เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์, JCU singapore
dot
dot


เรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ – JCU Singapore article

  

 

James Cook University Singapore Campus (มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก วิทยาเขตสิงคโปร์) หรือเรียกสั้นๆว่า JCU Singapore เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของออสเตรเลียและเป็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มาเปิดวิทยาเขตของตนเองที่ประเทศสิงคโปร์และประสบความสำเร็จมากด้วย 

นอกจากนี้ JCU Singapore ถือว่าเป็นอีก 1 ทางเลือกที่ดีของนักเรียนไทยที่กำลังวางแผนเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ เพราะโอกาสได้ที่นั่งเรียนเปิดกว้างกว่า , การใช้เวลาเรียนปริญญาตรีสั้นลง ทำให้จบเร็วขึ้น และการมีโอกาสได้ประสบการณ์เรียน 1 มหาวิทยาลัย เรียน 2 ประเทศคือสิงคโปร์และออสเตรเลีย เป็นต้น

 
 
 

ประวัติโดยย่อ JCU

:  เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย

:  ก่อตั้งเมื่อปี 1970 ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยรัฐที่เก่าแก่เป็นลำดับที่ 2 ของรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

:  ติดกลุ่ม Top 3% ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย The Times Higher Education 2016 จากอังกฤษ

:  ติดกลุ่ม Top 4% ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS World University Ranking 2016 จากอังกฤษ   

 
  

1 มหาวิทยาลัย 2 ประเทศ 3 วิทยาเขต

 James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยที่มี 3 วิทยาเขตหลัก โดย 2 วิทยาเขตแรกอยู่ในประเทศออสเตรเลีย และอีก 1 วิทยาเขตอยู่ที่สิงคโปร์ มหาวิทยาลัยจึงเรียกตัวเองว่า 1 University . 2 Countries . 3 Locations

 

JCU Singapore

เมื่อปี 2003 (พ.ศ.2546) มหาวิทยาลัย James Cook University ได้ตัดสินใจก่อตั้งวิทยาเขต (campus) ในต่างประเทศแห่งแรกของมหาวิทยาลัย โดยเลือกทำเลที่ตั้งคือประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็น 1 ในประเทศที่เป็นศูนย์การทางการเงินและการค้าที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยคาดหวังว่า วิทยาเขตสิงคโปร์แห่งนี้ (Singapore campus) จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะจากชาติเอเชียที่ต้องการเรียนใกล้บ้านใกล้ครอบครัว ไปมาหาสู่กันง่าย มีความปลอดภัยสูง และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมในบริบทของเอเชีย ไม่ต้องปรับตัวมาก

 

 

ความสำเร็จของ JCU Singapore

จากช่วงแรกที่มาตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ที่สิงคโปร์ เมื่อปี 2003 ตอนนั้น JCU มีนักศึกษาเพียง 34 คนเท่านั้นพร้อมกับวิทยาเขตที่มีพื้นที่ขนาดเล็กๆ ภายในตึกสำนักงานแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ จนกระทั่ง 10 กว่าปีต่อมา จำนวนนักศึกษาของ JCU Singaporeได้ขยายตัวเป็นอย่างมาก ประมาณการว่าปัจจุบันมีนักศึกษารวมกันทั้งสิ้นกว่า 3,500 คน พร้อมกับวิทยาเขตแห่งใหม่ที่มีพื้นที่กว้างขวางกว่าเดิมมากและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยครบครัน นับว่าเป็นความสำเร็จของ JCU ในการขยายฐานการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ท่ามกลางมหาวิทยาลัยต่างประเทศอีกหลายแห่งที่มาเปิดวิทยาเขตที่สิงคโปร์ แต่ไม่ประสบความสำเร็จและก็ต้องปิดตัวลงในเวลาต่อมา

 

 

ได้ Edu Trust STAR เป็นรายแรกของสิงคโปร์

แม้ JCU จะมีสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยรัฐของออสเตรเลีย” แต่การมาเปิดวิทยาเขตที่สิงคโปร์ ทางหน่วยงานรัฐของสิงคโปร์ได้จัดให้ JCU ไปรวมอยู่กับกลุ่มสถาบันการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์ซึ่งมี Council for Private Education (สภาการศึกษาเอกชนของสิงคโปร์) หรือ CPE เป็นหน่วยงานกำกับดูแลอยู่

ในกลุ่มนี้ Council for Private Education จะมีโครงการประเมินคุณภาพและมาตรฐานสถาบันการศึกษาเอกชนด้วย เรียกว่าโครงการ Edu Trust หากสถาบันการศึกษาเอกชนรายใดผ่านการประเมิน ก็จะได้ตราสัญลักษณ์ Edu Trust เพื่อแสดงว่าเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานของ Council for Private Education

JCU ก็ได้ผ่านการประเมินเช่นกัน และผลการประเมินปรากฏว่า JCU ได้ตราสัญลักษณ์ Edu Trust Star ซึ่งแปลว่าได้คะแนนประเมินสูงสุดในทุกๆด้าน ทำให้ JCU กลายเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งแรกในสิงคโปร์ที่คว้าตราสัญลักษณ์ Edu Trust Star มาครอบครอง นับเป็นความสำเร็จอย่างมากของ JCU เพราะการได้ Edu Trust Star ถือว่าเป็นเรื่องยากมาก เพราะนับตั้งแต่ Council for Private Education เริ่มโครงการประเมิน Edu Trust เมื่อปี 2009 จนถึงปัจจุบัน มีเพียง 2 สถาบันการศึกษาเอกชนในสิงคโปร์เท่านั้นที่สามารถได้คะแนนการประเมินสูงสุดจนได้ตรา Edu Trust Star ซึ่ง 1 ในนั้นคือ JCU Singapore 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Business

เป็น 1 ในหลักสูตรปริญญาตรีที่น่าเรียนของ JCU Singapore เพราะหลักสูตรปริญญาตรี สาขา Business มีถึง 7 งยากวิชาเอกให้เลือกตามความสนใจ เช่น

        1. ปริญญาตรี สาขา Business (International Business)

        2. ปริญญาตรี สาขา Business (Management)

        3. ปริญญาตรี สาขา Business (Marketing)

        4. ปริญญาตรี สาขา Business (Hospitality & Tourism Management)

        5. ปริญญาตรี สาขา Business (Financial Management)

        6. ปริญญาตรี สาขา Business (Business Intelligence & Information Systems)

        7. ปริญญาตรี สาขา Business (Sports & Events Management)

ความน่าเรียนของหลักสูตรนี้อีกอย่างคือ JCU Singapore เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตรนี้ สามารถลงเรียน 2 วิชาเอกได้ เช่น นักศึกษาคนหนึ่งลงเรียน Business วิชาเอก (International Business) แต่ขณะเดียวกันตนเองก็อยากเรียนวิชาเอก (Management) เพื่อให้ 2 วิชาเอกส่งเสริมความรู้ซึ่งกันและกัน และยังเป็นการทำให้ นักศึกษาคนนี้ มีความน่าสนใจในเวลาสมัครงานอีกด้วย เพราะมีความรู้ 2 ด้านในสายงานธุรกิจในเวลาเดียวกัน

 

หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Business (Accounting)

เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนปริญญาตรี ด้านการบัญชี โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการรับรองข้อกำหนดของสมาคมการบัญชีวิชาชีพ เช่น CPA Australia และ The Institute of Chartered Accountants Australia (ICAA) ซึ่งเป็น 2 สมาคมการบัญชีวิชาชีพหลักของประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Business and Environmental Science

หากลองสังเกตองค์กรธุรกิจใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือไทยในปัจจุบัน มักจะกล่าวถึงเรื่องการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือธุรกิจสีเขียว ซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์การทำธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน ทำให้องค์กรธุรกิจใหญ่ๆ ต้องการบุคคลากรที่นอกจากจะมีความรู้ในสายงานธุรกิจแล้ว ยังมีความรู้ในสายงานสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ JCU Singapore จึงเปิดสอนหลักสูตรสาขาธุรกิจและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ความรู้ทั้ง 2 เรื่อง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่โลกการทำงานในยุค “ธุรกิจสีเขียว”

 

