เรียน 3 เดือน 3ชั่วโมงต่อวัน ท...
ReadyPlanet.com


เรียน 3 เดือน 3ชั่วโมงต่อวัน ที่ geos


ขอความกรุณาขอข้อมูล  ให้รวม ค่าใช้จ่ายดังนี้

-เรียน 3 เดือน 3ชั่วโมงต่อวัน ที่ geos ค่าใช้

-ค่าหอพัก 1เดือน แบบอยู่ 2 คน และ แบบ 1 คน

-ถ้าค่าหอพักเป็น 3 เดือน แบบอยู่ 2 คน และ แบบ 1 คนฃ

-ค่าเครื่องบิน ไป-กลับ

- ค่า มารับสนามบิน

-ค่า แปลเอกสาร

- ค่า อื่น

ขอบคุณครับ/โอ๋ผู้ตั้งกระทู้ โอ๋ :: วันที่ลงประกาศ 2010-04-06 18:23:48


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1370993)

สวัสดีครับคุณโอ๋

1. ค่าเรียน 3 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลา 3 เดือนที่ศูนย์ภาษา GEOS โดยปกติอยู่ที่ 2,953.20 เหรียญสิงคโปร์ (รวมภาษี GST 7% แล้ว) หรือประมาณ X 24 บาท = 70,876 บาท อย่างไรก็ตามหากคุณสมัครในช่วงมีโปรโมชั่นก็จะได้ส่วนลด เช่น ปีที่แล้ว GEOS ออกโปรโมชั่น สมัครเรียน 12 สัปดาห์หรือ 3 เดือน แต่จ่ายค่าเรียนเพียง 10 สัปดาห์เป็นต้น

2. นอกจากค่าเรียนแล้ว คุณยังต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกดังนี้

-  ค่าหนังสือประมาณ 40 - 70 เหรียญสิงคโปร์

-  ค่าลงทะเบียน + ค่าที่ GEOS ทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนหรือ Student Pass ให้กับนักเรียน  350 เหรียญสิงคโปร์

-  ค่าตรวจร่างกาย  ประมาณ 60-80 เหรียญสิงคโปร์ตามข้อกำหนดของ Immigration สิงคโปร์

-  ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนที่ชำระให้กับ  Immigration สิงคโปร์ ประมาณ 100 เหรียญสิงคโปร์

-  ค่าวางมัดจำให้ Immigration สิงคโปร์  1,000 เหรียญสิงคโปร์

รวมแล้วประมาณ = 1,550 - 1,600 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ X 24 บาท = 37,200 -  38,400 บาท อย่างไรก็ตามเมื่อเรียนจบและกลับเมืองไทยแล้วประมาณ 6-8 สัปดาห์ Immigration สิงคโปร์ จะคืนค่ามัดจำ 1,000 เหรียญสิงคโปร์หรือ 24,000 บาทให้กับนักเรียน

3.  ค่าหอพัก ระยะเวลา 3 เดือน

ห้องรวม 2 คน  =  850 เหรียญสิงคโปร์ต่อคนต่อเดือน หรือประมาณ 20,400 บาทต่อคนต่อเดือน

ห้องเดี่ยว =  1,000 - 1,400 เหรียญสิงคโปร์ต่อคนต่อเดือน หรือประมาณ 24,000 - 33,600 บาทต่อคนต่อเดือน

ค่าหอพักได้รวมค่าน้ำค่าไฟเรียบร้อยแล้ว

4.  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

หากเป็นสายการบินปกติ อยู่ระหว่าง 10,000 - 13,000 บาท

หากเป็นสายการบินต้นทุนต่ำ  = ไม่น่าเกิน 8,000 บาท

5. ค่ามารับที่สนามบิน และไปส่งที่สนามบินในวันกลับ = 100 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 2,400 บาท

6. ค่าแปลเอกสาร 350 บาทต่อฉบับ ค่ารับรองเอกสาร 500 บาทต่อฉบับ

ขอบคุณครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2010-04-07 11:09:44


ความคิดเห็นที่ 2 (1371052)

ขอบคุณมากนะครับ ที่ update จากที่ให้ข้อมูลมา

-ไม่ทราบว่า โปรโมชั่น geos มีช่วงไหน เพราะได้ส่วนมาช่วยเป็นการดีมากๆเลยครับ

-ผมกะไปเรียน3ชั่วโมง และที่เหลือ ก็ จะไปใช้ชีวิต ข้างนอก ไปฝึกภาษาข้างนอก

-และผมวาง plan จะไป ช่วง วันที่ 23-30 กรกฎาคม แต่ต้องไม่เกิน1 สิงหาคม จะเป็นไปได้ไหมครับ

-จะยื่นเอกสาร อะไร  ช่วงไหน ให้เหมาะสม ให้ทันเวลา

-ถ้าผมตัดสินใจ จองพัก 2คน/ห้อง 1เดือนก่อน มีไหมครับ และจะมีข้อเสียเปรียบ อะไรไหมครับ

  ขอบคุณ นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น โอ๋ วันที่ตอบ 2010-04-07 19:31:30


ความคิดเห็นที่ 3 (1371198)

สวัสดีครับ

ขออภัยที่ตอบล่าช้า เพราะกำลังรอคำตอบจาก GEOS อยู่

1.  เดือนพฤษภาคมนี้ มีโปรโมชั่นครับ นักเรียนที่สมัครเรียนคอร์ส 3 ชั่วโมงต่อวัน ระยะเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป ได้ส่วนลด 400 เหรียญสิงคโปร์ครับ

2.  ผมแนะนำให้คุณสมัครเดือนพฤษภาคมนี้ครับเพื่อใช้สิทธิ์โปรโมชั่น แต่คุณสามารถเริ่มเรียนวันที่ 23-30 กรกฎาคม ตามที่คุณวางแผนไว้ก็ได้ครับ

3.   ควรส่งเอกสารสำหรับการสมัครเรียนและขอวีซ่านักเรียนหรือ student pass ในเดือนพฤษภาคมครับเพื่อใช้สิทธิ์โปรโมชั่น สำหรับเอกสารที่ใช้ ผมจะลงรายละเอียดไว้ที่ช่องความเห็นที่ 4 ด้านล่างครับ

4.  คุณสามารถจองห้องพักและทำสัญญา 1 เดือนได้ครับ ข้อดีคือหากคุณอยู่แล้วไม่ชอบก็หาที่ใหม่ได้ ข้อเสียคือคุณจะจ่ายค่าเช่าแพงกว่าค่าเช่าของสัญญา 3 เดือนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2010-04-08 19:27:43


ความคิดเห็นที่ 4 (1371199)

สวัสดีครับ

เอกสารสำหรับการสมัครเรียนและขอวีซ่านักเรียนมีดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน
หมายเหตุ
1. สำเนาสูติบัตร
- สำเนาสูติบัตรต้องนำไปรับรองสำเนาเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือทนายความที่มีอำนาจ
2. สูติบัตร ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
- สูติบัตร ฉบับแปลภาษาอังกฤษต้องนำไปรับรองคำแปลที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือทนายความที่มีอำนาจ
3. สำเนาหนังสือเดินทาง
- ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหนังสือเดินทาง
- กรุณาตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางด้วยว่า ต้องเหลือระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 
4. ใบแสดงผลการเรียน (transcripts) ในระดับการศึกษาสูงสุด ฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยสถานศึกษา
- กรุณาตรวจสอบด้วยว่าชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษของผู้สมัครในใบแสดงผลการเรียนต้องสะกดเหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง
5. ใบวุฒิบัตรการศึกษาหรือหนังสือรับรองการจบการศึกษา ในระดับการศึกษาสูงสุด ฉบับภาษาอังกฤษที่ออกโดยสถานศึกษาพร้อมสำเนา
- กรุณาตรวจสอบด้วยว่าชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษของผู้สมัครในใบวุฒิการศึกษาต้องสะกดเหมือนกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง
6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วจำนวน 2 ใบ
- ฉากหลังต้องเป็นสีขาว

**หมายเหตุ** หากผู้สมัครหรือผู้ปกครองของผู้สมัครเคยเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล  จะต้องนำใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุลไปแปลและรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือทนายความผู้มีอำนาจด้วย
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2010-04-08 19:29:43


ความคิดเห็นที่ 5 (1371290)

ขอรบกวนปรึกษาอีกนิด ครับ  ผมอายุ 39 ปี แล้ว  ไปเรียนที่ geos ได้ นะครับ  กลัวไม่มีเพื่อน เหมือนกัน

ผมคิดๆอยู่  ว่า อาจจะลงวันละ3ชั่วโมง 6 เดือนไปเลย เพราะ ได้ส่วนลดเยอะเหมือนกัน

ขอบคุณ ครับ

โอ๋

ผู้แสดงความคิดเห็น โอ๋ วันที่ตอบ 2010-04-09 16:30:57


ความคิดเห็นที่ 6 (1371348)

สวัสดีครับ

ด้วยอายุของคุณสามารถเรียนได้ครับ ผมเคยไปเรียนภาษาที่สิงคโปร์ ตอนนั้นอายุ 33 ปี ผมพบว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคในการหาเพื่อนเลย ผมมีเพื่อนร่วมห้องที่อายุน้อยที่สุดคือ 16 ปี เป็นเด็กเวียดนามที่กำลังเตรียมเข้าโรงเรียนรัฐบาล และอายุมากสุดคือ 40 ปี เป็นคุณแม่บ้านชาวญี่ปุ่นที่ตามสามีมาทำงานที่สิงคโปร์ และต้องการเรียนภาษาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันที่สิงคโปร์ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2010-04-10 09:23:36


ความคิดเห็นที่ 7 (3033155)

ตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปญี่ปุ่น2016 เราลองซื้อจากบริษัทนึงมาเพื่อนเขาแนะนำมาให้อีกที โดยรวมบริการดีนะคะแถมให้ข้อมูลกับเราได้เยอะด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น นกแก้ว วันที่ตอบ 2016-06-13 14:43:44[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล