เรียนต่อมัธยมสิงคโปร์ โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ เตรียมสอบ AEIS
ReadyPlanet.com
dot
dot


หลักสุตรเตรียมสอบเข้า รร.รัฐบาล ระยะสั้น 4 สัปดาห์ article
 

เรียนเตรียมสอบเข้า ร.ร.รัฐบาลสิงคโปร์ระยะสั้น (AEIS)

โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร

·         นักเรียนไทยที่กำลังวางแผนเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ในระดับชั้น ป.5 ถึง ม. 3 หรือสอบ AEIS และมีความต้องการเรียนหลักสูตรประเภทเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าดังกล่าว ตามโรงเรียนภาษาและกวดวิชาในสิงคโปร์ โดยสามารถลงเรียนหลักสูตรนี้ได้ ช่วงปิดเทอมใหญ่บ้านเรา มี.ค.-เม.ย.

·         นักเรียนไทยที่ต้องการทราบเนื้อหาและแนวทางการออกสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับ ป.5 - ม.3 เพื่อนำมาเตรียมความพร้อมด้วยตนเอง หลังจากเรียนหลักสูตรนี้จบ 

·         นักเรียนไทยที่ไม่ต้องการเดินทางไปเป็นหมู่คณะหรือ Study Tour แต่ต้องการเดินทางแบบอิสระ ไปด้วยตนเอง ทั้งนี้เพราะต้องการทดลองการไปใช้ชีวิตนักเรียนไทยที่สิงคโปร์จริงๆ เพื่อเช็คดูว่า ตนเองสามารถปรับตัวและสามารถอยู่สิงคโปร์ในแบบชีวิตนักเรียนได้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลตรงนี้สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจในอนาคตว่า จะไปเรียนต่อระยะยาวที่สิงคโปร์หรือไม่ 

·         นักเรียนที่กำลังมองหาโรงเรียนภาษาและกวดวิชาในสิงคโปร์ ที่มีประสบการณ์สูง มีความเชี่ยวชาญ ในหลักสูตรเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ และการเดินทางระหว่างที่พักไปที่เรียน มีความสะดวกและปลอดภัย

·         สามารถกำหนดวันเริ่มเรียนด้วยตนเองและเดินทางไปด้วยตนเองหรือมีผู้ปกครองตามไปส่ง

หมายเหตุ :  การไปแบบนี้ จะเป็นการไปแบบอิสระ นักเรียนจะเดินทางด้วยตนเอง หรือมีผู้ปกครองตามไปส่งด้วย ซึ่งจะแตกต่างกับการจัดซัมเมอร์คอร์สแบบที่เรียกกันว่า Study Tour หรือ Summer Camp เพราะการจัดดังกล่าว จะไปกันเป็นหมู่คณะ มีไกด์และเจ้าหน้าที่คนไทยคอยดูแลนักเรียน มีการกำหนดวันเดินทางอย่างชัดเจน มีลักษณะการไปแบบกรุ๊ปทัวร์ทุกประการ

       

 
รายละเอียดหลักสูตร

โรงเรียนภาษา Hawthorn สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนภาษาอังกฤษ ราคาประหยัดที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนประถมและมัธยม Dimensions High School ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
บทนำโรงเรียนCanadian International School Singapore article
Canadian International School กับ STEAM EDUCATION ทักษะใหม่แห่งอนาคต article
เรียนการออกแบบและศิลปะ NAFA, Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติ Canadian international school Singapore article
ศึกษาต่อมัธยมศึกษาระดับ 1-3 โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ article
หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ article
เรียน Summer ซัมเมอร์ ที่สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะยาว 3-12 เดือน article