เรียนต่อ ป.ตรี บัญชีที่สิงคโปร์


 ตอนนี้จบ ม.6 เกรดเฉลี่ยประมาณ 2.8 ส่วนทักษะภาษาอังกฤษระดับกลางๆ อยากเรียนต่อ ป.ตรี สาขาบัญชีที่สิงคโปร์ ช่วยแนะนำที่เรียนด้วยค่ะ (คำถามจากนักเรียนทาง Line)ผู้ตั้งกระทู้ เรียนสิงคโปร์ดอทคอม :: วันที่ลงประกาศ 2017-06-08 17:58:07


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4058686)

สวัสดีครับ

แนะนำเรียน 2 ที่ครับคือมหาวิทยาลัยเจมส์ คุก วิทยาเขตสิงคโปร์ (James Cook University Singapore Campus)

และสถาบันแคปแพลน สิงคโปร์ (Kaplan Singapore) 

เพราะด้วยเกรดเฉลี่ยดังกล่าวสามารถสมัครเข้าเรียนทั้ง 2 ที่ได้

อีกทั้งทั้ง 2 ที่ยังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเรียน ป.ตรี สำหรับนักเรียนที่ระดับภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง

รายละเอียดมีดังนี้ครับ

1. ทางเลือกแรก

สมัครเรียนที่ James Cook University Singapore Campus

เป็นมหาวิทยาลัยรัฐออสเตรเลีย แต่มีวิทยาเขต (campus) ที่สิงคโปร์ด้วย

ที่วิทยาเขตสิงคโปร์ มีหลักสูตรปริญญาตรี สาขา Business (Accounting)

เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ระบบ 3 ปี 

แต่หากเรียนไม่ตกเลย นักศึกษาสามารถจบภายใน 2 ปีได้

เพราะมหาวิทยาลัยออกแบบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ 3 เทอมต่อปี แทนที่จะเป็น 2 เทอมต่อปี ทำให้จบเร็วขึ้น

การสมัครเรียนที่นี่ นักเรียนไทยต้องจบ ม.6 เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.7

มีผลสอบ IELTS คะแนนรวม 6.0 ขึ้นไป โดยที่คะแนนย่อย ฟัง พูด อ่าน เขียน ไม่ต่ำกว่า 5.5

หรือหากไม่มีผลสอบ IELTS ก็ต้องขอสอบวัดระดับภาษากับมหาวิทยาลัย และต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์

ค่าเรียนตั้งแต่ต้นจนจบ = 53,928 เหรียญสิงคโปร์

หรือคิดเป็นเงินไทย X 25 บาท = 1,348,200 บาทโดยประมาณ

แบ่งชำระเป็น 6 เทอม 
 
 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2017-06-08 18:04:34


ความคิดเห็นที่ 2 (4058687)

 2. ทางเลือกสอง


สมัครเรียนที่ Kaplan Singapore

เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนระดับยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ 

มีชื่อเสียงในสาขาการบัญชี การเงิน และการธนาคาร

Kaplan Singapore เปิดสอนหลักสูตรระดับ Diploma (อนุปริญญา) สาขา Accounting

เป็นหลักสูตรเรียน 8 เดือน 

เมื่อเรียนจบและสอบผ่านแล้ว 

นักศึกษา Kaplan สามารถนำรายวิชาที่เรียนทั้งหมด

ไปเทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรี สาขา Accounting

ของ University of Essex มหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังของอังกฤษ

โดยมหาวิทยาลัยดังกล่าว จะรับนักศึกษา Kaplan เข้าเทียบโอนขึ้นปี 2 เลยจากหลักสูตร ป.ตรี 3 ปี 

นักศึกษา Kaplan จะใช้เวลาเรียนรายวิชาปี 2-3 เป็นระยะเวลา 18 เดือน 

โดยตลอดระยะเวลา 18 เดือน ไม่ต้องบินไปเรียนที่อังกฤษ

แต่เรียนที่ Kaplan ประเทศสิงคโปร์ต่อเลย

เมื่อเรียนจบและสอบผ่าน นักศึกษา Kaplan จะได้รับปริญญาบัตรของ University of Essex โดยตรง

ทั้งหมดเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Kaplan สิงคโปร์กับ University of Essex ของอังกฤษ

การสมัครเรียนที่ Kaplan Singapore 

นักเรียนไทยต้องจบ ม.6 ไม่ได้กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

มีผลสอบ IELTS คะแนนรวม 5.5 ขึ้นไป

หากไม่มีผลสอบ IELTS ต้องสอบข้อสอบวัดระดับภาษาของ Kaplan ให้ผ่านแทน

ค่าเรียนตั้งแต่ระดับ Diploma จนจบปริญญาตรี = 33,491 เหรียญสิงคโปร์

คิดเป็นเงินไทย X 25 บาท = 837,275 บาทโดยประมาณ
ผู้แสดงความคิดเห็น Admin วันที่ตอบ 2017-06-08 18:05:13[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล