dot dot
dot
dot


St. Francis Methodist School article

St. Francis Methodist School (SFMS)

………………………………………………………………………………

 

ข้อมูลนี้เหมาะสำหรับ

1.     นักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่อ ม.1-ม.3 ในโรงเรียนมัธยมฯเอกชนในสิงคโปร์

2.     นักเรียนไทยที่ต้องการเรียนต่อ ม.5

 

โรงเรียนเอกชนอายุกว่า 50 ปีในสิงคโปร์

             โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโธดิสต์ (St Francis Methodist) เป็นโรงเรียนเอกชนเก่าแก่อายุกว่า 50 ปีใน

สิงคโปร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ปัจจุบัน สภาการศึกษาเอกชน (Council for Private Education)

กระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ ได้รับรองให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานศึกษาเอกชนที่มีมาตรฐานระดับระดับ EDU

TRUST 4 Year ซึ่งหมายความว่าได้คะแนนในการประเมินสูงและสภาการศึกษาเอกชนอนุมัติให้สถาบันการศึกษา

เอกชนแห่งนี้สามารถรับนักเรียนต่างชาติได้ตามกฎหมาย

 

 

เปิดสอนระดับมัธยมฯเท่านั้น

      โรงเรียนเซนต์ฟรานซิส เมโธดิสต์เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาเท่านั้นโดยแบ่งระดับชั้นดังนี้

·         ระดับ ม.ต้น (Lower Secondary) จะเรียนกัน ม.1-ม.2 (Sec 1-2)

·         ระดับ ม.ปลาย (Upper Secondary) จะเรียนกัน ม.3-ม.4 (Sec 3-4)

·         ระดับเตรียมมหาวิทยาลัย (Pre University) จะเรียนกัน เตรียมฯปี 1-2 (คล้าย ม.5-ม.6 ในไทย)

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

      ใช้หลักสูตรเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลทุกประการ เช่น ในระดับ ม.3-ม.4 เรียนหลักสูตร GCE O Level เหมือนกับโรงเรียนรัฐบาล และในระดับเตรียมมหาวิทยาลัย ปี1-2 ก็เรียนหลักสูตร GCE A Level เหมือนสถาบันจูเนียร์ คอลเลจ (Junior College) ของรัฐบาล

 

หลักสูตรมัธยมฯจากออสเตรเลีย

      โรงเรียนมีความเข้าใจธรรมชาตินักเรียนว่า มีความแตกต่างในเรื่องพื้นฐานวิชาการและลักษณะการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเปิดสอนหลักสูตรมัธยมฯแบบเดียวกับโรงเรียนรัฐบาลเพียงหลักสูตรเดียว อาจจะไม่เหมาะกับนักเรียนทุกคน

      ดังนั้นโรงเรียนจึงนำหลักสูตรมัธยมฯที่ใช้ในรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียมาเปิดสอนที่โรงเรียนเซนต์ฟรานซิสฯเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนด้วย โดยเปิดสอนตั้งแต่เกรด 7-12 (ประมาณ ม.1-6 ของไทย)

      ก่อนที่นักเรียนต่างชาติจะตัดสินใจว่าจะเรียนหลักสูตรใด โรงเรียนจะทำการสอบวัดระดับความรู้วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อน จากนั้นเมื่อทราบคะแนนสอบแล้ว โรงเรียนจึงจะให้คำแนะแนวแก่นักเรียนว่า หลักสูตรใดเหมาะกับนักเรียน และหลักสูตรใดจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนมากที่สุด

      การเข้าใจพื้นฐานของนักเรียน และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแบบนี้ ทำให้กลายเป็นจุดเด่นของโรงเรียนเซนต์ ฟรานซิสฯที่โรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ไม่มี

 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นเพื่อปรับพื้นภาษา

      นักเรียนต่างชาติซึ่งมาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ แต่สนใจเรียนที่สิงคโปร์ ก็สามารถเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ โดยโรงเรียนจะมีการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียนคนนั้นก่อน หากผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะเข้าเรียนมัธยมฯได้ โรงเรียนจะให้นักเรียนคนนั้นไปเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นเพื่อปรับพื้นภาษาให้พร้อมก่อน ในระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนด หลังจากนักเรียนเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วและการประเมินผลสอบผ่านเกณฑ์ก็จะขึ้นไปเรียนระดับมัธยมฯต่อไป นับเป็นการตอกย้ำถึงจุดเด่นของโรงเรียนนี้อีกครั้งถึง การเข้าใจพื้นฐานของนักเรียนและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม

 

ชมภาพ SFMS เพิ่มเติม   กรุณาคลิกที่นี่

 

ติดต่อและสมัครเรียน

            เรียนสิงคโปร์ดอทคอม ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ เป็นตัวแทนของโรงเรียนเซนต์ ฟรานซิส เมโธดิสต์  ดังนั้นนักเรียนที่สนใจเรียนต่อที่นี่ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสมัครเรียนได้ที่

 โทร : 02-862-4995-6 , 085-932-9081

Email : course@riansingapore.com , riansg@yahoo.com

 

ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ได้จัดทำขึ้นและเรียบเรียงข้อมูลโดย “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม”  ดังนั้นขอความกรุณามิให้ทำการคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลและภาพในเว็บไซด์นี้ เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์ของ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

ASCEND article
Singapore Management University (SMU) article
SSTC article
Marketing Institute of Singapore article
YMCA article
GEOS article
PSB ACADEMY article
Dimensions International College article
JCU Singapore articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

เรียนสิงคโปร์ดอทคอม
ที่อยู่ :อาคารมาสเตอร์วิว เอ็กเซ็กคิวทีฟ เพลส เลขที่ 1006/413 ชั้น 2 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร : 02 862 4995-6, 085 932 9081
เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์ 9.30-17.00 น.
Email :
course@riansingapore.com