เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ – Kaplan Singapore
ReadyPlanet.com
dot
dot


เรียนต่อ ป.ตรี ที่สิงคโปร์ Kaplan Singapore - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article

สถาบันการศึกษา Kaplan Singapore ประเทศสิงคโปร์ เสนอเส้นทางการเรียนจนจบปริญญาตรีให้กับกลุ่มนักเรียนไทย 2 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มนักเรียนไทยที่จบระดับ ม.3-ม.5 และกลุ่มนักเรียนไทยที่จบระดับ ม.6 ซึ่ง "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" จะช่วยอธิบายว่า เส้นทางการเรียนของ Kaplan Singapore ที่ทำให้นักเรียนไทยทั้ง 2 กลุ่มเรียนจนจบปริญญาตรีที่สิงคโปร์มีเส้นทางเป็นอย่างไร และเมื่อเรียนจบปริญญาตรีที่ Kaplan Singapore แล้ว ทำไมนักเรียนไทยถึงได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย และไอร์แลนด์

 

 

ทำความรู้จัก Kaplan

Kaplan (แคปแพลน) ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1938 (พ.ศ.2481) ตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี Kaplan ได้เติบโตจนกระทั่งปัจจุบัน Kaplan ได้กลายเป็นกลุ่มการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Kaplan ให้บริการด้านการศึกษาในหลายรูปแบบซึ่งกระจายไปทั่วโลก เช่น ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อสอบสนามต่างๆสำหรับเรียนต่อระดับ ป.ตรี/ป.โท, สถาบันสอนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ, วิทยาลัยนานาชาติระดับอนุปริญญา , มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนทั้งระดับ ป.ตรี / ป.โท และสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือและสื่อการเรียนระดับโลก  

Kaplan นอกจากมีสาขากระจายทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังกระจายไปประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 30 ประเทศรวมถึงสิงคโปร์ด้วย คาดกันว่าปัจจุบันมีนักศึกษาที่เรียนกับ Kaplan ทั่วโลกกว่า 1 ล้านคน   

 

 

เกี่ยวกับ Kaplan Singapore

Kaplan Singapore จัดว่าเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับอุดมศึกษาขนาดใหญ่และชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รวมๆแล้วเปิดสอนกว่า 500 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งสิงคโปร์และนักศึกษาต่างชาติกว่า 35 ประเทศ และสำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 65,000 คน นับตั้งแต่ Kaplan Singapore เปิดให้บริการการศึกษาที่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2005 (พ.ศ.2548) 

 
 

เส้นทางการเรียนจนจบ ป.ตรี ที่ Kaplan Singapore

 

Kaplan Singapore รับนักเรียนไทยที่จบ ม.3-ม.5 และนักเรียนไทยที่จบ ม.6 เพื่อเข้าเรียนต่อเส้นทางการเรียน (pathway) จนเรียนจบระดับปริญญาตรีซึ่งเส้นทางการเรียนนี้จะแบ่งออกเป็น 4 Steps ด้วยกัน

 

   

เรียนภาษาอังกฤษกับ Kaplan Singapore

การจัดการเรียนการสอนในสิงคโปร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ดังนั้นนักเรียนไทยบางคนที่มาเรียนที่สิงคโปร์ จะต้องเรียนภาษาอังกฤษกับ Kaplan Singapore ก่อน เรียนจนกว่าจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษาได้

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Kaplan Singapore ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Diploma in Professional Business English Programme มีทั้งหมด 5 ระดับ โดยใน 1 ระดับใช้เวลาเรียน 2 เดือน  

นักเรียนไทยแต่ละคนจะใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษอยู่ระหว่าง 2-10 เดือน เนื่องจากแต่ละคนจะเริ่มเรียนในระดับที่ไม่เหมือนกัน บางคนเริ่มระดับ 1 บางคนเริ่มระดับ 3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษของแต่ละคน 

แต่ไม่ว่าจะเริ่มเรียนระดับใด นักเรียนจะต้องเรียนให้จบและสอบให้ผ่านทุกระดับรวมถึงระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสุดท้าย นักเรียนจึงจะขึ้นไปเรียนใน Step ต่อไป

 

เรียน Foundation Diploma ของ Kaplan Singapore 

หลังจากภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ถูกปรับพื้นฐานจนสามารถสื่อสารได้ดีแล้ว ระดับต่อไป Kaplan Singapore จะเริ่มปรับพื้นฐานวิชาการเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนขึ้นไปเรียนต่อในระดับ Diploma (อนุปริญญา) และปริญญาตรีต่อไป

ในระดับนี้ นักเรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน ุ6 วิชาซึ่ง Kaplan Singapore มองว่ามีความจำเป็นต่อนักเรียนที่จะขึ้นไปเรียนระดบอนุปริญญาและปริญญาตรีซึ่ง 6 วิชาพื้นฐานประกอบไปด้วย Academic Skills, Communication Studies, Critical Thinking and Innovation, Culture and Organizations, Organizations in Global Context และ Foundation Mathematics ใช้เวลาเรียนระดับนี้ 6 เดือน เมื่อเรียนจบและสอบผ่าน Step นี้แล้ว นักเรียนจะขึ้นไปเรียน Step 3 ต่อไป

 

 

เรียน Diploma Programme ของ Kaplan Singapore

นักเรียนจะขึ้นไปเรียนระดับ Diploma (ระดับอนุปริญญา) ของ Kaplan Singapore ซึ่งจะใช้เวลาตลอดทั้งหลักสูตร 8 เดือน สำหรับการเรียนระดับนี้ นักเรียนจะต้องเลือกสาขาที่จะเรียนต่อซึ่งมีสาขาดังต่อไปนี้

- Diploma สาขา Commerce (เอก Business Administration)

- Diploma สาขา Commerce (เอก Finance and Banking)

- Diploma สาขา Commerce (เอก Human Resource Management)

- Diploma สาขา Commerce (เอก Hospitality and Tourism Management)

- Diploma สาขา Commerce (เอก Logistics and Supply Chain Management)

- Diploma สาขา Commerce (เอก Marketing Management)

- Diploma สาขา Accountancy

- Diploma สาขา Computer Forensics

- Diploma สาขา Digital Marketing

- Diploma สาขา Events Management 

- Diploma สาขา Information Technology

- Diploma สาขา Legal Studies

- Diploma สาขา Mass Communications

- Diploma สาขา Psychology

เมื่อนักเรียนเรียนจบหลักสูตรและสอบผ่านตามเกณฑ์ของ Kaplan Singapore แล้ว นักเรียนก็จะขึ้นไปเรียนต่อใน Step 4 ซึ่งเป็นการเรียนระดับปริญญาตรี

 

เรียนปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 

การขึ้นไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่ Kaplan Singapore นักเรียนจะได้ไปเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศซึ่งมีมหาวิทยาลัยต่างประเทศให้นักเรียนได้เลือกเรียนต่อดังนี้

Murdoch University จากออสเตรเลีย

Northumbria University จาก UK

University of Portsmouth จาก UK

University College Dublin จากไอร์แลนด์

University of Essex จาก UK

Royal Holloway, University of London จาก UK 

ไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยใดข้างต้น นักเรียนไม่ต้องบินไปเรียนถึงประเทศแม่ แต่นักเรียนสามารถเรียนต่อปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกที่ Kaplan Singapore ประเทศสิงคโปร์ต่อได้เลยซึ่งเมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกเรียนต่อโดยตรง

ในการขึ้นไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือกนั้น นักเรียนจะได้รับการยกเว้นการเรียนเป็นบางรายวิชา เพราะได้นำรายวิชาในตอนเรียน Diploma ของ Kaplan มาเทียบโอนหน่วยกิตแล้ว ทำให้นักเรียนจะได้เรียนรายวิชาระดับปริญญาตรีที่เหลือโดยใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่งก็จะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
 

ความร่วมมือทางวิชาการกับ Kaplan Singapore

จากการที่นักเรียนได้เรียนปริญญาตรีและได้รับปริญญาบัตรกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งๆที่เรียนที่วิทยาเขตของ Kaplan Singapore ประเทศสิงคโปร์ รวมถึงการโอนหน่วยกิตรายวิชาระดับ Diploma เทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรีจนไม่ต้องเรียนปริญญาตรีทุกรายวิชา ส่งผลให้ระยะเวลาเรียนปริญญาตรีสั้นลง ทั้งหมดเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Kaplan Singapore กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรข้างต้น 

 

การเลือกสาขาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยต่างประเทศข้างต้นที่มาเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีของตนเองที่ Kaplan Singapore นั้น แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดสอนหลายหลักสูตร หลายสาขา ดังนั้นไม่ว่านักเรียนจะเลือกเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแห่งใด นักเรียนจะต้องเลือกเรียนต่อในสาขาที่สอดคล้องกับหลักสูตรระดับ Diploma ของ Kaplan Singapore ที่นักเรียนจบมา 

