การเดินทางในสิงคโปร์
ReadyPlanet.com
dot
dot


การเดินทางในสิงคโปร์
 

Transportation

 

การเดินทางในสิงคโปร์

นักเรียนไทยที่มาศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ เวลาเดินทางไปเรียนหนังสือ หรือไปสถานที่ต่างๆ นิยมนั่งรถไฟฟ้า หรือ MRT (Mass Rapid Transit)  และรถเมล์ เพราะสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย แถมค่าโดยสารยังถูกอีกด้วย

 

 

รถไฟฟ้า หรือ MRT : เครือข่ายการเดินทางที่กระจายทั่วเกาะ

     ปัจจุบัน รถไฟฟ้าของสิงคโปร์ประกอบด้วย 4 สายหลักคือ

     1.  สาย North South Line :  เป็นเส้นทางที่พาดจากทิศใต้ไปยังทิศเหนือของประเทศ ระยะทาง 45 กิโลเมตร มีทั้งหมด 26 สถานี หากดูแผนที่รถไฟฟ้าของสิงคโปร์ สายนี้จะแทนสัญลักษณ์ด้วยสายสีแดง

     2.  สาย East West Line:  เป็นเส้นทางที่พาดจากตะวันออกไปตะวันตกของประเทศ ระยะทาง 57 กิโลเมตร มีทั้งหมด 35 สถานี สายนี้จะแทนสัญลักษณ์ด้วยสายสีเขียว

     3.  สาย North East Line: เป็นเส้นทางที่ลากจากทางใต้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสิงคโปร์ ระยะทาง 20 กิโลเมตร มีทั้งหมด 16 สถานี สายนี้จะแทนสัญลักษณ์ด้วยสายสีม่วง

     4.  สาย Circle Line: เป็นเส้นทางใหม่ล่าสุดซึ่งวางเส้นทางเป็นแบบวงแหวน วิ่งรอบเมือง ระยะทางเกือบ 36 กิโลเมตร มีทั้งหมด 30 สถานี สายนี้จะแทนสัญลักษณ์ด้วยสายสีส้ม

     ด้วยความที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่น้อย ประมาณ 700 ตารางกิโลเมตรซึ่งน้อยกว่ากรุงเทพฯที่มีพื้นที่กว่า 1,500 ตารางกิโลเมตร แต่กลับมีระบบรถไฟฟ้าที่มีความยาวเกือบ 160 กิโลเมตรและพาดผ่านออกไปทางเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก เป็นเครือข่ายครอบคลุมทั้งประเทศ ทำให้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในสิงคโปร์มีความสะดวกและประสิทธิภาพสูงมาก เพราะสามารถเข้าถึงย่านสำคัญๆของสิงคโปร์ได้เกือบทุกจุด   

   

 

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า

ค่าโดยสารรถไฟฟ้าของสิงคโปร์จัดว่าไม่แพงสำหรับนักเรียนไทย เพราะราคาพอๆกับรถไฟฟ้าทั้งของ BTS และรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) ของไทย

 

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สิงคโปร์สำหรับบัตรเติมเงิน

 (EZ- Link Card) บุคคลทั่วไป

 

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ของไทยสำหรับบัตรเติมเงิน

 บุคคลทั่วไป

 

 

 

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS ของไทยสำหรับบัตรเติมเงิน

 บุคคลทั่วไป

 

ราคาต่ำสุด 0.73 เหรียญสิงคโปร์

คิดเป็นเงินไทยประมาณ

18.25 บาท

 

 

ราคาต่ำสุด 16 บาท

 

ราคาต่ำสุด 15 บาท

 

ราคาสูงสุด 2.21 เหรียญสิงคโปร์

คิดเป็นเงินไทยประมาณ

55.25 บาท

 

 

ราคาสูงสุด 40 บาท

 

ราคาสูงสุด 40 บาท

หมายเหตุ  :  ข้อมูลที่แปลงเงินเหรียญสิงคโปร์เป็นเงินไทย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาท

 

รถเมล์  :  ระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกสบายและปลอดภัย

หากที่พักของนักเรียนไม่ได้อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า การเดินทางไปเรียนหรือไปสถานที่ต่างๆด้วยการนั่งรถเมล์ ก็นับเป็นวิธีการเดินทางที่มีข้อดีอยู่หลายประการคือ

     1.  ไปได้ทุกจุด  :  การเดินทางด้วยรถเมล์ของสิงคโปร์ สามารถเดินทางไปได้เกือบทุกจุด เพราะมีรถเมล์สายต่างๆร่วม 300 สายให้บริการครอบคลุมเส้นทางทั่วเกาะสิงคโปร์

     2.  ปลอดภัยมากๆ  :  รถเมล์ของสิงคโปร์มีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารสูง เช่น การจำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง,  รถโดยสารมีอุปกรณ์ล็อคคันเร่ง กรณีหากประตูปิดไม่สนิท คนขับไม่สามารถเหยียบคันเร่งเพื่อเคลื่อนตัวรถได้, มีกล้องวงจรปิดเพื่อให้คนขับดูการขึ้นลงของผู้โดยสารและดูแลความปลอดภัยทั่วไป เป็นต้น

     3.  ไม่แออัด  :  สภาพผู้โดยสารรถเมล์ที่ยืนเบียดเสียดกันจนบางครั้งล้นมาที่ประตู คุณจะไม่ได้สัมผัสประสบการณ์อย่างนี้แน่ในสิงคโปร์ เพราะรถเมล์ที่นี่ ผู้โดยสารไม่หนาแน่น หากได้ขึ้นก็มักจะได้ที่นั่ง หากที่นั่งเต็ม ก็ได้ยืนแต่จะไม่เบียดเสียดกัน

     4.  ขึ้นลงถูกป้าย  :  ป้ายรถเมล์ทุกแห่งในสิงคโปร์จะระบุชื่อป้าย โดยจะระบุชื่อถนนและหมายเลขป้ายเพื่อให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นลงได้ถูกป้าย ระบบแบบนี้ทำให้นักเรียนไทยที่ไปเรียนสิงคโปร์ใหม่ๆและเพิ่งขึ้นรถเมล์ก็สามารถขึ้นลงป้ายได้ถูกต้องอย่างง่ายๆ 

     5.  ราคาค่าโดยสารสมเหตุสมผล  :  แม้ว่าราคาค่าโดยสารรถปรับอากาศของสิงคโปร์หากเปรียบเทียบกับค่าโดยสารรถปรับอากาศในไทยแล้ว จะแพงกว่า แต่ราคาค่ารถเมล์ในสิงคโปร์ถือว่าคุ้มค่าหากเปรียบเทียบกับความสะดวกสบายและความปลอดภัยที่ได้รับ 

 

 

ค่าโดยสารรถเมล์

 

ค่าโดยสารรถเมล์ปรับอากาศในสิงคโปร์

สำหรับผู้ถือบัตรเติมเงิน (EZ-link)

แบบบุคคลทั่วไป

 

 

ค่าโดยสารรถเมล์ปรับอากาศในไทย

สำหรับผู้ชำระเงินสด

 

ราคาต่ำสุด 0.73 เหรียญสิงคโปร์

คิดเป็นเงินไทยประมาณ

18.25 บาท

 

 

ราคาต่ำสุด 11 บาท

     

ราคาสูงสุด 1.96 เหรียญสิงคโปร์

คิดเป็นเงินไทยประมาณ

49 บาท

 

 

ราคาสูงสุด 23 บาท

หมายเหตุ  :  ข้อมูลที่แปลงเงินเหรียญสิงคโปร์เป็นเงินไทย ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ 1 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาท