dot
dot


ที่พักสำหรับนักเรียน article
 
 

ที่พักสำหรับนักเรียนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ปกครองและนักเรียนให้ความสำคัญในการทราบข้อมูลก่อนที่จะไปเรียน โดย

ทั่วไป นักเรียนที่ไปเรียนต่อที่ประเทศสิงคโปร์ สามารถเลือกที่พักได้สองแบบดังนี้

  1. หอพักนักเรียน หรือ Student Hostel
  2. พักกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ หรือ Homestay

 

หอพักนักเรียน (STUDENT HOSTEL)

หอพักนักเรียนส่วนใหญ่ดำเนินงานโดยเอกชน มีหลายแห่งกระจายไปในย่านต่างๆทั่วเกาะสิงคโปร์ทำให้นักเรียน

สามารถเลือกทำเลที่พักที่ใกล้กับที่เรียนที่สุดได้ โดยปกติ Student Hostel จะมีประเภทห้องพักให้เลือกตั้งแต่ห้อง

นอนรวม 2-4 คนต่อห้องและห้องเดี่ยว สำหรับราคาในตลาดโดยประมาณมีดังนี้

 

ประเภทห้อง

หอพักแบบรวมอาหารและซักผ้ารีดผ้า

หอพักแบบเกรด A

หอพักแบบปานกลาง

หอพักแบบเน้นประหยัด

ห้องเดียว

$1,800

$1,500-$1,700

$1,000 ขึ้นไป

ประมาณ $1,000

ราคา (บาท)

45,000 บาท

37,500-42,500 บาท

25,000 บาทขึ้นไป

ประมาณ 25,000 บาท

ห้องแชร์ 2 คน

$1,650

$1,100-,$1,300

$600-$900

$350-$500

ราคา (บาท)

41,250 บาท

27,500-32,500 บาท

15,000-22,500 บาท

8,750-12,500 บาท

ห้องแชร์ 3-4 คน

$1,400

$900-$1,000

$450-$800

$250-$300

ราคา (บาท)

35,000 บาท

22,500-25,000 บาท

11,250-20,000 บาท

6,250-7,500 บาท

 **หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงเป็นเงินบาทใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสิงคโปร์ = 25 บาท เป็นตัวคำนวณ**

 

-ราคาหอพักจะเก็บราคาต่อคนต่อเดือน ไม่ใช่เก็บราคาต่อห้องต่อเดือน

-ราคาหอพักจะขึ้นกับเกรดของหอพัก ความแตกต่างของหอพักแต่ละประเภทหลักๆ คือสภาพห้องพัก ทำเลที่ตั้ง บริการของหอพัก โดยทั่วไปหอพักที่ราคาสูงกว่าจะมีสภาพห้องพักที่ดีกว่า ตั้งอยู่ในทำเลในกลางเมืองเดินทางสะดวกมากกว่า และมีบริการมากกว่าเช่น มีแม่บ้านทำความสะอาด ซักผ้า รีดผ้าให้เป็นต้น

-ราคาที่พักจะรวมค่าน้ำค่าไฟเรียบร้อยแล้ว

-ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ราคาที่พักบางแห่งอาจรวมบริการอื่นๆด้วย เช่น บริการซักผ้า,บริการไวร์เลส อินเตอร์เนต, บริการแม่บ้านทำความสะอาด เป็นต้น

-ระยะเวลาของการทำสัญญาเช่ามีผลต่อราคาค่าที่พัก เช่น หากเลือกทำสัญญาเช่าระยะยาวก็จะได้ราคาที่พักถูกกว่าทำสัญญาเช่าระยะสั้น

 
ตัวอย่างภาพบรรยากาศ  Student Hostel
 
 
 
 
 

พักกับครอบครัวสิงคโปร์ (HOMESTAY)

ครอบครัวชาวสิงคโปร์ทีเปิดบ้านพักรับดูแลนักเรียนต่างชาติ โดยในบ้านแต่ละหลัง อาจมีนักเรียนพักตั้งแต่ 4 คนขึ้นไปถึง 8 คนต่อบ้านเป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้าน  โดยทั่วไป สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจาก Homestay จะรวมการบริการดังต่อไปนี้

  • ห้องพักซึ่งมีให้เลือกทั้งห้องเดี่ยวและห้องรวม 2-4 คนต่อห้อง ขึ้นอยู่กับขนาดของบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ Homestay จะเป็นบ้านเดี่ยวหรือคอนโด
  • บริการอาหาร 2 มื้อวันธรรมดาและ 3 มื้อวันหยุด
  • บริการซักผ้าและรีดผ้า
  • เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการการดูแล ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยม
  • ราคาที่พักมีตั้งแต่ 1,300 – 1,800 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 32,500– 43,200 บาทต่อเดือน  ราคาถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รูปแบบห้องพักว่าเป็นห้องเดี่ยวหรือห้องรวม, ทำเลที่ตั้ง, ความใหม่เก่าของสภาพบ้านพัก, ระยะของการทำสัญญาเช่า เป็นต้น
ตัวอย่างภาพบรรยากาศ  Homestay
 
 
 
 

 
ผู้ให้คำปรึกษา

ใครคือผู้ให้คำปรึกษาในการเรียนต่อสิงคโปร์กับคุณ? article
About Us article