หลักสูตรปริญญาตรีอื่นๆที่น่าสนใจ

JCU วิทยาเขตสิงคโปร์ นอกจากจะเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ยังมีสาขาอื่นๆที่น่าสนใจอีก เช่น

        1. หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Information Technology

        2. หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Psychology

        3. หลักสูตรปริญญาตรี สาขา Education (Early Childhood Education)

 

หลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนไทยที่ระดับภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรง ไม่ต้องกังวลว่า จะเรียนปริญญาตรีที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนได้หรือไม่ เพราะที่ JCU Singapore มีหลักสูตร English Language Preparatory Program หรือ ELPP ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนต่างชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้กับนักเรียนต่างชาติก่อนขึ้นไปเรียนปริญญาตรี

  

เรียนจบเร็วด้วยระบบ 3 เทอมต่อปี

โดยปกติหลักสูตรปริญญาตรีตามระบบออสเตรเลียเป็นระบบ 3 ปี อย่างไรก็ตามที่ JCU วิทยาเขตสิงคโปร์ นักเรียนสามารถใช้เวลาเรียนระบบ 3 ปี เพียง 2 ปีเท่านั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยใช้ระบบการเรียน 3 เทอมต่อปีหรือ Trimester ไม่มีปิดเทอมใหญ่ ทำให้หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี ใช้เวลาเรียนจริง 2 ปี (หากเรียนไม่ตก) เหมาะกับนักเรียนไทยที่ต้องการเรียนจบปริญญาตรีในระยะเวลาที่เร็วขึ้น และยังช่วยให้นักเรียนไทยประหยัดค่าครองชีพระหว่างเรียนที่สิงคโปร์ 1 ปี จากเดิมที่ต้องเรียน 3 ปี ก็เหลือ 2 ปี

 

โอกาสเรียน 1 มหาวิทยาลัย 2 ประเทศ

เนื่องจาก JCU มีวิทยาเขต 2 ประเทศคือออสเตรเลียกับสิงคโปร์ ดังนั้น JCU จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนอยู่ในวิทยาเขตสิงคโปร์ สามารถทำเรื่องโอนย้ายไปเรียนที่วิทยาเขตออสเตรเลียได้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การเรียนแบบ 1 มหาวิทยาลัย 2 ประเทศ มหาวิทยาลัยเรียกโครงการนี้ว่า Mobility Program

  

ติดต่อสอบถามและสมัครเรียน

นักเรียนและผู้ปกครองท่านใดที่สนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JCU Singapore สามารถติดต่อสอบถาม “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก JCU Singapore ให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้ข้อมูล การให้คำแนะนำ และการสมัครเรียน รวมถึงการจัดหาที่พัก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางนี้

โทรศัพท์  :  085 932 9081

อีเมล์  :  course@riansingapore.com

Line:  @riansingapore

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย “เรียนสิงคโปร์ดอทคอม” ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อสิงคโปร์โดยเฉพาะ

 

 
โรงเรียน/สถาบันการศึกษา

เรียนต่อมัธยมฯที่ Hwa Chong International School สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
วุฒิ GED นำไปสมัครเรียนต่อปริญญาตรีที่สิงคโปร์ได้หรือไม่ article
เรียนต่อมัธยม SIM International Academy สิงคโปร์ – เรียนสิงคโปร์ดอทคอม article
เรียนต่อ ป โท ที่สิงคโปร์ราคาถูก article
เรียนต่อ ป โท ที่ JCU สิงคโปร์ article
เรียนต่อ MBA สิงคโปร์ ที่ไหนดี article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ SIM Global Education สิงคโปร์ – SIM University Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี สถาบันการศึกษาเอกชนสิงคโปร์ - Private Education Institution Singapore article
เรียนต่อ ป.ตรี กับมหาวิทยาลัยรัฐสิงคโปร์ article
เรียนต่อ ป.ตรี ที่ประเทศสิงคโปร์ – Kaplan Singapore article
เรียนต่อมัธยมศึกษาสิงคโปร์ St. Francis Methodist School article
YMCA article
เรียน Summer Course GEOS สิงคโปร์ article
เรียนต่อป.ตรี สิงคโปร์ PSB ACADEMY article
Dimensions International College article