เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ – Kaplan Singapore
dot
dot


เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ – Kaplan Singapore article
 
สถาบัน Kaplan Singapore (แคปแพลน) ถือเป็น 1 ในกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนระดับใหญ่ของสิงคโปร์และเคยถูกเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่คนสิงคโปร์อยากมาเรียนมากสุด จากผลการสำรวจของเว็บไซด์หางานชื่อดังของสิงคโปร์ถึง 2 ปีซ้อน จึงเป็นอีกสถานศึกษาหนึ่งสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการหาที่เรียน ป.ตรี ในประเทศสิงคโปร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง
 

 

Kaplan : สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ที่คนเลือกเป็นอันดับ 1

Jobs Central ซึ่งเป็นเว็บไซด์หางานชื่อดังของสิงคโปร์ ได้เคยทำสำรวจชาวสิงคโปร์อายุ 16-61 ปีขึ้นไป มีทั้งวัยเรียนจนถึงวัยทำงานกว่า 5,000 คน เพื่อสอบถามว่าสถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์ใดที่อยากเรียนมากที่สุด (Most Preferred Private Education Institution by Jobs Central Learning) ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างเลือก Kaplan Singapore มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ถึง 2 ปีซ้อนคือ 2012/2013 กับ 2013/2014  

 

 

Kaplan : กลุ่มการศึกษาเอกชนระดับโลก

หากไปศึกษาประวัติของ Kaplan Singapore เพิ่มเติมก็ไม่ต้องแปลกใจว่า ทำไมถึงได้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับชั้นนำของสิงคโปร์ เพราะ Kaplan Singapore เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Kaplan ซึ่งเป็น 1 ในกลุ่มการศึกษาเอกชนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ให้บริการทางด้านการศึกษามามากว่า 75 ปี มีสาขาแม่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา และมีสาขาในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 30 ประเทศรวมถึงในสิงคโปร์ด้วย ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ลงเรียนที่ Kaplan ในประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 1 ล้านคน

 

 

 

เรียน ป.ตรีที่ Kaplan ได้ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

Kaplan Singapore ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั้งจากอังกฤษ , ออสเตรเลีย , ภาคพื้นยุโรป เพื่อนำหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเหล่านี้มาเปิดสอนที่ Kaplan ประเทศสิงคโปร์ นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาตรีที่ Kaplan เมื่อเรียนจบและสอบผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแล้ว นักเรียนจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยแม่จากต่างประเทศโดยตรงแม้ว่าจะเรียนที่สิงคโปร์ก็ตาม สำหรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดหลักสูตรปริญญาตรีผ่าน Kaplan Singapore มีมากมายให้เลือก ดังนี้

·         Royal Holloway, University of London จากอังกฤษ

·         University of Essex จากอังกฤษ

·         University of Portsmouth จากอังกฤษ

·         Northumbria University จากอังกฤษ

·         Murdoch University จากออสเตรเลีย

·         University College Dublin จากไอร์แลนด์

 

 

Royal Holloway, University of London

เป็นมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำของอังกฤษ โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ The Times Higher Education World University Ranking ปี 2015/16 จากอังกฤษให้มหาวิทยาลัยอยู่อันดับ 129 ของโลกหรือ Top 2% ของโลก และอยู่อันดับที่ 19 ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหรือ UK สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่มาเปิดสอนที่ Kaplan สิงคโปร์มีสาขาดังนี้

·         Management

·         Management with Accounting

·         Management with International Business

·         Management with Marketing

 

University of Essex

เป็นอีก 1 มหาวิทยาลัยจากอังกฤษที่ร่วมมือทางวิชาการกับ Kaplan สิงคโปร์ โดยนำหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมาเปิดสอนผ่าน Kaplan Singapore ซึ่งเน้นไปที่สาขาการเงิน การบัญชี การธนาคาร

·         Accounting

·         Accounting and Finance

·         Banking and Finance

·         Financial Management

 

University of Portsmouth

เป็นมหาวิทยาลัยจากอังกฤษ โดยหลักสูตรปริญญาตรีที่มาเปิดสอนที่ Kaplan Singapore มีเพียงสาขาเดียวคือ Accountancy and Financial Management

 

Northumbria University

ในบรรดามหาวิทยาลัยจากอังกฤษที่มาเปิดสอนปริญญาตรีผ่าน Kaplan Singapore มหาวิทยาลัย Northumbria University เป็นมหาวิทยาลัยจากอังกฤษที่นำหลักสูตรปริญญาตรีมาเปิดสอนที่ Kaplan Singapore มากที่สุดมีทั้งสาขาทางธุรกิจและสาขาทางสื่อสารมวลชนซึ่งมีดังนี้

·         สาขาทางธุรกิจ

·         Business Management

·         Business with International Management

·         Business with Marketing Management

·         Business with Logistics and Supply Management

·         International Hospitality and Tourism Management

 

·         สาขาทางสื่อสารมวลชน

·         Mass Communication

·         Mass Communication with Advertising

·         Mass Communication with Business

·         Mass Communication with Public Relations

 

 

Murdoch University

เป็นมหาวิทยาลัยจากออสเตรเลีย โดยในบรรดามหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีผ่าน Kaplan Singapore นั้น มหาวิทยาลัย Murdoch University ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีมากที่สุดซึ่งมีดังนี้

·         สาขาทางธุรกิจ

·         Accounting

·         Banking

·         Business Law

·         Finance

·         Hospitality & Tourism Management

·         Human Resource Management

·         International Business

·         Management

·         Marketing

 

·         สาขาทางการสื่อสาร

·         Communication & Media Studies

·         Public Relations

 

·         สาขาทางดิจิตอลมีเดีย

·         Web Communication

 

·         สาขาทางด้าน IT

·         Business Information Systems

·         Computer Science

·         Cyber Forensics, Information Security and Management

 

University College Dublin

เป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์ แม้ว่าชื่อมหาวิทยาลัยจะไม่เป็นที่คุ้นหูของนักเรียนไทยมากนัก แต่ชื่อชั้นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือว่าไม่ธรรมดา เพราะการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ QS World University Ranking ปี 2015 จากอังกฤษ ได้จัดให้ University College Dublin อยู่อันดับที่ 154 หรือกลุ่ม Top 2% ของโลก ทำให้หลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่มาเปิดสอนผ่าน Kaplan Singapore จึงเป็นที่สนใจของนักเรียนสิงคโปร์และนักเรียนต่างชาติ สำหรับสาขาวิชาที่มาเปิดสอนที่สิงคโปร์มีดังนี้

·         Banking & Wealth Management

·         Finance

·         Business with Law

·         Human Resource Management

·         Information Management

·         Logistics & Supply Chain Management

·         Management

·         Marketing

 

 

เรียน Diploma ของ Kaplan ก่อนขึ้นไปเรียนปริญญาตรี

เนื่องจากหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มาเปิดสอนที่ Kaplan ประเทศสิงคโปร์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง เปิดรับเฉพาะนักเรียนที่จบ Diploma หรืออนุปริญญาที่จะเทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรีเท่านั้น ดังนั้นนักเรียนไทยที่จบ ม.6 จึงยังไม่สามารถสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีแบบนี้ได้โดยตรง เพราะวุฒิการศึกษาไม่ถึงดังนั้น จะต้องไปสมัครเรียนหลักสูตรระดับ Diploma ของ Kaplan ก่อนซึ่งจะใช้เวลาเรียน 8 เดือน เมื่อเรียนจบและสอบผ่านแล้ว นักเรียนไทยจึงจะเทียบโอนไปเรียนต่อปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดสอนผ่าน Kaplan Singapore ได้ สำหรับหลักสูตรระดับ Diploma ของ Kaplan มีสาขาดังต่อไปนี้

·         Business Administration

·         Business Economics

·         Finance & Banking

·         General Studies

·         Hospitality & Tourism Management

·         Human Resource Management

·         Logistics & Supply Chain Management

·         Marketing Management

·         Sales & Retail Management

·         Accountancy

·         Business and Information Management

·         Business and Law

·         Computer Forensics

·         Event Management

·         Information Technology

·         Mass Communication

·         Legal Studies

·         Web Technologies

เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษกับ Kaplan
เนื่องจากการเรียนการสอนใน Kaplan ทุกระดับชั้นใช้ภาษาอังกฤษหมด ดังนั้นนักเรียนไทยที่ระดับภาษาอังกฤษยังดีไม่เพียงพอที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนระดับ Diploma และปริญญาตรี ที่ Kaplan Singapore ได้นั้น ทาง Kaplan มีหลักสูตร Diploma in Professional Business English ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติได้ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนขึ้นไปเรียนในระดับ Diploma และปริญญาตรีต่อไป
หลักสูตร Diploma in Professional Business English มีทั้งหมด 5 ระดับ ใช้เวลาเรียน 10 เดือน โดยการเรียนแต่ละระดับนั้นใช้ระยะเวลาเรียน 2 เดือน

สรุปเส้นทางการเรียนของนักเรียนไทยที่จบ ม.6

 

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

2-10 เดือน

 

 

เรียน Diploma

8 เดือน

 

เรียนปริญญาตรี

16-20 เดือน

 

สรุปเส้นทางการเรียนของนักเรียนไทยที่จบ ม.5

นักเรียนไทยที่จบ ม.5 หากสนใจเรียนปริญญาตรีที่สถาบัน Kaplan สิงคโปร์ ก็สามารถทำได้ โดยมีเส้นทางการเรียนคล้ายกับนักเรียนไทยที่จบ ม.6 แต่แตกต่างกันคือ นักเรียนไทยที่จบ ม.5 ต้องเรียนหลักสูตร Certificate in Foundation Studies เพื่อปรับพื้นฐานวิชาการระยะเวลา 2 เดือนก่อนเรียนระดับ Diploma ของ Kaplan

 

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

2-10 เดือน

 

 

เรียน Certificate ปรับพื้นฐานวิชาการ

2 เดือน

 

เรียน Diploma

8 เดือน

 

เรียนปริญญาตรี

16-20 เดือน

 

หมายเหตุ เส้นทางการเรียนของนักเรียนไทย ม.5-ม.6

·         นักเรียนไทยที่มีผลสอบ IELTS 5.5 ไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

·         หรือนักเรียนไทยที่สอบวัดระดับภาษาของ Kaplan ผ่าน ไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

·         ระยะเวลาเรียนช่วงปริญญาตรี แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน

 
 

 

ติดต่อสมัครเรียน
หากต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อปริญญาตรีที่ Kaplan สิงคโปร์ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะซึ่ง Kaplan Singapore ได้แต่งตั้งให้ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม เป็นตัวแทนเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้นักเรียนไทยในการให้ข้อมูล การสมัครเรียน และการจัดหาที่พัก สำหรับช่องทางการติดต่อมีดังนี้
·         โทร 085 932 9081
·         อีเมล์ course@riansingapore.com
·         Line:  @riansingapore

 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยม SIM International Academy สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ – SIM University Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
YMCA article
เรียน Summer Course GEOS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY article
Dimensions International College article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ – JCU Singapore article