เรียนต่อมัธยมสิงคโปร์ ศึกษาต่อมัธยมสิงคโปร์ St. Francis Methodist School
dot
dot


เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article

 

ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ

1.  นักเรียนที่ต้องการเรียนต่อมัธยมศึกษา 1-3 ที่สิงคโปร์

2.  นักเรียนที่จบ ม.4 ที่ไทย แล้วต้องการไปเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายที่สิงคโปร์

3.  นักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ดีเพียงพอก่อนขึ้นไปเรียนมัธยมศึกษาที่สิงคโปร์

4.  นักเรียนที่ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมฯของสิงคโปร์

5.  นักเรียนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโธดิสต์ (St Francis Methodist School) ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมฯของสิงคโปร์เพิ่มเติม

 
 

ปัญหาของนักเรียนไทยในการเรียนต่อมัธยมฯที่สิงคโปร์

ปัญหาที่พบบ่อยในหมู่นักเรียนไทยที่กำลังวางแผนไปเรียนต่อมัธยมฯที่สิงคโปร์คือ 1. “ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง” และ 2 “ช่องว่างระหว่างมาตรฐานความรู้นักเรียนไทยกับมาตรฐานระบบการศึกษาสิงคโปร์อยู่ห่างเกินไป” นักเรียนไทยบางคนอาจมีปัญหาเพียงข้อใดข้อหนึ่ง บางคนประสบปัญหาทั้งสองข้อ

ผลจากปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนไทยหลายคนสอบไม่ผ่านในการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมฯของสิงคโปร์ หรือเรียกการสอบดังกล่าวสั้นๆว่า การสอบ AEIS ซึ่งมีการจัดสอบทุกปี หรือบางคนเมื่อเข้าไปเรียนในระบบสิงคโปร์แล้ว การเรียนไม่ไหว การเรียนไม่ทัน ก็ยังเกิดขึ้นอยู่

 
 

โรงเรียนเอกชนของสิงคโปร์

จากปัญหาดังกล่าวนั้น การวางแผนเรียนต่อโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมฯในสิงคโปร์ ยังคงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนไทยหลายคนอยู่ เพราะโรงเรียนเอกชนในสิงคโปร์บางแห่ง เข้าใจถึงปัญหานี้ของนักเรียนไทยรวมถึงนักเรียนต่างชาติที่มีปัญหาคล้ายๆกันได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรประเภทเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติ ก่อนขึ้นเรียนระบบมัธยมฯ

นอกจากนี้ ยังมีการนำหลักสูตรมัธยมฯให้นักเรียนต่างชาติได้เลือกเรียนมากกว่า 1 หลักสูตร เพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้มีโอกาสเลือกเรียนหลักสูตรมัธยมฯที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตนเองมากที่สุดซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนต่างชาติสามารถเรียนได้และเพิ่มโอกาสในการเรียนจบ

 

โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโธดิสต์

โรงเรียนเอกชนที่กล่าวถึงข้างต้นคือ โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโธดิสต์ (St Francis Methodist School) หรือเรียกกันสั้นๆว่า “SFMS” ซึ่ง เรียนสิงคโปร์ดอทคอม จะนำเสนอบทความเพื่อทำความรู้จักโรงเรียนเอกชนแห่งนี้ในแง่มุมต่างๆให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการวางแผนเรียนต่อมัธยมฯที่สิงคโปร์ได้อย่างเหมาะสม

โรงเรียนเอกชนอายุกว่า 50 ปีในสิงคโปร์

โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโธดิสท์ เป็นโรงเรียนเอกชนเก่าแก่อายุกว่า 50 ปีในสิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ปัจจุบัน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน (Committee for Private Education ) กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสิงคโปร์ ได้รับรองให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานระดับ EDU TRUST 4 YEAR ซึ่งหมายความว่าได้คะแนนในการประเมินสูงและคณะกรรมการการศึกษาเอกชนอนุมัติให้สถาบันการศึกษาเอกชนแห่งนี้ สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้ตามกฎหมาย

 
 

เปิดสอนระดับมัธยมฯเท่านั้น

โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโธดิสต์ เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาเท่านั้น โดยแบ่งระดับชั้นดังนี้

ระดับมัธยมต้น (Lower Secondary) จะเรียนกันระดับ ม.1-ม.2 (SEC 1-SEC 2)

ระดับมัธยมปลาย (Upper Secondary) จะเรียนกันระดับ ม. 3- ม. 4 (SEC 3- SEC 4)

ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Pre University )  จะเรียนเตรียมฯ ปี 1-2 (คล้าย ม.5-ม.6 ในไทย

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับ ม.ต้น

ในระดับ ม.1-ม.2 ซึ่งเป็นระดับ ม.ต้น โรงเรียนใช้หลักสูตร “สิงคโปร์ เคมบริดจ์” (Singapore Cambridge Lower Secondary 1-2) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับที่ใช้ในโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย

ในระดับ ม.3-ม.4 ซึ่งเป็นระดับ ม.ปลายตามระบบมัธยมฯของโรงเรียน โรงเรียนนำหลักสูตรมัธยมฯถึง 3 หลักสูตรมาเปิดสอนภายในโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย

[1]        หลักสูตรสิงคโปร์ เคมบริดจ์ จีซีอี โอเลเวล (Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level หรือเรียกสั้นๆว่า Singapore Cambridge GCE O Level) เป็นหลักสูตรเดียวกับที่โรงเรียนรัฐบาลระดับ ม.3-ม.4 ของสิงคโปร์ใช้กันอยู่

[2]        หลักสูตรไอจีซีเอสอี (Edexcel International GCSE หรือเรียกสั้นๆว่า IGCSE) เป็นหลักสูตรนระดับ ม.3-ม.4 ที่นิยมใช้ในโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษทั่วโลก

[3]        หลักสูตรออสแมท (Australian Matriculation Programme หรือเรียกสั้นๆว่า AUSMAT) เป็นหลักสูตรที่ใช้ในระดับ Year 9 – 10 (เทียบเท่า ม.3-ม.4) ในโรงเรียนมัธยมฯ ประเทศออสเตรเลีย

 

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับเตรียมมหาวิทยาลัย

ในระดับเตรียมมหาวิทยาลัยซึ่งจะเรียนกัน 2 ปี ก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย (คล้าย ม.5-ม.6 ระบบการศึกษาไทย) โรงเรียนมีหลักสูตรให้เลือกเรียน 3 หลักสูตรประกอบด้วย

[1]        หลักสูตรอินเตอร์เนชั่นแนล เอเลเวล (Edexcel International Advanced Level หรือเรียกสั้นๆว่า International A Level) เป็นหลักสูตรที่ใช้ในระดับเตรียมมหาวิทยาลัย ปี 1-2 (Pre University 1-2) ในโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษทั่วโลก

[2]        หลักสูตรดับเบิ้ลยูเอซีอี (Western Australian Certificate of Education หรือเรียกสั้นๆว่า WACE)  เป็นหลักสูตรระดับเตรียมมหาวิทยาลัย ปี 1-2 (Pre University 1-2) ที่ใช้ในโรงเรียนมัธยมฯ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย

[3]        หลักสูตรบีเทค ระดับ 5 สาขาธุรกิจ (Pearson BTEC Level 5 HND Diploma in Business เรียกสั้นๆว่า BTEC Level 5) เป็นหลักสูตรสายวิชาชีพของประเทศอังกฤษ โดยปัจจุบันโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสฯ เปิดสอนเฉพาะสาขาธุรกิจเท่านั้น เหมาะกับนักเรียนที่ไม่ถนัดและไม่ต้องการเรียนสายสามัญ (วิชาการ) แต่ถนัดและชอบในสายวิชาชีพ เมื่อเรียนจบแล้ว นักเรียนจะได้วุฒิบัตร Pearson BTEC Level 5 HND Diploma in Business จากอังกฤษโดยตรง สามารถนำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีในประเทศอังกฤษได้และมักจะได้รับเทียบโอนข้ามไปเรียนปี 2 ในระดับปริญญาตรีเลย เพราะวุฒิบัตรดังกล่าวเทียบเท่ากับจบมหาวิทยาลัยปี 1 ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษาของอังกฤษ  

 
 

หนึ่งโรงเรียนหลายหลักสูตร

จะเห็นได้ว่า โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสฯ ได้นำหลักสูตรมัธยมฯทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมาเปิดสอนที่โรงเรียน ทั้งนี้ก็เพราะว่า โรงเรียนได้เล็งเห็นว่า  “นักเรียนต่างชาติแต่ละคนมีภูมิหลังทางการศึกษาและธรรมชาติการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการนำหลักสูตรเดียวมาสอนนักเรียนที่มีความหลากหลายเช่นนี้ จึงไม่ใช่เป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม” ดังนั้นการให้นักเรียนได้เรียนหลักสูตรที่เหมาะสมกับตนเอง นอกจากจะช่วยดึงศักยภาพของนักเรียนออกมาให้มากที่สุดแล้ว ยังช่วยลดโอกาสของการเรียนไม่ได้ เรียนไม่ทัน เรียนไม่จบของนักเรียนอีกด้วย

การเข้าใจเรื่องภูมิหลังที่มีความแตกต่างกัน ลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของนักเรียนแต่ละคน และการจัดการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายเส้นทางการเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกได้ถูกจริตกันตนเอง ทำให้กลายเป็นจุดแข็งของโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสฯ ชนิดที่ว่าโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ไม่มี

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นเพื่อปรับพื้นภาษา

นักเรียนต่างชาติซึ่งมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ แต่สนใจเรียนที่สิงคโปร์ ก็สามารถเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ โดยโรงเรียนจะมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนคนนั้นก่อน หากผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนมัธยมฯได้ โรงเรียนจะให้นักเรียนคนนั้นไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นเพื่อปรับพื้นภาษาให้พร้อมก่อนในระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด  หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วและสอบผ่านเกณฑ์ นักเรียนก็จะได้ขึ้นไปเรียนระดับมัธยมฯต่อไป นับเป็นการตอกย้ำถึงจุดเด่นของโรงเรียนนี้อีกครั้งถึง การเข้าใจพื้นฐานของนักเรียนและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม

 
 
การสมัครเรียน
 

การจะเข้าเรียนที่นี่ นักเรียนไทยจะต้องทำเรื่องสมัครเรียนและทำเรื่องสอบเข้าก่อน ซึ่งปัจจุบันนักเรียนไทยไม่จำเป็นต้องไปทำเรื่องดังกล่าวถึงสิงคโปร์ให้เสียเวลาและเสียค่าเดินทาง เนื่องจากโรงเรียนเซนต์ฟรานซิสฯ ได้แต่งตั้งให้ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ เป็นตัวแทนของโรงเรียน อย่างเป็นทางการ นั่นหมายความว่า หากนักเรียนสนใจเรียนที่นี่ ก็สามารถสมัครเรียนและสอบเข้าที่ออฟฟิศ "เรียนสิงคโปร์ดอทคอม" ที่กรุงเทพฯได้เลย  สนใจรายละเอียดติดต่อได้ตามช่องทางดังนี้

 

Tel  :  085 932 9081

Line :  @riansingapore

Email : course@riansingapore.com

 

รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลโดย เฉลิมศักดิ์ อธิปัญญาสฤษดิ์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยม SIM International Academy สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ – SIM University Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ – Kaplan Singapore article
YMCA article
เรียน Summer Course GEOS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY article
Dimensions International College article
เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ – JCU Singapore article