ยกตัวอย่าง นักเรียนเรียนจบหลักสูตร Diploma สาขา Digital Marketing ของ Kaplan Singapore พอจะขึ้นไปเรียนต่อปริญญาตรี นักเรียนอาจเลือกเรียนต่อปริญญาตรี สาขา Digital Business ของ University College Dublin จากไอร์แลนด์ หรือจะเรียนต่อสาขา Management with Marketing ของ Royal Holloway, University of London จาก UK หรือจะเรียนต่อสาขา Marketing ของ Murdoch University จากออสเตรเลียอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

นักเรียนคนใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมว่า แต่ละมหาวิทยาลัยเปิดสอนปริญญาตรี สาขาใดบ้าง กรุณาติดต่อ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" เพื่อขอโบร์ชัวร์ของ Kaplan Singapore 

 
 

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนและเส้นทางการเรียน

กลุ่มที่เป็นนักเรียนไทยที่จบ ม.3 - ม.5 แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ Kaplan Singapore จะต้องเริ่มเรียนตั้งแต่ Step 1 คือเรียนภาษาอังกฤษกับ Kaplan Singapore ก่อน จากนั้นจึงเรียนต่อตามเส้นทาง Step 2-4 จนจบปริญญาตรี

กลุ่มที่เป็นนักเรียนไทยที่จบ ม.3 - ม.5 และผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ Kaplan Singapore จะข้ามไปเริ่มต้น Step 2 คือเริ่มเรียน Foundation Diploma เลย จากนั้นก็เรียนต่อตามเส้นทาง Step 3-4 จนจบปริญญาตรี

กลุ่มที่เป็นนักเรียนไทยที่จบ ม.6 แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ Kaplan Singapore จะต้องเริ่มเรียน Step 1 คือเรียนภาษาอังกฤษกับ Kaplan Singapore เพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อน เมื่อเรียนจบแล้วจึงข้ามไปเรียน Step 3 คือเรียนระดับ Diploma เลยซึ่งนักเรียนต้องเลือกสาขาที่จะเรียนต่อในระดับนี้ หลังจากนั้นจึงไปต่อ Step 4 เพื่อเรียนให้จบปริญญาตรี

กลุ่มที่เป็นนักเรียนไทยที่จบ ม.6 และผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษของ Kaplan Singapore จะข้ามไปเรียน Step 3 คือเรียนระดับ Diploma เลย เมื่อนักเรียนเรียนจบและสอบผ่านแล้ว ก็จะขึ้นไปเรียน Step 4 เพื่อเรียนให้จบปริญญาตรี

 
 

ค่าเรียนที่ Kaplan Singapore

จะแบ่งค่าเรียนตาม Step เส้นทางการเรียนของ Kaplan Singapore ดังนี้

Step 1 : ค่าเรียนภาษาอังกฤษอยู่ระหว่าง 2,621.50 - 13,107.50 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 62,000-310,000 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนซึ่งไม่เท่ากัน ทำให้ระยะเวลาเรียนภาษาอังกฤษและค่าเรียนของแต่ละคนไม่เท่ากันด้วย  

Step 2 : ค่าเรียน Foundation Diploma 5,029 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 120,000 บาท)

Step 3 : ค่าเรียน Diploma สาขาต่างๆ 13,268 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 310,000 บาท)

Step 4 : ค่าเรียนปริญญาตรีจนจบอยู่ระหว่าง 25,466 - 33,812 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 600,000 - 800,000 บาท) ค่าเรียนปริญญาตรีที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่า นักเรียนเลือกเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแห่งใดซึ่งแต่ละที่ค่าเรียนปริญญาตรีไม่เท่ากัน 

 
 

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน Kaplan Singapore

"เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะซึ่งเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Kaplan Singapore ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดต่อได้ช่องทางดังต่อไปนี้

Tel                :     085 932 9081

Line ID          :    @riansingapore

Email            :    course@riansingapore.com

 
 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อป.ตรี MDIS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.โท MDIS สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยมMDIS Collegeสิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนต่อ ป.ตรี SIM Global Education สิงคโปร์ - เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY article
Dimensions International College article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ – JCU Singapore article