต่เหตุที่ถูกจัดไปอยู่กลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ ทั้งๆที่ตนเองเป็นมหาวิทยาลัยรัฐของออสเตรเลีย นั้น เป็นเพราะเหตุผลด้านกฎหมาย

 

JCU Singapore ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในสิงคโปร์เป็นอย่างมาก เพราะตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่เปิดวิทยาเขตที่สิงคโปร์ จำนวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่นี่เพิ่มขึ้นทุกๆปี จากในปีแรกๆมีนักศึกษาประมาณ 30 กว่าคนในวิทยาเขตพื้นที่เล็กๆ จนปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 3,500 คนในพื้นที่วิทยาเขตที่ใหญ่โตกว่าเดิมมาก

 

นอกจากนี้ JCU Singapore กลับกลายเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งแรกของสิงคโปร์ที่ได้ตราสัญลักษณ์ Edu Trust Star ซึ่งแสดงว่าได้คะแนนประเมินมาตรฐานในทุกๆด้านในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งแม้แต่สถาบันการศึกษาเอกชนระดับใหญ่ๆของสิงคโปร์เจ้าถิ่นยังไม่สามารถทำได้ จึงนับว่าเป็นทางเลือกระดับคุณภาพสูงสำหรับนักเรียนไทยที่จะมาเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ รายละเอียดกรุณาคลิกที่นี่

 
 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน

 

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนต่อกับสถาบันการศึกษาเอกชนระดับ Top ทั้ง 4 แห่งในสิงคโปร์ได้ที่ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาเอกชนทั้ง 4 แห่ง

 

Tel  :  085 932 9081

 

Email  :  course@riansingapore.com

 

Line :  @riansingapore

 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.โท MDIS สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยมMDIS Collegeสิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนต่อ ป.ตรี SIM Global Education สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์ Kaplan Singapore - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY article
Dimensions International College article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ – JCU Singapore article