dot dot
dot
dot


St. Francis Methodist School article

St. Francis Methodist School (SFMS)

………………………………………………………………………………

 

ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ

1.     นักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่อ ม.1-ม.3 ในโรงเรียนมัธยมฯเอกชนในสิงคโปร์

2.     นักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่อ ม.5

 

โรงเรียนเอกชนอายุกว่า 50 ปีในสิงคโปร์

             โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโธดิสต์ (St Francis Methodist) เป็นโรงเรียนเอกชนเก่าแก่อายุกว่า 50 ปีใน

สิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ปัจจุบัน สภาการศึกษาเอกชน (Council for Private Education)

กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ ได้รับรองให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานระดับระดับ EDU

TRUST 4 Year ซึ่งหมายความว่าได้คะแนนในการประเมินสูงและสภาการศึกษาเอกชนอนุมัติให้สถาบันการศึกษา

เอกชนแห่งนี้สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้ตามกฎหมาย

 

 

เปิดสอนระดับมัธยมฯเท่านั้น

      โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโธดิสต์เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาเท่านั้นโดยแบ่งระดับชั้นดังนี้

·         ระดับ ม.ต้น (Lower Secondary) จะเรียนกัน ม.1-ม.2 (Sec 1-2)

·         ระดับ ม.ปลาย (Upper Secondary) จะเรียนกัน ม.3-ม.4 (Sec 3-4)

·         ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Pre University) จะเรียนกัน เตรียมฯปี 1-2 (คล้าย ม.5-ม.6 ในไทย)

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

      ใช้หลักสูตรเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลทุกประการ เช่น ในระดับ ม.3-ม.4 เรียนหลักสูตร GCE O Level เหมือนกับโรงเรียนรัฐบาล และในระดับเตรียมมหาวิทยาลัย ปี1-2 ก็เรียนหลักสูตร GCE A Level เหมือนสถาบันจูเนียร์ คอลเลจ (Junior College) ของรัฐบาล

 

หลักสูตรมัธยมฯจากออสเตรเลีย

      โรงเรียนมีความเข้าใจธรรมชาตินักเรียนว่า มีความแตกต่างในเรื่องพื้นฐานวิชาการและลักษณะการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเปิดสอนหลักสูตรมัธยมฯแบบเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลเพียงหลักสูตรเดียว อาจจะไม่เหมาะกับนักเรียนทุกคน

      ดังนั้นโรงเรียนจึงนำหลักสูตรมัธยมฯที่ใช้ในรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียมาเปิดสอนที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสฯเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนด้วย โดยเปิดสอนตั้งแต่เกรด 7-12 (ประมาณ ม.1-6 ของไทย)

      ก่อนที่นักเรียนต่างชาติจะตัดสินใจว่าจะเรียนหลักสูตรใด โรงเรียนจะทำการสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อน จากนั้นเมื่อทราบคะแนนสอบแล้ว โรงเรียนจึงจะให้คำแนะแนวแก่นักเรียนว่า หลักสูตรใดเหมาะกับนักเรียน และหลักสูตรใดจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนมากที่สุด

      การเข้าใจพื้นฐานของนักเรียน และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแบบนี้ ทำให้กลายเป็นจุดเด่นของโรงเรียนเซนต์ ฟรานซิสฯที่โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ไม่มี

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นเพื่อปรับพื้นภาษา

      นักเรียนต่างชาติซึ่งมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ แต่สนใจเรียนที่สิงคโปร์ ก็สามารถเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ โดยโรงเรียนจะมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนคนนั้นก่อน หากผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนมัธยมฯได้ โรงเรียนจะให้นักเรียนคนนั้นไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นเพื่อปรับพื้นภาษาให้พร้อมก่อน ในระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วและการประเมินผลสอบผ่านเกณฑ์ก็จะขึ้นไปเรียนระดับมัธยมฯต่อไป นับเป็นการตอกย้ำถึงจุดเด่นของโรงเรียนนี้อีกครั้งถึง การเข้าใจพื้นฐานของนักเรียนและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม

 

ชมภาพ SFMS เพิ่มเติม   กรุณาคลิกที่นี่

 

ติดต่อและสมัครเรียน

            เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเซนต์ ฟรานซิส เมโธดิสต์  ดังนั้นนักเรียนที่สนใจเรียนต่อที่นี่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้ที่

 โทร : 02-862-4995-6 , 085-932-9081

Email : course@riansingapore.com , riansg@yahoo.com

 

ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ได้จัดทำขึ้นและเรียบเรียงข้อมูลโดย “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม”  ดังนั้นขอความกรุณามิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

ASCEND article
Singapore Management University (SMU) article
SSTC article
KAPLAN Singapore article
Marketing Institute of Singapore article
YMCA article
GEOS article
PSB ACADEMY article
Dimensions International College article
JCU Singapore articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ที่อยู่ :อาคารมาสเตอร์วิว เอ็กเซ็กคิวทีฟ เพลส เลขที่ 1006/413 ชั้น 2 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร : 02 862 4995-6, 085-932-9081
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ 9.30-17.00 น.
Email :
course@riansingapore.com